Członkowie wspierający:    Archaios    ART METAL    Autorska Pracownia Projektowa E.J. Wowczak    Castellum    Cegielnia Trojanowscy    Corneco    Dolina Pałaców i Ogrodów    Dyskret    Fabryka Norblina    Farby KABE    Firma Konserwatorska Piotr Białko    HERITAGE    Keim    Kingspan Insulation    Międzyuczelniany Instytut Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki    Muzeum Młynarstwa i Rolnictwa w Osiecznej    OTB    Pro Tempus    RECTOR    RESTAURO    Stocznia Cesarska    Visbud    Zamek Gniew   

SPOTKANIE Z GENERALNĄ KONSERWATOR ZABYTKÓWW dniu 15 grudnia 2023 r. Sekretarz Stanu w MKiDN, Generalna Konserwator Zabytków Pani Bożena Żelazowska przyjęła delegację Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków.

Podczas spotkania, w którym uczestniczyli: P. Jacek Rulewicz - Prezes ZG SKZ oraz P. Żaneta Gwardzińska-Chowaniec- Sekretarz Generalna ZG SKZ, omówiono sprawy związane z organizacją III Kongresu Konserwatorów Polskich, jak również inne, istotne dla naszego środowiska."

NAGRODY ZG SKZ IMIENIA WOJCIECHA KALINOWSKIEGO ROKU 2023 - LAUREACI


Lights

W dniu 12 XII 2023 Zarząd Główny Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków przyznał Nagrody imienia Wojciecha Kalinowskiego w uznaniu szczególnych osiągnięć w procesie dokumentacji i ewidencji zabytków Paniom OLDZE DYBIE i MAGDALENIE RÓZIEWICZ

Zacytujmy fragmenty wniosków, które wpłynęły do Zarządu:

Wnioskując o uhonorowanie pani Magdaleny Róziewicz chcemy jednocześnie zwrócić uwagę na konieczność powrotu do źródeł działalności. Dokumentacja zabytków, początkowo fundament działalności ODZ, z czasem został wyparta na dalsze pozycje, a sztandarowe działania placówek uległy zmianie. Gale, konferencje i wystawy nie zastąpią codziennej, żmudnej pracy nad dokumentacjami, bez których polski system ochrony zabytków nie jest w stanie działać. Tej mrówczej, często niedocenianej pracy pani Magdalena Róziewicz poświęciła wiele lat swojej zawodowej aktywności i za to należy się jej nasze szczere podziękowanie.

Trudno wskazać drugą osobę tak zaangażowaną w działalność na rzecz polskiego dziedzictwa jak Olga Dyba. Praca w służbach konserwatorskich, w oddziale krakowskim Narodowego Instytutu Dziedzictwa nie wyczerpywała jej energii. Kiedy inni szli cieszyć się wolnym czasem wybierał działalność społeczną w towarzystwach i organizacjach działających na rzecz ochrony zabytków i etnografii. Szeroko rozumianego dobra wspólnego. Po zliczeniu czasu pracy zawodowej oraz sekretarzowania towarzystwom czy redagowania periodyków naukowych, do roku 2022 otrzymujemy nieprawdopodobną liczbę 109 lat pracy. A wiemy, że udało się nam uchwycić ledwie część jej działań na polu ochrony dziedzictwa.

KSIĄŻKI ROKU 2023 - LAUREACI


Zarząd Główny Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków podczas posiedzenia w dniu 12 grudnia 2023 przyznał wyróżnienie Zdzisławowi Gilowi, autorowi wspomnieniowej publikacji "Refleksje Konserwatora Zabytków" Krosno 2023 - Krośnieńska Oficyna Wydawnicza.


Lights
Lights

ZDZISŁAW GIL– za wspomnieniową publikacją:
"Refleksje Konserwatora Zabytków"
Krosno 2023 - Krośnieńska Oficyna Wydawnicza.

KSIĄŻKI ROKU 2023 - LAUREACI


Zarząd Główny Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków podczas posiedzenia w dniu 12 grudnia 2023 wyłonił dwóch laureatów nagród wyróżniających się publikacji roku 2023. Oto ONI:


Lights
Lights

MACIEJ PRARAT – za monografię:
„Młyny wodne, wiatraki i kieraty w XIX i 1 połowie XX w. na terenie Pomorza (w granicach dawnych Prus Zachodnich). Technika, architektura, stan zachowania.”
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2023.
Lights
Lights

JAROSŁAW GIEMZA – za monumentalny album o sztuce sakralnej Łemkowszczyzny, poświęcony architekturze cerkiewnej oraz malarstwu ikonowemu.
„Cerkwie i Ikony Łemkowszczyzny”
Wydanie III, poprawione i rozszerzone, Wydawnictwo Libra PL, Rzeszów 2023.

KOMUNIKAT Z POSIEDZENIA ZARZĄDU GŁÓWNEGO SKZ
W dniu 12 grudnia 2023 r. obradował w Warszawie pod przewodnictwem Prezesa mgr. JACKA RULEWICZA Zarząd Główny Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków. W trakcie posiedzenia Zarząd Główny, między innymi:

 • przyznał dwie Nagrody imienia Wojciecha Kalinowskiego w uznaniu szczególnych osiągnięć w procesie dokumentacji i ewidencji zabytków:
  • Pani OLDZE DYBIE
  • Pani MAGFDALENIE RÓZIEWICZ
 • przyznał dwie nagrody za wyróżniające się publikacje naukowe – Książki Roku 2023:
  • MACIEJOWI PRARATOWI – za monografię: „ Młyny wodne, wiatraki i kieraty w XIX i 1 połowie XX w. na terenie Pomorza ( w granicach dawnych Prus Zachodnich). Technika, architektura, stan zachowania.” Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2023.
  • JAROSŁAWOWI GIEMZIE – za opracowanie naukowe „ Cerkwie i Ikony Łemkowszczyzny” Wydanie III, poprawione i rozszerzone, Wydawnictwo Libra PL, Rzeszów 2023.
 • wyróżnił książkę autorstwa ZDZISŁAWA GILA pt. „Refleksje Konserwatora Zabytków” – Krośnieńska Oficyna Wydawnicza, Krosno 2023.
 • Dokonał zmian w Regulaminie Nagrody ZG SKZ im. Wojciecha Kalinowskiego
 • Przyjął informacje dotyczące organizacji III Kongresu Konserwatorów Polskich w roku 2025 oraz ustanowienia tematycznych zespołów eksperckich 2024.
 • Z zadowoleniem przyjął informację o zacieśnieniu współpracy ze Stowarzyszeniem Historyków Sztuki

KONKURS GKZ i SKZ EDYCJA 2023 ROZSTRZYGNIĘTY


Komisja konkursowa


Komisja Konkursowa, która pracowała w dniach 09-21 listopada 2023 r. rozstrzygnęła Konkurs Generalnego Konserwatora Zabytków i ZG Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków na najlepsze prace studialne, naukowe oraz popularyzatorskie, dotyczące ochrony zabytków i muzealnictwa - edycja 2023. 

Na Konkurs wpłynęło 51 prac, wśród których znalazły się:

 • 12 doktorskich
 • 36 magisterskich
 • 1 wieńcząca studia podyplomowe
 • 1 inżynierska
 • 1 popularyzatorska
z następujących uczelni i instytucji: ASP Warszawa – 21, ASP Kraków - 6, Politechnika Krakowska - 9, UMK Toruń – 1, Politechnika Warszawska – 1, , Uniwersytet Jagielloński – 2, Uniwersytet Gdański – 2, Politechnika Łódzka – 1,, Politechnika Wrocławska –2, Uniwersytet SWPS – 1, UEK Wrocław – 1. UAM – 1, Sopocka Akademia Nauk Stosowanych – 1, UE Wrocław, indywidualnie zgłoszona – 1.

W CYKLU NASI WIELCY - PROFESOR JANUSZ BOGDANOWSKI


Foto: Jan Zych

Zarząd Główny i Oddział Krakowski Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków oraz Miasto Kraków zapraszają na spotkanie, którego bohaterem będzie prof. Janusz Bogdanowski, wybitny architekt krajobrazu, inicjator ochrony fortów Twierdzy Kraków, współtwórca m.in. koncepcji jurajskich parków krajobrazowych. 20 lat minęło odkąd odszedł. Porozmawiajmy o wielkim uczonym, pasjonacie rodzimego krajobrazu, znawcy wojskowości, uroczym gawędziarzu i dobrym, przyjacielskim człowieku.

Spotkanie z udziałem córek Profesora – Moniki Bogdanowskiej i Kingi Bogdanowskiej odbędzie się 14 listopada 2023 r. o godz. 18.00 w księgarni Compare Bookstore w Pałacu Potockich (Rynek Główny 20).
Poprowadzą je prof. Zbigniew Myczkowski i Roman Marcinek.

Wstęp wolny, zapraszamy wszystkich, którym pamięć o Profesorze nadal jest bliska!

CZY ZAMKI MOGĄ STRASZYĆ?


Zbliża się konferencja „Odbudować, zmienić, zachować? Zamki w krajobrazie Polski”.

Ponad jedna trzecia zamków znajdujących się na terenie Polski to ruiny. Część z tych obiektów zniszczeniu uległa jeszcze w XVI w., inne nie przetrwały wojen lub destrukcyjnego upływu czasu, często jednak w obecnym kształcie wpisując się trwale w krajobraz kulturowy i geograficzny regionu. Czy w oparciu o badania i ustalenia specjalistów zamki te powinny zostać odbudowane? Jak zważyć rangę świadectwa historycznego? W jaki sposób zatrzymać czas, aby nawet ruiny jak najdłużej opowiadały dzieje Polski? Już wkrótce polscy i europejscy eksperci zmierzą się z tymi pytaniami podczas konferencji organizowanej przez Narodowy Instytut Konserwacji Zabytków.

W dniach 7-8 listopada 2023 r. odbędzie się konferencja „Odbudować, zmienić, zachować? Zamki w krajobrazie Polski”, podczas której zgromadzeni eksperci z dziedziny historii, historii sztuki, architektury oraz konserwacji zabytków wspólnie dyskutować będą o krajowych i międzynarodowych doświadczeniach związanych z problematyką zamków pozostających obecnie w stanie ruiny. W programie wydarzenia prelegenci opowiedzą o dotychczasowych zmaganiach z zarządzaniem przestrzenią historyczną w Polsce i państwach sąsiednich, nakreślą największe wyzwania i trudności w tej materii, ale także przybliżą osiągnięte sukcesy, które mogą stanowić wzorzec lub inspirację dla kolejnych udanych realizacji.

Najważniejszym celem konferencji jest jednak wspólne stworzenie listy eksperckich rekomendacji dotyczących najlepszych standardów postępowań właśnie z ruinami obiektów zamkowych, które następnie przedłożone zostaną Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ten sposób nowe, uwspółcześnione i oparte na międzynarodowych doświadczeniach opracowanie ma szansę stać się elementem wytycznych publikowanych przez Generalnego Konserwatora Zabytków i uwspółcześnieniem dla dokumentu wydanego w 2012 roku.

„Odbudować, zmienić, zachować? Zamki w krajobrazie Polski” to konferencja organizowana przez Narodowy Instytut Konserwacji Zabytków we współpracy ze Stowarzyszeniem Historyków Sztuki i Stowarzyszeniem Konserwatorów Zabytków.

Patronat medialny nad wydarzeniem objęli: TVP Historia, Histmag.org oraz Murator+.

Więcej informacji na temat wydarzenia dostępnych jest na stronie internetowej Konferencja Zamki.

WRĘCZENIE NAGRÓD STOWARZYSZENIA KONSERWATORÓW ZABYTKÓW W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE „MODERNIZACJA ROKU & BUDOWA XXI W."


Burmistrz Czeladzi Zbigniew Szaleniec odbiera Nagrodę Honorową Stowarzyszenia, którą w imieniu Zarządu Głównego SKZ wręcza prof. Andrzej Gaczoł, jeden z jurorów Konkursu.
Foto: Dominik Matula


Na Zamku Królewskim w Warszawie 27 września 2023 r. w trakcie Uroczystej Gali, kończącej tegoroczną 27.edycję Ogólnopolskiego Konkursu „Modernizacja Roku & Budowa XXI w.” wręczone zostały dwie honorowe nagrody Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków. Od dwu lat nasze Stowarzyszenie jest jednym z patronów Konkursu organizowanego od dwudziestu siedmiu lat przez Stowarzyszenie Ochrony Narodowego Dziedzictwa Materialnego, Targi Pomorskie Sp. z o.o. oraz Komitet Organizacyjny Konkursu. Patronat merytoryczny Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków dotyczy jedynie obszaru obiektów zabytkowych.

Założenia ideowe przyjęte przez organizatorów Konkursu w kierunku wspierania, prezentowania i nagradzania wartościowych prac konserwatorskich oraz rozwiązań modernizacyjnych służących ratowaniu obiektów, budowli i założeń zabytkowych, podnoszących równocześnie ich walory estetyczne oraz użytkowe są zbieżne z podstawowymi zasadami i celami działalności naszego Stowarzyszenia. Dobrze się także stało, że w finale Konkursu nagradzani są zarówno najlepsi wykonawcy, a w tym przede wszystkim konserwatorzy zabytków, jak również projektanci i odważni inwestorzy, którzy są świadomi wyjątkowości działań prowadzonych w obiektach zabytkowych. Należy pamiętać, że na nagrodę w przypadku obiektów zabytkowych mogą liczyć tylko realizatorzy prac modernizacyjnych wykonywanych w uzgodnieniu z wojewódzkimi (miejskimi) konserwatorami zabytków.

W tej, 27. edycji, Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków nagrodziło:

 • za Konserwację i restaurację malowideł ściennych z ok. 1730 r. na sklepieniu obecnej Sali Sesyjnej Urzędu Miasta Poznania, dawnego refektarza Kolegium Jezuickiego, od 1773 r. przeznaczonego na cele świeckie
  • Inwestora – Miasto Poznań
  • Wykonawcę – Firmę Konserwatorską Piotra Białko Zabytki Malarstwa, Rzeźby i Architektury Sp. z o.o. z Krakowa
  • Autora Projektu – ARTE Pracownia Konserwacji Zabytków Andrzeja Lewandowskiego z Poznania

 • za Rewitalizację dawnego zabytkowego Kompleksu KWK „Saturn” w Czeladzi i adaptację na Poindustrialne Centrum Dziedzictwa Górnictwa Węglowego w Zagłębiu wraz z zagospodarowaniem terenu ulicy Dehnelów.
  • Inwestora – Miasto Czeladź
  • Wykonawcę – Firmę Budowlaną „Anna – Bud” Sp. z o.o. z Warszawy
  • Autora Projektu – Pracownię Projektową AiM Arkadiusz Miskiewicz z Katowic
Prezes ZG Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków mgr Jacek Rulewicz uczestniczył w dniu 4.10.2023 r. w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, w wernisażu wystawy prezentującej wybrane prace nagrodzone w ciągu 27. lat trwania Konkursu.

Równocześnie informujemy, że Komitet Organizacyjny Otwartego, Ogólnopolskiego Konkursu „Modernizacja Roku & Budowa XXI w.” rozpoczął już przyjmowanie zgłoszeń obiektów, w tym także obiektów i zespołów zabytkowych do 28. edycji Konkursu. Dane na stronach internetowych Komitetu Organizacyjnego (strona główna „Zgłoś obiekt”).

IV EDYCJA KONFERENCJI - "ZABYTKI I ENERGIA", 16 - 17 LISTOPADA 2023Udział w tym wyjątkowym wydarzeniu jest bezpłatny, ale wymagana jest wcześniejsza rejestracja. Możliwe jest uczestnictwo w formie stacjonarnej lub zdalnej.
Więcej szczegółów oraz program wydarzenia znajdą Państwo na stronie internetowej: www.zie.pk.edu.pl.

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA - OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKOWYCH OBIEKTÓW SAKRALNYCH - 26-28 WRZEŚNIA 2023 R© photo: Ela Bialkowska, OKNO studio


OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKOWYCH OBIEKTÓW SAKRALNYCH 26-28 WRZEŚNIA 2023 R
Muzeum Zamkowe w Malborku - Centrum Konferencyjne KARWAN

Patronat Honorowy:
dr Jarosław Sellin – Sekretarz Stanu w MKiDN, Generalny Konserwator Zabytków.
ks. bp prof. dr hab. Michał Janocha - Przewodniczący Rady ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego KEP.

Główny Organizator: Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków Zarząd Główny

Współorganizatorzy:

 • Muzeum Zamkowe w Malborku
 • Rada ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego KEP
 • Narodowy Instytut Dziedzictwa

 • PROGRAM


  26.09.2023 - WTOREK

 • 13.00 – 14.00 – zameldowanie w hotelach
 • 14.00 – 15.00 – recepcja, obiad - Przyziemie Karwanu
 • 15.00 – 19.30 – obrady – Centrum Konferencyjne Karwan, ul. Starościńska 1

 • WPROWADZENIE 15.15 – 16.15
 • dr hab. Janusz Trupinda – dyrektor Muzeum Zamkowego w Malborku - Powitanie uczestników konferencji
 • mgr Jacek Rulewicz – prezes ZG Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków - Wprowadzenie programowe
 • dr Jarosław Sellin – sekretarz stanu w MKiDN, Generalny Konserwator Zabytków - „Słowo wstępne”
 • dr hab. Janusz Trupinda - „Malbork – między sacrum a profanum”
 • Włodzimierz Gerycz (Gość, Ukraina) - „Drewniane cerkwie Karpat na Liście Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO - doświadczenia 10-letniego zarządzania z ukraińskiej strony".

 • PRAWO 16.15 – 18.00
 • prof. dr hab. Piotr Dobosz (UJ, prodziekan Wydziału Prawa i Administracji) - „Ustrojowe, historyczne i współczesne aspekty kościelnej administracji ochrony zabytków”
 • ks. dr hab. Piotr Maniurka (Konserwator Diecezjalny – Opole) - „Prawna ochrona zabytków kościelnych w świetle norm kościelnych."

 • przerwa kawowa 16.55 – 17.15

 • ks. dr Paweł Bijak - (Konserwator Archidiecezji Warszawskiej) - „Kościelny rodowód ochrony zabytków oraz jego wpływ na współczesne prawodawstwo”
 • prof. dr hab. Kamil Zeidler (UG), dr Andrzej Moś - "Zasady współpracy Państwa i Kościoła w zakresie ochrony zabytków"

 • WSPÓŁDZIAŁANIE 18.00 – 19.30
 • ks. Andrzej Rusak - (Konserwator Diecezjalny Sandomierz) - „O wypracowaniu dobrych zasad we wspólnej trosce o zabytki sakralne”
 • mgr Jolanta Goszczyńska (Wielkopolska Wojewódzka Konserwator Zabytków) - "Dialog czy konflikt? Współdziałanie na rzecz ochrony zabytków sztuki kościelnej na przykładzie województwa wielkopolskiego".
 • s. dr Natanaela Wiesława Błażejczyk CSSF – Sekretarz Rady ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego - „Działalność KEP na rzecz ochrony zabytków sakralnych”

 • 19.30 - Uroczysta kolacja – Przyziemie Karwan

  27.09.2023 - ŚRODA
  09.00 – 12.15 - obrady

 • ks. bp. dr hab. Michał Janocha, prof. UW - Przewodniczący Rady ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego KEP - „Konserwacja zabytku – kilka refleksji teologa”

  NOWE TECHNOLOGIE 9.30 – 12.15
 • dr hab. inż. arch. Marcin Furtak prof. PK - Małopolskie Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego (dyrektor) - „Redukcja zapotrzebowania energetycznego budynków - możliwości i perspektywy”
 • mgr inż. Michał Ciuła PK - Małopolskie Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego. "Ślad węglowy - nowoczesne narzędzia w ochronie zabytków".

 • przerwa kawowa 10.15 - 10.35

 • mgr inż. Sylwester Korzeniak (ML System – dyrektor ds. projektów) - „Możliwości techniczne i zastosowania szkła fotowoltaicznego„
 • mgr Anna Kicol (ML System) - "Aktywne materiały budowlane dla obiektów historycznych"
 • mgr Roman Marcinek (wiceprezes ZG SKZ) - „Fotowoltaika w praktyce konserwatorskiej Europy Zachodniej”
 • mgr inż. Michał Dziuba (NIMOZ) - “Współczesne techniki w ochronie zabytków sakralnych przed przestępczością i pożarem” (NIMOZ)
 • mgr inż. Paweł Myszka (Pracownia Digitalizacji „Pro Tempus„) - „Znaczenie digitalizacji w ochronie i konserwacji zabytków sakralnych

 • 12.30 – 13.30 – obiad, Przyziemie Karwan

  13.45 – 16.30 – obrady
  KONSERWACJA 13.45 – 16.30
 • dr hab. Jarosław Adamowicz, prof. ASP Kraków (dziekan WKiRDS) - „Dobre praktyki współczesnej konserwacji dzieł sztuki na przykładzie badań i konserwacji Ołtarz Wita Stwosz i innych przykładów naszego dziedzictwa.”
 • prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Kadłuczka /PK/, mgr Andrzej Gołembnik (MIK) - „ Prace adaptacyjne przy kolegiacie NMP w Wiślicy jako przykład interdyscyplinarnej współpracy projektantów, badaczy i konserwatorów.”
 • dr hab. Monika Bogdanowska (wicedyrektor NID) - „ Co poszło nie tak, czyli o pracach restauratorskich przy malowidłach autorstwa Stanisława Wyspiańskiego w krakowskim kościele ojców franciszkanów”.
 • dr inż. arch. kraj. Wojciech Bobek (PK) - „Drzewa, ich znaczenie oraz rola w otoczeniu świątyń i na cmentarzach" podtytuł: funkcje, formy, dobory gatunkowe.
 • mgr inż. arch. Tomasz Błyskosz (NID Gdańsk) - „Restauracja elewacji kościoła Podniesienia Krzyża Świętego w Pruszczu Gdańskim

 • godz. 17.00
  Muzeum Zamkowe – zaproszenie Dyrektora Janusza Trupindy na otwarcie międzynarodowej wystawy „Nigra crux, mala crux. Czarna i biała legenda zakonu krzyżackiego”

  uroczysta kolacja na Zamku


  28.09.2023 - CZWARTEK
  09.00 – 12.00 – obrady

 • ks. prałat Bogdan Bartołd - proboszcz Bazyliki Archikatedralnej św. Jana. - „Prace konserwatorskie w Bazylice Archikatedralnej św. Jana Chrzciciela w Warszawie ze stanowiska administratora kościoła zabytkowego”.
 • ks.kanonik Wincenty Pytlik – Konserwator Diecezjalny Pelplin - „Prace konserwatorskie w katedrze pelplińskiej od 1992 roku. Troska dotychczasowa i kontynuowana.
 • ks. dr Tomasz Grabowski - „Kościół św. Idziego w Wyszkowie jako przykład systematycznie prowadzonych prac konserwatorskich”
 • ks. dr Jacek Kurzydło (Dyrektor Muzeum Diecezjalnego Kraków) - "Współpraca muzeum kościelnego z pracownią konserwacji zabytków w celu ochrony i zabezpieczenia zbiorów".
 • ks. dr Piotr Pasek (Konserwator Diecezjalny Tarnów) - „Piękno ukrytego blasku - ochrona dóbr kultury w diecezji tarnowskiej na przykładzie wybranych obiektów”.

 • 11.15 – dyskusja, wnioski, podsumowanie Konferencji
  12.00 – obiad pożegnalny – Karwan

  POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY STOWARZYSZENIA KONSERWATORÓW ZABYTKÓW Z NARODOWYM INSTYTUTEM KONSERWACJI ZABYTKÓW  20 września Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków mgr Jacek Rulewicz oraz Dyrektor Narodowego Instytutu Konserwacji Zabytków dr Michał Laszczkowski podpisali porozumienie o współpracy, w ramach którego założono:

  • koordynację i realizację projektów w obszarze konserwacji, restauracji i rewitalizacji zabytków,
  • promowanie dorobku konserwatorów polskich i z Polską związanych, jako elementu dorobku europejskiego i światowego w dziedzinie konserwacji zabytków,
  • działania zmierzające do promocji wiedzy na temat ochrony.


  ŻEGNAMY MGR BEATĘ MATUSIAK (1958 – 2023) - WIELOLETNIĄ WOJEWÓDZKĄ KONSERWATOR ZABYTKÓW W KALISZU


  Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci w dniu 7 września 2023 naszej przyjaciółki mgr Beaty Matusiak – wielce zasłużonej dla ochrony dziedzictwa kulturowego.

  Mgr Beata Matusiak urodziła się w Kaliszu 14 sierpnia 1958 roku, gdzie ukończyła Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika. studiowała historię sztuki na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego, na którym uzyskała tytuł magistra w 1986 roku.

  Pracę zawodową podjęła w 1985 roku w Biurze Badań i Dokumentacji Zabytków w Kaliszu. Następnie w 1994 roku została Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Kaliszu i pełniła tę ważną funkcję do 1999 roku. W drugiej połowie lat 80. XX wieku współpracowała z Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie w zakresie dokumentowania i badania założeń folwarcznych oraz dworskich na terenie południowo-wschodniej Wielkopolski. Wiele czasu poświęciła również dokumentowaniu wyposażenia kościołów, a także nagrobków na cmentarzu Miejskim w Kaliszu. Współpracowała z Ośrodkiem Dokumentacji Zabytków w Warszawie.

  Od 2000 roku do śmierci była kierowniczką Delegatury w Kaliszu Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu. Szczególną uwagę przywiązywała do fachowej realizacji prac konserwatorskich, a także do ochrony dziedzictwa i jego upowszechniania. Napisała kilka artykułów popularno-naukowych dotyczących ochrony zabytków. Była współautorką wydanej w 2004 roku książki „Drewniane kościoły w Wielkopolsce”. Ukończyła też specjalistyczne studia podyplomowe.

  Należała do Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków i pełniła ważne funkcje w ciałach przedstawicielskich pracowników służb ochrony zabytków. Była wielokrotnie nagradzana i odznaczana. Została przez  Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznaczona Złotą Odznaką „Za opiekę nad zabytkami”, a w 2022 roku medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Otrzymała m.in. nagrodę Prezydenta Kalisza za osiągnięcia w dziedzinie kultury i upowszechniania dziedzictwa narodowego. W czasie wieloletniej pracy dobrze zasłużyła się ochronie dóbr kultury i dziedzictwa minionych pokoleń. Dzięki jej staraniom i uporowi zostało wiele obiektów zabytkowych uratowanych przed zniszczeniem. Dobrze wyremontowane i zakonserwowane zabytki przez następne stulecia będą dobrze świadczyć o jej zamiłowaniach i pracy dla dobra wspólnego.

  Rodzinie i Bliskim - wyrazy głębokiego współczucia składa Zarząd Główny Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków.

  Msza żałobna śp. Beaty Matusiak odbędzie się w poniedziałek, 11 września 2023 r. o godzinie 13.00 w kościele parafialnym pw. św. Gotarda w Kaliszu przy ul. Częstochowskiej. Pogrzeb będzie miał miejsce na cmentarzu komunalnym w Kaliszu przy ul. Poznańskiej

  POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY KONSERWATORÓW ZABYTKÓW
  ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY, UTRWALAJMY PAMIĘĆ O ZASŁUŻONYCH.


  Polski Słownik Biograficzny Konserwatorów Zabytków redagowany jest od roku 2000 z inicjatywy dr Henryka Kondzieli. Do dziś ukazało się 6 tomów, a ich zawartość jest dostępna na naszej stronie internetowej.

  Chcemy, by w sposób możliwie szeroki, uwzględniono postaci działające w czasach najbliższych, w stosunku do których brak biografii odczuwalny jest szczególnie. Upamiętnienie Odchodzących, napisanie czyjegoś krótkiego życiorysu, nie jest trudem ponad siły. Trzeba się tylko takiej aktywności podjąć. Do takiego działania serdecznie zachęcamy.

  Szczegóły w załączonym zaproszeniu.

  Zarząd Główny Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków.

  WYJĄTKOWE SPOTKANIE W ŁAZIENKACH KRÓLEWSKICH
  W ramach cyklu NASI WIELCY Zarząd Główny Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków wraz z Dyrekcją Muzeum Łazienki Królewskie zorganizowali wyjątkowe spotkanie:

  "Longin Majdecki i sztuka konserwacji ogrodów II połowy XX wieku", które poprowadziła córka Profesora - dr inż. arch. kraj. Anna Majdecka-Strzeżek.
  Część terenowa - spacer - Rewaloryzacja parku Łazienki Królewskie wg. projektów L. Majdeckiego - poprowadziła Beata Kańska - kier. Ogrodów MŁK.

  Spotkanie odbyło się w dniu 25 lipca 2023 r. w Stajniach Kubickiego, Muzeum Łazienki Królewskie, o czym wcześniej informowaliśmy.

  Z nadzieją na kolejne wspólne spotkania
  JACEK RULEWICZ


  Longin Majdecki i sztuka konserwacji ogrodów II połowy XX wieku

  Longin Majdecki, architekt krajobrazu, historyk sztuki, planista przestrzenny, należy do najwybitniejszych znawców problematyki historycznych założeń ogrodowych, metod ich rekonstrukcji i konserwacji, a także problematyki z szeroko rozumianej ochrony krajobrazu kulturowego. Jest autorem licznych projektów terenów zieleni miejskiej, a także rewaloryzacji i adaptacji historycznych parków i ogrodów. Dorobek prof. zw. Longina Majdeckiego ocenia się na ponad 350 projektów, z czego ok. 250 realizacji. Był pracownikiem Biura Urbanistycznego Warszawy, Biura Projektów Budownictwa Komunalnego „Stolica", a także prowadził działalność dydaktyczną na wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej czy Architektury Krajobrazu na SGGW. Jest autorem licznych publikacji dotyczących ochrony krajobrazu kulturowego, zabytków ogrodowych. Do najważniejszych należy "Historia ogrodów"", seria "Rejestr Ogrodów Polskich" oraz "Ochrona i konserwacja zabytkowych założeń ogrodowych". Aktywna działalność profesora Longina Majdeckiego na polu naukowym, projektowym, wdrożeniowym przyczyniła się do rozwoju konserwacji zabytków ogrodowych w Polsce.

  dr inż. arch. kraj. Anna Majdecka-Strzeżek

  PEWNEGO RAZU W WILANOWIE - GOŚĆ HONOROWY DR T. MACIEJ CIOŁEK


  foto: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie


  Z inicjatywy Pana Jacka Rulewicz – Prezesa ZG SKZ, na zaproszenie Pana Dyrektora Pawła Jaskanisa dnia 12 lipca 2023r. w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie zorganizowano spotkanie z gośćmi honorowymi: dr. Tadeuszem Maciejem Ciołkiem oraz jego Małżonką Ireną.

  Spotkanie poprzedził wspólny spacer po Parku Wilanowskim - śladami profesora Gerarda Ciołka.

  Następnie w Domku Lanciego, w towarzystwie specjalistów z zakresu wilanowskich ogrodów miało miejsce spotkanie „Pewnego razu w Wilanowie”- upamiętniające Profesora Gerarda Ciołka, które było okazją do wspomnień o dokonaniach w Wilanowie tego wybitnego architekta i historyka sztuki ogrodowej.

  Przedstawiono także zagadnienia związane z konserwacją ogrodu wilanowskiego oraz krótką historię planowania Morysina. Wysłuchano również opowieści dr Tadeusza Macieja Ciołka.

  Prezes ZG SKZ – mgr Jacek Rulewicz, podkreślając zasługi dr T. Macieja Ciołka dla ochrony dziedzictwa kulturowego i SKZ - wręczył mu Złotą Honorową Odznakę SKZ przyznaną przez Zarząd Główny. Wręczył gościowi honorowemu również zaległą Nagrodę ZG SKZ „KSIĄŻKA ROKU 2019” – za jego wybitną publikację „Gerard Ciołek i Przyjaciele – kalendarium życia i pracy 25 pasterzy krajobrazu i zabytków”

  PROTEST STOWARZYSZENIA KONSERWATORÓW ZABYTKÓW WOBEC PRÓBY NARUSZENIA OCHRONY DZIEDZICTWA ARCHEOLOGICZNEGO
  PROTEST

  Zarząd Główny Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków wyraża stanowczy protest przeciwko procedowaniu poselskiego projektu nowelizacji ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w zakresie poszukiwania zabytków, który został wniesiony do Sejmu przez Konfederację dnia 7 czerwca 2023 (druk nr 3383).

  Wniesiony projekt nowelizacji jest próbą zmanipulowania posłów i wyraża stanowisko jedynie wąskiej grupy interesów, o czym wiadomo w środowisku od dłuższego czasu.

  • Wprowadzenie proponowanej nowelizacji ma na względzie pozbawienie wojewódzkich konserwatorów zabytków kontroli nad poczynaniami "detektorystów", co wynika z proponowanego projektu.
  • Jest skandalem, że proponowanej nowelizacji nie uzgadniano z zainteresowanymi środowiskami: organizacjami społecznymi, uczelniami, instytutami naukowymi, itp.
  • Problematyką zmian w zakresie poszukiwania zabytków zajmowała się Rada Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego w latach 2019-2022, która odrzuciła absurdalne propozycje legislacyjne, przedstawiane obecnie w chaotycznej niespójnej, bełkotliwej wersji.
  • Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków, wyrażając stanowczy protest przeciwko proponowanej nowelizacji ustawy, przestrzega przed niebezpieczeństwem naruszenia ochrony dziedzictwa archeologicznego w Polsce.
  Jedocześnie pragniemy poinformować, że na wniosek środowiska konserwatorskiego, został utworzony przez ZG SKZ zespół ekspertów d/s systemu i prawa ochrony dziedzictwa kultury, którego zadaniem jest m. innymi opracowanie tez do nowej ustawy. W tej sytuacji, amatorskie manipulowanie przy obecnej ustawie nie ma żadnego sensu.

  Pospieszne wprowadzenie do Sejmu chybionego projektu nowelizacji obecnie obowiązującej ustawy, budzi wielkie zdziwienie i stanowczy protest naszego środowiska.

  Warszawa, dnia 10 lipca 2023 r.

  Podpisano:
  Prezes ZG Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków
  mgr Jacek Rulewicz


  otrzymują:
  • Sejmowa Komisja Kultury i Środków Przekazu
  • dr Jarosław Sellin- Sekretarz Stanu w MKiDN, Generalny Konserwator Zabytków
  • dr hab. Katarzyna Zalasińska - Dyrektor NID
  • dr Michał Laszczkowski - Dyrektor NIKZ
  • wojewódzcy konserwatorzy zabytków
  • członkowie ZG SKZ

  KOMUNIKAT Z POSIEDZENIA ZARZĄDU GŁÓWNEGO SKZ
  W dniu 30 maja 2023 r. obradował w Warszawie pod przewodnictwem Prezesa mgr. JACKA RULEWICZA Zarząd Główny Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków.

  W trakcie posiedzenia Zarząd Główny, między innymi:

  • przyjął sprawozdanie finansowe z działalności SKZ w roku 2022
  • ustanowił trzech nowych rzeczoznawców SKZ:
   • prof. dr. hab. PIOTRA DOBOSZA – w dziedzinie: prawo, w specjalności: prawo materialne i formalne ochrony dziedzictwa kulturowego,
   • dr. hab. inż. arch. MAŁGORZATĘ WŁODARCZYK – w dziedzinie: architektura i budownictwo, urbanistyka i krajobraz kulturowy,
   • mgr. inż. arch. MARKA PAKA – w dziedzinie: architektura i budownictwo
  • kontynuował dyskusję nad przyszłym kształtem kwartalnika „Wiadomości Konserwatorskie”
  • podjął dyskusję nad przedstawioną propozycją zespołów tematycznych III Kongresu Konserwatorów Polskich.
  • przyznał Złotą Odznakę SKZ dr. Tadeuszowi Maciejowi CIOŁKOWI w uznaniu zasług na rzecz SKZ
  • zapoznał się z możliwością potencjalnej współpracy z niemieckim WTA.

  POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY STOWARZYSZENIA KONSERWATORÓW ZABYTKÓW Z WYDZIAŁEM PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO.


  fot. Dajkowski


  Dnia 15 maja 2023 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków Jacek Rulewicz podpisał porozumienie o współpracy z Dziekanem WPiA UG prof. Wojciechem Zalewskim.

  Co dziesięć lat organizowany jest Kongres Konserwatorów Polskich, najbliższy planowany jest na 2025 rok. Pracownicy Wydziału zajmujący się prawem ochrony zabytków mają włączyć się w prace merytoryczne mające na celu przygotowania założeń systemowo-prawnych pod obrady Kongresu. Obok tego głównego celu współpraca związana z prawem ochrony dziedzictwa kultury ma obejmować m.in. organizację konferencji, sympozjów, warsztatów, tworzenie programów edukacyjnych, tworzenie zespołów specjalistów, zgłaszanie tematów, które w ramach działalności dydaktycznej mogłyby być podejmowane w pracach studenckich i dyplomowych.

  Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków podpisało dotychczas podobne porozumienie jedynie z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

  SIOSTRA DR NATANAELA WIESŁAWA BŁAŻEJCZYK LAUREATKĄ NAGRODY ZG SKZ IM. KS. PROF. JANUSZA PASIERBA „CONSERVATOR ECCLESIAE” 2022


  foto: Jan Zych


  Kapituła Nagrody ZG Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków im. ks. prof. Janusza Pasierba „CONSERVATOR ECCLESIAE" 2022
  – w dniu 10 maja 2023 roku jednogłośnie przyznała tę prestiżową Nagrodę

  Siostrze dr NATANAELI WIESLAWIE BŁAŻEJCZYK

  za całokształt osiągnięć w działalności na rzecz ochrony dziedzictwa sakralnego.

  Nagroda zostanie wręczona w sposób uroczysty.

  ZAPROSZENIE NA SPECJALNY WYKŁAD DR ANNY CZERWIŃSKIEJ-WALCZAK
  W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków
  Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie i Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków
  zapraszają na specjalny wykład dr ANNY CZERWIŃSKIEJ-WALCZAK

  PROFESOR BOHDAN MARCONI I SPEKTAKULARNE POCZĄTKI KONSERWACJI DZIEŁ SZTUKI W POLSCE


  Spotkanie odbędzie się dnia 13 kwietnia 2023 r. (czwartek) o godz. 13.00 w Stajniach Kubickiego w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie przy ul. Agrykola 1


  Tezy wykładu 13.04.2023 r.

  Profesor Bohdan Marconi i spektakularne początki konserwacji dzieł sztuki w Polsce.

  Wykład będzie poświęcony Bohdanowi Marconiemu (1894-1975), wybitnemu prekursorowi współczesnej konserwacji dzieł sztuki, który już za życia był nazywany „papieżem polskiej konserwacji”.

  W latach 30. XX wieku, jako pierwszy w Polsce, wprowadził metodologię badań dzieł sztuki z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć nauki, m.in. zdjęć rentgenowskich. Tuż przed II wojną światową zorganizował w Muzeum Narodowym w Warszawie pracownię konserwatorską, wyposażoną w najnowocześniejszą dostępną wówczas aparaturę badawczą.

  W okresie powojennym podjął się jednego z największych wyzwań w swojej karierze – konserwacji odzyskanych obrazów Jana Matejki, w pierwszej kolejności – „Bitwy pod Grunwaldem”.

  Jednym z najważniejszych osiągnięć zawodowych Bohdana Marconiego była organizacja polskiego szkolnictwa konserwatorskiego. Przygotował podstawy wielodyscyplinarnych metod nauczania konserwacji dzieł sztuki, m.in. poprzez opracowanie pionierskiego programu studiów konserwatorskich na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

  WIELKANOC 2023


  Z okazji Świąt Wielkanocnych, w tym wyjątkowym i trudnym czasie,
  wszystkim członkom i sympatykom Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków
  życzenia zdrowia, spokoju i nadziei
  składa
  ZARZĄD GŁÓWNY SKZ


  ŻEGNAMY PROFESORA ANDRZEJA BIAŁKIEWICZA (1954 – 2023), REKTORA POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ


  Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci w dniu 22.03.2023 roku naszego przyjaciela - prof. dr. hab. inż. arch. Andrzeja BIAŁKIEWICZA - wielce zasłużonego dla ochrony dziedzictwa architektonicznego , wychowawcy wielu pokoleń studentów.

  Prof. Andrzej Białkiewicz urodził się 13 czerwca 1954 r. w Czeladzi. W 1978 roku ukończył studia na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej i rozpoczął pracę  w Zakładzie (następnie Katedrze) Rysunku, Malarstwa i Rzeźby na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. Kierował nim w latach 2011-2020. W 1987 r. uzyskał stopień doktora nauk technicznych na podstawie rozprawy poświęconej architekturze okresu międzywojennego i zagadnieniom konserwatorskim. Dysertacja stanowiła punkt wyjścia do dalszych prac badawczych i nawiązania międzynarodowych kontaktów naukowych. W 2005 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk technicznych na podstawie pracy pt. „Rola rysunku w warsztacie architekta. Szkoła krakowska w kontekście dokonań wybranych uczelni europejskich i polskich”. Tytuł profesora nauk technicznych otrzymał w 2018 r. Jego książka profesorska poświęcona była zmianom użytkowania obiektów sakralnych („Adaptive Reuse of Sacred Buildings”). 8 lipca 2020 r. prof. Andrzej Białkiewicz został wybrany na rektora Politechniki  Krakowskiej. Objął funkcję 1 września 2020 r. Wcześniej – w latach 2012-2020 – był prorektorem uczelni do spraw ogólnych, odpowiedzialnym m.in. za inwestycje, rozwój infrastruktury badawczej i dydaktycznej oraz współpracę z otoczeniem samorządowym i gospodarczym.

  Główne obszary zainteresowań badawczych prof. Białkiewicza dotyczyły teorii architektury współczesnej, a zwłaszcza architektury modernistycznej, roli rysunku w działalności architektów, zachowania dziedzictwa architektonicznego, procesów nadawania zabytkom architektury współczesnych funkcji, w tym zjawiska desakralizacji obiektów zabytkowych. Jest autorem lub współautorem ok. 140 publikacji naukowych w czasopismach krajowych i międzynarodowych oraz 3 monografii. Był wielokrotnym laureatem dorocznych Nagród Rektora PK za działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną, odznaczonym Honorową Odznaką PK. Brał czynny udział w krajowej i międzynarodowej współpracy naukowo-dydaktycznej. Występował na licznych konferencjach naukowych, m.in. w Nowym Jorku, Cottbus, Budapeszcie, Barcelonie, Florencji, Moskwie, Mexico City, Stambule, Kolonii, Quebecu, Singapurze, Xian, Bangkoku, Atenach. Współpracował z uczelniami zagranicznymi m.in. z Włoch, Niemiec, Austrii.

  Pracę badawczą i dydaktyczną w obszarze architektury i konserwacji zabytków łączył z bogatą praktyką architektoniczną. Jest autorem lub współautorem ponad 180 zrealizowanych projektów architektonicznych i architektoniczno-konserwatorskich (m.in. w Krakowie, Warszawie, Rzeszowie, Łodzi,  Częstochowie, Inowrocławiu, Włodawie, Dąbrowie Górniczej, Dębicy, Sosnowcu, Wolbromiu, Zakopanem, Lublinie), w tym ponad 50 realizacji kościołów i założeń sakralnych  w Polsce (największe to kościół z zespołem klasztornym oo. Paulinów w Toruniu), a także  na Ukrainie, Łotwie, w Kamerunie, na Węgrzech, Chorwacji, Republice Południowej Afryki, Słowacji. Znaczącym kierunkiem jego działań architektonicznych były realizacje konserwatorskie, m.in. na Jasnej Górze w Częstochowie i Skałce w Krakowie.

  Ważnym obszarem działalności akademickiej prof. Andrzeja Białkiewicza była dydaktyka w zakresie obrazowania architektury i tworzenia jej reprezentacji, projektowania, konserwacji zabytków i historii sztuki. Był wykładowcą cenionym i lubianym przez studentów Politechniki Krakowskiej, opiekunem licznych plenerów malarskich i rysunkowych. Jest promotorem kilku prac doktorskich, licznych dyplomów magisterskich, uczestniczył w roli recenzenta w postępowaniach o nadanie stopnia doktora, doktora habilitowanego i tytułu profesora. Jako wykładowca współpracował w przeszłości także z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie (1997-2012) oraz z Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie (2010-2012).

   Profesor Andrzej Białkiewicz był członkiem międzynarodowych stowarzyszeń działających w obszarze ochrony dziedzictwa kulturowego, takich jak: ICOMOS, DOCOMOMO, ReUSO. Był też członkiem branżowych organizacji architektonicznych i budowlanych: SARP, MOIA, Rady Naukowej Galicyjskiej Izby Budownictwa, a także członkiem Międzynarodowego Instytutu ds. Edukacji Inżynierów WIETE w Melbourne. Zasiadał  w Radzie do spraw Środowiska, Energii i Zasobów Naturalnych przy prezydencie RP oraz Społecznym Komitecie Odnowy Zabytków Krakowa. Był rzeczoznawcą Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dziedzinie ochrony zabytków, a także członkiem zespołu ekspertów Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki.

  Rodzinie i Bliskim - wyrazy głębokiego współczucia składa Zarząd Główny Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków.

  POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY ZARZĄDU GŁÓWNEGO SKZ Z WYDZIAŁEM PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO  Dnia 8 marca 2023 r. w gmachu Collegium Novum w Krakowie, Prezes ZG SKZ mgr JACEK RULEWICZ podpisał z Dziekanem Wydziału Prawa i Administracji U.J. prof. dr. hab. JERZYM PISULIŃSKIM Porozumienie o Współpracy. Partnerzy deklarują potrzebę i społeczną użyteczność współpracy w zakresie działań związanych z prawem ochrony dziedzictwa, polegających w szczególności na:

  • organizacji konferencji, sympozjów, warsztatów dla specjalistów zajmujących się ochroną dziedzictwa kulturowego,
  • tworzeniu programów edukacyjnych,
  • tworzeniu zespołów, mających na celu wypracowanie tez do przyszłego prawa ochrony dziedzictwa kulturowego i przedkładanie ich do konsultacji specjalistycznym gremiom,
  • zgłaszaniu tematów, które w ramach działalności dydaktycznej, mogłyby być prowadzone jako prace studenckie i dyplomowe.

  KOMUNIKAT Z POSIEDZENIA ZARZĄDU GŁÓWNEGO SKZ
  W dniu 8 marca 2023 r. obradował w Krakowie pod przewodnictwem Prezesa mgr. JACKA RULEWICZA Zarząd Główny Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków. Obrady odbywały się w gościnnych murach Katedry Historii Architektury i Konserwacji Zabytków Politechniki Krakowskiej. W trakcie posiedzenia Zarząd Główny, między innymi:

  • przyjął sprawozdanie finansowe z działalności ZG SKZ w roku 2022
  • zatwierdził plan finansowy działalności ZG SKZ na rok 2023
  • zapoznał się z informacją prof. dr hab. Dominiki Kuśnierz – Krupy, dotyczącą działalności Oddziału Krakowskiego SKZ i planów na przyszłość.
  • prowadził dyskusję związaną z przyszłym profilem wydawanych „Wiadomości Konserwatorskich”, zobowiązał prof. Artura Różańskiego do zebrania uwag oraz ocen i sporządzenia wniosków pod adresem Redakcji kwartalnika.
  • zwrócił się do wiceprezesa ZG SKZ Romana Marcinka z prośbą o utworzenie specjalnego, interdyscyplinarnego Zespołu ds. określenia nazw paneli tematycznych i ich zakresu merytorycznego, poprzedzających swą dyskusją III Kongres Konserwatorów Polskich w roku 2024

  W 80-LECIE URODZIN WYRAZY UZNANIA I SZACUNKU DLA PROFESORA ANDRZEJA KADŁUCZKI  W 80. rocznicę urodzin Profesora ZG SKZ zorganizował, 7 III 2023, skromne jej obchody. Miały one miejsce w oddziale Podziemny Rynek Muzeum Krakowa, jednej z charakterystycznych realizacji Jubilata. Było to możliwe dzięki pomocy i życzliwości władz miasta, dyrekcji Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dyrekcji Muzeum Krakowa. Ze względu na obowiązujące przepisy w uroczystości mogło wziąć udział tylko 60 osób – przyjaciół Jubilata.

  Uroczystość rozpoczął i przedstawił krótko sylwetkę Profesora prezes ZG SKZ mgr Jacek Rulewicz, który powitał przybyłych gości. Następnie prezydent miasta Krakowa, prof. Jacek Majchrowski, przypomniał okoliczności powstania podziemnej ekspozycji, podziękował Jubilatowi za lata pracy na rzecz krakowskich zabytków.

  W tym samym tonie wypowiedział się rektor Politechniki Krakowskiej prof. Andrzej Białkiewicz, który przypomniał zawodową i naukowa drogę Andrzeja Kadłuczki.

  Stowarzyszenie uczciło swego wieloletniego prezesa wydaniem okolicznościowej publikacji (wspólnie z politechniką) pt. In labore virtus et vita, zawierającej – prócz rysu biograficznego autorstwa prof. Dominiki Kuśnierz-Krupy przedruki artykułów Jubilata, wybrane z jego obszernej bibliografii. Listy gratulacyjne, życzenia od przyjaciół i uczniów, obecność rodziny Profesora, możliwość nieskrępowanej rozmowy sprawiły, że z podziemi ulotnił się duch sztywnej uroczystości „ku czci”, zastąpiony pełną życzliwości atmosferą spotkania przyjaciół.

  Zdrowia Profesorowi życzono jak należy, po staropolsku pijąc toast Ad multos annos słodkim tokajem.

  ZG SKZ pragnie podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania uroczystości – pracownikom Muzeum Krakowa, Politechniki Krakowskiej i Urzędu Miasta, Fundacji Dziedzictwa Kultury i Natury, wreszcie gościom, których przybycie dodało uroczystości splendoru.

  POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY POMIĘDZY POLITECHNIKĄ KRAKOWSKĄ A ZARZĄDEM GŁÓWNYM STOWARZYSZENIA KONSERWATORÓW ZABYTKÓW  Dnia 6 marca 2023 r. Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej prof. dr hab. inż. arch. MAGDALENA KOZIEŃ-WOŹNIAK z upoważnienia Rektora P.K. podpisała z Prezesem Zarządu Głównego SKZ mgr. JACKIEM RULEWICZEM porozumienie o współpracy.
  Strony podejmują współpracę, której efektem będą:

  • Wzajemne zapraszanie ekspertów drugiej Strony na konferencje naukowe i seminaria, na zasadach wzajemnych preferencji;
  • Podejmowanie wspólnych inicjatyw związanych z szeroko rozumianą ochroną dziedzictwa kulturowego oraz podnoszeniem kwalifikacji kadry dydaktycznej i studentów w tym zakresie;
  • Udział kadry dydaktycznej i studentów w dyskusjach z przedstawicielami Stowarzyszenia;
  • Spotkania studentów z ekspertami, przedstawicielami Stowarzyszenia, którzy przybliżą młodym ludziom problemy ochrony i konserwacji zabytków;
  • Wspólna organizacja konferencji, szkoleń, kursów i warsztatów;
  • Wspólne wnioski grantowe i projekty badawcze;
  • Wzajemne udostępnianie zasobów;
  • Wspierania innego rodzaju współpracy w obszarach działalności statutowej Stron.

  WIT KAROL WOJTOWICZ UHONOROWANY ZŁOTĄ ODZNAKĄ STOWARZYSZENIA KONSERWATORÓW ZABYTKÓW


  fot. Krzysztof Kapica


  W uznaniu szczególnych zasług w dziele ochrony i konserwacji zabytków Dyrektor Muzeum w Łańcucie mgr Wit Wojtowicz otrzymał z rąk Prezesa ZG SKZ mgr Jacka Rulewicza prestiżową Honorową Złotą Odznakę Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków. Pokreślono wyjątkowe zasługi Dyrektora dla ukazania świetności zespołu pałacowo-parkowego w Łańcucie na przestrzeni 43 lat Jego misji w Muzeum.

  Wydarzenie miało miejsce 9 lutego 2023 roku w Zamku w Łańcucie, podczas ogólnopolskiego seminarium ekspertów pt. „Nowoczesne Technologie w Służbie Zabytków”.

  NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W SŁUŻBIE ZABYTKÓW


  fot. Jacek Rulewicz


  W dniach 9 i 10 lutego 2023 odbyło się zorganizowane przez Narodowy Instytut Konserwacji Zabytków i Zarząd Główny Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków - pierwsze seminarium, dotyczące poznawania nowych technologii i możliwości ich zastosowania w obiektach zabytkowych. To spotkanie poświęcone było fotowoltaice.

  Oprócz dyskusji na temat ewentualnego zastosowania nowoczesnych technologii w obiektach zabytkowych, wydarzenie uświetniły wystąpienia ekspertów: prof. Marcina Furtaka i prof. Zbigniewa Myczkowskiego z Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki oraz historyka, Romana Marcinka, wiceprezesa ZG SKZ.

  Drugiego dnia seminarium odbył się wyjazd studyjny do zakładów firmy ML System S.A. zajmującej się produkcją i dystrybucją innowacyjnych rozwiązań z zakresu fotowoltaiki.

  Spotkanie w Łańcucie (na Zamku) i Zaczerniu (innowacyjne zakłady ML System) to tylko pozornie wizyta w dwóch różnych światach.

  Pokazano nam m.in. szyby, które mogą być grzejnikami, produkować energię, utrzymywać temperaturę w pomieszczeniu, które równocześnie oświetlają. Dają się zamontować w stolarce drewnianej, plastikowej czy metalowej. Polski patent o globalnym zasięgu. Można wyobrazić sobie piękny widok usuwanych z sal pałaców i dworów żeliwnych kaloryferów montowanych w latach 80. XX w. Sporo emocji budziła fotowoltaiczna dachówka. Trzymając ją w dłoni rozpoznajemy szkło. Jednak kiedy pasy dachówek ceramicznych (nowych i używanych) oraz dachówek fotowoltaicznych pokazano nam z odległości 5 metrów (odległość oceny fasady podczas odbioru, zgodnie z normą) prawie nikt z 15 osobowej grupy ludzi zajmujących się konserwacją zabytków nie był w stanie rozpoznać "tych szklanych".
  Przed OZE w zabytkach nie uciekniemy. Im częściej inżynierowie i konserwatorzy będą się spotykać i rozmawiać, tym zmiany te będą szybsze i respektujące specyficzne wymagania dawnych budowli. Należy iść tą drogą, promując nieustanną wymianę propozycji i opinii między tymi środowiskami.

  STOWARZYSZENIE KONSERWATORÓW ZABYTKÓW PARTNEREM I KONGRESU BEZPIECZEŃSTWA DZIEDZICTWA
  Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków Partnerem

  I Kongresu Bezpieczeństwa Dziedzictwa „Nowoczesne technologie w służbie ochrony dóbr kultury”,

  który odbędzie się w dniach 31 maja – 2 czerwca 2023 r. w Audytorium Biblioteki Głównej Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni

  SPOTKANIE NOWOROCZNE W WILANOWIE
  WRĘCZENIE NAGRÓD I WYRÓŻNIEŃ W KONKURSIE GKZ I SKZ – EDYCJA 2022
  31 stycznia 2023 r. w Sali Białej Muzeum Pałacu Króla Jana III Sobieskiego w Wilanowie odbyła się - przygotowana przez   ZG SKZ - uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień w Konkursie Generalnego Konserwatora Zabytków i Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków na najlepsze prace studialne, naukowe oraz popularyzatorskie, dotyczące ochrony zabytków i muzealnictwa – edycja 2022.

  Podczas gali laureaci odebrali z rąk Sekretarza Stanu w MKiDN, Generalnego Konserwatora Zabytków Jarosława Sellina oraz Prezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków Jacka Rulewicza przyznane nagrody i wyróżnienia, a z rąk dyrektora Muzeum Pawła Jaskanisa interesujące wydawnictwa muzealne.

  Następnie, w gościnnych salach Villi Intrata, miało miejsce integracyjne spotkanie noworoczne Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków.


  ŻEGNAMY MGR. KAZIMIERZA ŚLIWĘ (1950 – 2023)


  Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci w dniu 04.01.2023 roku Kazimierza Śliwy, historyka sztuki, konserwatora zabytków, dokumentalisty.

  Urodzony w 1950 roku, znany w regionie karkonoskim historyk sztuki, był absolwentem Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Od początku działalności zawodowej związany z konserwatorstwem. Wraz z pierwszym Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Jeleniej Górze – Panią Jadwigą Skibińską, współtworzył i organizował struktury Urzędu Ochrony Zabytków. W latach 1987-1988 oraz w latach 1989-1991 był dyrektorem Biura Studiów i Dokumentacji Zabytków w Jeleniej Górze. W okresie od stycznia 1988 r. do października 1989 r. pełnił funkcję Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Jeleniej Górze. Od tego czasu stale pracował w Urzędzie Ochrony Zabytków w Jeleniej Górze wykonując obowiązki inspektora ochrony zabytków. Przez wszystkie lata intensywnej pracy zawodowej zajmował się głównie zabytkami ruchomymi oraz zabytkami techniki, niestrudzenie inwentaryzując ten obszar dziedzictwa kulturowego regionu i z poświęceniem wykonując całokształt czynności administracyjnych związanych z obowiązkami organu w zakresie tej kategorii zabytków.

  Zawsze wykazywał się ogromną, nieustannie pogłębianą wiedzą o zasobie zabytków subregionu jeleniogórskiego. Z tej nieocenionej wiedzy korzystały i do dziś korzystają, kolejne generacje pracowników służb konserwatorskich i osób związanych z ochroną zabytków. Legendarne pozostaje lekkie pióro, wysokie kompetencje i nieocenione kwalifikacje oraz kultura osobista Pana Kazimierza.

  Pogrzeb odbędzie się na starym cmentarzu komunalnym przy ul. Sudeckiej w Jeleniej Górze w dniu 10 stycznia 2023 r. Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się mszą świętą o godz. 12.00, w kaplicy cmentarnej pw. św. Michała Archanioła.

  Rodzinie i Bliskim - wyrazy głębokiego współczucia składa
  Zarząd Główny Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków.


  ŻEGNAMY PROF. WIESŁAWA PROCYKA (1956 – 2022)


  Z wielkim smutkiem informujemy, że 22 grudnia 2022 r. odszedł dr hab. prof. WIESŁAW PROCYK, Wybitny specjalista w dziedzinie konserwacji rzeźby i elementów architektury, profesor Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Człowiek niezwykle ciepły i uczynny.

  Profesor był wspaniałym dydaktykiem. Wychował 36 roczników konserwatorów dzieł sztuki. Na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki w ASP w Warszawie był pracownikiem naukowym od 1986r., dziekanem Wydziału (2002-2005), wieloletnim kierownikiem Katedry Konserwacji Rzeźby i Elementów Architektury. Promotorem 29 prac magisterskich i 3 doktorskich. Od ponad 20 lat stałym członkiem Rady Naukowej Międzyuczelnianego Instytutu Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki.

  Zrealizował ponad 30 dużych projektów konserwatorsko-badawczych i kilkudziesięciu mniejszych, dotyczących m.in. w Pałacu w Wilanowie i Markoniówce, Pałacu na Wyspie Starej Oranżerii i rzeźbach w Łazienkach Królewskich w Warszawie, dawnej fabryki J.K. Poznańskiego – Manufakturze w Łodzi, Pałacu Krasińskich, renowacji elewacji i fasad kościołów św. Krzyża, św. Anny, Sióstr Wizytek i Sióstr Franciszkanek w Warszawie, rewitalizacji podziemi kamienic na warszawskiej Starówce, Pałacu Zamoyskich w Kozłówce i Radzyniu Podlaskim, ponad 40 kaplic nagrobnych, pomników i rzeźb z Cmentarza Powązkowskiego, Prawosławnego i innych, rzeźb z Ogrodu Saskiego, Kolumny Zygmunta w Warszawie, autorem 85 ekspertyz, opinii konserwatorskich dla MKiDN, Biura Stołecznego i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Rzeczoznawcą MKiDN w dziedzinie konserwacji rzeźby i detalu architektonicznego. Od prawie 40 lat pracował na rzecz Społecznego Komitetu Opieki nad Starymi Powązkami. Za swoje zasługi został uhonorowany Krzyżem Zasługi za Osiągnięcia na Polu Ratowania Zabytków, Złotą Oznaką za Opiekę nad Zabytkami i wieloma innymi nagrodami.

  Profesor zostanie zapamiętany jako człowiek obdarzony wieloma talentami. Powszechnie znany z pogodnego usposobienia, życzliwości i pracowitości. Swój zawód wykonywał z autentyczną pasją, a jego ogromny dorobek pozostanie w spadku następnym pokoleniom.

  Uroczystości pogrzebowe odbędą się 11 stycznia (środa) 2023 roku o godz. 12.00 w kościele św. Karola Boromeusza na Powązkach w Warszawie (Cmentarz Stare Powązki). Rodzina prosi o nie przynoszenie lilii.

  Żegnamy Cię Profesorze, Przyjacielu

  Rodzinie i Bliskim - wyrazy głębokiego współczucia składa
  Zarząd Główny Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków.