Członkowie wspierający:    Archaios    ART METAL    Autorska Pracownia Projektowa E.J. Wowczak    Castellum    Corneco    Dolina Pałaców i Ogrodów    Dyskret    Fabryka Norblina    Farby KABE    Firma Konserwatorska Piotr Białko    HERITAGE    Keim    Kingspan Insulation    Międzyuczelniany Instytut Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki    Muzeum Młynarstwa i Rolnictwa w Osiecznej    OTB    Pro Tempus    RECTOR    RESTAURO    Stocznia Cesarska    Visbud    Zamek Gniew   

Laureaci konkursu Generalnego Konserwatora Zabytków i Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków


Komisja Konkursowa, która pracowała w dniach 09-21 listopada 2023 r. rozstrzygnęła Konkurs Generalnego Konserwatora Zabytków i ZG Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków na najlepsze prace studialne, naukowe oraz popularyzatorskie, dotyczące ochrony zabytków i muzealnictwa - edycja 2023. 

Na Konkurs wpłynęło 51 prac, wśród których znalazły się:

  • 12 doktorskich
  • 36 magisterskich
  • 1 wieńcząca studia podyplomowe
  • 1 inżynierska
  • 1 popularyzatorska
z następujących uczelni i instytucji: ASP Warszawa – 21, ASP Kraków - 6, Politechnika Krakowska - 9, UMK Toruń – 1, Politechnika Warszawska – 1, , Uniwersytet Jagielloński – 2, Uniwersytet Gdański – 2, Politechnika Łódzka – 1,, Politechnika Wrocławska –2, Uniwersytet SWPS – 1, UEK Wrocław – 1. UAM – 1, Sopocka Akademia Nauk Stosowanych – 1, UE Wrocław, indywidualnie zgłoszona – 1.


Po zapoznaniu się z pracami Komisja jednogłośnie przyznała:

  • 8 nagród, każda w wysokości 5000 - zł (brutto)
  • 16 wyróżnień, każde w wysokości 2500 - zł (brutto)
następującym uczestnikom Konkursu:

Nagrody przyznane w 2023Autor: Maciej Marcin Baran
tytuł Konserwacja i restauracja Gabinetu Holenderskiego w Pałacu Wilanowskim. Poszukiwanie treści ideowych i rozwiązań artystycznych w malowidle plafonowym.
rodzaj doktorska
promotor prof. dr hab. Paweł Marek Jakubowski
współpromotor prof. dr hab. Krzysztof Chmielewski
uczelnia/instytucja Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Autor: Łukasz Jan Bednarz
tytuł Monitoring diagnostyczny obiektów historycznych.
rodzaj monografia
uczelnia/instytucja Politechnika Wrocławska
Autor: Bożena Boba-Dyga
tytuł O aranżacji konserwatorskiej w architekturze.
rodzaj praca doktorska
promotorzy prof. dr hab. inż. arch. Maria Jolanta Żychowska, dr hab. Monika Bogdanowska
uczelnia/instytucja Politechnika Krakowska
Autor: Anna Czerwińska-Walczak
tytuł U źródeł współczesnej konserwacji malarstwa w Polsce. Studium z zakresu działalności Bohdana Marconiego.
rodzaj praca doktorska
promotor prof. dr hab. Krzysztof Chmielewski
uczelnia/instytucja Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Autor: Agnieszka Koronowska
tytuł CZ1: Cztery figury z szopki w typie neapolitańskim - projekt konserwatorski uwzględniający niejednorodność stylistyczną i techniczno-technologiczną figur.
CZ2: Cztery figury z szopki w typie neapolitańskim - projekt konserwatorski uwzględniający niejednorodność stylistyczną i techniczno-technologiczną figur. Dokumentacja Fotograficzna.
rodzaj praca magisterska
promotor dr Monika Stachurska
tytuł (pracy teoretycznej, teoretyczno-badawczej) Szopka neapolitańska - tradycja włoskiego rzemiosła artystycznego.
promotor dr Anna Oleńska
uczelnia/instytucja Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Autor: Piotr Lasik
tytuł Własność powiernicza dóbr kultury jako element nowego modelu zarządzania dziedzictwem kultury.
rodzaj monografia, rozprawa doktorska
promotor dr hab. Wojciech Szafrański
uczelnia/instytucja Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Autor: Anna Litwin
tytuł Konserwacja i restauracja obrazu Włodzimierza Tetmajera "Scena rodzajowa na wsi" z 1889 roku z Muzeum Śląskiego w Katowicach. Próba ustalenia palety malarskiej artysty oraz usuwanie masy emulsyjnej z odwrocia obrazu przy użyciu nanokompozytowego organożelu pNIPA-LAP.
rodzaj praca magisterska
promotor dr hab. Anna Sękowska
tytuł (pracy teoretycznej, teoretyczno-badawczej) Konserwacja i restauracja obrazu Włodzimierza Tetmajera "Scena rodzajowa na wsi" z 1889 roku z Muzeum Śląskiego w Katowicach. Próba ustalenia palety malarskiej artysty oraz usuwanie masy emulsyjnej z odwrocia obrazu przy użyciu nanokompozytowego organożelu pNIPA-LAP. Aneks badawczy.
promotor dr hab. Anna Sękowska
uczelnia/instytucja Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
Autor: Kinga Migalska
tytuł Muzea Judaistyczne zorganizowane w Synagogach w Polsce w latach 1945-1989 - historia, teraźniejszość, perspektywy.
rodzaj praca doktorska
promotor dr hab. Stefan Gąsiorowski
uczelnia/instytucja Uniwersytet Jagielloński w Krakowie


Wyróżnienia przyznane w 2023Autor: Gabriela Biś
tytuł Konserwacja i Restauracja wielkoformatowego dzieła sztuki współczesnej z zastosowaniem tworzyw sztucznych object trouvè, na przykładzie Sztandaru jasnej Pani autorstwa Władysława Hasiora.
rodzaj praca magisterska
promotor dr Marcin Błaszczyk
uczelnia/instytucja Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
Autor: Zuzanna Borek
tytuł Zagadnienia badawcze dotyczące elementów dawnego ikonostasu z cerkwi pw. Św. Sawy w Woli Korzenieckiej.
rodzaj praca magisterska
promotor dr hab. Jarosław Adamowicz
uczelnia/instytucja Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
Autor: Magdalena Chudek
tytuł Zagadnienia konserwacji i restauracji drukowanej mapy ogólnogeograficznej Carte generale et nouvelle de toutte de toutte la Pologne du Grand Duche de Lithuanie et des pais limitrofes autorstwa Bartolomeo Folina wydanej po 1772r. Ze zbiorów Katedry Konserwacji i Restauracji Starych Druków i Grafiki na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.
rodzaj praca magisterska
promotor prof. Marzenna Ciechańska
tytuł (pracy teoretycznej, teoretyczno-badawczej) Wybrane zagadnienia dotyczące drukowanych map przedstawiających Rzeczpospolitą Obojga Narodów w II połowie XVIII w..
promotor dr Marcin Zgliński
uczelnia/instytucja Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Autor: Barnaba Drabik-Wójtowicz
tytuł CZ1: Konserwacja i restauracja centralnej części ikonostasu z przedstawieniem Deesis ze zbiorów Muzeum Archidiecezjalnego w Przemyślu.
CZ2: Dokumentacja fotograficzna, konserwacja i restauracja centralnej części ikonostasu z przedstawieniem Deesis ze zbiorów Muzeum Archidiecezjalnego w Przemyślu.
rodzaj praca magisterska
promotor prof. dr hab. Krzysztof Chmielewski
tytuł (pracy teoretycznej, teoretyczno-badawczej) Cyfryzacja i Wirtualne Ekspozycje Dziedzictwa Kultury z Wykorzystaniem Fotogrametrii.
promotor dr Julia Burdajewicz
uczelnia/instytucja Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Autor: Emilia Gdak
tytuł Rekonstrukcja wielkoformatowego obrazu olejnego na płótnie autorstwa Leona Biedrońskiego (1837-1907) "Przemienienie Pańskie" (1880-1885) z Ołtarza Przemienienia Pańskiego Kościoła pw. Wszystkich Świętych w Warszawie.
rodzaj praca magisterska
promotor dr Mateusz Jasiński
tytuł (pracy teoretycznej, teoretyczno-badawczej) Problematyka technologii malarstwa wielkoformatowego na podłożach płóciennych, od XVI do końca XIX w. Aneks konserwatorski: Autoportret, Adolf Gottlob Zimmermann, 1821, OL./płótno.
promotor dr hab. Joanna Czernichowska
uczelnia/instytucja Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Autor: Justyna Kopacz
tytuł Głogów - w poszukiwaniu tożsamości miasta.
rodzaj praca magisterska
promotor dr hab. inż. arch. Jolanta Sroczyńska, prof. PK
uczelnia/instytucja Politechnika Krakowska
Autor: Adam Kozień
tytuł Idea wolności jednostki - właściciela zabytku w Unii Europejskiej w kontekście modelu kar administracyjnych w prawie polskim.
rodzaj praca doktorska
promotor prof. dr hab. Piotr Dobosz
uczelnia/instytucja Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Autor: Jan Magiera
tytuł Rewitalizacja centrum Sułkowic.
rodzaj praca magisterska
promotor prof. dr hab. inż. arch. Dominika Kuśnierz-Krupa
uczelnia/instytucja Politechnika Krakowska
Autor: Lidia Małkowska
tytuł Konserwacja i restauracja Globusa bez tytułu, A. Nowosielski, Zakład Litograficzny W. Główczewski, Warszawa.
rodzaj praca magisterska
promotor dr Dorota Dzik-Kruszelnicka
tytuł (pracy teoretycznej, teoretyczno-badawczej) Historia i rozwój polskiego komiksu.
promotor dr Marcin Zgliński
uczelnia/instytucja Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Autor: Monika Olczyk
tytuł Rozwarstwianie dwóch malowideł sztalugowych na jednym podobraziu drewnianym: Portret szlachcianki herbu Ostoja (2,poł. XVI w.) i Pieta (XVIII w.) z klasztoru Ojców Paulinów w Krakowie.
rodzaj praca magisterska
promotor dr hab. Małgorzata Nowalińska
uczelnia/instytucja Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
Autor: Magdalena Pawlińska
tytuł Pergaminowy, składany wachlarz plisowany z końca XVIII wieku. Kolekcja Heleny Dąbczańskiej. Zbiory Muzeum Narodowego w Poznaniu.
rodzaj praca magisterska
promotor dr Dorota Jutrzenka-Supryn
tytuł (pracy teoretycznej, teoretyczno-badawczej) Skuteczność hydrożeli z dodatkiem biocydu do punktowej dezynfekcji zabytków na podłożu papierowym.
promotor dr hab. Joanna Karbowska-Berent
uczelnia/instytucja Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Autor: Agnieszka Plata
tytuł Spór o zbiory Muzeum Brytyjskiego jako trudny przypadek w prawie.
rodzaj praca doktorska
promotor prof. dr hab. Kamil Zeidler
uczelnia/instytucja Uniwersytet Gdański
Autor: Martyna Sobiech
tytuł Projekt Mediateki "Stara Kotłownia " w Żyrardowie. Adaptacja budynku historycznego jako miejsce integracji społecznej.
rodzaj praca magisterska
promotor dr hab. inż. arch. Katarzyna Bernatek-Bączyk
uczelnia/instytucja Politechnika Łódzka
Autor: Paulina Staszkiewicz
tytuł Konserwacja rzeźby drewnianej polichromowanej "Chrystus Ukrzyżowany" (2. połowa XIV w.) ze zbiorów Muzeum Archidiecezjalnego we Wrocławiu.
rodzaj praca magisterska
promotor prof. dr hab. Krzysztof Chmielewski
tytuł (pracy teoretycznej, teoretyczno-badawczej) Aranżacja i ekspozycja drewnianych gotyckich krucyfiksów z XIV w..
promotor prof. dr hab. Krzysztof Chmielewski
uczelnia/instytucja Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Autor: Alicja Tomasikiewicz
tytuł Konserwacja i restauracja dwustrunego skrzydła śląskiego nastawy ołtarzowej z 1, Ppł. XVI wieku.
rodzaj praca magisterska
promotor dr Julia Burdajewicz
tytuł (pracy teoretycznej, teoretyczno-badawczej) Problematyka późnogotyckich drewnianych nastaw ołtarzowych na Śląsku: geneza, ewolucja, wybrane warsztaty.
promotor prof. dr hab. Krzysztof Chmielewski
uczelnia/instytucja Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Autor: Przemysław Wysk
tytuł Płyta epitafijna Marjana Śmiarowskiego z Cmentarza Katedralnego przy ul. Mikołaja Kopernika w Łomży.
rodzaj praca magisterska
promotorzy dr hab. Wiesław Procyk, prof. dr hab. Janusz Smaza
tytuł (pracy teoretycznej, teoretyczno-badawczej) Inwentaryzacja oraz założenia konserwatorskie dla Kaplicy Cmentarnej p.w. Św. Krzyża na Cmentarzu Parafialnym przy ul. M. Kopernika w Łomży.
promotorzy dr hab. Wiesław Procyk, prof. dr hab. Janusz Smaza
uczelnia/instytucja Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie