Członkowie wspierający:    Archaios    ART METAL    Autorska Pracownia Projektowa E.J. Wowczak    Castellum    Corneco    Dolina Pałaców i Ogrodów    Dyskret    Fabryka Norblina    Farby KABE    Firma Konserwatorska Piotr Białko    HERITAGE    Keim    Kingspan Insulation    Międzyuczelniany Instytut Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki    Muzeum Młynarstwa i Rolnictwa w Osiecznej    OTB    Pro Tempus    RECTOR    RESTAURO    Stocznia Cesarska    Visbud    Zamek Gniew   

Laureaci konkursu Generalnego Konserwatora Zabytków i Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków


W roku 2015 na Konkurs wpłynęło 36 prac:

  • 6 doktorskich
  • 20 magisterskich
  • 7 licencjackich
  • 1 opracowanie naukowe
  • 2 książki
Dnia 5 listopada 2015 Komisja Konkursowa przyznała 13 nagród i 6 wyróżnień pieniężnych oraz 1 specjalną nagrodę honorową.Nagrody przyznane w 2015Autor: Weronika Bogal i Adam Łyko
tytuł "Muzeum Historii Podgórza i obserwatorium przyrody w kamieniołomie Liban w Krakowie"
rodzaj praca inżynierska
promotor prof. dr. inż. arch. Andrzej Kadłuczka, dr. inż. arch. Barbara Zin
zgłaszający Politechnika Krakowska
Autor: Grzegorz Grajewski
tytuł "Między sztuką, nauką, a polityką, Ochrona Zabytków na Dolnym Śląsku w czasach III Rzeszy"
rodzaj praca doktorska
promotor prof. hab. Janusz L. Dobesz
zgłaszający Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków we Wrocławiu
Autor: Jan Janczykowski
tytuł "Zamek w Pilicy na tle polskiej architektury rezydencjonalno - obronnej I połowy XVII wieku"
rodzaj praca doktorska
promotor dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz
zgłaszający Politechnika Krakowska
Autor: Maria Kisiel
tytuł Rozwarstwianie dwóch malowideł: XVII-wiecznego z przedstawieniem św. Rozalii i późnogotyckiego "Św. Piotr i Św. Mikołaj z awersu prawego skrzydła tryptyku z Łącka, pretekstem do badań nad właściwościami kitu wyrównawczego"
rodzaj praca magisterska
promotor dr hab. Marta Lempart-Geratowska
zgłaszający Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
Autor: Joanna Krakowian
tytuł Praktyczna: Między konserwacją, a kreacją na przykładzie projektu: "Multipart w procesie" zagadnienia rozpoznania, wydobycia archeologicznego, ochrony i konserwacji "Multipartu" Tadeusza Kantora na przykładzie obiektu będącego własnością grupy "Zuzanna i Spółka".
tytuł Teoretyczna: Zjawisko akcji "Multipart" Tadeusza Kantora wobec polskiej awangardy i neoawangardy lat siedemdziesiątych
rodzaj praca magisterska
promotor prof. dr hab. Iwona Szmelter
zgłaszający Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Autor: Wiktoria Kwiatkowska
tytuł Praktyczna: "Konserwacja i restauracja zwieńczenia pieca kaflowego z Pałacu w Nieborowie jako podstawa do odtworzenia historycznego zwieńczenia z Manufaktury Artystycznych Majolik księcia Michała Piotra Radziwiłła"
Promotor dr hab. Jacek Martusewicz
tytuł Teoretyczna: ";Motywy zdobnicze wybranych pieców kaflowych z Pałacu w Nieborowie na tle trendów europejskiego rzemiosła artystycznego XVIII i XIX wieku."
Promotor dr Marcin Zgliński
Rodzaj praca magisterska
Kto zgłasza Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Autor: Karolina Ostrowska
tytuł "Tradycja, stan istniejący oraz współczesne problemy i możliwości rozwoju noclegowej bazy turystycznej w Czarnohorze w Karpatach Wschodnich w rejonie szczytu Pop Iwan"
rodzaj praca magisterska
promotor prof. nzw. dr hab. inż arch. Małgorzata Rozbicka, dr hab. inż. arch. Jan Słyk
zgłaszający Politechnika Warszawska, Wydział Architektury
Autor: Aleksandra Rzeszutek
tytuł Praktyczna: "Konserwacja Portretu Michała Tyszkiewicza hetmana polnego, Wielkiego Księstwa Litewskiego z 2 poł. XVIII w. (?) z kolekcji Łohojska. Własność Muzeum Narodowego w Warszawie"
promotor prof. dr hab. Joanna Szpor
tytuł Teoretyczna: "Problematyka deformacji portretów z kolekcji rodziny Tyszkiewiczów z Łohojska z końca XVIII w. (?)"
promotor dr hab. Anna Dorota Potocka
rodzaj praca magisterska
zgłaszający Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Autor: Monika Stachurska
tytuł "Między harmonią a materią" - problematyka konserwacji późnogotyckiej, haftowanej preteksty ornatu ze Skarbca jasnogórskiego
rodzaj praca doktorska
promotor prof. Helena Hryszko
zgłaszający Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Autor: Stanisław Strzelczyk
tytuł "Konserwacja XVI/XVII-wiecznych kołtryn zdobiących średniowieczne belki stropowe z kamienicy przy ul. Dominikańskiej 1 w Krakowie"
rodzaj praca magisterska
promotor dr Jarosław Adamowicz
zgłaszający Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
Autor: Marta Turos
tytuł Praktyczna: "Konserwacja i restauracja obrazów w blachach żelaznych Chrystus w Ogrójcu i Chrystus Ukrzyżowany oprawionych w mosiężne, srebrzone ramy z Muzeum Archidiecezjalnego we Wrocławiu. II ćw. XVIII."
promotor prof. dr hab. Maria Lubryczyńska
tytuł Teoretyczna: Procesje i sprzęty procesyjne w religijności potrydenckiej
promotor dr Marcin Zgliński
rodzaj praca magisterska
zgłaszający Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Autor: Maciej Warchoł
tytuł "Historyczne więźby dachowe kościołów w Warszawie"
rodzaj książka
zgłaszający Narodowy Instytut Dziedzictwa
Autor: Anna Zań
tytuł Centrum Kultury. Teatr Andersena - adaptacja Fabryki Vetterów w Lublinie
rodzaj praca inżynierska
promotor prof. dr hab. inż. arch. Ewa Węcławowicz - Gyurkovich
współpromotor dr hab. inż. arch. Andrzej Gaczoł
zgłaszający Politechnika Krakowska
Specjalna Honorowa Nagroda
Książka "Prolegomena do badań hodegetrii typu krakowskiego" - praca zbiorowa pod redakcją zmarłego w tym roku wybitnego historyka sztuki, plastyka i konserwatora - profesora Jerzego Gadomskiego.
zgłaszający Wydawnictwo Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, Kraków 2014.


Wyróżnienia przyznane w 2015Autor: Nina Beata Bloch
tytuł "Ekspozycja reliktów kościoła św. Mikołaja w Toruniu. Strefa sacrum i profanum w strukturze podziemia."
rodzaj praca inżynierska
promotor prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Kadłuczka
współpromotor dr inż. arch. Jolanta Sroczyńska
zgłaszający Małopolski Oddział SKZ Kraków
Autor: Jacek Brudnicki
tytuł "Skreślenie z rejestru zabytków - teoria i praktyka ostatnich lat w Polsce"
rodzaj praca magisterska
promotor prof. nzw. dr hab. Jakub Lewicki
zgłaszający Uniwersytet Warszawski
Autor: Diana Długosz - Jasińska
tytuł Praktyczna: Konserwacja i restauracja drzeworytu chińskiego "Dwie kobiety i dwoje dzieci" o numerze wil. 1902, z kolekcji Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.
promotor dr hab. Marzenna Ciechańska
tytuł Teoretyczna: "Rozwarstwienie obiektów na podłożach papierowych - wpływ substancji licujących na właściwości optyczne zabezpieczenia podłoża."
promotor dr Władysław Sobucki
Aneks Dokumentacja prac konserwatorskich i restauratorskich
promotor st. wykł. Grażyna Macander Majkowska
rodzaj praca magisterska
zgłaszający Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Autor: Dąbrówka Lipska
tytuł "Nowożytne Groby Pańskie z terenu dawnego dominium warmińskiego".
rodzaj niepublikowane opracowanie naukowe - pierwsza monografia tematu
zgłaszający Dąbrówka Lipska
Autor: Karolina Lizak
tytuł Praktyczna: "Konserwacja i restauracja obiektu sztuki nowoczesnej autorstwa Jadwigi Maziarskiej, bez tytułu, 1962, z kolekcji Muzeum Narodowego w Warszawie."
tytuł Teoretyczna: Zastosowanie wosku w rzemiośle artystycznym i sztuce
rodzaj praca magisterska
promotor dr hab. Joanna Czernichowska
zgłaszający Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Autor: Karolina Nowicka
Tytuł Praktyczna: "Konserwacja i restauracja obrazów Tadeusza Makowskiego pt. Chłopiec w marynarskiej czapce, Pejzaż zimowy oraz Pejzaż z księżycem ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie".
Tytuł Teoretyczna: "Sklejka jako podobrazia malarskie. Przegląd problematyki do połowy XX w. Historia, technologia produkcji podłoży i problematyka konserwatorska."
rodzaj praca magisterska
promotor dr hab. Joanna Czernichowska
zgłaszający Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie