Laureaci konkursu Generalnego Konserwatora Zabytków i Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków


Na Konkurs wpłynęło 36 prac (6 doktorskich, 20 magisterskich, 7 licencjackich, 1 opracowanie naukowe oraz 2 książki). Dnia 5 listopada 2015 Komisja Konkursowa przyznała 13 nagród i 6 wyróżnień pieniężnych oraz 1 specjalną nagrodę honorową.NAGRODY PRZYZNANE W 2015Autor Weronika Bogal i Adam Łyko
tytuł "Muzeum Historii Podgórza i obserwatorium przyrody w kamieniołomie Liban w Krakowie"
rodzaj praca inżynierska
promotor prof. dr. inż. arch. Andrzej Kadłuczka, dr. inż. arch. Barbara Zin
zgłaszający Politechnika Krakowska

Autor Grzegorz Grajewski
tytuł "Między sztuką, nauką, a polityką, Ochrona Zabytków na Dolnym Śląsku w czasach III Rzeszy"
rodzaj praca doktorska
promotor prof. hab. Janusz L. Dobesz
zgłaszający Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków we Wrocławiu

Autor Jan Janczykowski
tytuł "Zamek w Pilicy na tle polskiej architektury rezydencjonalno - obronnej I połowy XVII wieku"
rodzaj praca doktorska
promotor dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz
zgłaszający Politechnika Krakowska

Autor Maria Kisiel
tytuł Rozwarstwianie dwóch malowideł: XVII-wiecznego z przedstawieniem św. Rozalii i późnogotyckiego "Św. Piotr i Św. Mikołaj z awersu prawego skrzydła tryptyku z Łącka, pretekstem do badań nad właściwościami kitu wyrównawczego"
rodzaj praca magisterska
promotor dr hab. Marta Lempart-Geratowska
zgłaszający Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

Autor Joanna Krakowian
tytuł Praktyczna: Między konserwacją, a kreacją na przykładzie projektu: "Multipart w procesie" zagadnienia rozpoznania, wydobycia archeologicznego, ochrony i konserwacji "Multipartu" Tadeusza Kantora na przykładzie obiektu będącego własnością grupy "Zuzanna i Spółka".
Teoretyczna: Zjawisko akcji "Multipart" Tadeusza Kantora wobec polskiej awangardy i neoawangardy lat siedemdziesiątych
rodzaj praca magisterska
promotor prof. dr hab. Iwona Szmelter
zgłaszający Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie   

Autor Wiktoria Kwiatkowska
tytuł Praktyczna: "Konserwacja i restauracja zwieńczenia pieca kaflowego z Pałacu w Nieborowie jako podstawa do odtworzenia historycznego zwieńczenia z Manufaktury Artystycznych Majolik księcia Michała Piotra Radziwiłła"
Promotor dr hab. Jacek Martusewicz
tytuł Teoretyczna: ";Motywy zdobnicze wybranych pieców kaflowych z Pałacu w Nieborowie na tle trendów europejskiego rzemiosła artystycznego XVIII i XIX wieku."
Promotor dr Marcin Zgliński
Rodzaj praca magisterska
Kto zgłasza Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Autor Karolina Ostrowska
tytuł "Tradycja, stan istniejący oraz współczesne problemy i możliwości rozwoju noclegowej bazy turystycznej w Czarnohorze w Karpatach Wschodnich w rejonie szczytu Pop Iwan"
rodzaj praca magisterska
promotor prof. nzw. dr hab. inż arch. Małgorzata Rozbicka, dr hab. inż. arch. Jan Słyk
zgłaszający Politechnika Warszawska, Wydział Architektury

Autor Aleksandra Rzeszutek
tytuł Praktyczna: "Konserwacja Portretu Michała Tyszkiewicza hetmana polnego, Wielkiego Księstwa Litewskiego z 2 poł. XVIII w. (?) z kolekcji Łohojska. Własność Muzeum Narodowego w Warszawie"
promotor prof. dr hab. Joanna Szpor
tytuł Teoretyczna: "Problematyka deformacji portretów z kolekcji rodziny Tyszkiewiczów z Łohojska z końca XVIII w. (?)"
promotor dr hab. Anna Dorota Potocka
rodzaj praca magisterska 
zgłaszający Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Autor Monika Stachurska
tytuł "Między harmonią a materią" - problematyka konserwacji późnogotyckiej, haftowanej preteksty ornatu ze Skarbca jasnogórskiego
rodzaj praca doktorska
promotor prof. Helena Hryszko
zgłaszający Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie   

Autor Stanisław Strzelczyk
tytuł "Konserwacja XVI/XVII-wiecznych kołtryn zdobiących średniowieczne belki stropowe z kamienicy przy ul. Dominikańskiej 1 w Krakowie"
rodzaj praca magisterska
promotor dr Jarosław Adamowicz
zgłaszający Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
 
Autor Marta Turos
tytuł Praktyczna: "Konserwacja i restauracja obrazów w blachach żelaznych Chrystus w Ogrójcu i Chrystus Ukrzyżowany oprawionych w  mosiężne, srebrzone ramy z Muzeum Archidiecezjalnego we Wrocławiu. II ćw. XVIII."
promotor prof. dr hab. Maria Lubryczyńska
tytuł Teoretyczna: Procesje i sprzęty procesyjne w religijności potrydenckiej
promotor dr Marcin Zgliński
rodzaj praca magisterska
zgłaszający Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Autor Maciej Warchoł
tytuł "Historyczne więźby dachowe kościołów w Warszawie"
rodzaj książka   
zgłaszający Narodowy Instytut Dziedzictwa

Autor Anna Zań
tytuł Centrum Kultury. Teatr Andersena - adaptacja Fabryki Vetterów w Lublinie
rodzaj praca inżynierska
promotor prof. dr hab. inż. arch. Ewa Węcławowicz - Gyurkovich
współpromotor dr hab. inż. arch. Andrzej Gaczoł
zgłaszający Politechnika Krakowska

Specjalna Honorowa Nagroda
Książka "Prolegomena do badań hodegetrii typu krakowskiego" - praca zbiorowa pod redakcją zmarłego w tym roku wybitnego historyka sztuki, plastyka i konserwatora - profesora Jerzego Gadomskiego.
zgłaszający Wydawnictwo Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, Kraków 2014.WYRÓŻNIENIA PRZYZNANE W 2015Autor Nina Beata Bloch
tytuł "Ekspozycja reliktów kościoła św. Mikołaja w Toruniu. Strefa sacrum i profanum w strukturze podziemia."
rodzaj praca inżynierska
promotor prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Kadłuczka
współpromotor dr inż. arch. Jolanta Sroczyńska
zgłaszający Małopolski Oddział SKZ Kraków

Autor Jacek Brudnicki
tytuł "Skreślenie z rejestru zabytków - teoria i praktyka ostatnich lat w Polsce"
rodzaj praca magisterska
promotor prof. nzw. dr hab. Jakub Lewicki
zgłaszający Uniwersytet Warszawski

Autor Diana Długosz - Jasińska
tytuł Praktyczna: Konserwacja i restauracja drzeworytu chińskiego "Dwie kobiety i dwoje dzieci" o numerze wil. 1902, z kolekcji Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.
promotor dr hab. Marzenna Ciechańska
tytuł Teoretyczna: "Rozwarstwienie obiektów na podłożach papierowych - wpływ substancji licujących na właściwości optyczne zabezpieczenia podłoża."
promotor dr Władysław Sobucki
Aneks Dokumentacja prac konserwatorskich i restauratorskich
promotor st. wykł. Grażyna Macander Majkowska
rodzaj praca magisterska 
zgłaszający Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Autor Dąbrówka Lipska
tytuł "Nowożytne Groby Pańskie z terenu dawnego dominium warmińskiego".
rodzaj niepublikowane opracowanie naukowe - pierwsza monografia tematu
zgłaszający Dąbrówka Lipska

Autor Karolina Lizak
tytuł Praktyczna: "Konserwacja i restauracja obiektu sztuki nowoczesnej autorstwa Jadwigi Maziarskiej, bez tytułu, 1962, z kolekcji Muzeum Narodowego w Warszawie."
Teoretyczna: Zastosowanie wosku w rzemiośle artystycznym i sztuce
rodzaj praca magisterska
promotor dr hab. Joanna Czernichowska 
zgłaszający Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Autor Karolina Nowicka
Tytuł Praktyczna: "Konserwacja i restauracja obrazów Tadeusza Makowskiego pt. Chłopiec w marynarskiej czapce, Pejzaż zimowy oraz Pejzaż z księżycem ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie".
Teoretyczna: "Sklejka jako podobrazia malarskie. Przegląd problematyki do połowy XX w. Historia, technologia produkcji podłoży i problematyka konserwatorska."
rodzaj praca magisterska
promotor dr hab. Joanna Czernichowska
zgłaszający Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie