Członkowie wspierający:    Archaios    ART METAL    Autorska Pracownia Projektowa E.J. Wowczak    Castellum    Corneco    Dolina Pałaców i Ogrodów    Dyskret    Fabryka Norblina    Farby KABE    Firma Konserwatorska Piotr Białko    HERITAGE    Keim    Kingspan Insulation    Międzyuczelniany Instytut Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki    Muzeum Młynarstwa i Rolnictwa w Osiecznej    OTB    Pro Tempus    RECTOR    RESTAURO    Stocznia Cesarska    Visbud    Zamek Gniew   

Władze Oddziału Podkarpackiego SKZ


W skład Zarządu wybranego w dniu 23 września 2021 r. weszli:

Rafał Oleszek Prezes
Agata Mikrut – Kusy Wiceprezes
Jagieła Beata Sekretarz
Grażyna Tymejczuk-Rollinger Skarbnik
Marek Cichoński Członek