II Kongres Konserwatorów Polskich


Podczas uroczystości otwarcia II Kongresu Konserwatorów Polskich, 6 października 2015, na Zamku Królewskim w Warszawie zostały wręczone następujące odznaczenia:SREBRNY MEDAL „ZASŁUŻONY KULTURZE GLORIA ARTIS”
Otrzymali:
PAOLO DEL BIANCO
EWA WĘCŁAWOWICZ - GYURKOVICH
OLGA DYBA
GRZEGORZ GRAJEWSKI
JAN JANCZYKOWSKI
MARIAN KWAPIŃSKI
PIOTR NAPIERAŁA
PAWEŁ SKRZYWANEK
JERZY ZMUDZIŃSKI
BRĄZOWY MEDAL „ZASŁUŻONY KULTURZE GLORIA ARTIS”
Otrzymali:
DARIUSZ KOPCIOWSKI
ELŻBIETA MARIA OLEJAK
MARIA JOLANTA ŻYCHOWSKA
ODZNAKĘ HONOROWĄ „ZASŁUŻONY DLA KULTURY POLSKIEJ”
Otrzymali:
KATARZYNA KOŁODZIEJCZYK
MARTA ANNA URBAŃSKA
ZŁOTĄ ODZNAKĘ „ZA OPIEKĘ NAD ZABYTKAMI”
Otrzymał
ŁUKASZ STOŻEK
ZŁOTĄ ODZNAKĘ STOWARZYSZENIA KONSERWATORÓW ZABYTKÓW
Otrzymali:
Ks. Biskup WIESŁAW ALOJZY MERING
ANDRE DE NAEYER
EMMA MANDELLI
JACEK CZUBIŃSKI
NADZWYCZAJĄ NAGRODĘ
PRZYZNAWANĄ NIEZWYKLE RZADKO PRZEZ
ZARZĄD GŁÓWNY STOWARZYSZENIA KONSERWATORÓW ZABYTKÓW
Statuetkę autorstwa prof. Mariana Koniecznego
MEMORIAE SPIRITUS MATERIAE
za nadzwyczajną otwartość i rzetelność w wieloletnich relacjach ze środowiskiem konserwatorskim, podejmowanie inicjatyw legislacyjnych z dziedziny ochrony dziedzictwa kulturowego i przygotowanie Krajowego Programu Ochrony Zabytków na lata 2013-2017
otrzymał
PIOTR ŻUCHOWSKI