Członkowie wspierający:    Archaios    ART METAL    Autorska Pracownia Projektowa E.J. Wowczak    Castellum    Corneco    Dolina Pałaców i Ogrodów    Dyskret    Fabryka Norblina    Farby KABE    Firma Konserwatorska Piotr Białko    HERITAGE    Keim    Kingspan Insulation    Międzyuczelniany Instytut Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki    Muzeum Młynarstwa i Rolnictwa w Osiecznej    OTB    Pro Tempus    RECTOR    RESTAURO    Stocznia Cesarska    Visbud    Zamek Gniew   

Wykaz najważniejszych spraw z życia Oddziału Opolskiego SKZ


  rok 2017
  • 9.09.2017 r. – udział w Wojewódzkiej Inauguracji Europejskich Dni Dziedzictwa w 2017 r. związanych z 800–leciem Opola:
   • porady prawne dla właścicieli obiektów zabytkowych;
   • przeprowadzenie gry miejskiej dla rodzin i dzieci „Na tropie zabytków”;
   • udział prezes Oddziału Iwony SOLISZ w debacie publicznej (rynek opolski z transmisją w radiu Opole) – „8 wieków Opola – co zrobić z tym dziedzictwem”;
  • 30.11.2017 r. - udział prezesa Oddziału Iwony SOLISZ w posiedzeniu Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Opolu,  poświęconego ocenie projektu zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego.
  • 04.12.2017 r. - spotkanie członków Oddziału w siedzibie SKZ w Opolu. Tematyka spotkania:
   • przedstawienie i omówienie przez członków Oddziału, Jacka GRYCZEWSKIEGO i Grzegorza NAUMOWICZA, problematyki badawczej i konserwatorskiej dotyczącej zamku w Kędzierzynie-Koźlu oraz prezentacja aktualnie prowadzonych tam prac, a także panel dyskusyjny na temat złożoności problemów inwestycyjnych, konserwatorskich i budowlanych;
   • wręczenie przez prezes Oddziału Iwonę SOLISZ legitymacji członkowskich;
   • omówienie propozycji przygotowania aktywności SKZ w 2018 r., w związku ze zbliżająca się 100. rocznicą ochrony zabytków w Polsce oraz 100. rocznicą odzyskania niepodległości;
   • wniesienie pod obrady propozycji dotyczących przedstawienia roli i znaczenia służb konserwatorskich oraz uhonorowania nieżyjących już konserwatorów.
  • Złożono wnioski o nadanie:
   • Odznaki Honorowej „Zasłużony Dla Kultury Polskiej” Krystynie PIECUCH;
   • Złotej Odznaki „Za Opiekę Nad Zabytkami” Jackowi GRYCZEWSKIEMU;
   • Srebrnej Odznaki „Za Opiekę Nad Zabytkami” Zdzisławowi BUDZIŃSKIEMU.

  rok 2018
  • Zorganizowano spotkania Oddziału: prelekcje, prezentacje oraz zebranie wyborcze:
   • 23.04.2018 r. - prezentacje:
    • „O średniowiecznym Brzegu” – Jerzy SKARBEK przedstawił problematykę badawczą i konserwatorska kamienic - domów mieszczańskich w Brzegu. Omówienie genezy powstawania parcel mieszczańskich na przykładzie rozwoju miasta. Prezentacja wyników badań, zrealizowanych prac konserwatorsko-restauratorskich. Panel dyskusyjny na temat złożoności problemów inwestycyjnych, konserwatorskich i budowlanych;
    • „Anamorfy” – Antonina ŻABA – an amorficzne przekształcenia geometryczne i szerokie spektrum ich wykorzystania, od zagadek trikowych, przez sztukę szeroko rozumianą (malarstwo, rzeźba, złudzenia perspektywiczne, dokumentacje wojskowe wykorzystywane już od XVI w.,) wraz z przykładami możliwych wykorzystania ich do działań edukacyjnych;
   • 22.10.2018 r. - zebranie wyborcze, z niżej wymienionymi elementami.
    • Wybór delegatów na Walny Sprawozdawczo–Wyborczy Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków w Warszawie - delegowano: Agnieszkę BUŁKĘ i Iwonę SOLISZ;
    • Przedstawienie i omówienie propozycji Zarządu Głównego SKZ odnośnie wprowadzenia zmian do Statutu SKZ;
    • Dyskusja na tematy dotyczące bieżącej sytuacji konserwatorów zabytków;
    • Przygotowanie wystawy o konserwatorach związanych z Opolszczyzną z okazji 100-lecia powstania służb konserwatorskich, prezentacja ich pracy na rzecz ochrony zabytków mimo zmian granic i sytuacji politycznych;
    • Podsumowanie działalności Zarządu Oddziału w latach 2017 – 2018, przez Iwonę SOLISZ;
    • Zapoznanie członków ze sprawozdaniem Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Oddziału Opolskiego SKZ Pawła SEKIETY.
  • Uczestniczono:
   1. w obchodach Europejskich Dni Dziedzictwa,
   2. 8.09.2018 r. – udział Iwony SOLISZ w Ogólnopolskiej Inauguracji EDD w Oleśnie;
   3. 8 - 9 i 15 - 16.09.2018 r. – Gliwice Ostropa – Antonina ŻABA oprowadzanie po kościele pw. św. Jerzego w ramach projektu „Otwarte kościoły” (w związku z badaniami i konserwacją malowideł prowadzonymi przez członków Oddziału);
   4. 10 – 11.12.2018 r. w ogólnopolskiej konferencji „Zachować dziedzictwo polskiej przestrzeni kulturowej dla przyszłości” zorganizowanej przez Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków, Uniwersytet Jagielloński, Politechnikę Krakowską oraz Urząd Miasta Krakowa.  Na konferencji tej wygłoszony został przez Iwonę SOLISZ referat pt.: „Dziedzictwo kulturowe wsi – między potrzebą a możliwościami ochrony”.
   5. W pracach dwóch komisji dotyczyły one przyznawania właścicielom obiektów zabytkowych dotacji na prace konserwatorskie:
    • w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego;
    • w Urzędzie Miasta Opole. (Oddział reprezentowała Iwona SOLISZ).

  rok 2019
  • Wydarzenia i działania, w których uczestniczyli członkowie Oddziału Opolskiego:
   • 12.01.2019 r. - spotkanie opłatkowo-noworoczne, w Muzeum Diecezjalnym w Opolu w ramach spotkania środowisk twórczych oraz wernisaż wystawy „Opolscy konserwatorzy dla zabytków w 100-lecie powstania służb konserwatorskich” (koncepcja: Iwona SOLISZ, współpraca: Jacek GRYCZEWSKI, Agnieszka BUŁKA, Ewa KALBARCZYK–KLAK, Krystyna PIECUCH) poświęconej zmarłym konserwatorom;
   • 06.04.2019 r. – uroczystości związane z urodzinami właścicielki Kopic Joanny SCHAFFGOTSCH (1842-1910), połączone ze sprzątaniem parku w Kopicach – Iwona SOLISZ;
   • 25.05.2019 r. – zebranie reprezentantów Oddziałów SKZ w związku z planowanymi obchodami 40-lecia SKZ – delegowano Antoninę ŻABĘ;
   • 8.06.2019 r. – warsztaty z modelowania dla dzieci (prowadzenie: Iwona SOLISZ, Agnieszka BUŁKA, Antonina ŻABA) w ramach festynu zorganizowanego przez rzymskokatolicką parafię Podwyższenia Krzyża Świętego w Kopicach, na rzecz konserwacji, znajdującego się na jej terenie, mauzoleum rodziny Schaffgotschów;
   • 15.06.2019 r. – zwiedzanie Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej w Zabrzu z wykładem o działaniach konserwatorskich w realizacji projektu rewitalizacji obiektu (wyjazd przygotowany przez Oddział Górnośląski SKZ);
   • 28 - 31.07.2019 r. – konsultacja elementów iluzjonistyczno-architektonicznych malowideł w kościele pw. Piotra i Pawła we Lwowie – Antonina ŻABA - na zaproszenie kierującego konserwacją dra Pawła BOLIŃSKIEGO (ASP Kraków).
   • Uczestniczono i współorganizowano wydarzenia w ramach obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa:
    • 7.09.2019 r.– Opole - Iwona SOLISZ, prezentacja osiągnięć opolskich konserwatorów w ramach programu: „Konserwatorzy dla Opola – spacer, zwiedzanie, wystawa”;
    • 7.09.2019 r. – udział w Wojewódzkiej Inauguracji EDD w skansenie w Opolu Bierkowicach;
    • 7-19.09.2019 r. – prezentacja wystawy o konserwatorach opolskich (wersja II poszerzona) w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu – (koncepcja: Iwona SOLISZ, współpraca: Jacek GRYCZEWSKI, Agnieszka BUŁKA, Ewa KALBARCZYK–KLAK, Krystyna PIECUCH, wsparcie organizacyjne - Dagmara KOSTRZEWSKA);
    • 7.09.2019 r. – Katowice – zwiedzanie kościoła pw. św. Michała w Katowicach;
    • 7.09.2019 r. – Zabrze – zwiedzanie wystawy poświęconej Joannie SCHAFFGOTSCH-GODULI (w związku z udziałem członków Oddziału w pracach na rzecz Mauzoleum Schaffgotschów w Kopicach);
    • 8 - 9 i 15 - 16.09.2019 r. – Gliwice Ostropa – Antonina ŻABA – oprowadzanie po kościele pw. św. Jerzego w ramach projektu „Otwarte kościoły” (w związku z badaniami i konserwacją malowideł prowadzonymi przez członków Oddziału);
    • 20.09. – 10.10.2019 r. - Nysa, Muzeum Powiatowe, prezentacja wystawy o konserwatorach opolskich;
    • 20.09.2019 r. – umieszczenie tabliczki z biogramem na grobie konserwatora Wincentego Łukasza MRZYGŁODA (1884-1952), pochowanego w Nysie (przygotowanie Agnieszka BUŁKA, udział w uroczystości: Agnieszka BUŁKA, Antonina ŻABA, Iwona SOLISZ, Paweł SEKIETA);
   • 22.09.2019 r. – udział w uroczystościach 300-lecia konsekracji kościoła pw. św. Jerzego w Gliwicach Ostropie połączonych:
    • z poświęceniem drogi krzyżowej (konserwacja i rekonstrukcja – Marek BARSKI, czł. Oddziału);
    • z promocją książki: „Bene ordinata et eleganter picta”, w której rozdział VII autorstwa Antoniny ŻABY pt.: „Wzorce ikonograficzne i interpretacje malowideł w kościele pw. św. Jerzego w Ostropie” prezentuje wyniki badań autorki.
   • Udział w konferencjach:
    • 23 - 24.09.2019 r. - „Zabytki i energia” poświęconej ochronie modernistycznych tynków szlachetnych - członkowie Oddziału: Urszula RZEPIELA, Paweł SEKIETA, Antonina ŻABA;
    • 24 - 25.10.2019 r. - „Aspekty Konserwatorskie i Ekologiczne w Ochronie Krajobrazu” w Krakowie – prezes Oddziału Iwona SOLISZ.
   • Udział Iwony SOLISZ w pracach dwóch komisji dotyczących przyznawania właścicielom obiektów zabytkowych dotacji na prace konserwatorskie:
    • w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego;
    • w Urzędzie Miasta Opole.
   • Wnioskowano do Rady Miasta Opole o przyznanie Henrykowi KORBAŃSKIEMU nagrody w dziedzinie ochrony dziedzictwa kultury za wyróżniające dokonania w zakresie opieki i ochrony dóbr kultury na terenie Opola (nagroda została przyznana).