Laureaci konkursu Generalnego Konserwatora Zabytków i Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków


Komisja Konkursowa, która pracowała w dniach 9-17 listopada 2020 r. rozstrzygnęła Konkurs Generalnego Konserwatora Zabytków i ZG Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków na najlepsze prace studialne, naukowe oraz popularyzatorskie, dotyczące ochrony zabytków i muzealnictwa - edycja 2020. 
Na Konkurs wpłynęło 35 prac, wśród których znalazły się: 4 doktorskie, 28 magisterskie, 1 inżynierska, 2 opracowania naukowe z następujących uczelni oraz indywidualnie: ASP Kraków – 8, ASP Warszawa – 6, UMK – 5, P. Krakowska – 5, P. Warszawska -2, U. Wrocławski – 2, U. Gdański – 1, U. Warszawski – 1, U. Bydgoski – 1, U. Łódzki – 1, U. Warm. Maz. – 1, Indywidualne 2.
Komisja stwierdziła, że większość prac zgłoszonych do Konkursu cechuje wysoki poziom merytoryczny i naukowy.
Po zapoznaniu się z pracami, Komisja jednogłośnie przyznała:
- 10 nagród każda w wysokości 5.000.- zł (brutto)
- 10 wyróżnień każde w wysokości 3.000.- zł (brutto)
następującym uczestnikom Konkursu:NAGRODY PRZYZNANE W 2020Autor Dzik Monika Magdalena
tytuł praktyczna: Zagadnienia związane z ochroną konserwatorską zabytkowego zwoju Tory z kolekcji żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie,
tytuł teoretyczna: Uelastycznienie pergaminu jako problem konserwatorski
rodzaj magisterska
promotorzy dr hab. Weronika Liszewska
zgłaszający Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie


Autor Feć - Sfora Katarzyna
tytuł Konserwacja i rekonstrukcja patynowej rzeźby ze zbrojonego betonu "Komedianci" Romana Tarkowskiego w oparciu o badania autorskiej techniki i technologii na przykładzie dziesięciu rzeźb artysty
rodzaj magisterska
promotorzy mgr Marek Wawrzkiewicz
zgłaszający Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie


Autor Gwardzińska Żaneta
tytuł Egzekucja nadzoru konserwatorskiego
rodzaj publikacja naukowa
zgłaszający autorka


Autor Kajda Justyna
tytuł praktyczna: Problematyka konserwacji i restauracji XVIII wiecznego obrazu olejnego na płótnie przedstawiającego portret kobiety. Rozpoznanie i analiza atrybucji obrazu
tytuł teoretyczna: Anoxia jako prewencyjna strategia muzealna - rozpoznanie, charakterystyka, analiza skuteczności
rodzaj magisterska
promotorzy dr hab. Joanna Czernichowska, dr hab. Monika Jadzińska
zgłaszający Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie


Autor Kostrzewa Dominika Łucja
tytuł Prawna ochrona krajobrazu. Pomiędzy prawem ochrony środowiska a prawem ochrony zabytków
rodzaj doktorska
promotorzy prof. dr hab. Kamil Zeidler, dr Katarzyna Stanik - Filipowska
zgłaszający Uniwersytet Gdański


Autor Mieczkowska - Konieczny Kamila
tytuł Pasaż jako kulturowy element architektoniczno - urbanistycznej tkanki XIX i XX - wiecznego miasta/kwartału śródmiejskiego - problem sanacji i rewaloryzacji na przykładzie historycznego pasażu "Italia" w Warszawie
rodzaj magisterska
promotorzy dr hab. inż. arch. Małgorzata Rozbicka
zgłaszający Politechnika Warszawska


Autor Pawelec Patrycja
tytuł Turystyczne zagospodarowanie zabytków archeologicznych na przykładzie projektowanej ścieżki dydaktycznej wokół jeziora Limajno
rodzaj magisterska
promotorzy dr inż. arch. kraj. Mariusz Antolak
zgłaszający Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie


Autor Siwek Dominka
tytuł praktyczna: Problemy konserwacji, restauracji kamiennej rzeźby polichromowanej Chrystusa Salvatora Mundi z 2 poł. XVIII z kościoła pw. Matki Boskiej Łaskawej przy ul. Świętojańskiej 10 w Warszawie
tytuł teoretyczna: Problemy konserwacji, restauracji i rekonstrukcji XVIII-wiecznej, kamiennej, dekoracji rzeźbiarskiej z elewacji Pałacu Branickich w Warszawie przy ul. Podwale 3 w Warszawie
rodzaj magisterska
promotorzy prof. Krzysztof Chmielewski, dr hab. Janusz Smaza
zgłaszający Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie


Autor Stachurska Marta
tytuł Architektura Cyrkulacyjna - Muzeum Kultury przy założeniu klasztornym Sant'Agustino w Materze
rodzaj magisterska
promotorzy prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Kadłuczka, dr inż. arch. Barbara Zin
zgłaszający Politechnika Krakowska


Autor Tobiasz Lidia
tytuł Synagogi - żydowskie dziedzictwo kulturowe na Podkarpaciu
rodzaj doktorska
promotorzy dr hab. inż. arch. Dominika Kuśnierz - Krupa
zgłaszający Politechnika KrakowskaWYRÓŻNIENIA PRZYZNANE W 2020Autor Banasiak Maciej
tytuł praca teoretyczno - badawcza: Okucia zabytkowych kodeksów - historia, systematyka, terminologia, zagadnienia konserwatorskie,
tytuł praca konserwatorsko - artystyczna: Zespół 9 map Torunia z okresu 1891-1949, z Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu, nr inw.: kart. 1002, kart. 1003, kart. 1010, kart. 1011, kart. 1012, kart. 1360, kart. 1361, kart. 1362, kart. 2265
rodzaj magisterska
promotorzy dr hab. Małgorzata Maria Pronobis - Gajdzis
zgłaszający Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie


Autor Bielawski Krzysztof
tytuł Destrukcja cmentarzy żydowskich na terenach obecnej Polski po 1933 roku
rodzaj magisterska
promotorzy dr hab. August Grabski
zgłaszający Uniwersytet Warszawski


Autor Bołdok Gustaw
tytuł praktyczna: Dokumentacja prac konserwatorskich i restauratorskich malowidła ściennego pt. "Kazanie św. Antoniego do ryb" w kaplicy pałacowej pw. św. Antoniego Padewskiego w Zawieprzycach
tytuł teoretyczna: Klucz zawieprski - historia fundacji i majątku rodziny Miączyńskich
rodzaj magisterska
promotorzy prof. dr hab. Andrzej Mazur
zgłaszający Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie


Autor Kofel Weronika
tytuł Konstrukcje XVII i XVIII - wiecznych retabulów ołtarzowych oraz ich problematyka konserwatorska na przykładzie zabytkowych ołtarzy kościołów toruńskich
rodzaj doktorska
promotorzy dr hab. Janusz Krawczyk
zgłaszający Uniwersytet w Toruniu


Autor Nagiel Emilian
tytuł Sakralność w architekturze współczesnej. Rewitalizacja ruin kościoła w Osetniku na funkcję liturgiczną
rodzaj magisterska
promotorzy dr hab. inż. arch. Anna Maria Wierzbicka
zgłaszający Politechnika Warszawska


Autor Pilch Artur
tytuł Zamek Świny, Nowe Centrum Kultury
rodzaj magisterska
promotorzy prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Kadłuczka, dr inż. arch. Dominik Przygodzki
zgłaszający Politechnika Krakowska


Autor Rzepczyński Łukasz
tytuł Relikty piwnic trzech parcel bloku północno-zachodniego Starego Miasta Kwidzyna w świetle badań historyczno - architektonicznych
rodzaj magisterska
promotorzy dr Maciej Prarat
zgłaszający Uniwersytet w Toruniu


Autor Skowrońska Emanuela Danuta
tytuł Koncepcja architektoniczna adaptacji kamienicy południowej przy ulicy Mostowej 6 w Toruniu
rodzaj inżynierska
promotorzy dr inż. arch. Aleksander Furmanek
zgłaszający Uniwersytet w Bydgoszczy


Autor Szarłata Ewa
tytuł Oczyszczanie malowideł ściennych wykonanych w wybranych technikach historycznych metodami "peel-off" z wykorzystaniem preparatów na bazie lateksu oraz agaru
rodzaj magisterska
promotorzy dr Paweł Boliński
zgłaszający Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie


Autor Węgrzyn Paulina
tytuł Metody badań obrazów sztalugowych na podobraziu drewnianym na przykładzie analizy i konserwacji obrazu z przedstawieniem Matki Boskiej Hermanickiej (XVII w.)
rodzaj magisterska
promotorzy dr hab. Jarosław Adamowicz
zgłaszający Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie