Członkowie wspierający:    Archaios    ART METAL    Autorska Pracownia Projektowa E.J. Wowczak    Castellum    Corneco    Dolina Pałaców i Ogrodów    Dyskret    Fabryka Norblina    Farby KABE    Firma Konserwatorska Piotr Białko    HERITAGE    Keim    Kingspan Insulation    Międzyuczelniany Instytut Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki    Muzeum Młynarstwa i Rolnictwa w Osiecznej    OTB    Pro Tempus    RECTOR    RESTAURO    Stocznia Cesarska    Visbud    Zamek Gniew   

Laureaci konkursu Generalnego Konserwatora Zabytków i Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków


Komisja Konkursowa, która pracowała w dniach 9-17 listopada 2020 r. rozstrzygnęła Konkurs Generalnego Konserwatora Zabytków i ZG Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków na najlepsze prace studialne, naukowe oraz popularyzatorskie, dotyczące ochrony zabytków i muzealnictwa - edycja 2020. 
Na Konkurs wpłynęło 35 prac, wśród których znalazły się:

  • 4 doktorskie
  • 28 magisterskie
  • 1 inżynierska
  • 2 opracowania naukowe
z następujących uczelni oraz indywidualnie: ASP Kraków – 8, ASP Warszawa – 6, UMK – 5, P. Krakowska – 5, P. Warszawska -2, U. Wrocławski – 2, U. Gdański – 1, U. Warszawski – 1, U. Bydgoski – 1, U. Łódzki – 1, U. Warm. Maz. – 1, Indywidualne 2.

Komisja stwierdziła, że większość prac zgłoszonych do Konkursu cechuje wysoki poziom merytoryczny i naukowy.

Po zapoznaniu się z pracami, Komisja jednogłośnie przyznała:
- 10 nagród każda w wysokości 5.000.- zł (brutto)
- 10 wyróżnień każde w wysokości 3.000.- zł (brutto)
następującym uczestnikom Konkursu:Nagrody przyznane w 2020Autor: Dzik Monika Magdalena
tytuł praktyczna: Zagadnienia związane z ochroną konserwatorską zabytkowego zwoju Tory z kolekcji żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie,
tytuł teoretyczna: Uelastycznienie pergaminu jako problem konserwatorski
rodzaj magisterska
promotor dr hab. Weronika Liszewska
zgłaszający Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Autor: Feć - Sfora Katarzyna
tytuł Konserwacja i rekonstrukcja patynowej rzeźby ze zbrojonego betonu "Komedianci" Romana Tarkowskiego w oparciu o badania autorskiej techniki i technologii na przykładzie dziesięciu rzeźb artysty
rodzaj magisterska
promotor mgr Marek Wawrzkiewicz
zgłaszający Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
Autor: Gwardzińska Żaneta
tytuł Egzekucja nadzoru konserwatorskiego
rodzaj publikacja naukowa
zgłaszający autorka
Autor: Kajda Justyna
tytuł praktyczna: Problematyka konserwacji i restauracji XVIII wiecznego obrazu olejnego na płótnie przedstawiającego portret kobiety. Rozpoznanie i analiza atrybucji obrazu
tytuł teoretyczna: Anoxia jako prewencyjna strategia muzealna - rozpoznanie, charakterystyka, analiza skuteczności
rodzaj magisterska
promotorzy dr hab. Joanna Czernichowska, dr hab. Monika Jadzińska
zgłaszający Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Autor: Kostrzewa Dominika Łucja
tytuł Prawna ochrona krajobrazu. Pomiędzy prawem ochrony środowiska a prawem ochrony zabytków
rodzaj doktorska
promotorzy prof. dr hab. Kamil Zeidler, dr Katarzyna Stanik - Filipowska
zgłaszający Uniwersytet Gdański
Autor: Mieczkowska - Konieczny Kamila
tytuł Pasaż jako kulturowy element architektoniczno - urbanistycznej tkanki XIX i XX - wiecznego miasta/kwartału śródmiejskiego - problem sanacji i rewaloryzacji na przykładzie historycznego pasażu "Italia" w Warszawie
rodzaj magisterska
promotor dr hab. inż. arch. Małgorzata Rozbicka
zgłaszający Politechnika Warszawska
Autor: Pawelec Patrycja
tytuł Turystyczne zagospodarowanie zabytków archeologicznych na przykładzie projektowanej ścieżki dydaktycznej wokół jeziora Limajno
rodzaj magisterska
promotor dr inż. arch. kraj. Mariusz Antolak
zgłaszający Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie
Autor: Siwek Dominka
tytuł praktyczna: Problemy konserwacji, restauracji kamiennej rzeźby polichromowanej Chrystusa Salvatora Mundi z 2 poł. XVIII z kościoła pw. Matki Boskiej Łaskawej przy ul. Świętojańskiej 10 w Warszawie
tytuł teoretyczna: Problemy konserwacji, restauracji i rekonstrukcji XVIII-wiecznej, kamiennej, dekoracji rzeźbiarskiej z elewacji Pałacu Branickich w Warszawie przy ul. Podwale 3 w Warszawie
rodzaj magisterska
promotorzy prof. Krzysztof Chmielewski, dr hab. Janusz Smaza
zgłaszający Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Autor: Stachurska Marta
tytuł Architektura Cyrkulacyjna - Muzeum Kultury przy założeniu klasztornym Sant'Agustino w Materze
rodzaj magisterska
promotorzy prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Kadłuczka, dr inż. arch. Barbara Zin
zgłaszający Politechnika Krakowska
Autor: Tobiasz Lidia
tytuł Synagogi - żydowskie dziedzictwo kulturowe na Podkarpaciu
rodzaj doktorska
promotor dr hab. inż. arch. Dominika Kuśnierz - Krupa
zgłaszający Politechnika Krakowska


Wyróżnienia przyznane w 2020Autor: Banasiak Maciej
tytuł praca teoretyczno - badawcza: Okucia zabytkowych kodeksów - historia, systematyka, terminologia, zagadnienia konserwatorskie,
tytuł praca konserwatorsko - artystyczna: Zespół 9 map Torunia z okresu 1891-1949, z Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu, nr inw.: kart. 1002, kart. 1003, kart. 1010, kart. 1011, kart. 1012, kart. 1360, kart. 1361, kart. 1362, kart. 2265
rodzaj magisterska
promotor dr hab. Małgorzata Maria Pronobis - Gajdzis
zgłaszający Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Autor: Bielawski Krzysztof
tytuł Destrukcja cmentarzy żydowskich na terenach obecnej Polski po 1933 roku
rodzaj magisterska
promotor dr hab. August Grabski
zgłaszający Uniwersytet Warszawski
Autor: Bołdok Gustaw
tytuł praktyczna: Dokumentacja prac konserwatorskich i restauratorskich malowidła ściennego pt. "Kazanie św. Antoniego do ryb" w kaplicy pałacowej pw. św. Antoniego Padewskiego w Zawieprzycach
tytuł teoretyczna: Klucz zawieprski - historia fundacji i majątku rodziny Miączyńskich
rodzaj magisterska
promotor prof. dr hab. Andrzej Mazur
zgłaszający Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Autor: Kofel Weronika
tytuł Konstrukcje XVII i XVIII - wiecznych retabulów ołtarzowych oraz ich problematyka konserwatorska na przykładzie zabytkowych ołtarzy kościołów toruńskich
rodzaj doktorska
promotor dr hab. Janusz Krawczyk
zgłaszający Uniwersytet w Toruniu
Autor: Nagiel Emilian
tytuł Sakralność w architekturze współczesnej. Rewitalizacja ruin kościoła w Osetniku na funkcję liturgiczną
rodzaj magisterska
promotor dr hab. inż. arch. Anna Maria Wierzbicka
zgłaszający Politechnika Warszawska
Autor: Pilch Artur
tytuł Zamek Świny, Nowe Centrum Kultury
rodzaj magisterska
promotorzy prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Kadłuczka, dr inż. arch. Dominik Przygodzki
zgłaszający Politechnika Krakowska
Autor: Rzepczyński Łukasz
tytuł Relikty piwnic trzech parcel bloku północno-zachodniego Starego Miasta Kwidzyna w świetle badań historyczno - architektonicznych
rodzaj magisterska
promotor dr Maciej Prarat
zgłaszający Uniwersytet w Toruniu
Autor: Skowrońska Emanuela Danuta
tytuł Koncepcja architektoniczna adaptacji kamienicy południowej przy ulicy Mostowej 6 w Toruniu
rodzaj inżynierska
promotor dr inż. arch. Aleksander Furmanek
zgłaszający Uniwersytet w Bydgoszczy
Autor: Szarłata Ewa
tytuł Oczyszczanie malowideł ściennych wykonanych w wybranych technikach historycznych metodami "peel-off" z wykorzystaniem preparatów na bazie lateksu oraz agaru
rodzaj magisterska
promotor dr Paweł Boliński
zgłaszający Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
Autor: Węgrzyn Paulina
tytuł Metody badań obrazów sztalugowych na podobraziu drewnianym na przykładzie analizy i konserwacji obrazu z przedstawieniem Matki Boskiej Hermanickiej (XVII w.)
rodzaj magisterska
promotor dr hab. Jarosław Adamowicz
zgłaszający Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie