Chronologia władz Oddziału Toruńskiego SKZ


1) na pierwszym zebraniu wyborczym w dniu .?. 198? r. wybrano Zarząd Oddziału, powołując tym samym Oddział do istnienia.
W skład Zarządu weszli:
Jerzy Frycz? – prezes? [od 1984 w ZG SKZ; zm. 18.11.1985]
? – wiceprezes
? – skarbnik
? – członek Zarządu

2) na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w dniu .?. 1985? r. wybrano nowy Zarząd Oddziału.
W skład Zarządu weszli:
Jadwiga Chudziak – prezes
Sławomir Skibiński? – wiceprezes?
? – skarbnik
? – członek Zarządu

3) na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w dniu 8.05.1988 r. wybrano nowy Zarząd Oddziału.
W skład Zarządu weszli:
Paweł Połom – prezes
Sławomir Skibiński – wiceprezes
Maria Zakrzewska – sekretarz
Jadwiga Łukaszewicz – skarbnik

4) na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w dniu .?. 1991 r. wybrano nowy Zarząd Oddziału.
W skład Zarządu weszli:
Paweł Połom – prezes?
Sławomir Skibiński? – wiceprezes?
Ewa Buze? – skarbnik?
Jan Gembal? – członek Zarządu?

5) na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w dniu .?. 1995 r. wybrano nowy Zarząd Oddziału.
W skład Zarządu weszli:
Sławomir Skibiński – prezes
Jan Gembal – członek Zarządu
Ewa Buze – członek Zarządu
Bernadetta Zobolewicz – członek Zarządu

6) na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w dniu 23.02.2000 r. wybrano nowy Zarząd Oddziału.
W skład Zarządu weszli:
Lech Narębski – prezes
Paweł Połom – wiceprezes
Bożena Zimnowoda-Krajewska – sekretarz
Emanuel Okoń – skarbnik
Piotr Romanowski – członek Zarządu

7) na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w dniu 15.10.2008 r. wybrano nowy Zarząd Oddziału.
W skład Zarządu weszli:
Emanuel Okoń – prezes
Marek Rubnikowicz – wiceprezes
Bożena Zimnowoda-Krajewska – sekretarz
Lech Narębski – skarbnik

8) na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w dniu 17.10.2011 r. wybrano nowy Zarząd Oddziału.
W skład Zarządu weszli:
Emanuel Okoń – prezes
Marek Rubnikowicz – wiceprezes
Bożena Zimnowoda-Krajewska – sekretarz
Lech Narębski – skarbnik

9) na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w dniu 29.10.2014 r. wybrano nowy Zarząd Oddziału.
W skład Zarządu weszli:
Maciej Prarat – prezes
Emanuel Okoń – wiceprezes
Lech Narębski – skarbnik
Marek Rubnikowicz – członek Zarządu
Janusz Pokrzywnicki – członek Zarządu

10) na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w dniu 17.10.2018 r. wybrano nowy Zarząd Oddziału.
W skład Zarządu weszli:
Maciej Prarat – prezes
Marek Rubnikowicz – wiceprezes
Anna Maślak – sekretarz
Izabella Brzostowska – skarbnik
Lech Narębski – członek Zarządu
Emanuel Okoń – członek Zarządu
Karolina Zimna-Kawecka – członek Zarządu