Oddział Bydgoski
Siedziba Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
Delegatura w Bydgoszczy
ul. Jezuicka 2, 85-102 Bydgoszcz
tel. 523 224 998
e-mail: skz.bydgoszcz@tlen.pl
Numer rachunku bankowgo 11 2030 0045 1110 0000 0423 7740
BNP PARIBAS
Prezes prof. zw. dr hab. Dariusz Markowski
e-mail: dmarkowski@tlen.pl
Oddział Gdański
Siedziba OT NID
ul. św. Trójcy 5, 80-822 Gdańsk
Numer rachunku bankowgo 57 1240 1040 1111 0011 0575 5239
Pekao
Prezes mgr inż. arch. Tomasz Błyskosz
tel. 506 090 470
e-mail: tblysk@o2.pl
Oddział Górnośląski
Siedziba Miejski Konserwator Zabytków Zabrze
ul. B. Hagera 41, 41-807 Zabrze
Numer rachunku bankowgo 24 1750 0012 0000 0000 4077 4785
BNP PARIBAS
Prezes Barbara Klajmon
tel. 602 223 772
e-mail: kopaninylewe@op.pl
Oddział Lubelski
Siedziba Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
ul. Archidiakońska 4, 20-113 Lublin
Prezes dr Dariusz Kopciowski
e-mail: d.kopciowski@wkz.lublin.pl
tel: 508 059 953
Oddział Małopolski
Siedziba Politechnika Krakowska
Instytut Historii Architektury i Konserwacji Zabytków
ul. Kanonicza 1, 31-002 Kraków
tel. 012 628 24 08
Numer rachunku bankowgo 84 1240 4650 1111 0010 4626 6940
Bank Pekao
Prezes dr inż. arch. Jolanta Sroczyńska
tel. 509 136 274
e-mail: jolanta.sroczynska@gmail.com
Strona internetowa www.skz-krakow.pl
Oddział Mazowiecki
Siedziba Narodowy Instytut Dziedzictwa
ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa
Numer rachunku bankowgo 24 1240 6175 1111 0000 4575 3882
Bank Pekao
Prezes mgr Jerzy Szałygin
tel. 509 342 471
e-mail: jerzyszalygin@wp.pl
Strona internetowa www.facebook.com/SKZMazowsze
Oddział Opolski
Siedziba ul. Św. Wojciecha 13, 45-023 Opole
Numer rachunku bankowgo 15 1750 0012 0000 0000 3851 3877
BNP PARIBAS
Prezes Iwona Solisz
tel. 601 730 639
e-mail: iwona-solisz@o2.pl
Oddział Podkarpacki
Siedziba ul. Zielińskiego 23, 37-700 Przemyśl
Prezes prof. dr hab. inż. Marek Gosztyła
e-mail: rafaloleszek@o2.pl
Oddział Szczeciński
Siedziba OT NID
Pl. Orła Białego 1, 70-001 Szczecin
Numer rachunku bankowgo 33 1020 4795 0000 9602 0105 7298
PKOBP
Prezes dr inż. arch. Maria Witek
tel. 697 095 931
e-mail: m.witek@bdz.szczecin.pl
Strona internetowa www.skz.szczecin.pl
Oddział Śląski
Siedziba ul. Świdnicka 31, 50-066 Wrocław
tel. 75 775 96 65
Numer rachunku bankowgo 39 1240 1040 1111 0011 0487 2863
Bank Pekao
Prezes Krzysztof Ałykow
e-mail: prezes.skz.o.slaski@gmail.com
Oddział Toruński
Siedziba Muzeum Okręgowe w Toruniu
Rynek Staromiejski 1, 87-100 Toruń
Numer rachunku bankowgo 77 1240 1040 1111 0011 0612 9493
Bank Pekao
Prezes dr Maciej Prarat
tel. 698 417 139
e-mail: praratmaciej@gmail.com
Strona internetowa www.facebook.com/Oddzial_Torunski
Oddział Warmińsko-Mazurski
Siedziba ul. Zamkowa 2, 10-074 Olsztyn
Numer rachunku bankowgo 41 1240 5598 1111 0010 3914 9278
Bank Pekao
Prezes mgr Małgorzata Birezowska
e-mail: malgorzata.birezowska@op.pl
tel: 603 371 408
Strona internetowa skz.olsztyn.pl