Oddział Bydgoski
Siedziba Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
Delegatura w Bydgoszczy
ul. Jezuicka 2, 85-102 Bydgoszcz
tel. 523 224 998
e-mail: skz.bydgoszcz@tlen.pl
Prezes prof. zw. dr hab. Dariusz Markowski
e-mail: dmarkowski@tlen.pl
Oddział Gdański
Siedziba OT NID
ul. św. Trójcy 5, 80-822 Gdańsk
Prezes mgr inż. arch. Tomasz Błyskosz
tel. 506 090 470
e-mail: tblysk@o2.pl
Oddział Górnośląski
Siedziba Miejski Konserwator Zabytków Zabrze
ul. B. Hagera 41, 41-807 Zabrze
Prezes Barbara Klajmon
tel. 602 223 772
e-mail: kopaninylewe@op.pl
Oddział Lubelski
Siedziba Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
ul. Archidiakońska 4, 20-113 Lublin
Prezes dr Dariusz Kopciowski
e-mail: d.kopciowski@wkz.lublin.pl
tel: 508 059 953
Oddział Małopolski
Siedziba Politechnika Krakowska
Instytut Historii Architektury i Konserwacji Zabytków
ul. Kanonicza 1, 31-002 Kraków
tel. 012 628 24 08
Prezes dr inż. arch. Jolanta Sroczyńska
tel. 509 136 274
e-mail: jolanta.sroczynska@gmail.com
Strona internetowa www.skz-krakow.pl
Oddział Mazowiecki
Siedziba Narodowy Instytut Dziedzictwa
ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa
Prezes mgr Jerzy Szałygin
tel. 509 342 471
e-mail: jerzyszalygin@wp.pl
Strona internetowa www.facebook.com/SKZMazowsze
Oddział Opolski
Siedziba ul. Św. Wojciecha 13, 45-023 Opole
Prezes Iwona Solisz
tel. 601 730 639
e-mail: iwona-solisz@o2.pl
Oddział Podkarpacki
Siedziba ul. Zielińskiego 23, 37-700 Przemyśl
Prezes prof. dr hab. inż. Marek Gosztyła
e-mail: rafaloleszek@o2.pl
Oddział Szczeciński
Siedziba OT NID
Pl. Orła Białego 1, 70-001 Szczecin
Prezes mgr Maria Witek
tel. 697 095 931
e-mail: m.witek@bdz.szczecin.pl
Strona internetowa www.skz.szczecin.pl
Oddział Śląski
Siedziba ul. Świdnicka 31, 50-066 Wrocław
tel. 75 775 96 65
Prezes Krzysztof Ałykow
e-mail: prezes.skz.o.slaski@gmail.com
Oddział Toruński
Siedziba Muzeum Okręgowe w Toruniu
Rynek Staromiejski 1, 87-100 Toruń
Prezes dr Maciej Prarat
tel. 698 417 139
e-mail: praratmaciej@gmail.com
Strona internetowa www.facebook.com/Oddzial_Torunski
Oddział Warmińsko-Mazurski
Siedziba ul. Zamkowa 2, 10-074 Olsztyn
Prezes mgr Małgorzata Birezowska
e-mail: malgorzata.birezowska@op.pl
tel: 603 371 408
Strona internetowa skz.olsztyn.pl