Członkowie wspierający:    Archaios    ART METAL    Autorska Pracownia Projektowa E.J. Wowczak    Castellum    Corneco    Dolina Pałaców i Ogrodów    Dyskret    Fabryka Norblina    Farby KABE    Firma Konserwatorska Piotr Białko    HERITAGE    Keim    Kingspan Insulation    Międzyuczelniany Instytut Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki    Muzeum Młynarstwa i Rolnictwa w Osiecznej    OTB    Pro Tempus    RECTOR    RESTAURO    Stocznia Cesarska    Visbud    Zamek Gniew   

Spis rzeczoznawców Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków


Lp Nazwisko i imię Tytuł naukowy Dziedzina i specjalność Oddział SKZ
Ałykow Krzysztof dr inż. dziedziny: architektura i inżynieria
specjalność: przygotowanie i nadzór nad realizacją inwestycji, konstrukcje w obiektach zabytkowych
śląski
Balcerzak Tatiana Hanna mgr inż. arch. dziedziny: architektura i budownictwo
specjalność: badania architektoniczne architektury murowanej, formowanie koncepcji konserwatorskiej dla w\w obiektów.
szczeciński
Baniukiewicz Elżbieta dr inż. ochona zabytkowego krajobrazu mazowiecki
Barański Marek dr inż. arch. rewaloryzacja zabytków architektury i budownictwa mazowiecki
Biranowska-Kurtz Alicja dr ochrona zab. arch., zał. urban., planowanie przestrzenne, krajobraz kulturowy szczeciński
Broda Aleksander dr dziedziny: architektura i budownictwo
specjalność: konserwacja zabytków architektury, organizacja prac konserwatorskich
mazowiecki
Bukal Grzegorz dr hab. inż. arch. architektura i budownictwo gdański
Chodkowska Wiesława mgr architektura i budownictwo warm.-maz.
Chudziak Jadwiga prof. dr hab. architektura, urbanistyka, archeologia toruński
Czapski Leszek mgr inż. konserwacja i rewaloryzacja obiektów zabytkowych mazowiecki
Dąbrowski Piotr mgr inż.arch. ochrona zabytków architektury toruński
Delimat Marek mgr konserwacja zabytków architektury i rzeźby kamiennej śląski
Dobosz Piotr prof. dr hab. dziedzina: prawo
specjalności: prawo materialne i formalne ochrony dziedzictwa kulturowego, problemy prawne w zakresie organizacji prac konserwatorskich
krakowski
Dzisko-Wadas Grażyna mgr malarstwo spec. ikony ruskie XIX w. szkoła Wiatka warm.-maz.
Engel Lech dr inż. architektura, konstrukcje w obiektach zabytkowych śląski
Gaczoł Andrzej dr hab. inż. arch. kons. zab. arch. i zesp. urban., organ. prac konserwat. krakowski
Gosztyła Marek prof. dr hab. inż. dziedziny: architektura i budownictwo
specjalność: historia architektury, konserwacja zabytków
podkarpacki
Gromnicki Jan mgr ochrona zabytków archeologicznych mazowiecki
Jagodziński Zbigniew mgr archit., urban., plan. przestrzenne, kons. dzieł sztuki krakowski
Janczykowski Jan dr inż. arch. architektura krakowski
Jankowski Jarosław dziedziny: zabytki techniki
specjalność: ochrona, konserwacja i rewaloryzacja zabytkowych wiatraków, młynów wodnych i towarzyszących im obiektów małej architektury
mazowiecki
Jasieńko Jerzy prof. dr hab. inż. inżynieria, ochrona zabytków nieruchomych śląski
Jaworski Artur mgr inż. konserwacja dzieł sztuki, konserwacja zabytków drewnianych mazowiecki
Kadłuczka Andrzej prof. dr hab. inż. arch. ochrona zabytków nieruchomych krakowski
Kalita–Skwirzyńska Kazimiera mgr zabytkoznawstwa i konserwatorstwa dziedziny: architektura i budownictwo
specjalność: nowożytna architektura rezydencjonalna
szczeciński
Kapałczyński Wojciech mgr konserwatorstwa i zabytkoznawstwa dziedziny: architektura i budownictwo, krajobraz kulturowy
specjalność: ciesielstwo, tynki wraz z kolorystyką, stolarka okienna i drzwiowa
śląski
Kapuściński Antoni dr inż. konstrukcje budowlane gdański
Kopeć Karol mgr inż. dziedziny: rzemiosło artystyczne i sztuka użytkowa
specjalność: drewno, właściwości i zastosowanie
mazowiecki
Kłosek-Kozłowska Danuta prof. dr hab. inż. arch. ochrona miast historycznych, środowiska kulturowego mazowiecki
Konarski Bartłomiej dr inż. arch. rewaloryzacja zabytków budownictwa mazowiecki
Korcz Remigiusz art. pl. konserwacja dzieł sztuki i zabytków poznański
Kornecki Bogusław mgr sztuki dziedziny: architektura i budownictwo
specjalność: konserwacja zabytkowej rzeźby kamiennej i kamiennego detalu architektonicznego
mazowiecki
Kościuk Jacek prof. dr hab. inż. arch. rewaloryzacja zabytków architektury i budownictwa śląski
Kowalczyk Alojzy dr nauk przyrodniczych, ekolog dziedzina: krajobraz kulturowy
specjalność: parki, ogrody i cmentarze
szczeciński
Kozarski Piotr mgr inż. dziedziny: architektura i budownictwo
specjalność: ochrona budowli przed korozją i zawilgoceniem. Konserwacja drewna.
mazowiecki
Kozieł Krystyn mgr rzeźba – konserwacja dzieł sztuki krakowski
Kruczek Krystyna mgr archeologia krakowski
Kuśnierz Kazimierz prof. dr hab. inż. arch. architektura i urbanistyka krakowski
Kuśnierz-Krupa Dominika prof. dr hab. inż. arch., arch. krajobrazu dziedziny: architektura i urbanistyka
specjalność: krajobraz kulturowy, ochrona i konserwacja zabytków architektury i urbanistyki
krakowski
Legendziewicz Andrzej dr inż. arch. architektura i budownictwo, konserwacja i rewaloryzacja architektury drewnianej oraz murowanej, badania architektoniczne. śląski
Lutostańska Alicja mgr rewaloryzacja zespołów arch. i urb. w krajobrazie mazowiecki
Łącki Ryszard inż. ochrona zabytków nieruchomych krakowski
Łukacz Marek dr inż. arch. ochrona ob. zabytkowych arch. i bud. murowanego krakowski
Łukaszewicz Jadwiga prof. dr hab. dziedziny: architektura i rzeźba
specjalność: konserwacja rzeźby kamiennej i zabytków architektonicznych. Badania i projektowanie zabytków kamiennych i architektonicznych
toruński
Łyjak Wiktor dr zabytki techniki, zabytkowe instrumenty muzyczne mazowiecki
Makowska Beata dr inż. arch. dziedziny: architektura i budownictwo
specjalność: architektura i budownictwo XIX i XX wieku oraz krajobraz kulturowy.
szczeciński
Małachowicz Maciej dr inż. arch. dziedziny: architektura i budownictwo, krajobraz kulturowy
specjalność: architektura średniowieczna i nowożytna, fortyfikacje.
śląski
Marcinek Roman mgr dziedzina: ochrona krajobrazu kulturowego
specjalność: sporządzanie i ocena dokumentacji historycznych i konserwatorskich dla obiektów, obszarów i krajobrazów kulturowych
krakowski
Mączyński Dominik mgr inż. arch. ochrona i rewaloryzacja zabytków arch. mur. i drewn. mazowiecki
Mądrach Piotr mgr konserwacja rzeźb i elementów architektonicznych mazowieckie
Mercik Henryk dr inż. arch. architektura i budownictwo górnośląski
Michałowski Andrzej dr ochrona zabytkowego krajobrazu mazowiecki
Miklaszewski Stanisław mgr inż. arch. inżynieria toruński
Mróz Janusz mgr konserwacja dzieł sztuki i zabytków mazowiecki
Myczkowski Zbigniew prof. dr hab. inż. arch. ochrona i rewaloryzacja architektury i krajobrazu kult. krakowski
Napiórkowska – Ałykow Magdalena dr inż. dziedziny: architektura i inżynieria
specjalność: przygotowanie i nadzór nad realizacją inwestycji, konstrukcje w obiektach zabytkowych
śląski
Nekanda - Trepka Ewa mgr inż. arch. ochrona zab. nieruch., rewal. zab. zespołów arch. i urb. mazowiecki
Nekanda - Trepka Janusz mgr inż. arch. architektura, urbanistyka, planowanie przestrzenne szczeciński
Nowaczyk Stefan dr inż. dziedziny: architektura i budownictwo
specjalność: zabezpieczenie techniczne zabytków
szczeciński
Okoń Emanuel mgr zabytkoznawca dziedzina: urbanistyka
specjalność: badania, dokumentacja i ewidencja zabytków
toruński
Pak Marek mgr inż. arch. dziedziny: architektura i budownictwo
specjalności: ochrona, konserwacja zabytków architektury i budownictwa oraz konstrukcji murowych i drewnianych
krakowski
Piwek Aleksander prof. dr hab. inż. arch. rewaloryzacja zabytków architektury i budownictwa gdański
Płotkowiak Maciej dr inż. arch. architektura i budownictwo, urbanistyka, krajobraz kulturowy oraz zabytki techniki szczeciński
Prarat Maciej dr architektura i budownictwo toruński
Radźwicka - Milczewska Anna mgr rewaloryzacja zabytków architektury i budownictwa mazowiecki
Rene Agnieszka mgr architektura i budownictwo, dokumentacja historyczna mazowiecki
Rostkowska Anna mgr inż. arch. architektura i budownictwo mazowiecki
Rubnikowicz Marek dr dziedzina: archeologia i ochrona krajobrazu kulturowego
specjalność: badania archeologiczne, konserwacja i rewaloryzacja zabytków architektury i urbanistyki.
toruński
Rudy Maria mgr dziedzina: rzeźba
specjalność: konserwacja rzeźby kamiennej i detalu architektonicznego oraz ceramiki artystycznej i użytkowej.
toruński
Safarzyński Sławomir dr konserwacja dzieł sztuki i zabytków rzemiosła artystycznego mazowiecki
Sarnik - Konieczna Maria mgr inż. arch. architektura, urbanistyka, planowanie przestrzenne krakowski
Sołtysik Maria Jolanta dr inż. arch. architektura i urbanistyka gdański
Sobieszek Lech mgr inż. architektura i budownictwo krakowski
Stala Klaudia dr hab. archeologia i krajobraz kulturowy krakowski
Stanisz Lech Jerzy mgr inż. architektura, projektow. kons., inwentaryzacja kons. śląski
Stojak Grażyna dr hab. dziedziny: architektura i budownictwo, urbanistyka i krajobraz kulturowy
specjalność: ochrona i konserwacja zabytków architektury, urbanistyki i krajobrazu kulturowego oraz organizacja prac konserwatorskich.
małopolski
Szałygin Jerzy mgr ocena ochrony dóbr kultury, ochrona nieruch. dóbr kult mazowiecki
Śpik Alojzy inż. inżynieria toruński
Świerczewski Tadeusz inż. rewaloryzacja zabytków budownictwa śląski
Tarnacki Janusz mgr rewaloryzacja zabytków architektury i budownictwa gdański
Twardowski Ryszard mgr inż. konserwacja i rewaloryzacja obiektów zabytkowych mazowiecki
Urbańczyk Łukasz dr. inż. arch. dziedziny: architektura i budownictwo
specjalność: ochrona i konserwacja zabytków architektury oraz zabytkowych obiektów poprzemysłowych
Wartenberg Krzysztof mgr inż. arch. ochr. zab. nieruch., zabytkowe techniki, dokumentacja i ewidencja dóbr kultury śląski
Weker Władysław mgr inż dziedziny: archeologia, zabytki techniki, rzemiosło artystyczne
specjalność: konserwacja zabytków metalowych, konserwacja archeologicznych zabytków metalowych
mazowiecki
Wendlandt Juliusz mgr nadzór konserwatorski - architektura i urbanistyka mazowiecki
Węcławowicz Jacek mgr inż. arch. dziedziny: architektura i budownictwo
specjalność: badania architektoniczne, rewaloryzacja obiektów zabytkowych, ze szczególnym uwzględnieniem mykologii i hydroizolacji, konserwacja detalu architektonicznego oraz organizacja prac konserwatorskich.
małopolski
Winkler Wiesław mgr rzeźba, detal architektoniczny mazowiecki
Witek Waldemar mgr dziedziny: architektura i budownictwo, krajobraz kulturowy
specjalność: budownictwo ryglowe, ruralistyka oraz zespoły zabytkowe
szczeciński
Włodarczyk Małgorzata dr. hab. inż. arch. dziedziny: architektura i budownictwo, urbanistyka i krajobraz kulturowy
specjalności: historia, ochrona i konserwacja zabytków architektury, urbanistyki oraz krajobrazu kulturowego
krakowski
Wowczak Jerzy dr. n. hum. mgr inż. arch. dziedziny: architektura i budownictwo, urbanistyka, krajobraz kulturowy;
specjalność: ochrona i konserwacja zabytków architektury z XIX i XX w oraz urbanistyki i planowania przestrzennego.
małopolski