Spis rzeczoznawców Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków


Lp Nazwisko i imię Tytuł naukowy Dziedzina i specjalność Oddział SKZ
1 Ałykow Krzysztof mgr inż. dziedziny: architektura i inżynieria
specjalność: przygotowanie i nadzór nad realizacją inwestycji, konstrukcje w obiektach zabytkowych
śląski
2 Balcerzak Tatiana Hanna mgr inż. arch. dziedziny: architektura i budownictwo
specjalność: badania architektoniczne architektury murowanej, formowanie koncepcji konserwatorskiej dla w\w obiektów.
szczeciński
3 Baniukiewicz Elżbieta dr inż. ochona zabytkowego krajobrazu mazowiecki
4 Barański Marek dr inż. arch. rewaloryzacja zabytków architektury i budownictwa mazowiecki
5 Biranowska-Kurtz Alicja dr ochrona zab. arch., zał. urban., planowanie przestrzenne, krajobraz kulturowy szczeciński
6 Broda Aleksander dr dziedziny: architektura i budownictwo
specjalność: konserwacja zabytków architektury, organizacja prac konserwatorskich
mazowiecki
7 Bukal Grzegorz dr hab. inż. arch. architektura i budownictwo gdański
8 Chodkowska Wiesława mgr architektura i budownictwo warm.-maz.
9 Chudziak Jadwiga prof. dr hab. architektura, urbanistyka, archeologia toruński
10 Czapski Leszek mgr inż. konserwacja i rewaloryzacja obiektów zabytkowych mazowiecki
11 Dąbrowski Piotr mgr inż.arch. ochrona zabytków architektury toruński
12 Delimat Marek mgr konserwacja zabytków architektury i rzeźby kamiennej śląski
13 Dorawa Marian mgr konserwacja dzieł sztuki i zabytków toruński
14 Dzisko-Wadas Grażyna mgr malarstwo spec. ikony ruskie XIX w. szkoła Wiatka warm.-maz.
15 Engel Lech dr inż. architektura, konstrukcje w obiektach zabytkowych śląski
16 Gaczoł Andrzej dr hab. inż. arch. kons. zab. arch. i zesp. urban., organ. prac konserwat. krakowski
17 Gosztyła Marek prof. dr hab. inż. dziedziny: architektura i budownictwo
specjalność: historia architektury, konserwacja zabytków
podkarpacki
18 Gromnicki Jan mgr ochrona zabytków archeologicznych mazowiecki
19 Gruszkowski Wiesław prof. dr inż. arch. rewaloryzacja zabytkowych zespołów architektury i założeń urbanistycznych gdański
20 Jagodziński Zbigniew mgr archit., urban., plan. przestrzenne, kons. dzieł sztuki krakowski
21 Janczykowski Jan dr inż. arch. architektura krakowski
22 Jankowski Jarosław zabytki techniki poznański
23 Jasieńko Jerzy prof. dr hab. inż. inżynieria, ochrona zabytków nieruchomych śląski
24 Jaworski Artur mgr inż. konserwacja dzieł sztuki, konserwacja zabytków drewnianych mazowiecki
25 Jurkiewicz Ryszard dr inż. architektura i budownictwo mazowiecki
26 Kadłuczka Andrzej prof. dr hab. inż. arch. ochrona zabytków nieruchomych krakowski
27 Kalita–Skwirzyńska Kazimiera mgr zabytkoznawstwa i konserwatorstwa dziedziny: architektura i budownictwo
specjalność: nowożytna architektura rezydencjonalna
szczeciński
28 Kapałczyński Wojciech mgr konserwatorstwa i zabytkoznawstwa dziedziny: architektura i budownictwo, krajobraz kulturowy
specjalność: ciesielstwo, tynki wraz z kolorystyką, stolarka okienna i drzwiowa
śląski
29 Kapuściński Antoni dr inż. konstrukcje budowlane gdański
30 Karol Kopeć mgr inż.. dziedziny: rzemiosło artystyczne i sztuka użytkowa
specjalność: drewno, właściwości i zastosowanie
mazowiecki
31 Kłosek-Kozłowska Danuta prof. dr hab. inż. arch. ochrona miast historycznych, środowiska kulturowego mazowiecki
32 Konarski Bartłomiej dr inż. arch. rewaloryzacja zabytków budownictwa mazowiecki
33 Korcz Remigiusz art. pl. konserwacja dzieł sztuki i zabytków poznański
34 Kornecki Bogusław mgr sztuki dziedziny: architektura i budownictwo
specjalność: konserwacja zabytkowej rzeźby kamiennej i kamiennego detalu architektonicznego
mazowiecki
35 Kościuk Jacek prof. dr hab. inż. arch. rewaloryzacja zabytków architektury i budownictwa śląski
36 Kowalczyk Alojzy dr nauk przyrodniczych, ekolog dziedzina: krajobraz kulturowy
specjalność: parki, ogrody i cmentarze
szczeciński
37 Kozarski Piotr mgr inż. dziedziny: architektura i budownictwo
specjalność: ochrona budowli przed korozją i zawilgoceniem. Konserwacja drewna.
mazowiecki
38 Kozieł Krystyn mgr rzeźba – konserwacja dzieł sztuki krakowski
39 Kropisz Zygmunt mgr inż. arch. architektura, urbanistyka, ochrona zab. nieruch. mazowiecki
40 Kruczek Krystyna mgr archeologia krakowski
41 Krzyżanowski Lech dr programowanie kons. w urb. i arch., metod. stud. hist. mazowiecki
42 Kuśnierz Kazimierz prof. dr hab. inż. arch. architektura i urbanistyka krakowski
43 Kuśnierz-Krupa Dominika prof. dr hab. inż. arch., arch. krajobrazu dziedziny: architektura i urbanistyka
specjalność: krajobraz kulturowy, ochrona i konserwacja zabytków architektury i urbanistyki
krakowski
44 Legendziewicz Andrzej dr inż. arch. architektura i budownictwo, konserwacja i rewaloryzacja architektury drewnianej oraz murowanej, badania architektoniczne. śląski
45 Lutostańska Alicja mgr rewaloryzacja zespołów arch. i urb. w krajobrazie mazowiecki
46 Łącki Ryszard inż. ochrona zabytków nieruchomych krakowski
47 Łukacz Marek dr inż. arch. ochrona ob. zabytkowych arch. i bud. murowanego krakowski
48 Łukaszewicz Jadwiga prof. dr hab. dziedziny: architektura i rzeźba
specjalność: konserwacja rzeźby kamiennej i zabytków architektonicznych. Badania i projektowanie zabytków kamiennych i architektonicznych
toruński
49 Łyjak Wiktor dr zabytki techniki, zabytkowe instrumenty muzyczne mazowiecki
50 Makowska Beata dr inż. arch. dziedziny: architektura i budownictwo
specjalność: architektura i budownictwo XIX i XX wieku oraz krajobraz kulturowy.
szczeciński
51 Małachowicz Maciej dr inż. arch. dziedziny: architektura i budownictwo, krajobraz kulturowy
specjalność: architektura średniowieczna i nowożytna, fortyfikacje.
śląski
52 Marcinek Roman mgr dziedzina: ochrona krajobrazu kulturowego
specjalność: sporządzanie i ocena dokumentacji historycznych i konserwatorskich dla obiektów, obszarów i krajobrazów kulturowych
krakowski
53 Mączyński Dominik mgr inż. arch. ochrona i rewaloryzacja zabytków arch. mur. i drewn. mazowiecki
54 Mercik Henryk dr inż. arch. architektura i budownictwo górnośląski
55 Michałowski Andrzej dr ochrona zabytkowego krajobrazu mazowiecki
56 Miklaszewski Stanisław mgr inż. arch. inżynieria toruński
57 Misiorowski Andrzej dr inż. arch. architektura, urbanistyka mazowiecki
58 Mróz Janusz mgr konserwacja dzieł sztuki i zabytków mazowiecki
59 Myczkowski Zbigniew prof. dr hab. inż. arch. ochrona i rewaloryzacja architektury i krajobrazu kult. krakowski
60 Napierała Piotr mgr inż. arch. architektura, konserwacja zabytków techniki śląski
61 Napiórkowska – Ałykow Magdalena dr inż. dziedziny: architektura i inżynieria
specjalność: przygotowanie i nadzór nad realizacją inwestycji, konstrukcje w obiektach zabytkowych
śląski
62 Nekanda-Trepka Ewa mgr inż. arch. ochrona zab. nieruch., rewal. zab. zespołów arch. i urb. mazowiecki
63 Nekanda-Trepka Janusz mgr inż. arch. architektura, urbanistyka, planowanie przestrzenne szczeciński
64 Niewiadomski Jerzy mgr inż. konserwacja dzieł sztuki i zabytków z metalu mazowiecki
65 Nowaczyk Stefan dr inż. dziedziny: architektura i budownictwo
specjalność: zabezpieczenie techniczne zabytków
szczeciński
66 Okoń Emanuel mgr zabytkoznawca dziedzina: urbanistyka
specjalność: badania, dokumentacja i ewidencja zabytków
toruński
67 Oleksicki Antoni mgr architektura, urbanistyka dokumentacja historyczna mazowiecki
68 Pawlicki Bonawentura M. prof. dr hab. inż. arch. rewaloryzacja zabytków architektury i budownictwa krakowski
69 Piesio Adam mgr ocena prac konserwatorskich przy ruchomych dobrach kultury mazowiecki
70 Piwek Aleksander prof. dr hab. inż. arch. rewaloryzacja zabytków architektury i budownictwa gdański
71 Płotkowiak Maciej dr inż. arch. architektura i budownictwo, urbanistyka, krajobraz kulturowy oraz zabytki techniki szczeciński
72 Prarat Maciej dr architektura i budownictwo toruński
73 Przyłęcki Mirosław prof. dr hab. architektura, urbanistyka, zabytki techniki śląski
74 Radźwicka-Milczewska Anna mgr rewaloryzacja zabytków architektury i budownictwa mazowiecki
75 Rene Agnieszka mgr architektura i budownictwo, dokumentacja historyczna mazowiecki
76 Rogosz Ryszard dr dziedzina: archeologia
specjalność: badania archeologiczne nad późnym średniowieczem i architekturą gotycką Pomorza Zachodniego
szczeciński
77 Rostkowska Anna mgr inż. arch. architektura i budownictwo mazowiecki
78 Rubnikowicz Marek dr dziedzina: archeologia i ochrona krajobrazu kulturowego
specjalność: badania archeologiczne, konserwacja i rewaloryzacja zabytków architektury i urbanistyki.
toruński
79 Rudkowski Tadeusz dr ochr. krajobr., kons. dzieł sztuki i zab., historia sztuki mazowiecki
80 Rudy Maria mgr dziedzina: rzeźba
specjalność: konserwacja rzeźby kamiennej i detalu architektonicznego oraz ceramiki artystycznej i użytkowej.
toruński
81 Rymaszewski Bogdan prof. dr hab. rewal. zab. zał. urb., ochr. krajobr., kons. zabytków mazowiecki
82 Safarzyński Sławomir dr konserwacja dzieł sztuki i zabytków rzemiosła artystycznego mazowiecki
83 Sarnik-Konieczna Maria mgr inż. arch. architektura, urbanistyka, planowanie przestrzenne krakowski
84 Soczyński Mieczysław mgr inż. arch. dziedziny: architektura i budownictwo oraz urbanistyka
specjalność: rewaloryzacja zabytkowych obiektów i zespołów architektonicznych oraz rewaloryzacja zabytkowych założeń urbanistycznych
mazowiecki
85 Sołtysik Maria Jolanta dr inż. arch. architektura i urbanistyka gdański
86 Sobieszek Lech mgr inż. architektura i budownictwo krakowski
87 Stala Klaudia dr hab. archeologia i krajobraz kulturowy krakowski
88 Stanisz Lech Jerzy mgr inż. architektura, projektow. kons., inwentaryzacja kons. śląski
89 Stępkowski Janusz dr arch. rewaloryzacja zabytków architektury i urbanistyki mazowiecki
90 Stojak Grażyna dr hab. dziedziny: architektura i budownictwo, urbanistyka i krajobraz kulturowy
specjalność: ochrona i konserwacja zabytków architektury, urbanistyki i krajobrazu kulturowego oraz organizacja prac konserwatorskich.
małopolski
91 Szałygin Jerzy mgr ocena ochrony dóbr kultury, ochrona nieruch. dóbr kult mazowiecki
92 Śpik Alojzy inż. inżynieria toruński
93 Świerczewski Tadeusz inż. rewaloryzacja zabytków budownictwa śląski
94 Tarnacki Janusz mgr rewaloryzacja zabytków architektury i budownictwa gdański
95 Twardowski Ryszard mgr inż. konserwacja i rewaloryzacja obiektów zabytkowych mazowiecki
96 Wartenberg Krzysztof mgr inż. arch. ochr. zab. nieruch., zabytkowe techniki, dokumentacja i ewidencja dóbr kultury śląski
97 Weker Władysław mgr inż dziedziny: archeologia, zabytki techniki, rzemiosło artystyczne
specjalność: konserwacja zabytków metalowych, konserwacja archeologicznych zabytków metalowych
mazowiecki
98 Wendlandt Juliusz mgr nadzór konserwatorski - architektura i urbanistyka mazowiecki
99 Węcławowicz Jacek mgr inż. arch. dziedziny: architektura i budownictwo
specjalność: badania architektoniczne, rewaloryzacja obiektów zabytkowych, ze szczególnym uwzględnieniem mykologii i hydroizolacji, konserwacja detalu architektonicznego oraz organizacja prac konserwatorskich.
małopolski
100 Winkler Wiesław mgr rzeźba, detal architektoniczny mazowiecki
101 Witek Waldemar mgr dziedziny: architektura i budownictwo, krajobraz kulturowy
specjalność: budownictwo ryglowe, ruralistyka oraz zespoły zabytkowe
szczeciński
102 Wolczyński Jan mgr inż. arch. rewaloryzacja zabytków architektury i zespołów architektonicznych mazowiecki
103 Zobolewicz Jan mgr urbanistyka, teoria i historia pl. miast, planowanie przestrz. toruński