Członkowie wspierający:    Archaios    Artnova Konserwacja Zabytków    Autorska Pracownia Projektowa E.J. Wowczak    Castellum    Cegielnia Trojanowscy    Corneco    Dolina Pałaców i Ogrodów    Dyskret    Fabryka Norblina    Farby KABE    Firma Konserwatorska Piotr Białko    HERITAGE    Keim    Kingspan Insulation    Międzyuczelniany Instytut Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki    Muzeum Młynarstwa i Rolnictwa w Osiecznej    OTB    Pro Tempus    RECTOR    RESTAURO    Stocznia Cesarska    Visbud    Zamek Gniew   

Laureaci Złotej Odznaki Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków


pierwsze odznaki wręczone zostały w 2001 roku
z okazji 20-lecia SKZ podczas Walnego Zjazdu Delegatów w Warszawie na Zamku Królewskim


LP Imię i nazwisko Oddział rok nadania
1 bp Abel Lublin 2015
2 Agencja ProTempus Paweł Myszka Warszawa 2022
3 Marek Barański Mazowiecki 2022
4 Białko Piotr Firma Konserwatorska 2022
5 Tomasz Błyskosz Gdańsk 2018
6 Katarzyna Braun Mazowiecki 2022
7 Ryszard Brykowski Warszawa 2001
8 Piotr Całbecki - Marszałek województwa Kujawsko - Pomorski 2022
9 Castellum – Przeds. Kons-budowlane Wrocław 2022
10 Cegielnia Trojanowscy Kraśnik 2022
11 Justyna Ciszek Gdańsk 2001
12 Leszek Czapski Warszawa 2011
13 Olgierd Czerner Wrocław 2001
14 Lucjan Czubiel Olsztyn 2001
15 Jacek Czubiński Warszawa 2015
16 Andre de Naeyer Antwerpia 2015
17 Anna Maria Dorak Kraków 2018
18 Zenon Duda Kraków 2019
19 Katarzyna Dutkowska MKiDN 2022
20 ks. Stanisław Dziedzic Wysowa 2003
21 Grażyna Dzisko Warmińsko - Mazurski 2022
22 Wojciech Fijałkowski Warszawa 2001
23 Anna Frąckiewicz Lublin 2011
24 Andrzej Gaczoł Kraków 2001
25 Jan Gromnicki Warszawa 2001
26 Olgierd Jakubowski Mazowiecki 2022
27 Mikele Jamiołkowski Włochy 2003
28 Dariusz Jankowski MKiDN 2022
29 Danuta Jarmińska Warszawa 2017
30 Jerzy Jasieńko Wrocław 2001
31 Jerzy Jasiuk Warszawa 2001
32 Andrzej Kadłuczka Kraków 2001
33 Wojciech Kapałczyński Dolnośląski 2022
34 Antoni Kapuściński Gdańsk 2011
35 Keim Farby Mineralne Warszawa 2022
36 Marek Kędzierski Warszawa 2014
37 Marek Kędzierski Mazowiecki 2022
38 Kingspan Insulation 2022
39 Henryk Kondziela Poznań 2001
40 prof. Marian Konieczny Kraków 2011
41 Konkurs „Konserwacja Roku” Bydgoszcz 2003
42 Marek Konopka Warszawa 2001
43 Dariusz Kopciowski Lublin 2011
44 Maria Kosicka – Fiałkowska Gdańsk 2011
45 ks. Roman Kostynowicz Szczecin 2001
46 Jerzy Kowalczyk Warszawa 2001
47 Marek Kowalczyk Olsztyn 2018
48 Krystna Kozieł Kraków 2018
49 Lech Krzyżanowski Warszawa 2001
50 Olga Kulesza – Szerniewicz Szczecin 2014
51 Kazimierz Kuśnierz Kraków 2001
52 Dominika Kuśnierz – Krupa Kraków 2018
53 Halina Landecka Lublin 2011
54 Dabrówka Lipska Mazowiecki 2022
55 Maria Lubryczyńska Warszawa 2017
56 Alicja Lutostańska Warszawa 2001
57 Andrzej Łojszczyk Warszawa 2017
58 Andrzej Macur Gdańsk 2001
59 Lubomira Madejska Szczecin 2001
60 Zbigniew Maj MKiDN 2022
61 Beata Makowska Szczecin 2018
62 Edmund Małachowicz Wrocław 2001
63 Emma Mandelli Florencja 2015
64 Roman Marcinek Małopolski 2022
65 Teresa Mayer – Lenczowska Poznań 2001
66 ks. bp Wiesław Alojzy Mering Toruń 2015
67 Tomasz Merta Warszawa 2010
68 Andrzej Michałowski Warszawa 2001
69 Anna Mitkowska Kraków 2019
70 Janusz Mróż Mazowiecki 2022
71 Muzeum Okręgowe w Toruniu Toruń 2022
72 Lech Narębski Kujawsko - Pomorski 2022
73 Zbigniew Nawrocki Toruń 2014
74 Janusz Nekanda – Trepka Szczecin 2014
75 Stefan Nyka Poznań 2001
76 Emanuel Okoń Toruń 2014
77 Maciej Pawlicki Kraków 2001
78 Krystyna Zofia Pawłowska Kraków 2019
79 Mirosław Przyłęcki Wrocław 2001
80 Maria Przytocka Olsztyn 2018
81 Restauro Toruń 2022
82 Marek Rubnikowicz Toruń 2001
83 Tadeusz Rudkowski Warszawa 2001
84 Maria Rymaszewska Mazowiecki 2022
85 Bohdan Rymaszewski Warszawa 2001
86 Sławomir Safarzyński Warszawa 2018
87 Maria Sarnik – Konieczna Kraków 2001
88 Jacek Serafinowicz Lublin 2001
89 Jadwiga Skibińska Wrocław 2001
90 Mieczysław Soczyński Warszawa 2014
91 Iwona Solisz opolskie 2022
92 Jolanta Sroczyńska Kraków 2018
93 Ewa Stanecka Szczecin 2014
94 Maria Stępińska – Gałęza Warszawa 2011
95 Jerzy Szałygin Warszawa 2018
96 Joanna Szpor Warszawa 2017
97 Edward Szymański Warszawa 2001
98 Zygmunt Świechowski Warszawa 2001
99 Adam Tański Warszawa 2001
100 Janusz Tarnacki Gdańsk 2011
101 Jerzy Tur Rzeszów 2001
102 Urząd Miasta Krakowa Kraków 2018
103 ks. Stanisław Waszczyński Toruń 2011
104 Elżbieta Welter Warszawa 2014
105 Juliusz Wendlandt Warszawa 2018
106 Wiesław Winkler Mazowiecki 2022
107 Marek Wiśniewski Mazowiecki 2022
108 Maria Wojtysiak Mazowiecki 2022
109 Agata Zachariasz Kraków 2019
110 Teresa Zarębska Warszawa 2001
111 Barbara Zin Kraków 2018