Chronologia władz Oddziału Opolskiego SKZ


Na zebraniu założycielskim, które odbyło się w dniu 29.06.2017 r., wybrano Zarząd Oddziału. W jego skład weszli:
- Iwona SOLISZ – prezes oddziału;
- Jacek GRYCZEWSKI – zastępca prezesa;
- Jadwiga SMOLIŃSKA-JAMKA – sekretarz;
- Krystyna PIECUCH – skarbnik;
- Andrzej Marek BARSKI – członek.

W skład Komisji Rewizyjnej weszli:
- Paweł SEKIETA – przewodniczący;
- Grzegorz NAUMOWICZ – sekretarz;
- Ewa KALBARCZYK–KLAK – członek.