Członkowie wspierający:    Archaios    Artnova Konserwacja Zabytków    Autorska Pracownia Projektowa E.J. Wowczak    Castellum    Cegielnia Trojanowscy    Corneco    Dolina Pałaców i Ogrodów    Dyskret    Farby KABE    Firma Konserwatorska Piotr Białko    HERITAGE    Keim    Kingspan Insulation    Międzyuczelniany Instytut Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki    Muzeum Młynarstwa i Rolnictwa w Osiecznej    OTB    Pro Tempus    RECTOR    RESTAURO    Visbud    Zamek Gniew   

Chronologia władz Oddziału Opolskiego SKZ


Na zebraniu założycielskim, które odbyło się w dniu 29.06.2017 r., wybrano Zarząd Oddziału. W jego skład weszli:
- Iwona SOLISZ – prezes oddziału;
- Jacek GRYCZEWSKI – zastępca prezesa;
- Jadwiga SMOLIŃSKA-JAMKA – sekretarz;
- Krystyna PIECUCH – skarbnik;
- Andrzej Marek BARSKI – członek.

W skład Komisji Rewizyjnej weszli:
- Paweł SEKIETA – przewodniczący;
- Grzegorz NAUMOWICZ – sekretarz;
- Ewa KALBARCZYK–KLAK – członek.