Chronologia władz Oddziału Warszawskiego/Oddziału Mazowieckiego SKZ (od 2000 r.)
1) Na pierwszym założycielskim zebraniu wyborczym w dniu 15.07.1982 r. wybrano Zarząd Oddziału, powołując tym samym Oddział do istnienia.
W skład Zarządu weszli:
- Klemens Koczorowski – Prezes Oddziału, który swoją funkcję pełnił do 1984 r.
- Andrzej Misiorowski – Wiceprezes, Prezes Oddziału od 1984 r.
- Jan Gromnicki - Sekretarz
- Andrzej Michałowski – Skarbnik
- Lech Krzyżanowski – Członek Zarządu.
- Marek Kędzierski – Członek Zarządu.
W skład Komisji Rewizyjnej weszli:
- Elżbieta Baniukiewicz
- Ryszard Brykowski
- Jerzy Jasiuk

2) Na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w dniu 29.10.1985 r. wybrano nowy Zarząd Oddziału.
W skład Zarządu weszli:
- Andrzej Misiorowski – Prezes Oddziału
- Mieczysław Kurzątkowski – Wiceprezes Oddziału
- Barbara Lenard - Sekretarz
- Hanna Orzechowska – Skarbnik
- Marek Kędzierski– Członek Zarządu
- Jacek Serafinowicz – Członek Zarządu

3) Na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w dniu 12.09.1986 r. wybrano nowy Zarząd Oddziału.
W skład Zarządu weszli:
- Jacek Serafinowicz – Prezes Oddziału
- Barbara Lenard - Sekretarz
- Hanna Orzechowska – Skarbnik
- Marek Kędzierski– Członek Zarządu

4) Na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w dniu 6.02.1989 r. wybrano nowy Zarząd Oddziału.
W skład Zarządu weszli:
- Jacek Serafinowicz – Prezes Oddziału
- Maria Sarnik - Wiceprezes Oddziału
- Jadwiga Malawska - Sekretarz
- Juliusz Wendlandt – Skarbnik
- Mieczysław Kurzątkowski – Członek Zarządu
- Ryszard Małowiecki – Członek Zarządu
- Andrzej Majdowski – Członek Zarządu

5) Na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w dniu 5.11.1992 r. wybrano nowy Zarząd Oddziału.
W skład Zarządu weszli:
- Andrzej Misiorowski – Prezes Oddziału
- Marek Kędzierski - Wiceprezes Oddziału
- Wiesław Malawski - Sekretarz
- Kazimierz Sztarbałło – Skarbnik
- Alicja Lutostańska – Członek Zarządu
- Adam Piesio – Członek Zarządu
- Leszek Czapski– Członek Zarządu, p.o. Prezesa Oddziału od 7.11.1994
W skład Komisji Rewizyjnej weszli:
- Hanna Krzyżanowska - Przewodnicząca
- Ryszard Brykowski - Członek
- Juliusz Wendlandt - Członek

6) Na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w dniu 31.01.1996 r. wybrano nowy Zarząd Oddziału.
W skład Zarządu weszli:
- Lech Krzyżanowski – Prezes Oddziału
- Leszek Czapski - Wiceprezes Oddziału
- Janusz Mróz - Sekretarz
- Krystyna Trzeciak – Skarbnik
- Piotr Mądrach – Członek Zarządu
- Małgorzata Chodorowska - Członek Zarządu
W skład Komisji Rewizyjnej weszli:
- Alicja Lutostańska - Przewodnicząca
- Adam Piesio - Członek
- Juliusz Wendlandt - Członek

7) Na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w dniu 12.03.1999 r. wybrano nowy Zarząd Oddziału.
W skład Zarządu weszli:
- Leszek Czapski – Prezes Oddziału
- Janusz Mróz - Wiceprezes Oddziału
- Anna Rostkowska - Sekretarz
- Elżbieta Welter – Skarbnik
- Adam Gułajski – Członek Zarządu
- Marek Kędzierski – Członek Zarządu
- Bratysław Wolczyński – Członek Zarządu
W skład Komisji Rewizyjnej weszli:
- Alicja Lutostańska - Przewodnicząca
- Agnieszka René - Członek
- Jan Gromnicki - Członek

8) Na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w dniu 22.05.2002 r. wybrano nowy Zarząd Oddziału.
W skład Zarządu weszli:
- Robert Waszkiewicz – Prezes Oddziału
- Teresa Wyszyńska - Wiceprezes Oddziału
- Anna Wojterska - Talarczyk - Sekretarz
- Elżbieta Welter – Skarbnik
- Anna Rostkowska - Członek Zarządu
- Leszek Czapski – Członek Zarządu
- Jerzy Szałygin – Członek Zarządu
W skład Komisji Rewizyjnej weszli:
- Małgorzata Chodorowska - Przewodnicząca
- Agnieszka René - Członek
- Marian Rożej - Członek

9) Na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w dniu 17.01.2004 r. wybrano nowy Zarząd Oddziału.
W skład Zarządu weszli:
- Jerzy Szałygin – Prezes Oddziału
- Teresa Wyszyńska - Wiceprezes Oddziału
- Przemysław Woźniakowski - Sekretarz
- Elżbieta Welter – Skarbnik
- Maciej Czarnecki – Członek Zarządu
- Anna Rostkowska - Członek Zarządu
- Bartłomiej Konarski – Członek Zarządu
W skład Komisji Rewizyjnej weszli:
- Małgorzata Chodorowska - Przewodnicząca
- Agnieszka René - Członek
- Marian Rożej - Członek

10) Na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w dniu 4.06.2005 r. wybrano nowy Zarząd Oddziału.
W skład Zarządu weszli:
- Jerzy Szałygin – Prezes Oddziału
- Bartłomiej Konarski - Wiceprezes Oddziału
- Anna Rostkowska - Sekretarz
- Elżbieta Welter – Skarbnik
- Marek Wiśniewski – Członek Zarządu
- Mieczysław Ptaśnik - Członek Zarządu
W skład Komisji Rewizyjnej weszli:
- Alicja Lutostańska - Przewodnicząca
- Agnieszka René - Członek
- Ryszard Twardowski – Członek

11) Na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w dniu 27.09.2008 r. wybrano nowy Zarząd Oddziału.
W skład Zarządu weszli:
- Jerzy Szałygin – Prezes Oddziału
- Bartłomiej Konarski - Wiceprezes Oddziału
- Krzysztof Wieczorek - Sekretarz
- Elżbieta Welter – Skarbnik
- Mieczysław Ptaśnik - Członek Zarządu
W skład Komisji Rewizyjnej weszli:
- Jan Gromnicki - Przewodnicząca
- Krystyna Andruszkiewicz - Członek
- Hanna Krzyżanowska - Członek

12) Na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w dniu 24.09.2011 r. wybrano nowy Zarząd Oddziału.
W skład Zarządu weszli:
- Jerzy Szałygin – Prezes Oddziału
- Janusz Mróz - Wiceprezes Oddziału
- Krzysztof Wieczorek - Sekretarz
- Elżbieta Welter – Skarbnik
- Mieczysław Ptaśnik - Członek Zarządu
- Bartłomiej Konarski – Członek Zarządu
- Władysław Weker – Członek Zarządu
W skład Komisji Rewizyjnej weszli:
- Jan Gromnicki - Przewodnicząca
- Katarzyna Braun - Członek
- Łucja Wróblewska – Członek

13) Na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w dniu 11.10.2014 r. wybrano nowy Zarząd Oddziału.
W skład Zarządu weszli:
- Jerzy Szałygin – Prezes Oddziału
- Janusz Mróz - Wiceprezes Oddziału
- Krzysztof Wieczorek – Sekretarz ½, Członek Zarządu
- Elżbieta Welter – Skarbnik
- Katarzyna Braun - Członek Zarządu
- Olgierd Jakubowski – Członek Zarządu
- Władysław Weker – Członek Zarządu, Sekretarz ½
W skład Komisji Rewizyjnej weszli:
- Dorota Bujnowska-Cechniak - Przewodnicząca
- Małgorzata Chodorowska - Członek
- Adam Nóżka - Członek

15) Na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w dniu 29.09.2018 r. wybrano nowy Zarząd Oddziału.
W skład Zarządu weszli:
- Jerzy Szałygin – Prezes Oddziału
- Janusz Mróz - Wiceprezes Oddziału
- Dąbrówka Lipska – Sekretarz
- Elżbieta Welter – Skarbnik
- Władysław Weker – Członek Zarządu
- Katarzyna Braun - Członek Zarządu
W skład Komisji Rewizyjnej weszli:
- Dorota Bujnowska-Cechniak - Przewodnicząca
- Małgorzata Chodorowska - Członek
- Malwina Piorun - Członek