Członkowie wspierający:    Archaios    ART METAL    Autorska Pracownia Projektowa E.J. Wowczak    Castellum    Corneco    Dolina Pałaców i Ogrodów    Dyskret    Fabryka Norblina    Farby KABE    Firma Konserwatorska Piotr Białko    HERITAGE    Keim    Kingspan Insulation    Międzyuczelniany Instytut Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki    Muzeum Młynarstwa i Rolnictwa w Osiecznej    OTB    Pro Tempus    RECTOR    RESTAURO    Stocznia Cesarska    Visbud    Zamek Gniew   

DR ANDRZEJ MICHAŁOWSKI OBCHODZI 90 URODZINY


Zarząd Główny Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków życzy Jubilatowi dalszych lat w zdrowiu i aktywności na niwie naukowej.


Andrzej Michałowski jest wybitnym specjalistą w zakresie ochrony i konserwacji zabytkowego krajobrazu, założeń pałacowo-parkowych i historycznych ogrodów. Jego wiedza i doświadczenie wielokrotnie zostało docenione przez ekspercką społeczność międzynarodową m.in. poprzez powierzanie mu zadań mających na celu ocenę wniosków nominacyjnych na Listę światowego dziedzictwa UNESCO. Jego ponad 20-letnia praca na stanowisku dyrektora Ośrodka Ochrony Zabytkowego Krajobrazu i instytucji poprzedzających powołanie OOZK wykształciła i ugruntowała standardy ochrony i konserwacji krajobrazu, parków i ogrodów o wartościach zabytkowych. Jego szerokie horyzonty badawcze, widoczne były od wczesnych lat pracy zawodowej. Zaangażowanie i innowacyjny sposób myślenia o ochronie zabytków, widoczny był w podejściu opartym już nie tylko na opiece nad poszczególnymi obiektami, ale ochronie całego krajobrazu, jak również w przekonaniu o konieczności szerszej opieki nad ogrodami i parkami, czemu poświęcił zdecydowaną większość swojego życia zawodowego.