Członkowie wspierający:    Archaios    ART METAL    Autorska Pracownia Projektowa E.J. Wowczak    Castellum    Cegielnia Trojanowscy    Corneco    Dolina Pałaców i Ogrodów    Dyskret    Fabryka Norblina    Farby KABE    Firma Konserwatorska Piotr Białko    HERITAGE    Keim    Kingspan Insulation    Międzyuczelniany Instytut Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki    Muzeum Młynarstwa i Rolnictwa w Osiecznej    OTB    Pro Tempus    RECTOR    RESTAURO    Stocznia Cesarska    Visbud    Zamek Gniew   

ŻEGNAMY DR. INŻ. LECHA JERZEGO ENGELA (1932 – 2024)


Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci w dniu 20 lutego 2024 roku naszego przyjaciela dr. Lecha Engela – wielce zasłużonego dla ochrony dziedzictwa kulturowego.

Lech Jerzy Engel - inżynier, konstruktor, absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Wrocławskiej (1958), od 2006 doktor nauk technicznych. Członek Zarządu Głównego Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków w latach 1993- 2011. Rzeczoznawca Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, rzeczoznawca Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, rzeczoznawca budowlany. W latach 1978-1982 projektant w PP PKZ Oddział Wrocław. W latach 2004-2010 członek Rady Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Specjalizował się w budownictwie ogólnym i konserwacji konstrukcyjnej obiektów zabytkowych. Autor kilkuset projektów i ekspertyz dotyczących obiektów zabytkowych, m.in. Akademii Rycerskiej w Legnicy, twierdzy w Srebrnej Górze, kościoła Św. Doroty we Wrocławiu, Muzeum Papiernictwa w Dusznikach, pałacu w Kamieńcu Ząbkowickim, katedry w Świdnicy i Gorzowie Wielkopolskim, manierystycznego kościoła w Żórawinie k. Wrocławia. Odznaczony Medalem Zasłużony Kulturze „Gloria Artis”.

Rodzinie i Bliskim - wyrazy głębokiego współczucia składa Zarząd Główny Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków.

Zgodnie z informacją od rodziny pogrzeb odbędzie się w środę 28.02.2024 r. na Cmentarzu Komunalnym Opole - Półwieś o godz.12.00.
O 11.00 Msza św. w tzw. Starej Kaplicy na tym cmentarzu.