Członkowie wspierający:    Archaios    ART METAL    Autorska Pracownia Projektowa E.J. Wowczak    Castellum    Corneco    Dolina Pałaców i Ogrodów    Dyskret    Fabryka Norblina    Farby KABE    Firma Konserwatorska Piotr Białko    HERITAGE    Keim    Kingspan Insulation    Międzyuczelniany Instytut Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki    Muzeum Młynarstwa i Rolnictwa w Osiecznej    OTB    Pro Tempus    RECTOR    RESTAURO    Stocznia Cesarska    Visbud    Zamek Gniew   

STUDIA PODYPLOMOWE DLA MENADŻERÓW OPIEKI I KONSERWACJI - RESTAURACJI DZIEŁ SZTUKISZANOWNI PAŃSTWO!

Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków wspiera i rekomenduje studia podyplomowe dla Menadżerów Opieki i Konserwacji - Restauracji Dzieł Sztuki, organizowane przez Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki.

Jest to pierwsza tego typu oferta edukacyjna w Polsce, skierowana do pracowników samorządów miejskich, powiatowych i wojewódzkich. Głównym celem tych studiów jest zwiększenie świadomości uczestników na temat różnorodnych zagadnień związanych z ochroną, restauracją i konserwacją obiektów zabytkowych, znajdujących się w posiadaniu gmin, województw oraz instytucji wyższego szczebla, także diecezjalnych lub prywatnych.

Studia o takiej tematyce mają na celu przygotowanie kadr w instytucjach publicznych, które będą profesjonalnie zarządzały obiektami podlegającym ochronie konserwatorskiej i archeologicznej.

Bardzo proszę o rozpropagowanie tej cennej inicjatywy.

W załączeniu oferta zawierająca koncepcję, opis oraz cele tego kierunku studiów.

Z poważaniem

Jacek Rulewicz - Prezes ZG Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków