Członkowie wspierający:    Archaios    ART METAL    Autorska Pracownia Projektowa E.J. Wowczak    Castellum    Corneco    Dolina Pałaców i Ogrodów    Dyskret    Fabryka Norblina    Farby KABE    Firma Konserwatorska Piotr Białko    HERITAGE    Keim    Kingspan Insulation    Międzyuczelniany Instytut Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki    Muzeum Młynarstwa i Rolnictwa w Osiecznej    OTB    Pro Tempus    RECTOR    RESTAURO    Stocznia Cesarska    Visbud    Zamek Gniew   

Laureaci konkursu Generalnego Konserwatora Zabytków i Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków


Nagrody przyznane w 2012Autor: Agnieszka Kita
tytuł Linia galicyjskiej kolei transwersalnej jako element stymulujący Rozwój Beskidu Wyspowego.
rodzaj Praca magisterska
promotor prof.dr hab. arch. Małgorzata Rozbicka
Autor: Miron Urbaniak
tytuł Miejskie zakłady przemysłowe Wielkiego Księstwa Poznańskiego. Gazownie. T. I Zarys dziejów. T. II Katalog.
Wydawnictwo Księży Młyn. - Łódź 2011.
Autor: Katarzyna Rozmarynowska
tytuł Ogrody odchodzące…? Z dziejów gdańskiej zieleni Publicznej 1708 – 1945.
Wydawnictwo słowo\obraz\terytoria - Gdańsk 2011.
Autor: Ewa Kociuba
tytuł Konserwacja obrazu „Matki Boskiej z Dzieciątkiem” w typie Hodegetrii Małopolskiej z Muzeum Archidiecezjalnego w Przemyślu z uwzględnieniem doświadczeń konserwatorskich przy obrazach tego typu.
rodzaj Praca magisterska
promotor dr hab. Marta Lempart - Geratowska
Autorzy: Bolesława Krzyślak, Zofia Kurzawa
tytuł Kościół Najświętszego Serca Jezusa i św. Floriana – Poznań.
Wydawnictwo Wydawnictwo Miejskie „POSNANIA” 2011
Autor: Anna Drążkowska
tytuł Historia obuwia na ziemiach polskich od IX do końca XVIII wieku.
Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Toruń 2011

Wyróżnienia przyznane w 2012Autor: Mariusz Sułek
tytuł Konwersja obiektu sakralnego na cele świeckie. Kościół św. Anny w Czeskiej Pradze.
rodzaj Praca magisterska
promotor prof. dr hab. arch. Ewa Kuryłowicz.
Autor: Karolina Zimna Kawecka
tytuł Działalność konserwatorska na terenie województwa pomorskiego w latach 1920 – 1939.
rodzaj Praca doktorska
promotor dr hab. Marian Arszyński prof. UMK
Autor: Renata Karska
tytuł Wybrane zagadnienia konserwacji i restauracji historycznej broni czarnoprochowej na przykładzie arkebuza z zamkiem kołowym ( XVII / XVIII wiek ) ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie.
rodzaj Praca magisterska
promotor dr Jacek Kieferling.
Autorzy: Bolesława Krzyślak, Zofia Kurzawa
tytuł Kościół św. Jana Jerozolimskiego za Murami.
Wydawnictwo Wydawnictwo Miejskie POSNANIA 2012
Autorzy: S. Janina Bosko RM, ks. Jacek Maciej Wojtkowski
tytuł Dziedzictwo historyczno – artystyczne Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie
Wydawnictwo Muzeum Achidiecezji Warmińskiej, Olsztyn 2011.