I kadencja
1981 – 1984

WAWRZYNIEC KOPCZYŃSKI
pierwszy prezes ZG SKZ


skład Zarządu Głównego

II kadencja
1984 – 1987

prezes ZG SKZ - BOHDAN RYMASZEWSKI


skład Zarządu Głównego

III kadencja
1987 – 1990

prezes ZG SKZ - BOHDAN RYMASZEWSKI


skład Zarządu Głównego

IV kadencja
1990 -1993

prezes ZG SKZ - JERZY KOWALCZYK


skład Zarządu Głównego

V kadencja
1993 – 1996

prezes ZG SKZ - MARIA SARNIK-KONIECZNA


skład Zarządu Głównego

VI kadencja
1996 – 1999

prezes ZG SKZ - MARIA SARNIK-KONIECZNA


skład Zarządu Głównego

VII kadencja
1999 – 2002

prezes ZG SKZ - ANDRZEJ KADŁUCZKA


skład Zarządu Głównego

VIII kadencja
2002 – 2005

prezes ZG SKZ - JERZY JASIEŃKO


skład Zarządu Głównego

IX kadencja
2005 – 2008

prezes ZG SKZ - JERZY JASIEŃKO


skład Zarządu Głównego

X kadencja
2008 – 2011

prezes ZG SKZ - JERZY JASIEŃKO


skład Zarządu Głównego

XI kadencja
2011 – 2014

prezes ZG SKZ - ANDRZEJ KADŁUCZKA


skład Zarządu Głównego

XII kadencja
2014 – 2018

prezes ZG SKZ - ANDRZEJ KADŁUCZKA


skład Zarządu Głównego

XIII kadencja
2018 – 2022

prezes ZG SKZ - ANDRZEJ KADŁUCZKA


skład Zarządu Głównego