Żegnamy mgr. inż. arch. Janusza SMÓLSKIEGO (1929 – 2021)


Z głębokim smutkiem informujemy, że dnia 3 sierpnia 2021 r. po ciężkiej chorobie, zmarł w Krakowie Janusz SMÓLSKI - mgr inż. architekt, konserwator zabytków, wojewódzki konserwator zabytków w Krakowie w latach 1984 – 1992 ( ur. 2. 04. 1929 r.).

Janusz Smólski ukończył Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej: w latach 1949/1950 - 1952/53 uzyskał tytuł inżyniera architekta, a w latach 1954/55 - uzyskał tytuł magistra inżyniera architekta.

W 1955 r. podjął pracę w Oddziale Pracowni Konserwacji Zabytków w Krakowie. Między innymi zajmował się rekonstrukcją Starej Bóżnicy na Kazimierzu, w Krakowie oraz był głównym projektantem rewaloryzacji Starego Miasta w Tarnowie.

W 1962 r. rozpoczął bardzo aktywną współpracę z wojewódzkim konserwatorem zabytków w Krakowie, którym wówczas była dr Hanna Pieńkowska. Jako inspektor nadzoru konserwatorskiego dużą uwagę poświęcał sprawom ochrony zabytkowego budownictwa drewnianego. W tych czasach zaprzyjaźnił się z Marianem Korneckim oraz późniejszym profesorem Tadeuszem Chrzanowskim.

Następnie przez kilka lat przebywał we Włoszech, gdzie współpracował z włoskim instytutem badawczym, prowadzącym prace wykopaliskowe starorzymskiego miasta Luna (obecnie Luni koło Carrary), rozwijał także działalność projektową i realizacyjną w zakresie konserwacji i adaptacji zabytków oraz rekonstrukcji detali architektonicznych we współpracy z renomowanymi firmami kamieniarskimi z rejonu Carrary. Był architektem - konserwatorem zabytków z wielkim i różnorodnym doświadczeniem zawodowym w zakresie współczesnych teorii i technik konserwatorskich. W 1982 r. podjął pracę w Wydziale Ochrony Zabytków Urzędu Miasta Krakowa i początkowo był zastępcą Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a od 1984 r. - Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Krakowie aż do przejścia na emeryturę, czyli do końca 1992 r., w bardzo trudnym okresie przemian społeczno - politycznych.

W latach 1982-1985 bardzo aktywnie włączył się w prace Krakowskiego Oddziału Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, wchodził w skład Zarządu Oddziału i doprowadził do ożywienia prac Oddziału oraz wzrostu liczby członków. M.in. w 1985 r. współorganizował II Zjazd Miłośników Ojczystych Zabytków w Krakowie, podczas którego wygłosił jeden z wiodących wykładów p.t.: Aktualne działania konserwatorskie i rewaloryzacyjne na terenie zespołów zabytkowych Krakowa. Złożył rezygnację z członkostwa w Stowarzyszeniu po ostrym konflikcie, związanym z oskarżeniami o dopuszczenie do rzekomych nieprawidłowości w konserwacji krakowskiego Barbakanu.

Od 1990 r. do 2020 r. był członkiem Prezydium Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa oraz Polskiego Komitetu Narodowego ICOMOS.

Po przejściu na emeryturę, przez pewien czas był pracownikiem Zamku Królewskiego na Wawelu - Państwowych Zbiorów Sztuki jako inspektor nadzoru konserwatorskiego.

Był człowiekiem skromnym, wrażliwym, powszechnie lubianym i szanowanym, koleżeńskim, zaangażowanym w bogatą działalność konserwatorską.

Rodzinie i Bliskim - wyrazy głębokiego współczucia składa Zarząd Główny

Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków.

KOMUNIKAT Z POSIEDZENIA ZARZĄDU GŁÓWNEGO SKZ
W dniu 9 lipca 2021 r. obradował w Warszawie, pod przewodnictwem prof. Andrzeja Kadłuczki Zarząd Główny Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków.

W trakcie posiedzenia Zarząd Główny:

 • przyjął informację dotyczącą przyszłorocznych obchodów 40-lecia SKZ, uhonorowania zasłużonych członków Stowarzyszenia oraz prac nad jubileuszową publikacją,

 • zaapelował do prezesów zarządów oddziałów SKZ o przywrócenie aktywnej działalności, uwzględniającej historię oddziałów SKZ.

 • dokonał zmian w „Regulaminie Powoływania Rzeczoznawców Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków”, dodając do katalogu dziedzin, w ramach których nadawane są uprawnienia rzeczoznawców:
  • Prawo
  • Dokumentowanie dziedzictwa kulturowego.

 • nadał uprawnienia rzeczoznawcy Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków dr. n. hum. mgr. inż. arch. JERZEMU WOWCZAKOWI w dziedzinach: architektura i budownictwo, urbanistyka, krajobraz kulturowy; w specjalnościach: ochrona i konserwacja zabytków architektury z XIX i XX w oraz urbanistyki i planowania przestrzennego.

 • Z zadowoleniem powitał nowych członków wspierających Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków:
  • Innova Technology Sp. z o.o.
  • Autorską Pracownię Projektową Jerzego Wowczaka

 • postanowił skierować, pod adresem właściwych władz, apel o udzielenie specjalnej pomocy, związanej ze specjalistyczną opieką nad znajdującą się od kilku lat w śpiączce Kol. Beatą Makowską (długoletnią prezes zarządu oddziału SKZ w Szczecinie), która uległa wypadkowi samochodowemu, podczas pełnienia obowiązków służbowych.

MOJE ZMAGANIA Z ZABYTKAMI - niezwykła biografia Piotra Napierały„Wspomnienia te są zaproszeniem do spotkania z Piotrem na gruncie Jego zainteresowań i pasji ratowania zabytków, które wypełniały znaczną część Jego życia. Zapiski powstawały w 2019 roku, w cieniu choroby, której nie pozwalał zdominować myśli i przeszkadzać w realizowaniu zaplanowanych projektów. Kończąc pisanie swoich wspomnień już w szpitalu, w pełni świadomości, ale w coraz gorszej formie fizycznej, był zawiedziony, że nie objęły one wielu osób, które spotkał na swojej zawodowej drodze. Wierzę jednak, że Jego obecność pozostanie w jakimś stopniu we wszystkich, z którymi wiązały go trwałe przyjaźnie i szczere relacje, jak również w zabytkach, z którymi się zmagał, by wydobyć całe ich piękno. (-)”

Tak, we wprowadzeniu do tych, jakże emocjonalnych wspomnień, napisała Małżonka Piotra Pani Wiesława Napierała, To dzięki Jej życzliwości, zamieszczamy tę wyjątkową biografię, zmarłego przedwcześnie naszego Przyjaciela, wieloletniego wiceprezesa ZG Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, na łamach naszej strony w formie pdf.


Projekt konserwatorsko - edukacyjny z okazji 100-lecia III Powstania ŚląskiegoOddział Opolski poinformował nas o realizacji projektu konserwatorsko - edukacyjnego w Zawadzkiem z okazji 100-lecia III Powstania Śląskiego

Wstęp wolny na wszystkie wydarzenia.

Zapraszamy

Zawadzkie - 12 czerwca 2021 r.


Termin składania prac w Konkursie GKZ i SKZ przesunięty do 30 października 2021 r.
Biorąc pod uwagę sytuację związaną z pandemią koronawirusa oraz postulaty wyższych uczelni - organizatorzy „Konkursu GKZ i SKZ na najlepsze prace studialne, naukowe oraz popularyzatorskie, dotyczące ochrony zabytków i muzealnictwa”- edycja 2021 -

przesuwają termin składania prac do dnia 30 października 2021 roku.

Pozostałe warunki znajdują się w Regulaminie Konkursu zamieszczonym na naszej stronie internetowej w zakładce Konkurs

Foto: Jacek Rulewicz

Żegnamy mgr. Ryszarda GŁOWACZA (1955 – 2021)


Z głębokim smutkiem informujemy, że dnia 26 maja 2021 po ciężkiej chorobie, zmarł mgr RYSZARD GŁOWACZ, archeolog, w latach 1990 – 1998 Dyrektor Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki w Wojewódzkim Urzędzie w Siedlcach. Od roku 2001 do 2006 Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków. Od 2008 - udziałowiec ARCHAIOS Sp. z o.o, realizujący wiele skomplikowanych, ambitnych programów konserwatorskich.

Za swoją bogatą działalność zawodową i społeczną został przez Ministra kultury i Dziedzictwa Narodowego odznaczony Medalem (2015) Zasłużony Kulturze Gloria Artis.

Był człowiekiem skromnym, wrażliwym, powszechnie lubianym i szanowanym, koleżeńskim, zaangażowanym w bogatą działalność konserwatorską.

Rodzinie i Bliskim - wyrazy głębokiego współczucia składa Zarząd Główny Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków.

Profesor JAROSŁAW ADAMOWICZ laureatem nagrody ZG SKZ „CONSERVATOR ECCLESIAE” 2020 im. ks. prof. JANUSZA PASIERBA
Kapituła Nagrody ZG Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków im. ks. prof. Janusza Pasierba „CONSERVATOR ECCLESIAE” 2020

w dniu 14.05.2021r. jednogłośnie przyznała tę prestiżową Nagrodę 2020

PROF. JAROSŁAWOWI ADAMOWICZOWI
– za całokształt osiągnięć w działalności na rzecz ochrony dziedzictwa sakralnego.

Nagroda zostanie wręczona w sposób uroczysty.

Królewska Wystawa Kwiatów na Zamku Królewskim w WarszawieDyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum

PROF. DR HAB. WOJCIECH FAŁKOWSKI

zaprasza na

Królewską Wystawę Kwiatów.
Muzeum w zgodzie z naturąOgrody Zamku Królewskiego w Warszawie

*****
10-13 czerwca 2021 r.
czwartek – niedziela
w godz. 10.00 – 20.00"Królowa Warszawy®" to największa atrakcja tegorocznej Królewskiej Wystawy Kwiatów, której hasłem przewodnim jest "Muzeum w zgodzie z naturą".
Unikatowa odmiana róży stanie się wizytówką Ogrodów Zamku Królewskiego w Warszawie, a jej chrzest odbędzie się w sobotę, 13 czerwca 2021 r. - trzeciego dnia wystawy. Dlatego tematami przewodnimi ekspozycji będą róża i bioróżnorodność.
Wydarzenie organizowane jest w ramach obchodów jubileuszu 50-lecia odbudowy Zamku Królewskiego w Warszawie.


Żegnamy mgr. inż. arch. Mieczysława SOCZYŃSKIEGO (1931-2021)


Z głębokim smutkiem informujemy, że dnia 25 kwietnia 2021 r. odszedł na zawsze mgr inż. arch. Mieczysław SOCZYŃSKI, członek honorowy, rzeczoznawca SKZ, wieloletni przewodniczący i członek Sądu Koleżeńskiego, uhonorowany Złotą Odznaką Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków.

Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej. Projektant wielu obiektów o prestiżowym znaczeniu w Polsce i Algerii.

Główny specjalista w Zespole Ekspertów Międzyresortowej Komisji ds. Rewaloryzacji Miast i Zespołów Staromiejskich, gdzie współtworzył studia i wytyczne do rewaloryzacji polskich miast historycznych.

Był człowiekiem skromnym, wrażliwym, powszechnie lubianym i szanowanym, koleżeńskim, zaangażowanym w działalność naszego Stowarzyszenia.

Rodzinie i Bliskim wyrazy głębokiego współczucia składa Zarząd Główny Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków.

Msza św. pogrzebowa odbędzie się 5 maja 2021r. o godzinie 12:00 w Warszawie w kościele św. Katarzyny na Służewie (ul. Fosa 17).

Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków patronem VII Konferencji NaukowejStowarzyszenie Konserwatorów Zabytków objęło patronatem VII Konferencję Naukową z cyklu "Prawne formy ochrony zabytków i opieki nad zabytkami" pt. „Metody oraz formy ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i zieleni”
Kraków, 5 - 6 maja 2021 r.

Konferencja Naukowa zorganizowana przez Koło Naukowe Prawnej Ochrony Dóbr Kultury Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego przy udziale Instytutu Prawa Ochrony Dziedzictwa


Konferencja Naukowa została objęta patronatem honorowym:

 • Prof. dr. hab. Jacka Majchrowskiego – Prezydenta Miasta Krakowa
 • Dr. Dominika Jaśkowca – Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa
 • Prof. dr. hab. Jerzego Pisulińskiego – Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS - Polska
 • Narodowego Instytutu Dziedzictwa
 • Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków
oraz patronatem medialnym
 • Miesięcznika Uniwersytetu Jagiellońskiego „Alma Mater”
 • Czasopisma „Wiadomości Konserwatorskie – Journal of Heritage Conservation”

Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków patronem I edycji konkursu „Renowacja Roku Zabytków Mazowsza”
Samorząd Województwa Mazowieckiego zaprasza właścicieli obiektów zabytkowych do wzięcia udziału w I edycji konkursu „Renowacja Roku Zabytków Mazowsza”. Konkurs jest skierowany do posiadaczy obiektów nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków i znajdujących się na terenie województwa mazowieckiego, przy których przeprowadzono prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane zakończone po 1 stycznia 2018 r.

Zarząd Główny Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków pragnie uprzejmie poinformować, że z przyjemnością objął patronatem I edycję konkursu „Renowacja Roku Zabytków Mazowsza”.

Nowi rzeczoznawcy Stowarzyszenia Konserwatorów ZabytkówDnia 29 marca 2021 r. obradował zdalnie przy pomocy platformy zoom Zarząd Główny Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków. Podczas posiedzenia:

 • przyjęto informację o działaniach ZG SKZ w roku 2020
 • przyjęto sprawozdanie z wykonania budżetu ZG SKZ w roku 2020
 • uchwalono budżet ZG SKZ na rok 2021


Ustanowiono 2 nowych rzeczoznawców SKZ:

 • dr hab. GRAŻYNA STOJAK
  • w dziedzinach: architektura i budownictwo, urbanistyka i krajobraz kulturowy
  • w specjalnościach: ochrona i konserwacja zabytków architektury, urbanistyki i krajobrazu kulturowego oraz organizacja prac konserwatorskich.
 • mgr inż. arch. JACEK WĘCŁAWOWICZ
  • w dziedzinach: architektura i budownictwo
  • w specjalnościach: badania architektoniczne, rewaloryzacja obiektów zabytkowych, ze szczególnym uwzględnieniem mykologii i hydroizolacji, konserwacja detalu architektonicznego oraz organizacja prac konserwatorskich.

WIELKANOC 2021


Z okazji Świąt Wielkanocnych, w tym wyjątkowym i trudnym czasie,
wszystkim członkom i sympatykom Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków
życzenia zdrowia, spokoju i nadziei
składa
ZARZĄD GŁÓWNY SKZ


Żegnamy profesora Wiesława DOMASŁOWSKIEGO (1926 – 2021)


Z głębokim smutkiem informujemy, że dnia 19 lutego 2021 odszedł na zawsze prof. dr hab. WIESŁAW DOMASŁOWSKI.

100 punktów dla Wiadomości KonserwatorskichMinister Edukacji i Nauki w załączniku do komunikatu z dnia 9 lutego 2021 r. ogłosił wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych.

Z radością informujemy, że wydawany przez ZG SKZ kwartalnik Wiadomości Konserwatorskie otrzymał 100 pkt. (poprzednio 20 pkt.).

Nowa szata graficzna strony Stowarzyszenia Konserwatorów ZabytkówZ okazji zbliżającego się 40-lecia Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków oddajemy do Państwa dyspozycji stronę internetową w zmienionej szacie graficznej. Staraliśmy się wzbogacić ją o rozmaite informacje historyczne, które znajdują się w poszczególnych zakładkach.

Wszelkie pytania, uwagi i propozycje prosimy kierować na adres: info@skz.pl lub korzystając z Formularza Kontaktowego z zakładki Kontakt


Żegnamy doktora Ryszarda JURKIEWICZA (1940-2021)


Z głębokim smutkiem informujemy, że dnia 31 stycznia 2021r., po ciężkiej chorobie, zmarł doktor inż. RYSZARD JURKIEWICZ - członek Sądu Koleżeńskiego oraz wieloletni członek wspierający Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków.