Członkowie wspierający:    Archaios    ART METAL    Autorska Pracownia Projektowa E.J. Wowczak    Castellum    Corneco    Dolina Pałaców i Ogrodów    Dyskret    Fabryka Norblina    Farby KABE    Firma Konserwatorska Piotr Białko    HERITAGE    Keim    Kingspan Insulation    Międzyuczelniany Instytut Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki    Muzeum Młynarstwa i Rolnictwa w Osiecznej    OTB    Pro Tempus    RECTOR    RESTAURO    Stocznia Cesarska    Visbud    Zamek Gniew   

Laureaci konkursu Generalnego Konserwatora Zabytków i Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków


Komisja Konkursowa po wcześniejszym zapoznaniu się ze zgłoszonymi pracami, obradująca dnia 22 listopada 2022 r. w Warszawie rozstrzygnęła Konkurs Generalnego Konserwatora Zabytków i ZG Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków na najlepsze prace studialne naukowe oraz popularyzatorskie dotyczące ochrony zabytków i muzealnictwa - edycja 2022.


Na Konkurs wpłynęło w terminie 69 prac, w tym:

 • 18 doktorskich
 • 48 magisterskich
 • 1 podyplomowa
 • 2 monografie
z następujących uczelni:
 • ASP Warszawa – 26
 • ASP Kraków – 8
 • Politechnika Krakowska - 8
 • UMK Toruń – 6
 • Politechnika Warszawska - 5
 • Politechnika Gdańska – 3
 • Uniwersytet Gdański – 2
 • Uniwersytet Jagielloński - 2
 • Politechnika Poznańska – 1
 • Politechnika Łódzka – 1
 • Politechnika Wrocławska – 1
 • Politechnika Śląska – 1
 • UAM – 1
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie – 1
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu – 1
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny – 1.
Komisja stwierdziła, że większość prac zgłoszonych do Konkursu cechuje wysoki poziom merytoryczny i naukowy.


Po zapoznaniu się z pracami Komisja jednogłośnie przyznała:

 • 15 nagród, każda w wysokości 3500 - zł (brutto)
 • 13 wyróżnień, każde w wysokości 2115 - zł (brutto)
następującym uczestnikom Konkursu:

Nagrody przyznane w 2022Autor: dr inż. arch. Karolina Chodura
tytuł Nekropolie żydowskie na terenie województwa śląskiego jako dziedzictwo architektoniczne i kulturowe.
rodzaj doktorska
promotor prof. dr hab. inż. arch. Magdalena Żmudzińska-Nowak
uczelnia/instytucja Politechnika Śląska Wydział Architektury
Autor: dr inż. arch. Michał Dudkowski
tytuł Architekt Romuald Miller - życie i twórczość.
rodzaj praca doktorska
promotor prof. dr hab. inż. arch. Małgorzata Rozbicka
uczelnia/instytucja Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej
Autor: mgr Joanna Dziduch
tytuł Problematyka konserwatorska i historyczna obrazu Portret G.A. Hollandera (ew. G.A. Holandersa) Ältermanna Przewodniczącego Ryskiego Bractwa Czarnogłowych (daw. Portret mężczyzny we wnętrzu) autorstwa Juliusa Gottfrieda Siegmunda 3/4 ćw. XIX wieku obraz olejny na płótnie Muzeum Narodowe w Poznaniu.
rodzaj praca magisterska
promotor dr hab. Joanna Czernichowska prof. uczelni
tytuł pracy teoretycznej Wystrój reprezentacyjnych wnętrz świeckich Gdańska i pobrzeża Morza Bałtyckiego w dobie nowożytnej.
promotor pracy teoretycznej dr Marcin Zgliński
uczelnia/instytucja Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Autor: dr Magdalena Grenda-Kurmanow
tytuł Konserwacja i restauracja zabytkowych zielników a zachowanie jakości materiału genetycznego roślin.
rodzaj praca doktorska
promotor dr hab. Weronika Liszewska prof. uczelni
współpromotor dr Piotr Klepacki
uczelnia/instytucja Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Autor: mgr Weronika Gwadera
tytuł Zagadnienia związane z badaniami i konserwacją skrzyń posagowych na przykładzie konserwacji i restauracji skrzyni typu skawińskiego.
rodzaj praca magisterska
promotor dr Katarzyna Stępień
uczelnia/instytucja Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
Autor: dr Jarosław Klaś
tytuł Zarządzanie dziedzictwem kulturowym społeczności lokalnej - przypadek Nowej Huty.
rodzaj praca doktorska
promotor dr hab. Łukasz Gaweł prof. UJ
uczelnia/instytucja Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Autor: dr inż. Angelika Kosieradzka
tytuł Miasteczka w strukturze sieci miejskiej księstw jaworskiego świdnickiego i ziębickiego w XIV i XV wieku.
rodzaj praca doktorska
promotor dr hab. inż. arch. Bogna Ludwig prof. PW
uczelnia/instytucja Politechnika Wrocławska
Autor: mgr Dagmara Mikler
tytuł Transfery malowideł ściennych z kamienicy przy ulicy Sławkowskiej 18 w Krakowie. Rekonstrukcja cyfrowa fryzu na podstawie prac badawczych.
rodzaj praca magisterska
promotor dr Dorota Białek-Kostecka
uczelnia/instytucja Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
Autor: dr Andrzej Moś
tytuł Zasady relacji między Rzeczpospolitą a Kościołem katolickim w zakresie ochrony kościelnych dóbr kultury.
rodzaj praca popularyzatorska
promotor prof. dr hab. Kamil Zeidler
uczelnia/instytucja Uniwersytet Gdański
Autor: mgr inż. Rafał Purzyński
tytuł A maximis ad minima. Rewitalizacja małego miasta na przykładzie Wielunia.
rodzaj praca magisterska
promotor dr inż. arch. Adriana Cieślak-Arkuszewska
uczelnia/instytucja Politechnika Łódzka
Autor: dr inż. arch. kraj. Kamila Małgorzata Rojek
tytuł Ocena stanu zachowania wybranych XIX-wiecznych zabytkowych założeń ogrodowych zaprojektowanych przez Waleriana Kronenberga
rodzaj praca doktorska
promotor dr hab. Kruystyna Pudelska prof. UP
uczelnia/instytucja Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Autor: mgr Bogna Skwara
tytuł Konserwacja i restauracja XVIII-wiecznych carskich wrót ze zbiorów Muzeum archidiecezjalnego im. Św. Józefa Sebastiana Pelczara w Przemyślu.
rodzaj praca magisterska
promotor prof. dr hab. Krzysztof Chmielewski
tytuł pracy teoretycznej Światło jako medium i materia w sztuce współczesnej: analiza aspektów konserwatorskich
promotor pracy teoretycznej prof. dr hab. Iwona Szmelter
uczelnia/instytucja Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Autor: mgr Marta Stawińska
tytuł Zagadnienia związane z konserwacją i restauracją kurdybanowego obicia krzesła z kolekcji Muzeum Diecezjalnego im. bł. abp. Juliana Nowowiejskiego w Płocku. MDPŁIII/76
rodzaj praca magisterska
promotor dr hab. Weronika Liszewska prof. uczelni
współpromotor dr hab. Joanna Czernichowska prof. uczelni
tytuł pracy teoretycznej Ikonografia obić kurdybanowych a wykonanych z tkaniny ze szczególnym uwzględnieniem obiektów z XVIII wieku.
promotor pracy teoretycznej dr Anna Oleńska
uczelnia/instytucja Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Autor: mgr Aneta Tkaczyk-Zjawińska
tytuł Problematyka konserwacji i restauracji obrazu "Madonna z Dzieciątkiem i św. Janem" z kolekcji Muzeum Narodowego w Poznaniu. Część I Tom I i Tom II.
rodzaj praca magisterska
promotor dr hab. Joanna Czernichowska prof. uczelni
tytuł pracy teoretycznej Badanie warsztatu włoskich malarzy w XVI i XVII wieku wskazanie kręgu autorstwa obrazu "Madonna z Dzieciątkiem i św. Janem" z kolekcji Muzeum Narodowego w Poznaniu.
promotor pracy teoretycznej dr hab. Joanna Czernichowska prof. uczelni
uczelnia/instytucja Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Autor: mgr Natalia Wałdoch
tytuł Poewangelicki kościół szkieletowy w Jasieniu pw. Bożego Ciała z końca XVII wieku jego powstanie historia przekształceń w świetle źródeł historycznych i badań architektonicznych oraz problematyka konserwatorska.
rodzaj praca magisterska
promotor dr hab. Ulrich Schaaf prof. UMK
uczelnia/instytucja Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Sztuk Pięknych


Wyróżnienia przyznane w 2022Autor: mgr Bartłomiej Dzięgiel
tytuł Zagadnienia związane z konserwacją i restauracją masek z papier-mâché ze zbiorów Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie.
rodzaj praca magisterska
promotor dr hab. Joanna Czernichowska prof. uczelni
współpromotor dr hab. Weronika Liszewska prof. uczelni
tytuł pracy teoretycznej Przegląd zagadnień związanych z kulturowym kontekstem masek
promotor pracy teoretyczna: dr Anna Rudzka
uczelnia/instytucja Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Autor: mgr inż. arch. Natalia Janek
tytuł Niedostrzegalne dziedzictwo architektoniczne południowych obrzeży Warszawy - problem adaptacji i rewitalizacji na przykładzie wybranego historycznego zespołu mieszkaniowego z terenu dzielnicy Ursynów.
rodzaj praca magisterska
promotor prof. dr hab. inż. arch. Małgorzata Rozbicka
uczelnia/instytucja Politechnika Warszawska
Autor: mgr Kamil Janik
tytuł Projekt aranżacji i ekspozycji zabytkowych nawarstwień malarskich w kościele pw. Św. Marcina w Gnojniku.
rodzaj praca magisterska
promotor dr Anna Forczek-Sajdak
uczelnia/instytucja Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
Autor: dr inż. arch. Agata Korzeniowska
tytuł Rola i znaczenie tradycji miejsca w rozwoju przestrzennym wsi na przykładzie Zamagurza Spiskiego
rodzaj praca doktorska
promotor dr hab. inż. arch. Małgorzata Drożdż-Szczybura
uczelnia/instytucja Politechnika Krakowska Wydział Architektury
Autor: dr Anna Kowalik
tytuł Zagadnienia ochrony i konserwacji sztuki efemerycznej zachowanie dziedzictwa sztuki współczesnej XX-XXI wieku oparte na sztuce w przestrzeni publicznej. Studia przypadków z Warszawy.
rodzaj praca doktorska
promotor prof. dr hab. Iwona Szmelter
uczelnia/instytucja Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Autor: mgr Natalia Łowczak
tytuł Konserwacja i restauracja ikony "Matka Boska z Dzieciątkiem" ze zbiorów Muzeum Archidiecezjalnego w Przemyślu.
rodzaj praca magisterska
promotor prof. dr hab. Krzysztof Chmielewski
tytuł pracy teoretycznej Łempicka Stryjeńska Kobro - polskie artystki na antypodach sztuki dwudziestolecia Międzywojennego.
promotor pracy teoretycznej pdr Marcin Zgliński
uczelnia/instytucja Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Autor: dr Anna Mazur
tytuł Obowiązki polskich organów i instytucji administracyjnych wynikające z procesu restytucji dóbr kultury w świetle obowiązujących regulacji prawnych - kontekst porównawczy i postulatywny legislacyjnie (de lege ferenda).
rodzaj praca doktorska
promotor prof. dr hab. Piotr Dobosz
uczelnia/instytucja Uniwersytet Jagielloński
Autor: dr inż. arch. kraj. Daniel Mikulski
tytuł Analiza i ocena zmienności krajobrazu ziemi średzkiej w kontekście ochrony aktywnej śladów kultury folwarcznej.
rodzaj praca doktorska
promotor dr hab. inż. arch. Elżbieta Raszeja prof. UAP
uczelnia/instytucja Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Autor: mgr Urszula Rzepka
tytuł Rekonstrukcja zaginionego obrazu Tadeusza Pruszkowskiego jako przyczynek do poznania warsztatu i stylu artysty. Badanie i analiza techniki i technologii malarza oraz wybranych artystów z jego kręgu.
rodzaj praca magisterska
promotor dr Mateusz Jasiński
tytuł pracy teoretycznej W kręgu Tadeusza Pruszkowskiego.
promotor pracy teoretycznej dr Anna Rudzka
uczelnia/instytucja Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Autor: dr inż. arch. Natalia Grażyna Stojak
tytuł Zabudowa wielorodzinna ul. Franciszka Smolki na Lwowskim Przedmieściu w Przemyślu. Zagadnienia urbanistyczno-architektoniczne.
rodzaj praca doktorska
promotor prof. dr hab. inż. arch. Dominika Kuśnierz-Krupa
współpromotor dr inż. arch. Małgorzata Hryniewicz
uczelnia/instytucja Politechnika Krakowska Wydział Architektury
Autor: dr Anna Tomkowska
tytuł Późnoantyczne mozaiki w Libanie: technologia i problematyka konserwatorska.
rodzaj praca doktorska
promotor prof. dr hab. Krzysztof Chmielewski
uczelnia/instytucja Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Autor: mgr Beata Walczak
tytuł Oryginał z warstwy późniejsze znaczenie ilości i jakości nawarstwień w kontekście prac badawczych i konserwatorskich XIV-wiecznej rzeźby drewnianej - krucyfiksu z belki tęczowej kościoła pw. św. Mikołaja Biskupa w Skrzydlnej.
rodzaj praca magisterska
promotor dr Janusz Sarkowicz
uczelnia/instytucja Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
Autor: mgr Magdalena Żmuda
tytuł Problematyka konserwacji silnie przesuszonej tkaniny jedwabnej na przykładzie obiektu przestrzennego z Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej. Nr inw. MPH-253.
rodzaj praca magisterska
promotor dr Monika Stachurska
tytuł pracy teoretycznej Parasol - modny dodatek XIX-wiecznej elegantki.
promotor pracy teoretycznej dr Anna Oleńska
uczelnia/instytucja Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie