Zarząd Główny SKZ:

Prezes: prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Kadłuczka Kraków
Wiceprezes: mgr inż. arch. Tomasz Błyskosz Gdańsk
Wiceprezes: mgr Jerzy Szałygin Warszawa
Sekretarz generalny: mgr Jacek Rulewicz Warszawa
Skarbnik: mgr Janusz Mróz Warszawa
Członek zarządu: mgr Katarzyna Braun Warszawa
Członek zarządu: dr Dariusz Kopciowski Lublin
Członek zarządu: dr inż. arch. Halina Landecka Lublin
Członek zarządu: dr Maciej Prarat Toruń
Członek zarządu: mgr Iwona Solisz Opole
Członek zarządu: mgr Ewa Stanecka Szczecin

Główna Komisja Rewizyjna SKZ:

Przewodniczący: mgr Olgierd Jakubowski Warszawa
Wiceprzewodniczący: mgr Lech Narębski Toruń
Sekretarz: mgr Dąbrówka LipskaWarszawa

Komisja Kwalifikacyjna Zarządu Głównego SKZ:

Przewodniczący: dr inż. arch. Andrzej Gaczoł prof. PK Kraków
Członek komisji: prof. dr hab. inż. arch. Kazimierz Kuśnierz Kraków
Członek komisji: mdr hab. inż. arch. Aleksander Piwek Gdańsk

Sąd Koleżeński:

Przewodnicząca: mgr Alicja Lutostańska Warszawa
Członek: dr inż. Ryszard Jurkiewicz Warszawa
Członek: mgr inż. Krzysztof Janus Lublin
Członek: mgr Sławomir Safarzyński Warszawa

Dotychczasowi Prezesi ZG SKZ:

1981 - 1984 mgr Wawrzyniec Kopczyński
1984 - 1987 doc. dr hab. Bohdan Rymaszewski
1987 - 1990 doc. dr hab. Bohdan Rymaszewski
1990 - 1993 prof. dr hab. Jerzy Kowalczyk
1993 - 1996 mgr inż. arch. Maria Sarnik - Konieczna
1996 - 1999 mgr inż. arch. Maria Sarnik - Konieczna
1999 - 2002 prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Kadłuczka
2002 - 2005 prof. dr hab. inż. Jerzy Jasieńko
2005 - 2008 prof. dr hab. inż. Jerzy Jasieńko
2008 - 2011 prof. dr hab. inż. Jerzy Jasieńko
2011 - 2014 prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Kadłuczka
2014 - 2018 prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Kadłuczka
2018 - prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Kadłuczka