Chronologia władz Oddziału Lubelskiego SKZ1) Na pierwszym zebraniu wyborczym zebraniu w dniu 03.12.1993 r. wybrano Zarząd Oddziału, powołując tym samym Oddział do istnienia.
W skład Zarządu weszli:
- Dariusz Kopciowski – Prezes Oddziału
- Bogusław Szmygin – Wiceprezes
- Euzebiusz Maj - Sekretarz
- Anna Frąckiewicz – Skarbnik
- Marek Kaszycki – Członek Zarządu.
W skład Komisji Rewizyjnej weszli:
- Anna Obrębska
- Maria Podraza
- Jerzy Żurawski

2) Na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym zebraniu w dniu 11.02.1997 r. wybrano nowy Zarząd Oddziału.
W skład Zarządu weszli:
- Dariusz Kopciowski – Prezes Przewodniczący
- Marek Kaszycki – Zastępca przewodniczącego
- Anna Frąckiewicz – Sekretarz, pełniąca także funkcję Skarbnika
W skład Komisji Rewizyjnej weszli:
- Jerzy Żurawski
- Anna Obrębska
- Krzysztof Popik

3) Na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym zebraniu w dniu 27.02.2001 r. wybrano nowy Zarząd Oddziału.
W skład Zarządu weszli:
- Dariusz Kopciowski – Prezes Oddziału
- Euzebiusz Maj - Sekretarz
- Anna Frąckiewicz – Skarbnik
- Krzysztof Popik – Członek
W skład Komisji Rewizyjnej weszli:
- Jerzy Kowalczyk
- Marek Kaszycki
- Bogusław Szmygin

4) Na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym zebraniu w dniu 9 marca 2005 r. wybrano nowy Zarząd Oddziału.
W skład Zarządu weszli:
- Dariusz Kopciowski - Prezes Bogusław Szmygin - Wiceprezes
- Dorota Szczuka - Sekretarz
- Anna Frąckiewicz – Skarbnik
- Krzysztof Popik – Członek
W skład Komisji Rewizyjnej weszli:
- Marek Kaszycki
- Roman Zwierzchowski
- Euzebiusz Maj

5) Na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym zebraniu w dniu 14 kwietnia 2008 r. wybrano nowy Zarząd Oddziału.
W skład Zarządu weszli:
- Dariusz Kopciowski - Prezes
- Bogusław Szmygin - Wiceprezes
- Dorota Szczuka - Sekretarz
- Anna Frąckiewicz – Skarbnik
- Roman Zwierzchowski – Członek
W skład Komisji Rewizyjnej weszli:
- Krystyna Gerłowska
- Anna Obrębska
- Jerzy Żurawski

6) Na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym zebraniu w dniu 8 listopada 2011 r. wybrano nowy Zarząd Oddziału.
W skład Zarządu weszli:
- Dariusz Kopciowski - Prezes
- Bartłomiej Kwiatkowski – Wiceprezes
- Małgorzata Sosnowska - Sekretarz
- Anna Frąckiewicz – Skarbnik
- Natalia Przesmycka – Członek
W skład Komisji Rewizyjnej weszli:
- Krystyna Gerłowska
- Anna Obrębska
- Krzysztof Janus

7) Na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym zebraniu w dniu 14 października 2014 r. wybrano nowy Zarząd Oddziału.
W skład Zarządu weszli:
- Dariusz Kopciowski – Prezes
- Bartłomiej Kwiatkowski – Wiceprezes
- Małgorzata Sosnowska - Sekretarz
- Anna Frąckiewicz – Skarbnik
- Natalia Przesmycka – Członek
- Krzysztof Janus – Członek
W skład Komisji Rewizyjnej weszli:
- Krystyna Gerłowska
- Anna Obrębska
- Maria Osmólska-Serafinowicz

8) Na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym zebraniu w dniu 15 października 2018 r. wybrano nowy Zarząd Oddziału.
W skład Zarządu weszli:
- Dariusz Kopciowski – Prezes
- Krzysztof Janus – Wiceprezes
- Anna Frąckiewicz – Skarbnik
- Halina Landecka – Członek
- Bartłomiej Kwiatkowski - Członek
W skład Komisji Rewizyjnej weszli:
- Krystyna Gerłowska
- Anna Obrębska
- Maria Osmólska-Serafinowicz