Członkowie wspierający:    Archaios    ART METAL    Autorska Pracownia Projektowa E.J. Wowczak    Castellum    Corneco    Dolina Pałaców i Ogrodów    Dyskret    Fabryka Norblina    Farby KABE    Firma Konserwatorska Piotr Białko    HERITAGE    Keim    Kingspan Insulation    Międzyuczelniany Instytut Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki    Muzeum Młynarstwa i Rolnictwa w Osiecznej    OTB    Pro Tempus    RECTOR    RESTAURO    Stocznia Cesarska    Visbud    Zamek Gniew   

Władze Oddziału Górnośląskiego SKZ - kadencja 2021 - 2025


Skład Zarząd Oddziału:

  • Łukasz Urbańczyk – Prezes Zarządu
  • Ewa Pokorska-Ożóg – Wiceprezes Zarządu
  • Agnieszka Gerlic – Sekretarz Zarządu
  • Marta Lip-Kornatka – Skarbnik Zarządu
  • Jacek Jakubek – Członek Zarządu
Skład Komisji Rewizyjnej Oddziału:
  • Łukasz Drobiec
  • Barbara Klajmon
  • Ewa Waryś