Władze Oddziału Górnośląskiego SKZ - kadencja 2021 - 2025


Skład Zarząd Oddziału:

  • Łukasz Urbańczyk – Prezes Zarządu
  • Ewa Pokorska-Ożóg – Wiceprezes Zarządu
  • Agnieszka Gerlic – Sekretarz Zarządu
  • Marta Lip-Kornatka – Skarbnik Zarządu
  • Jacek Jakubek – Członek Zarządu
Skład Komisji Rewizyjnej Oddziału:
  • Łukasz Drobiec
  • Barbara Klajmon
  • Ewa Waryś