Członkowie wspierający:    Archaios    ART METAL    Autorska Pracownia Projektowa E.J. Wowczak    Castellum    Cegielnia Trojanowscy    Corneco    Dolina Pałaców i Ogrodów    Dyskret    Fabryka Norblina    Farby KABE    Firma Konserwatorska Piotr Białko    HERITAGE    Keim    Kingspan Insulation    Międzyuczelniany Instytut Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki    Muzeum Młynarstwa i Rolnictwa w Osiecznej    OTB    Pro Tempus    RECTOR    RESTAURO    Stocznia Cesarska    Visbud    Zamek Gniew   

Laureaci Nagrody Zarządu Głównego SKZ za wyróżniające się publikacje


Książka roku 2023
„Młyny wodne, wiatraki i kieraty w XIX i 1 połowie XX w. na terenie Pomorza (w granicach dawnych Prus Zachodnich). Technika, architektura, stan zachowania.”
MACIEJ PRARAT
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2023.
Książka roku 2023
„Cerkwie i Ikony Łemkowszczyzny”
JAROSŁAW GIEMZA
Wydanie III, poprawione i rozszerzone, Wydawnictwo Libra PL, Rzeszów 2023.
Książka roku 2021
"Architektura i Rozwój Przestrzenny Zakopanego 1600 – 2021"
wydanie II poprawione i poszerzone
dr hab. Zbigniew MOŹDZIERZ
Zakopane 2021, Muzeum Tatrzańskie im dr. Tytusa Chałubińskiego
Książka roku 2020
"O fenomenie sztuk wizualnych i meandrach ich ochrony
Filozofia i elementy nowej teorii i praktyki konserwacji
/On the phenomenon of visual arts and the meanders of their preservation/”
prof. Iwona SZMELTER
Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 2020
Książka roku 2019
"Gerard Ciołek i Przyjaciele – Kalendarium Życia i Pracy - 25 Pasterzy Krajobrazu i Zabytków”
autor: Tadeusz Maciej CIOŁEK
Wydawnictwo Pol. Krakowskiej, 2019
Książka roku 2018
"Kaplica Zygmuntowska na Wawelu – piękno zaklęte w kamieniu"
autorami publikacji są: Ireneusz PŁUSKA – autor tekstu, Jacek KUBIENA – autor zdjęć.
KRAKOWSKIE WYDAWNICTWO M 2018
Książka roku 2017
"Tkaniny z grobu królowej Jadwigi"
prof. Helena HRYSZKO
Książki roku 2016
"Katedra Grodzieńska"
praca ze wstępem prof. dr hab. Marii KAŁAMAJSKIEJ – SAEED i zdjęciami prof. dr. hab. Krzysztofa HEJKE
Publikacja Departamentu Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Strat Wojennych w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego w serii Poza Krajem, Warszawa 2016
"Kościół Najświętszej Marii Panny na Zamku Wysokim w Malborku. Dzieje, wystrój, konserwacja."
"Kaplica św. Anny na Zamku Wysokim w Malborku. Dzieje, wystrój, konserwacja."
"Wieża Klesza i Domek Dzwonnika na Zamku Wysokim w Malborku. Dzieje, wystrój, konserwacja."
cykl publikacji pod redakcją Janusza HOCHLEITNERA i Mariusza MIERZWIŃSKIEGO wydany przez Muzeum Zamkowe w Malborku
Książka roku 2015
"Dziedzictwo, dobra kultury, zabytki, ochrona i opieka w prawie"
praca zbiorowa pod redakcją naukową: Piotra DOBOSZA, Katarzyny SZEPELAK, Witolda GÓRNEGO
Publikacja Naukowa Sekcji Ochrony Dóbr Kultury Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego - Kraków 2015
Książka roku 2014
„Prawo ochrony zabytków”
pod redakcją profesora Kamila ZEIDLERA
Współautorami książki są m.in. pracownicy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego: prof. Janina CIECHANOWICZ-MCLEAN, prof. Tomasz BĄKOWSKI, dr Krzysztof KASZUBOWSKI, dr Beata KOWALCZYK, dr Przemysław PANFIL, mgr Tomasz SNARSKI, a także doktoranci: mgr Ewelina KOWALSKA-BENASIEWICZ, mgr Dominika KOSTRZEWA i mgr Magdalena MARCINKOWSKA
Publikacja wydana przez Wolters Kluwer wspólnie z Wydawnictwem Uniwersytetu Gdańskiego
„Malowidło Philipa Christiana Bentuma z początku XVIII wieku w bibliotece pocysterskiego klasztoru w Lubiążu. Problemy konserwacji – restauracji monumentalnych, barokowych malowideł na podłożu gipsowym”
Grażyna SCHULZE – GŁAZIK
Wydawnictwo Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, 2014
Książka roku 2013
„Chrystus błogosławiący dzieci Lucasa Cranacha Starszego w zbiorach Zamku Królewskiego na Wawelu w świetle badań i działań konserwatorskich”
Ewa WIŁKOJĆ
Książka roku 2012
„Zabytki kamienne i metalowe, ich niszczenie i konserwacja profilaktyczna”
Prof. Wiesław DOMASŁOWSKI
Wyd. Naukowe UMK
Książka roku 2011
„Ogrody cystersów w krajobrazie małopolskich opactw filii Morimondu”
Małgorzata MILECKA
Książka roku 2010
„Portale trzynastowiecznej architektury na Śląsku”
Tadeusz KOZACZEWSKI, Hanna KOZACZEWSKA-GOLASZ
Książka roku 2009
„Katalog zabytków osadnictwa holenderskiego na Ziemi Łęczyckiej”
Jerzy SZAŁYGIN
Książka roku 2008
„Idea, pamięć, troska: rola zabytków w przestrzeni społecznej i formy działań na rzecz ich zachowania od starożytności do połowy XX wieku”
Marian ARSZYŃSKI
Książka roku 2007
„Drewno i architektura. Dzieje budownictwa drewnianego w Polsce”
Grażyna RUSZCZYK
Książka roku 2006
„Międzygórze. Dzieje i architektura”
Elżbieta TROCKA-LESZCZYŃSKA
Książka roku 2005
„Skarby kościołów Archidiecezji Lubelskiej”
Jerzy KŁOCZOWSKI, Henryk GAPSKI
Książka roku 2004
„Społeczna opieka nad zabytkami na ziemiach polskich do 1918 roku”
Franciszek MIDURA
Książka roku 2003
„Sen architekta” czyli o historii i historyzmie architektury XIX i XX wieku
Zdzisława TOŁŁOCZKO
Książka roku 2002
„Kościoły Ormian Polskich”
Jacek CHRZĄSZCZEWSKI
Książka roku 2001
„Hans Poelzig we Wrocławiu. Architektura i sztuka 1900-1916”
Jerzy ILKOSZ, Beate STORTKUHL
Książki roku 2000
„Roger Sławski, 1871-1963, architekt”
Gabriela KLAUSE
„Kamienice mieszczańskie Zamościa”
Bonawentura Maciej PAWLICKI
Książka roku 1998
„Średniowieczne witraże Kościoła Mariackiego w Krakowie. Historia i konserwacja”
Lech KALINOWSKI, Helena MAŁKIEWICZÓWNA, Lesław HEINE, Paweł KARASZKIEWICZ
Książka roku 1997
„Architektura obronna w krajobrazie Polski. Od Biskupina do Westerplatte”
Janusz BOGDANOWSKI
Książka roku 1996
„Przemiany architektury krakowskiej w połowie XIX wieku”
Zbigniew BIAŁKIEWICZ
Książka roku 1995
„Strategia konserwacji zabytków architektury w Polsce”
Maciej PAWLICKI
Książki roku 1994
„Wawel. Dzieje i konserwacja”
Alfred MAJEWSKI
„Teatr Miejski im. Juliusza Słowackiego w Krakowie”
Andrzej KADŁUCZKA
Książki roku 1993
„Pałace i dwory w okolicach Warszawy”
Tadeusz JAROSZEWSKI, Waldemar BARANIECKI
„Serce Polski”
Maria BOROWIEJSKA-BIRKENMAJEROWA
Książki roku 1991
„Klątwy, mikroby i uczeni”
Zbigniew ŚWIĘCH
„Zabytkowe tekstylia kieleckie”
Marta MICHAŁOWSKA
„Wśród panoram Krakowa”
Krystyna DĄBROWSKA-BUDZIŁŁO
Książki roku 1990
Nagrody
„Ochrona zabytków w Polsce”
Jan PRUSZYŃSKI
„Stropy drewniane w Polsce”
Jan TAJCHMAN
Wyróżnienia
„Dagerotypy w zbiorach polskich”
Wanda MOSSAKOWSKA
„Paradne pojazdy w Polsce, XVI-XVIII w.”
Teresa ŻURAWSKA
Książki roku 1989
„Ochrona środowiska kulturowego”
Edmund MAŁACHOWICZ
„Miejskie fortyfikacje średniowieczne na Dolnym Śląsku – ochrona, konserwacja, ekspozycja 1850 – 1980”
Mirosław PRZYŁĘCKI
„Wyroby włókiennicze na Pomorzu z okresu rzymskiego i ze średniowiecza”
Jerzy MAIK
„Papirusy tebańskie”
Stanisław SAWICKI