Członkowie wspierający:    Archaios    ART METAL    Autorska Pracownia Projektowa E.J. Wowczak    Castellum    Cegielnia Trojanowscy    Corneco    Dolina Pałaców i Ogrodów    Dyskret    Fabryka Norblina    Farby KABE    Firma Konserwatorska Piotr Białko    HERITAGE    Keim    Kingspan Insulation    Międzyuczelniany Instytut Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki    Muzeum Młynarstwa i Rolnictwa w Osiecznej    OTB    Pro Tempus    RECTOR    RESTAURO    Stocznia Cesarska    Visbud    Zamek Gniew   

Chronologia władz Oddziału Śląskiego SKZ


Pierwsze działania związane z organizacją struktur Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków na Dolnym Śląsku podjęte zostały już w maju 1982 roku. Działając z upoważnienia Zarządu Głównego organizowali je koledzy: Mirosław Przyłęcki i Lech Stanisz. Życzliwego wsparcia w zakresie lokalowo – sprzętowym udzieliła w tych trudnych czasach ówczesna dyrekcja Oddziału P.P. PKZ we Wrocławiu, a następnie Wojewódzki Ośrodek Archeologiczno-Konserwatorski kierowany przez kol. Tadeusza Kaletyna. W organizację struktur SKZ na tym terenie zaangażował się również z ramienia Zarządu Głównego kol. Wawrzyniec Kopczyński, który w kilka lat później objął funkcję Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu.

W latach 1982-84 liczba członków SKZ na terenie Dolnego Śląska stopniowo rosła, co pozwoliło w 1984 roku na wybranie 4 delegatów na I Walny Zjazd Delegatów w Zaborowie (6-7.04.1984), a następnie na powołanie Oddziału Stowarzyszenia z siedzibą we Wrocławiu.

 1. W wyniku wyborów na I Walnym Zebraniu Organizacyjnym (20.11.1986 r.) w skład pierwszego Zarządu weszli:
  • Prezes Zarządu - prof. Edmund Małachowicz
  • Wiceprezes - Jadwiga Skibińska
  • Sekretarz - Tadeusz Kaletyn
  • Skarbnik - Andrzej Bartosz
  • Członkowie Zarządu - Józef Cempa i Lech Stanisz
  Siedzibą Oddziału był Wojewódzki Ośrodek Archeologiczno-Konserwatorski (WOAK), ul. Jatki 1-2.
 2. Na zebraniu sprawozdawczo wyborczym w dn.24.02.1989 r. w Muzeum Architektury we Wrocławiu wybrano władze Oddziału SKZ, noszącego wówczas nazwę Oddziału Wrocławskiego:
  • Prezes Zarządu – prof. Edmund Małachowicz
  • Wiceprezesi:
   • Jerzy Jasieńko
   • Andrzej Kubik
   • Ryszard Marak
  • Sekretarz: Janusz Tarantowicz
  • Skarbnik: Ewa Łużyniecka
  Komisja Rewizyjna:
  • Tadeusz Kaletyn
  • Henryk Klamecki

 3. Na zebraniu sprawozdawczo wyborczym w dn.1.03.1991 r. w Muzeum Architektury we Wrocławiu wybrano władze Oddziału Wrocławskiego SKZ:
  • Prezes Zarządu : Jerzy Jasieńko
  • Wiceprezesi:
   • Piotr Napierała
   • Henryk Klamecki
  • Sekretarz: Ewa Korzyńska
  • Skarbnik: Ewa Łużyniecka
  • Członek Zarządu: Stefan Zalewski
  Komisja Rewizyjna:
  • Halina Gołda – Krajewska (przewodnicząca)
  • Andrzej Kamiński
  • Jerzy Nysler

 4. Na zebraniu sprawozdawczo wyborczym w dn.22.04.1994 r. w Muzeum Architektury we Wrocławiu wybrano władze Oddziału Wrocławskiego SKZ. W trakcie kadencji 1994-1997 Zarząd pracował w składzie 7-osobowym:
  • Prezes Zarządu - Jerzy Jasieńko
  • Wiceprezesi:
   • Piotr Napierała
   • Jacek Kościuk
  • Sekretarz: Ewa Korzyńska
  • Skarbnik: Jerzy Bojko
  • Członkowie Zarządu:
   • Andrzej Kamiński
   • Henryk Klamecki
  Komisja Rewizyjna:
  • Halina Gołda – Krajewska (przewodnicząca)
  • Maciej Małachowicz
  • Jerzy Lorenc

 5. W dniu 15.05.1997 r. w Muzeum Architektury we Wrocławiu na Zebraniu Sprawozdawczo – Wyborczym członków Oddziału SKZ wybrany został siedmioosobowy Zarząd Oddziału w następującym składzie:
  • Prezes Zarządu - Jerzy Jasieńko
  • I Wiceprezes - Piotr Napierała
  • II Wiceprezes - Maciej Małachowicz
  • Skarbnik - Jerzy Bojko
  • Sekretarz - Ewa Korzyńska
  • Członkowie Zarządu:
   • Andrzej Kamiński
   • Lech J. Engel
  Wybrano również Komisję Rewizyjną, która ukonstytuowała się w następującym składzie:
  • Przewodniczący - Jerzy Lorenc
  • Członkowie:
   • Krzysztof Wartenberg
   • Henryk Klamecki

 6. W dniu 8.06.2000 r. w Muzeum Architektury we Wrocławiu na Zebraniu Sprawozdawczo – Wyborczym członków Oddziału Śląskiego SKZ wybrany został Zarząd Oddziału w następującym składzie:
  • Prezes Zarządu - Jerzy Jasieńko
  • I Wiceprezes - Piotr Napierała
  • II Wiceprezes - Stanisław Medeksza
  • Skarbnik - Jerzy Bojko
  • Sekretarz - Ewa Korzyńska
  • Członkowie Zarządu:
   • Andrzej Kamiński
   • Lech J. Engel
  Wybrano również Komisję Rewizyjną, która ukonstytuowała się w następującym składzie:
  • Przewodniczący : Krzysztof Wartenberg
  • Członkowie:
   • Rafał Czerner
   • Henryk Klamecki

 7. Decyzję o skróceniu kadencji 2000-2003 Zarząd Oddziału podjął w porozumieniu z Zarządem Głównym w Warszawie, celem dostosowania kadencji obu tych gremiów. Przyjęto zasadę, że wybory władz Stowarzyszenia w Oddziałach oraz wybory delegatów odbywać się będą przed wyborami władz centralnych SKZ.
  W dniu 11.10.2002 r. w Muzeum Architektury we Wrocławiu na Zebraniu Sprawozdawczo – Wyborczym członków Oddziału SKZ wybrany został Zarząd Oddziału w następującym składzie:
  • Prezes Zarządu - Piotr Napierała
  • I Wiceprezes - Stanisław Medeksza
  • II Wiceprezes - Rafał Czerner
  • Skarbnik - Anna Kościuk
  • Sekretarz - Ewa Korzyńska
  • Członkowie Zarządu:
   • Stanisław Radomski
   • Lech J. Engel
  Wybrano również Komisję Rewizyjną, która ukonstytuowała się w następującym składzie:
  • Przewodnicząca: Katarzyna Maciejowska - Bujak
  • Członkowie:
   • Aleksander Limisiewicz
   • Halina Gołda – Krajewska

 8. W dniu 14.10.2005 r. w Muzeum Architektury we Wrocławiu na Zebraniu Sprawozdawczo – Wyborczym członków Oddziału SKZ wybrany został Zarząd Oddziału w następującym składzie:
  • Prezes Zarządu - Piotr Napierała
  • Wiceprezes - Stanisław Medeksza
  • Skarbnik - Anna Kościuk
  • Sekretarz - Ewa Korzyńska
  • Członek Zarządu - Krzysztof Wartenberg
  Wybrano również Komisję Rewizyjną, która ukonstytuowała się w następującym składzie:
  • Przewodnicząca: Katarzyna Maciejowska - Bujak
  • Członkowie:
   • Wojciech Kapałczyński
   • Zbigniew Burski

 9. W dniu 15.10.2008 r. w siedzibie w siedzibie Oddziału Śląskiego Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków we Wrocławiu, ul. Świdnicka 31 na Zebraniu Sprawozdawczo – Wyborczym członków Oddziału SKZ wybrany został Zarząd Oddziału w następującym składzie:
  • Prezes Zarządu - Piotr Napierała
  • I Wiceprezes - Aleksander Limisiewicz
  • II Wiceprezes - Wojciech Kapałczyński
  • Skarbnik - Anna Kościuk
  • Sekretarz - Ewa Korzyńska
  • Członkowie Zarządu:
   • Zbigniew Paweł Skupiński
   • Kamil Mirek
  Wybrano również Komisję Rewizyjną, która ukonstytuowała się w następującym składzie:
  • Przewodnicząca: Katarzyna Maciejowska - Bujak
  • Członkowie:
   • Alina Zamorska
   • Zbigniew Burski

 10. W dniu 12.10.2011 r. w siedzibie Oddziału Śląskiego Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków we Wrocławiu, ul. Świdnicka 31 na Zebraniu Sprawozdawczo – Wyborczym członków Oddziału SKZ wybrany został sześcioosobowy Zarząd Oddziału w następującym składzie:
  • Prezes Zarządu - Jacek Kościuk
  • I Wiceprezes - Aleksander Limisiewicz
  • II Wiceprezes - Ewa Korzyńska
  • Skarbnik - Anna Kościuk
  • Sekretarz - Daria Sułek - Chlebowska
  • Członkowie Zarządu:
   • Barbara Nowak – Obelinda
   • Krzysztof Korzeń
  Wybrano również Komisję Rewizyjną, która ukonstytuowała się w następującym składzie:
  • Przewodniczący: Andrzej Kamiński
  • Członkowie:
   • Anna Morasiewicz
   • Katarzyna Maciejowska - Bujak

 11. W dniu 13.10.2014 r. w siedzibie Dolnośląskiej Izby Architektonicznej, ul. Zygmunta Wróblewskiego 18 we Wrocławiu, na Zebraniu Sprawozdawczo – Wyborczym członków Oddziału SKZ we Wrocławiu wybrany został Zarząd Oddziału w następującym składzie:
  • Prezes Zarządu - Barbara Nowak - Obelinda
  • Wiceprezes - Ewa Korzyńska
  • Skarbnik - Anna Kościuk
  • Sekretarz - Andrzej Kubik
  • Członek Zarządu - Krzysztof Ałykow
  Wybrano również Komisję Rewizyjną, która ukonstytuowała się w składzie:
  • Przewodniczący: Andrzej Kamiński
  • Członkowie:
   • Halina Gołda – Krajewska
   • Anna Morasiewicz

 12. W dniu 10.10.2018 r. w siedzibie Dolnośląskiej Izby Architektonicznej, ul. Zygmunta Wróblewskiego 18 we Wrocławiu, na Zebraniu Sprawozdawczo – Wyborczym członków Oddziału SKZ we Wrocławiu wybrany został Zarząd Oddziału w następującym składzie:
  • Prezes Zarządu - Krzysztof Ałykow
  • Wiceprezes - Maciej Lorenc
  • Skarbnik - Barbara Nowak - Obelinda
  • Sekretarz - Radosław Gliński
  • Członkowie Zarządu:
   • Agata Chmielowska
   • Wojciech Kapałczyński
   • Piotr Wanat
  Wybrano również Komisję Rewizyjną w następującym składzie:
  • Katarzyna Maciejowska - Bujak
  • Krzysztof Wartenberg
  • Andrzej Kamiński

 13. Skład Zarządu Oddziału wybranego w dniu 21 czerwca 2022 r. :
  • Prezes Zarządu - Krzysztof Ałykow
  • Wiceprezes - Maciej Lorenc
  • Skarbnik - Piotr Wanat
  • Sekretarz - Barbara Nowak - Obelinda
  • Członkowie Zarządu:
   • Daniel Gibski
   • Radosław Gliński
   • Anna Ornatek