Członkowie wspierający:    Archaios    ART METAL    Autorska Pracownia Projektowa E.J. Wowczak    Castellum    Corneco    Dolina Pałaców i Ogrodów    Dyskret    Fabryka Norblina    Farby KABE    Firma Konserwatorska Piotr Białko    HERITAGE    Keim    Kingspan Insulation    Międzyuczelniany Instytut Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki    Muzeum Młynarstwa i Rolnictwa w Osiecznej    OTB    Pro Tempus    RECTOR    RESTAURO    Stocznia Cesarska    Visbud    Zamek Gniew   

III KONGRES KONSERWATORÓW POLSKICH


TEMATYCZNE ZESPOŁY EKSPERCKIE 2024


 1. System i Prawo Ochrony Dziedzictwa Kultury
  Przewodniczący: prof. dr hab. Piotr Dobosz.
  Opieka organizacyjna: Wydział Prawa UJ / NIKZ

 2. Współczesne doktryny i pryncypia konserwatorskie
  Przewodniczący: prof. dr hab. Bogusław Szmygin
  Opieka organizacyjna: Politechnika Lubelska, ICOMOS

 3. Współczesne uwarunkowania działalności urzędów konserwatorskich
  Przewodniczący: dr Dariusz Kopciowski
  Opieka organizacyjna: DOZ MKiDN

 4. Finansowanie prac konserwatorskich oraz ulgi podatkowe
  Przewodniczący: dr Jakub Chowaniec UW
  Opieka organizacyjna: NIKZ

 5. Relacja Inwestor – służby konserwatorskie
  Przewodniczący: mgr inż. Jadwiga Kosińska
  Opieka organizacyjna: Stocznia Cesarska Development Sp. z o.o

 6. Zadania i kompetencje samorządów w ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
  Przewodniczący: dr Piotr Całbecki (marszałek woj. kujawsko-pomorskiego)
  Opieka organizacyjna: Marszałek Województwa Kujawsko-pomorskiego, KPCD, NIKZ

 7. Ochrona dziedzictwa w polityce przestrzennej
  Przewodniczący: prof. dr hab. inż. arch. Dominika Kuśnierz-Krupa
  Opieka organizacyjna: WA PK

 8. Konserwacja zabytków jako proces interdyscyplinarny / nowoczesne technologie w obiektach zabytkowych
  Przewodniczący: mgr Roman Marcinek
  Opieka organizacyjna: NIKZ, Małopolskie Laboratorium Budownictwa PK

 9. Rola ekspertów w procesie inwestycyjnym
  Przewodniczący: dr Michał Laszczkowski
  Opieka organizacyjna: NIKZ

 10. Rola archeologii w ochronie zabytków
  Przewodniczący: dr hab. Artur Różański prof. UAM
  Opieka organizacyjna: UAM,NIKZ

 11. Specyfika ochrony, konserwacji i wykorzystania zabytków postindustrialnych
  Przewodniczący: mgr Mariusz Czuba
  Opieka organizacyjna: Muzeum Górnictwa Węglowego Zabrze, NIKZ

 12. Znaczenie powszechnej edukacji w ochronie i promocji dziedzictwa kultury
  Przewodniczący: mgr Paweł Jaskanis
  Opieka organizacyjna: Muzeum Króla Jana III

 13. Kultura – Natura
  Przewodniczący Panelu: prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew Myczkowski
  Opieka organizacyjna: NIKZ, FKiN

 14. Kształcenie akademickie
  Przewodniczący: dr hab. Joanna Kucharzewska prof. UMK
  Opieka organizacyjna: UMK,NIKZ

 15. Kształcenie zawodowe, szkolenia rzemieślnicze NIKZ
  Przewodniczący: mgr Jerzy Szałygin
  Opieka organizacyjna: NIKZ

 16. Certyfikowanie uprawnień do prac przy obiektach zabytkowych
  Przewodniczący: mgr Jerzy Szałygin
  Opieka organizacyjna: NIKZ

 17. Organizacje społeczne i ich rola w ochronie dziedzictwa
  Przewodniczący: mgr Katarzyna Sikora - Święch
  Opieka organizacyjna: PTTK

 18. Ochrona dziedzictwa kultury na wypadek szczególnych zagrożeń
  Przewodniczący: mgr Krzysztof Sałaciński / MKiDN – Polski Komitet Doradczy RM, Polski Komitet „Błękitna Tarcza”/
  Opieka organizacyjna: MKIDN, NIKZ

 19. Specjalny panel: Ogólnopolskiej Rady Konserwatorów Dzieł Sztuki ZPAP, która przygotuje na piśmie wnioski na Kongres.