Członkowie wspierający:    Archaios    ART METAL    Autorska Pracownia Projektowa E.J. Wowczak    Castellum    Corneco    Dolina Pałaców i Ogrodów    Dyskret    Fabryka Norblina    Farby KABE    Firma Konserwatorska Piotr Białko    HERITAGE    Keim    Kingspan Insulation    Międzyuczelniany Instytut Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki    Muzeum Młynarstwa i Rolnictwa w Osiecznej    OTB    Pro Tempus    RECTOR    RESTAURO    Stocznia Cesarska    Visbud    Zamek Gniew   

Chronologia władz Oddziału Warmińsko-Mazurskiego SKZ


 1. kadencja 1987 - 1990
  Na pierwszym zebraniu wyborczym w dniu 12.06.1987 roku wybrano Zarząd Oddziału, powołując w ten sposób Oddział do działania.
   W skład Zarządu weszli:
   • Wiesława Chodkowska – prezes
   • Janusz Cygański – wiceprezes
   • Joanna Tytus-Wańkowska – sekretarz
   • Tadeusz Kufel – skarbnik
   • Lucjan Czubiel – członek Zarządu
   • Krystyna Koziełło-Poklewska – członek Zarządu
   • Sława Mojzych-Rudowska – członek Zarządu
   W skład Komisji Rewizyjnej weszli:
   • Krzysztof Gregorowicz
   • Marek Powązka
   • Grażyna Rzempołuch

 2. kadencja 1990 - 1992
  Na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w dniu 12.06.1990 roku wybrano nowy Zarząd Oddziału.
   W skład Zarządu Oddziału weszli:
   • Maria Mączkowska – prezes
   • ? - wiceprezes
   • Wiesława Chodkowska – sekretarz
   • Joanna Wańkowska-Sobiesiak – skarbnik
   • Maria Wielgus – członek Zarządu
   • Hanna Koziarek – członek Zarządu
   W skład Komisji Rewizyjnej weszli:
   • Mariusz Korpacz
   • Tadeusz Kufel

 3. kadencja 1992 - 1995
  Na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w dniu 26.XI.1992 roku wybrano nowy Zarząd Oddziału.
   W skład Zarządu Oddziału weszli:
   • Marek Kowalczyk – prezes
   • ? - wiceprezes
   • Wiesława Chodkowska – sekretarz
   • Maria Wielgus – skarbnik
   • Dominik Nowina-Konopka – członek Zarządu
   • Grażyna Dzisko – członek Zarządu
   W skład Komisji Rewizyjnej weszli:
   • Mariusz Korpacz
   • Tadeusz Kufel

 4. kadencja 1995 - 2000
  Na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w 1995 roku wybrano nowy Zarząd Oddziału.
   W skład Zarządu Oddziału weszli:
   • Marek Kowalczyk – prezes
   • ? - wiceprezes
   • Wiesława Chodkowska – sekretarz
   • ? - Maria Wielgus - skarbnik
   • ? - członek Zarządu
   W skład Komisji Rewizyjnej weszli:
   • ?
   • ?

 5. kadencja 2000 - 2005
  Na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w dniu 8.06.2000 roku wybrano nowy Zarząd Oddziału.
   W skład Zarządu Oddziału weszli:
   • Wiesława Chodkowska – prezes
   • Lucjan Czubiel – wiceprezes
   • Zdzisław Błesiński – sekretarz
   • Małgorzata Birezowska – skarbnik
   • Marek Kowalczyk – członek Zarządu
   W skład Komisji Rewizyjnej weszli:
   • Grażyna Dzisko
   • Mirosław Sujka

 6. kadencja 2005 - 2009
  Na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w dniu 31.03.2005 roku wybrano nowy Zarząd Oddziału.
   W skład Zarządu Oddziału weszli:
   • Małgorzata Birezowska - prezes
   • Wiesława Chodkowska - wiceprezes
   • Wiktor Knercer – sekretarz
   • Anna Szymańska - skarbnik
   • Marek Kowalczyk - członek Zarządu
   W skład Komisji Rewizyjnej weszli:
   • Justyna Dzieciątkowska
   • Mirosław Sujka
   W dniu 21.08.2008 r. po skreśleniu przez Zarząd Główny SKZ z listy członków SKZ powołano nową osobę do Komisji Rewizyjnej, której skład zaktualizowano:
   • Mirosław Sujka
   • Jacek Strużyński

 7. kadencja 2009 - 2012
  Na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w dniu 04.03.2009 roku wybrano nowy Zarząd Oddziału.
   W skład Zarządu Oddziału weszli:
   • Małgorzata Birezowska - prezes Oddziału
   • Jacek Strużyński - wiceprezes
   • Marcin Kołpa – sekretarz
   • Anna Szymańska - skarbnik
   • Małgorzata Gałęziowska - członek Zarządu
   W skład Komisji Rewizyjnej weszli:
   • Grażyna Dzisko-Wadas.
   • Mirosław Sujka

 8. kadencja 2012 - 2016
  Na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w dniu 21.03.2012 roku wybrano nowy Zarząd Oddziału.
   W skład Zarządu Oddziału weszli:
   • Jacek Strużyński - prezes Oddziału
   • Małgorzata Birezowska - wiceprezes
   • Maria Przytocka – sekretarz
   • Andrzej Drozdek - skarbnik
   • Marek Kowalczyk - członek Zarządu
   W skład Komisji Rewizyjnej weszli:
   • Grażyna Dzisko-Wadas.
   • Mirosław Sujka

 9. kadencja 2016 - 2020
  Na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w dniu 23 marca 2016 roku wybrano nowy Zarząd Oddziału.
   W skład Zarządu Oddziału weszli:
   • Małgorzata Birezowska - prezes Oddziału
   • Jacek Strużyński - wiceprezes
   • Maria Przytocka– sekretarz
   • Andrzej Drozdek - skarbnik
   • Marek Kowalczyk - członek Zarządu
   W skład Komisji Rewizyjnej weszli:
   • Grażyna Dzisko-Wadas.
   • Magdalena Skarżyńska-Wawrykiewicz

  Na walnym nadzwyczajnym zebraniu wyborczym w dniu 14 lutego 2018 r. roku po uprzednim odwołaniu skarbnika przez Zarząd Oddziału, wybrano nowego członka Zarządu Oddziału.
   Zaktualizowano skład Zarządu Oddziału:
   • Małgorzata Birezowska - prezes Oddziału
   • Jacek Strużyński - wiceprezes
   • Maria Przytocka – sekretarz
   • Marek Kowalczyk - skarbnik
   • Zdzisław Błesiński - członek Zarządu

 10. kadencja 2022 - 2024
   Skład Zarządu Oddziału wybranego w dniach 11 lipca i 1 sierpnia 2022 r.
   • Małgorzata Birezowska - prezes Oddziału
   • Grażyna Dzisko - wiceprezes
   • Maria Przytocka – sekretarz
   • Adam Wysocki - skarbnik
   • Jacek Strużyński - członek Zarządu