Chronologia władz Oddziału Warmińsko-Mazurskiego SKZ


1. kadencja 1987-1990
Na pierwszym zebraniu wyborczym w dniu 12.06.1987 roku wybrano Zarząd Oddziału, powołując w ten sposób Oddział do działania.
W skład Zarządu Oddziału weszli:
- Wiesława Chodkowska – prezes
- Janusz Cygański – wiceprezes
- Joanna Tytus-Wańkowska – sekretarz
- Tadeusz Kufel – skarbnik
- Lucjan Czubiel – członek Zarządu
- Krystyna Koziełło-Poklewska – członek Zarządu
- Sława Mojzych-Rudowska – członek Zarządu
W skład Komisji Rewizyjnej weszli:
- Krzysztof Gregorowicz
- Marek Powązka
- Grażyna Rzempołuch

2. kadencja 1990-1992
Na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w dniu 12.06.1990 roku wybrano nowy Zarząd Oddziału.
W skład Zarządu Oddziału weszli:
- Maria Mączkowska – prezes
- wiceprezes - ?
- Wiesława Chodkowska – sekretarz
- Joanna Wańkowska-Sobiesiak – skarbnik
- Maria Wielgus – członek Zarządu
- Hanna Koziarek – członek Zarządu
W skład Komisji Rewizyjnej weszli:
- Mariusz Korpacz
- Tadeusz Kufel

3. kadencja1992-1995
Na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w dniu 26.XI.1992 roku wybrano nowy Zarząd Oddziału.
W skład Zarządu Oddziału weszli:
- Marek Kowalczyk – prezes
- wiceprezes ?
- Wiesława Chodkowska – sekretarz
- Maria Wielgus – skarbnik
- Dominik Nowina-Konopka – członek Zarządu
- Grażyna Dzisko – członek Zarządu
W skład Komisji Rewizyjnej weszli:
- Mariusz Korpacz
- Tadeusz Kufel

4. kadencja 1995-2000
Na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w 1995 roku wybrano nowy Zarząd Oddziału.
W skład Zarządu Oddziału weszli:
- Marek Kowalczyk – prezes
- wiceprezes - ?
- Wiesława Chodkowska – sekretarz
- ? Maria Wielgus skarbnik ?
-członek Zarządu ?
W skład Komisji Rewizyjnej weszli:
- ?
- ?

5. kadencja 2000- 2005
Na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w dniu 8.06.2000 roku wybrano nowy Zarząd Oddziału.
W skład Zarządu Oddziału weszli:
- Wiesława Chodkowska – prezes
- Lucjan Czubiel – wiceprezes
- Zdzisław Błesiński – sekretarz
- Małgorzata Birezowska – skarbnik
- Marek Kowalczyk – członek Zarządu
W skład Komisji Rewizyjnej weszli:
- Grażyna Dzisko
- Mirosław Sujka

6. kadencja 2005- 2009
Na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w dniu 31.03.2005 roku wybrano nowy Zarząd Oddziału.
W skład Zarządu Oddziału weszli:
- Małgorzata Birezowska - prezes
- Wiesława Chodkowska - wiceprezes
- Wiktor Knercer – sekretarz
- Anna Szymańska - skarbnik
- Marek Kowalczyk - członek Zarządu
W skład Komisji Rewizyjnej weszli:
- Justyna Dzieciątkowska
- Mirosław Sujka
W dniu 21.08.2008 r. po skreśleniu przez Zarząd Główny SKZ z listy członków SKZ powołano nową osobę do Komisji Rewizyjnej, której skład zaktualizowano:
- Mirosław Sujka
- Jacek Strużyński

7. kadencja 2009- 2012
Na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w dniu 04.03.2009 roku wybrano nowy Zarząd Oddziału.
W skład Zarządu Oddziału weszli:
- Małgorzata Birezowska - prezes Oddziału
- Jacek Strużyński - wiceprezes
- Marcin Kołpa – sekretarz
- Anna Szymańska - skarbnik
- Małgorzata Gałęziowska - członek Zarządu
W skład Komisji Rewizyjnej weszli:
- Grażyna Dzisko-Wadas.
- Mirosław Sujka

8. kadencja 2012- 2016
Na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w dniu 21.03.2012 roku wybrano nowy Zarząd Oddziału.
W skład Zarządu Oddziału weszli:
- Jacek Strużyński - prezes Oddziału
- Małgorzata Birezowska - wiceprezes
- Maria Przytocka – sekretarz
- Andrzej Drozdek - skarbnik
- Marek Kowalczyk - członek Zarządu
W skład Komisji Rewizyjnej weszli:
- Grażyna Dzisko-Wadas.
- Mirosław Sujka

9. kadencja 2016- 2020
Na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w dniu 23.03.2016 roku wybrano nowy Zarząd Oddziału. W skład Zarządu Oddziału weszli:
- Małgorzata Birezowska - prezes Oddziału
- Jacek Strużyński - wiceprezes
- Maria Przytocka– sekretarz
- Andrzej Drozdek - skarbnik
- Marek Kowalczyk - członek Zarządu
W skład Komisji Rewizyjnej weszli:
- Grażyna Dzisko-Wadas.
- Magdalena Skarżyńska-Wawrykiewicz Na walnym nadzwyczajnym zebraniu wyborczym w dniu 14 lutego 2018 r. roku po uprzednim odwołaniu skarbnika przez Zarząd Oddziału, wybrano nowego członka Zarządu Oddziału.
Zaktualizowano skład Zarządu Oddziału:
- Małgorzata Birezowska - prezes Oddziału
- Jacek Strużyński - wiceprezes
- Maria Przytocka– sekretarz
- Marek Kowalczyk - skarbnik
- Zdzisław Błesiński - członek Zarządu