Członkowie wspierający:    Archaios    ART METAL    Autorska Pracownia Projektowa E.J. Wowczak    Castellum    Cegielnia Trojanowscy    Corneco    Dolina Pałaców i Ogrodów    Dyskret    Fabryka Norblina    Farby KABE    Firma Konserwatorska Piotr Białko    HERITAGE    Keim    Kingspan Insulation    Międzyuczelniany Instytut Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki    Muzeum Młynarstwa i Rolnictwa w Osiecznej    OTB    Pro Tempus    RECTOR    RESTAURO    Stocznia Cesarska    Visbud    Zamek Gniew   

BOŻE NARODZENIE 2022


Wszystkim Członkom i Sympatykom Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, najserdeczniejsze życzenia szczęśliwych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia, dużo zdrowia oraz wszelkiej pomyślności i sukcesów w nadchodzącym 2023 Roku, w imieniu Zarządu Głównego oraz własnym składa
JACEK RULEWICZ – Prezes ZG SKZ
grudzień 2022 r.

KOMUNIKAT Z POSIEDZENIA ZARZĄDU GŁÓWNEGO SKZ
W dniu 13 grudnia 2022 r. obradował w Warszawie pod przewodnictwem mgr. JACKA RULEWICZA Zarząd Główny Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków.

W trakcie posiedzenia Zarząd Główny:

 • zaakceptował kierunki działalności SKZ w roku 2023,
 • przyjął informację o projekcie nowych procedur pozyskiwania biogramów do Słownika Biograficznego Konserwatorów Polskich,
 • zwrócił uwagę na konieczność szerszego udziału zarządów oddziałów SKZ w przedstawianiu propozycji do nagród w konkursach SKZ,
 • przyjął wstępne założenia organizacyjne i harmonogram działań związanych z przygotowaniami III Kongresu Konserwatorów Polskich w roku 2025,
 • z zadowoleniem powitał nowego członka wspierającego – STOCZNIĘ CESARSKĄ sp. z o.o.
 • zwrócił uwagę na konieczność podjęcia pilnej dyskusji, dotyczącej relacji inwestor – wojewódzki konserwator zabytków.

KONKURS GKZ i SKZ EDYCJA 2022 ROZSTRZYGNIĘTY
Komisja Konkursowa, po wcześniejszym zapoznaniu się ze zgłoszonymi pracami, obradująca dnia 22 listopada 2022 r. w Warszawie, rozstrzygnęła Konkurs Generalnego Konserwatora Zabytków i ZG Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków na najlepsze prace studialne, naukowe oraz popularyzatorskie, dotyczące ochrony zabytków i muzealnictwa - edycja 2022.

Na Konkurs wpłynęło w terminie 69 prac, w tym:

 • 18 doktorskich,
 • 48 magisterskich,
 • 1 podyplomowa,
 • 2 monografie
z następujących uczelni: ASP Warszawa – 26, ASP Kraków – 8 , Pol. Krakowska 8, UMK Toruń – 6, Politechnika Warszawska -5, Politechnika Gdańska – 3, Uniwersytet Gdański – 2, Uniwersytet Jagielloński - 2, Politechnika Poznańska – 1, Politechnika Łódzka – 1, Politechnika Wrocławska – 1, Politechnika Śląska – 1, UAM – 1, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie – 1, U. Przyrodniczy w Poznaniu – 1, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny – 1.

Komisja stwierdziła, że większość prac zgłoszonych do Konkursu cechuje wysoki poziom merytoryczny i naukowy.


ŻEGNAMY MGR. ROMANA CHWALISZEWSKIEGO (1948 – 2022)


Z wielkim smutkiem informujemy, że dnia 10 listopada 2022 r. zmarł mgr Roman Chwaliszewski, historyk, nauczyciel, muzealnik, dokumentalista, konserwator zabytków, poeta.

Urodził się 1 lipca 1948 r. w Czajczu i tam ukończył szkołę podstawową. Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego w Łobżenicy, a następnie Studium Nauczycielskiego w Poznaniu rozpoczął studia magisterskie na Wydziale Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Po uzyskaniu dyplomu w roku 1974 podjął pracę jako nauczyciel historii w szkole podstawowej i zawodowej w Wyrzysku. W latach 1976-1988 był kustoszem i zastępcą dyrektora Muzeum Okręgowego w Pile, a od roku 1988 do 1990 pełnił funkcję dyrektora Biura Dokumentacji Zabytków w Pile. W okresie 1991 - 2018 był Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, a następnie kierownikiem Delegatury w Pile Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu. Od niedawna przebywał na emeryturze.

Roman Chwaliszewski był także członkiem Kolegium Redakcyjnego „Rocznika Nadnoteckiego”. W latach 1982-1988 pełnił obowiązki sekretarza redakcji tego pisma. Na jego łamach, a także w prasie lokalnej opublikował ponad 40 artykułów. Oprócz tego wydał kilkanaście broszur poświęconych historii regionalnej. Pracę naukową uzupełniał twórczością literacką, wolny czas poświęcając na pisanie wierszy.

Od ponad 40 lat prowadził wykłady, prelekcje, a także różnorakie formy upamiętnienia ważnych wydarzeń z dziejów regionu.

Aktywnie uczestniczył w pracach Towarzystwa Miłośników Miasta Piły - od 1982 r. był członkiem Zarządu TMMP (przez dwie kadencje pełnił funkcję prezesa, a ostatnio wiceprezesa Zarządu). Za działalność na rzecz upowszechniania wiedzy historycznej o regionie został uhonorowany Nagrodą Wojewody Pilskiego, Nagrodą im. Jędrzeja Cierniaka oraz nagrodą księdza Bolesława Domańskiego. Odznaczony został m.in. Srebrnym Krzyżem Zasługi, Brązowym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, Odznaką Honorową "Zasłużony dla Kultury Polskiej", Medalem PRO MEMORIA, odznaką "Za zasługi dla Województwa Wielkopolskiego" oraz Złotą Odznaką za Opiekę nad Zabytkami. Laureat nagrody honorowej TPPW "Dobosz Powstania Wielkopolskiego" za upowszechnianie wiedzy i tradycji związanej z Powstaniem Wielkopolskim (2013r.).

Uhonorowany również statuetką i prestiżowym tytułem "Ambasadora Powiatu Pilskiego".

Był człowiekiem bardzo ciepłym i otwartym na innych, skromnym, wrażliwym, lubianym i zaangażowanym w bogatą działalność zawodową i społeczną. Będzie nam Go brakowało.

Rodzinie i Bliskim - wyrazy głębokiego współczucia składa

Zarząd Główny Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków.

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA
WYJĄTKOWE BADANIA, ODKRYCIA I REALIZACJE KONSERWATORSKIE OSTATNICH LATZ okazji 40 lat działalności Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków odbyła się w Toruniu w dniach 20 i 21 października 2022 roku pod patronatem Generalnego Konserwatora Zabytków i Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogólnopolska konferencja naukowa:
Wyjątkowe badania, odkrycia i realizacje konserwatorskie ostatnich lat.

Organizatorzy:

 • Zarząd Główny Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków
 • Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu
Program:
 • 20 października 2022 r., czwartek
  Miejsce: Pałac Dąmbskich – Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny, ul. Żeglarska 8
  godz. 09.00-10.00 – rejestracja uczestników Konferencji
 • I sesja − godz. 10.00-10.40
  • Wykład otwierający Konferencję
   prof. dr hab. Iwona Szmelter – Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie „Miejsce etyki w ochronie dziedzictwa sztuk wizualnych”
  • − godz. 10.40-11.00
   dr hab. Joanna Kucharzewska – prof. UMK „Wydział Sztuk Pięknych oraz Centrum Badań i Konserwacji Dziedzictwa Kulturowego UMK w Toruniu jako interdyscyplinarna jednostka badawcza”
  • − godz. 11.00-11.20
   mgr Piotr Zambrzycki – Międzyuczelniany Instytut Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki „Pierwsze w Świecie pogotowie konserwatorskie – nowe formy ochrony zabytków”
   mgr Anna Selerowicz – Międzyuczelniany Instytut Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki „Kamera hiperspektralna – badania, zakres zastosowania”
 • godz. 11.20-11.35 – przerwa kawowa
  • godz. 11.35-11.55
   prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Kadłuczka – Politechnika Krakowska, mgr Andrzej Gołembnik – Międzyuczelniany Instytut Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki „Wiślica pradziejowa - Siła racji i stan konieczności - rzecz o ratowaniu kolegiaty NMP w Wiślicy”
  • godz. 11.55-12.15
   dr hab. Jarosław Adamowicz – prof. Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie „Interdyscyplinarność współczesnej konserwacji – rezultaty badań i konserwacji Ołtarza Wita Stwosza i kilku innych przykładów naszego dziedzictwa”
  • godz. 12.15-12.35
   prof. dr hab. Dariusz Markowski – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu „Przekształcenia zabytkowych wnętrz ratusza w Poznaniu”
  • godz. 12.35-12.55
   dr hab. Jerzy Litwin – Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku „Wrak łodzi słowiańskiej P-2 z Zatoki Puckiej – odkrycie, badania, konserwacja i rekonstrukcja”
  • godz. 12.55-13.15
   dr Maciej Prarat, dr hab. inż. Ulrich Schaf, prof. UMK – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu „Więźby dachowe toruńskich kamienic mieszczańskich w świetle interdyscyplinarnych badań architektonicznych”
  • godz. 13.15-13.35
   dr Marek Rubnikowicz – Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu „Nawra – rewaloryzacja zespołu pałacowo-parkowego do funkcji muzealnych”
  • godz. 13.35-13.45
   mgr Roman Marcinek – Fundacja Dziedzictwa Kultury i Natury „Archiwa – bezcenny sojusznik konserwatora”
 • godz. 13.45-14.00 – dyskusja
 • godz. 14.00-15.00 – lunch we własnym zakresie
 • II sesja
  • godz. 15.00-15.20
   dr hab. Andrzej Legendziewicz – Politechnika Wrocławska „Badania i rewaloryzacja budynku dawnego klasztoru ss. Magdalenek w Szprotawie”
  • godz. 15.20-15.40
   mgr Piotr Białko – Firma Konserwatorska „Klasztor Bernardynów w Warcie (po 1482 r.) – badania, konserwacja, restauracja, prace remontowe”
  • godz. 15.40-16.00
   mgr Artur Setniewski – Muzeum Norblina w Warszawie „Rewitalizacja dawnych zakładów Norblina, społeczne funkcje – niezwykłe Muzeum”
  • godz. 16.00-16.20
   dr inż. arch. Łukasz Urbańczyk – Miejski Konserwator Zabytków w Rudzie Śląskiej „Rewitalizacja terenów dawnej koksowni Orzegów w Rudzie Śląskiej”
 • godz. 16.20-16.35 – przerwa kawowa
 • III sesja
  • godz. 16.35-16.55
   mgr Kamilla Pereta – Główny Konserwator – Muzeum Łazienki Królewskie „Realizacje badawcze i konserwatorskie przeprowadzone w latach 2017-2022 w zespole pałacowo-ogrodowym Łazienki Królewskie w Warszawie”
  • godz. 16.55-17.15
   dr Agnieszka Kowalska – Muzeum Zamkowe w Malborku „Kościół św. Wawrzyńca na podzamczu – wyniki badań”
  • godz. 17.15-17.35
   dr hab. inż. Ulrich Schaaf, prof. UMK, dr Maciej Prarat – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu „XIII-wieczne więźby katedry w Kamieniu Pomorskim w świetle badań architektonicznych”
 • godz. 17.35-18.00 – podsumowanie
 • godz. 20.00 – Uroczysta kolacja wydana przez Marszałka Woj. Kujawsko-Pomorskiego,
  Miejsce: Pałac Dąmbskich – Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny, ul. Żeglarska 8
 • 21 października 2022 piątek
  Miejsce: Hotel 1231, ul. Wola Zamkowa 6
  • godz. 10.00-12.00
   RESTAURO Sp. z o.o. – członek wspierający Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków „Nowoczesne aranżacje w przestrzeni zabytkowej”
  • Zakończenie Konferencji

  PROFESOR MARIAN ARSZYŃSKI LAUREATEM SPECJALNEJ NAGRODY ZG SKZ MEMORIA SPIRITUS MATERIA  Z okazji 40-lecia działalności Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków dnia 20 października 2022 r. prof. MARIAN ARSZYŃSKI, w swoim domu w Toruniu, otrzymał z rąk prezesów : Andrzeja Kadłuczki, Jacka Rulewicza i Marka Rubnikowicza, specjalną Nagrodę ZG SKZ w postaci wyjątkowej statuetki autorstwa prof. Mariana Koniecznego. Nagroda ta, ustanowiona w roku 2006, przyznawana jest bardzo rzadko, osobom szczególnie zasłużonym dla działalności Stowarzyszenia.

  Warto przypomnieć, że prof. Marian Arszyński prowadził dnia 22 października 1981r. w Muzeum Etnograficznym w Warszawie I założycielski Zjazd Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków i do dziś jest jego wiernym członkiem honorowym.

  PROFESOR BOHDAN RYMASZEWSKI MA SWÓJ SKWER NA TORUŃSKIEJ STARÓWCE  Z okazji 40-lecia Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, na wniosek Zarządu Głównego SKZ Rada Miasta Torunia uchwałą z dnia 15 września 2022 nadała skwerowi, zlokalizowanemu w obszarze Starego Miasta nazwę -
  „Skwer prof. Bohdana Rymaszewskiego”.

  Dnia 19 października 2022 roku o godz. 13.00 odbyło się uroczyste otwarcie skweru, w którym wzięli udział uczestnicy Jubileuszowego XX Zjazdu SKZ, przewodniczący Rady Miasta Torunia oraz jego Prezydent, przedstawiciele MKiDN oraz Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Honorowymi Gośćmi była Rodzina Profesora: Małżonka – Maria Rymaszewska, Syn – Mikołaj, Wnuczka – Alicja oraz malutka 7 miesięczna Prawnuczka, którzy wraz z prof. Andrzejem Kadłuczką, Prezydentem Miasta Torunia Michałem Zaleskim oraz Przewodniczącym Rady Miasta prof. Marcinem Czyżniewskim dokonali symbolicznego otwarcia Skweru. Wygłoszono okolicznościowe wspomnienia.

  40-lat STOWARZYSZENIA KONSERWATORÓW ZABYTKÓW - PRESTIŻOWE ODZNACZENIA MKIDN, NAGRODY I ZŁOTE ODZNAKI STOWARZYSZENIA KONSERWATORÓW ZABYTKÓW
  W dniu 19 października 2022 roku, podczas otwarcia w Sali Mieszczańskiej Ratusza Staromiejskiego w Toruniu, XX - Jubileuszowego Walnego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków – z okazji 40-lecia SKZ uroczyście wręczono prestiżowe odznaczenia MKiDN, nagrody oraz Złote Odznaki SKZ


  MEDALE ZASŁUŻONY KULTURZE GLORIA ARTIS

  Na podst. art.7 ustawy o prowadzeniu i organizowaniu działalności kulturalnej – Minister kultury i Dziedzictwa Narodowego wicepremier prof. Piotr Gliński na wniosek ZG SKZ nadał Medale Zasłużony Kulturze GLORIA ARTIS następującym osobom:
  • MEDALE ZŁOTE
   • JASIEŃKO Jerzy
   • KUŚNIERZ Kazimierz
  • MEDALE SREBRNE
   • o. BRUD Czesław - Klasztor Jasnogórski
   • KOPCIOWSKI Dariusz - Lublin
   • MARKOWSKI Dariusz - Bydgoszcz
   • OKOŃ Emanuel - Toruń
   • SAFARZYŃSKI Sławomir - Warszawa
   • WENDALNDT Juliusz - Warszawa
   • WOWCZAK Jerzy - Kraków
  • MEDAL BRĄZOWY
   • PRARAT Maciej - Toruń

  • SREBRNA ODZNAKA MKiDN ZA OPIEKĘ NAD ZABYTKAMI
   • SETNIEWSKI Artur – Warszawa

  • HONOROWE ODZNAKI ZASŁUŻONY DLA KULTURY POLSKIEJ
   • AŁYKOW Krzysztof – Wrocław
   • BIREZOWSKA Małgorzata – Olsztyn
   • CZAPSKI Leszek - Warszawa
   • FRĄCKIEWICZ Anna Maria - Lublin
   • GACZOŁ Andrzej - Kraków
   • KLAJMON Barbara – Śląskie
   • KWIATKOWSKI Bartłomiej - Lublin
   • MZYK Bronisław - Śląskie
   • POKORSKA-OŻÓG Ewa - Śląskie
   • WINKLER Wiesław Oskar – Warszawa
  Medale Zasłużony Kulturze Gloria Artis oraz Honorowe Odznaki Zasłużony dla Kultury Polskiej wręczyła w imieniu Ministra dr Katarzyna Pałubska – Dyrektor Departamentu Ochrony Zabytków w MKiDN.

  NAGRODY ZG SKZ ORAZ ZŁOTE ODZNAKI SKZ
  wręczali dwaj Prezesi Stowarzyszenia:
  - były - prof. dr Jerzy Jasieńko
  - oraz obecny – prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Kadłuczka

  • Nagroda im. Wojciecha Kalinowskiego
   • NAGRODA 2019 - Mirosław ZEIDLER
   • NAGRODA 2021 - Juliusz WENDLANDT

  • Nagroda im. ks. Janusza Stanisława Pasierba CONSERVATOR ECCLESIAE
   • NAGRODA 2020 – ks. prof. Piotr Paweł MANIURKA
   • NAGRODA 2021 – prof. Jarosław ADAMOWICZ
   • NAGRODA 2022 – dr Wasyl SŁOBODZIAN

  • Nagroda im. Hanny Pieńkowskiej i Jerzego Łomnickiego
   • NAGRODA 2021 - Zbigniew NAWROCKI

  • Nagroda im. Gerarda Ciołka
   • NAGRODA 2020 - Roman MARCINEK
   • NAGRODA 2022 - dr Józef PARTYKA

  • Nagroda Zarządu Głównego Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków za wyróżniające się publikacje KSIĄŻKA ROKU
   • NAGRODA 2019 - dr Tadeusz Maciej CIOŁEK - Gerard Ciołek i Przyjaciele – Kalendarium Życia i Pracy - 25 Pasterzy Krajobrazu i Zabytków, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej 2019
   • NAGRODA 2020 - prof. Iwona SZMELTER - O fenomenie sztuk wizualnych i meandrach ich ochrony. Filozofia i elementy nowej teorii i praktyki konserwacji. Wersja polska i angielska, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 2020
   • NAGRODA 2021 - dr Zbigniew MOŹDZIERZ - Architektura i rozwój przestrzenny Zakopanego 1600 - 2021. wydanie II rozszerzone. Muzeum Tatrzańskie im. dr. Tytusa Chałubińskiego Zakopane, 2021

  ZŁOTE ODZNAKI SKZ
  • TORUŃ
   • PIOTR CAŁBECKI – MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
   • MUZEUM OKRĘGOWE W TORUNIU

  • MKIDN:
   • KATARZYNA DUTKOWSKA
   • ZBIGNIEW MAJ
   • DARIUSZ JANKOWSKI

  • CZŁONKOWIE WSPIERAJĄCY 2012, 2013
   • CEGIELNIA TROJANOWSCY - KRAŚNIK
   • KEIM - FARBY MINERALNE – WARSZAWAWA
   • RESTAURO - TORUŃ
   • PIOTR BIAŁKO - FIRMA KONSERWATORSKA
   • KINGSPAN INSULATION
   • AGENCJA PRO-TEMPUS – PAWEŁ MYSZKA - WARSZAWA
   • CASTELLUM – PRZEDS. KONS-BUDOWLANE – WROCŁAW

   oraz
   • GRAŻYNA DZISKO – WARMIŃSKO - MAZURSKIE
   • WOJCIECH KAPAŁCZYŃSKI – DOLNOŚLĄSKIE
   • IWONA SOLISZ – OPOLSKIE
   • MIROSŁAW SUJKA - OLSZTYN
   • ADAM WYSOCKI - OLSZTYN
   • LECH NARĘBSKI – KUJAWSKO-POMORSKIE
   • ROMAN MARCINEK – MAŁOPOLSKIE

  • WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE:
   • MARIA WOJTYSIAK
   • MARIA RYMASZEWSKA
   • DABRÓWKA LIPSKA
   • KATARZYNA BRAUN
   • MAREK BARAŃSKI
   • OLGIERD JAKUBOWSKI
   • MAREK KĘDZIERSKI
   • JANUSZ MRÓŻ
   • WIESŁAW WINKLER
   • MAREK WIŚNIEWSKI

  NOWI CZŁONKOWIE HONOROWI STOWARZYSZENIA KONSERWATORÓW ZABYTKÓW
  Uchwała XX Walnego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków w sprawie nadania godności Członków Honorowych Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków
  Toruń, 19 października 2022 roku


  W pełni akceptując wniosek Zarządu Głównego SKZ, w uznaniu szczególnych zasług dla ochrony zabytków i działalności naszego Stowarzyszenia, XX Walny sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Delegatów SKZ na podstawie §22 ust.6 Statutu Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków nadaje godność CZŁONKA HONOROWEGO SKZ następującym osobom:

  • prof. dr. hab. Marianowi ARSZYŃSKIEMU – Toruń
  • prof. dr. hab. Piotrowi DOBOSZOWI – Kraków
  • mgr. Markowi KONOPCE – Warszawa
  • prof. dr. Andrzejowi KOSSOWI – Warszawa
  • mgr. inż. arch. Andrzejowi KUBIKOWI – Wrocław
  • mgr. Inż. arch. Andrzejowi MACUROWI - Gdańsk
  • prof. dr. hab. Iwonie SZMELTER - Warszawa
  • mgr. Marii WOJTYSIAK - Warszawa

  XX JUBILEUSZOWY WALNY SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZY ZJAZD DELEGATÓW STOWARZYSZENIA KONSERWATORÓW ZABYTKÓW WYBRAŁ WŁADZE NACZELNE SKZ ORAZ WYTYCZYŁ KIERUNKI DZIAŁAŃ NA CZTEROLETNIĄ KADENCJĘ  W dniu 19 października 2022 roku w Toruniu - XX Jubileuszowy Walny Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków wybrał Władze Naczelne SKZ oraz wytyczył kierunki działań na czteroletnią kadencję.

  Prezesem Zarządu Głównego SKZ został wybrany mgr JACEK RULEWICZ.


  W skład Zarządu Głównego zostali wybrani:

  PREZYDIUM ZARZĄDU GŁÓWNEGO SKZ
  mgr Roman Marcinek Wiceprezes Kraków
  dr Marek Rubnikowicz Wiceprezes Toruń
  dr Żaneta Gwardzińska-Chowaniec Sekretarz Generalny Warszawa
  mgr Katarzyna Braun Skarbnik Warszawa
  prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Kadłuczka Członek Kraków
  CZŁONKOWIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO SKZ
  dr Krzysztof Ałykow Wrocław
  dr Dariusz Kopciowski Lublin
  prof. dr hab. Artur Różański Poznań
  dr inż. arch. Łukasz Urbańczyk Ruda Śląska
  mgr Iwona Solisz Opole

  KSIĄŻKA ROKU 2021  Dr hab. ZBIGNIEW MOŹDZIERZ laureatem NAGRODY SKZ – KSIĄŻKA ROKU 2021

  Zarząd Główny Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, podczas posiedzenia w dniu 13 września 2022 roku, podjął uchwałę o przyznaniu Nagrody KSIĄŻKA ROKU 2021 dr. hab. Zbigniewowi Moździerzowi za publikację pt.

  ARCHITEKTURA I ROZWÓJ PRZESTRZENNY ZAKOPANEGO 1600 – 2021
  wydanie II poprawione i poszerzone.


  Zakopane 2021, Muzeum Tatrzańskie im dr. Tytusa Chałubińskiego


  SERDECZNIE GRATULUJEMY


  KOMUNIKAT Z POSIEDZENIA ZARZĄDU GŁÓWNEGO SKZ
  W dniu 13 września 2022 r. obradował w Warszawie pod przewodnictwem prof. Andrzeja Kadłuczki - Zarząd Główny Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków. Było to prawdopodobnie ostatnie posiedzenie w tej Kadencji.

  Prof. Andrzej Kadłuczka podziękował członkom ZG za działalność w tej kadencji, kierując szczególne wyrazy podziękowania pod adresem sekretarza generalnego kol. Jacka Rulewicza.

  W trakcie posiedzenia Zarządu Głównego, między innymi:

  • przyjęto informację, dotyczącą organizacji, w ramach 40-lecia SKZ– XX Jubileuszowego Walnego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Delegatów SKZ oraz Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej w Toruniu w dniach 19-21 października 2022 roku.
  • podjęto uchwałę, dotyczącą przedłożenia XX Zjazdowi Delegatów wniosku o nadanie zasłużonym członkom - najwyższej godności naszego Stowarzyszenia - CZŁONKA HONOROWEGO SKZ.
  • przyznano Nagrodę „Książka Roku 2021” dr. hab. Zbigniewowi Moździerzowi za publikację „Architektura i Rozwój Przestrzenny Zakopanego 1600 – 2021".
  • zaakceptowano wnioski o nadanie Złotych Odznak SKZ.
  • zapoznano się z przebiegiem walnych zebrań w oddziałach SKZ


  ŻEGNAMY MGR. JANA MARIĘ ZOBOLEWICZA (1936 – 2022)


  Z wielkim smutkiem informujemy, że w dniu 31 lipca 2022 r. zmarł Jan Maria Zobolewicz – historyk architektury, konserwator, urbanista.

  Jan Zobolewicz urodził się 10.01.1936 w Warszawie. Był absolwentem Technikum Budowlanego Ministerstwa Budownictwa Miast i Osiedli w Gdańsku, które ukończył w 1955 roku uzyskując tytuł technika urbanisty. W trakcie nauki w technikum odbywał praktyki przy odbudowie starego miasta Gdańska, co istotnie wpłynęło na Jego zainteresowania zawodowe. W latach 1955-1959 pracował w Wojewódzkiej Pracowni Urbanistycznej w Bydgoszczy na stanowisku asystenta. W 1960 roku podjął studia wyższe na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, które skończył z wyróżnieniem w 1965 roku i uzyskał tytuł magistra zabytkoznawstwa i konserwatorstwa. Po studiach uniwersyteckich w latach 1965-1966 pracował jako asystent w Wojewódzkiej Pracowni Urbanistycznej w Koszalinie, a w latach 1956-1971 wrócił do Wojewódzkiej Pracowni Urbanistycznej w Bydgoszczy na stanowisko projektanta-urbanisty ze specjalizacją ochrony historycznych obszarów miejskich. W tym czasie ukończył w 1969 roku studia w zakresie urbanistyki na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. W latach 1971-1975 był Miejskim Konserwatorem Zabytków w Toruniu, co wiązało się z dużym zaangażowaniem w finalizację prac konserwatorskich podjętych w zespole staromiejskim, związanych z obchodami 500 rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika. W 1975 roku został powołany na stanowisko Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Toruniu, funkcję tę pełnił do 1991 roku (w latach 1975-1990 w strukturze Urzędu Wojewódzkiego, a w latach 1990-1991 w ramach Państwowej Służby Ochrony Zabytków). W latach 1989-1990 był dyrektorem Wojewódzkiego Ośrodka Ochrony Środowiska Kulturowego. W 1990 roku został pełnomocnikiem Ośrodka Dokumentacji Zabytków w Warszawie do zorganizowania Regionalnego Ośrodka Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego w Toruniu, w którym do 1998 roku był wicedyrektorem. W Regionalnym Ośrodku Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego pracował do 2003 roku – do momentu przekształcenia Regionalnych Ośrodków Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego w Regionalne Ośrodki Badań i Dokumentacji Zabytków.

  Jan Zobolewicz był autorem wielu opracowań studialnych i planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie urbanistyki i ruralistyki oraz publikacji dotyczących analiz metrologicznych miast ziemi chełmińskiej.

  Praca zawodowa Jana Zobolewicza została wyróżniona Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi oraz przyznaniem złotej odznaki za opiekę nad zabytkami.

  Jan Zobolewicz był członkiem Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, Towarzystwa Urbanistów Polskich i Toruńskiego Towarzystwa Naukowego.

  JULIUSZ WENDLANDT LAUREATEM NAGRODY ZG SKZ IM. WOJCIECHA KALINOWSKIEGO 2021  Komisja Konkursowa Nagrody ZG Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków im. Wojciecha Kalinowskiego w dniu 25 lipca 2022 r, na wniosek mazowieckiego oddziału SKZ - jednogłośnie opowiedziała się za przyznaniem tej prestiżowej Nagrody

  mgr. JULIUSZOWI WENDLANDTOWI

  - za całokształt osiągnięć w działalności badawczej, dokumentacyjnej, konserwatorskiej i edukacyjnej.

  Uroczyste wręczenie Nagrody odbędzie się w dniu 19 października 2022 r. w Toruniu, podczas otwarcia jubileuszowego XX Walnego Zjazdu Delegatów SKZ

  ZBIGNIEW NAWROCKI LAUREATEM NAGRODY ZG SKZ IM. HANNY PIEŃKOWSKIEJ I JERZEGO ŁOMNICKIEGO 2021


  W dniu 26 lipca 2022 r. Kapituła Nagrody ZG Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków im. Hanny Pieńkowskiej i Jerzego łomnickiego na wniosek oddziału toruńskiego SKZ - jednogłośnie przyznała tę prestiżową Nagrodę

  mgr. ZBIGNIEWOWI NAWROCKIEMU

  – za całokształt osiągnięć w działalności badawczej, konserwatorskiej, aukowej, popularyzatorskiej i edukacyjnej.

  Nagroda zostanie uroczyście wręczona 19.X.2022 r. w Toruniu podczas otwarcia jubileuszowego XX Zjazdu Delegatów SKZ.

  DR JÓZEF PARTYKA LAUREATEM NAGRODY ZG STOWARZYSZENIA KONSERWATORÓW ZABYTKÓW IM. GERARDA CIOŁKA 2022


  Na wniosek Fundacji Dziedzictwa Kultury i Natury - Kapituła Nagrody ZG SKZ im. Gerarda Ciołka w dniu 22 lipca 2022 roku jednogłośnie przyznała tę prestiżową Nagrodę

  dr. JÓZEFOWI PARTYCE

  za wyjątkowe osiągnięcia w działalności naukowej, edukacyjnej i społecznej na rzecz poszanowania, interpretacji i ochrony krajobrazu kulturowego.

  Nagroda zostanie uroczyście wręczona 19.X.2022 r. w Toruniu podczas otwarcia XX Zjazdu Delegatów SKZ.


  ŻEGNAMY MGR. INŻ. ARCH. ZYGMUNTA LEWCZUKA (1943 – 2022)


  Z wielkim smutkiem informujemy, że w dniu 18 lipca 2022 roku zmarł nasz przyjaciel mgr inż. arch. Zygmunt Lewczuk, pierwszy budowniczy i długoletni kierownik Sądeckiego Parku Etnograficznego, wojewódzki konserwator zabytków w latach 1989 – 1998.

  Zygmunt Lewczuk urodził się 13 stycznia 1943 roku w Kowlu na Wołyniu. Ukończył LO w Kluczborku. Studiował na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. Projekt dyplomowy wykonał pod kierunkiem prof. W. Korskiego, a dyplom uzyskał w 1969 r.

  16 maja 1969 r. rozpoczął pracę w muzeum w Nowym Sączu, będąc pierwszym budowniczym i długoletnim kierownikiem Sądeckiego Parku Etnograficznego.

  W latach 1989-1998 nadal sprawował opiekę nad nowosądeckim skansenem i współpracował z muzeum jako Wojewódzki Konserwator Zabytków w Nowym Sączu (w latach 1989-1998, potem st. insp. w nowosądeckiej delegaturze ochrony zabytków MUW w Krakowie). Kierował translokacją i adaptacją zabytkowych obiektów do skansenu, m.in. świątyń ze Świniarska, Łososiny Dolnej i Czarnego. Przywrócił świetność cerkiewkom w Kwiatoniu, Skwirtnem, Brunarach, Zdyni i Maciejowej. Działał też na rzecz skansenów w Zubrzycy Górnej, Szymbarku i Sanoku.

  Był autorem ogromnej liczby szczegółowych inwentaryzacji architektury, głównie drewnianej, a także kilkunastu projektów odbudowy i rewaloryzacji obiektów zabytkowych.

  W 1973 r. wykonał adaptację dawnej synagogi nowosądeckiej dla celów muzealnych i nadzorował remont tego budynku. W 2002 r. z zespołem architektów opracowywał projekt Miasteczka Galicyjskiego w Nowym Sączu. Do 2015 r. projektował obiekty architektoniczne.

  Od 40 lat mieszkał w Wielopolu pod Nowym Sączem. W 2010 r. otrzymał Nagrodę Województwa Małopolskiego im. Mariana Korneckiego za troskę o zabytkową architekturę drewnianą Małopolski, jej dokumentowanie i popularyzację. Od końca studiów, z przerwami, zajmował się także malarstwem akwarelowym.

  Wspaniały, życzliwy człowiek i artysta! Doskonały architekt.

  Rodzinie i krewnym składamy najserdeczniejsze kondolencje i wyrazy współczucia.
  Zarząd Główny Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków.

  Pożegnanie Zygmunta Lewczuka będzie miało miejsce w czwartek, 28 lipca 2022 r. Msza pogrzebowa odbędzie się w kościele w Zabełczu. Natomiast o godzinie 13:00 ciało zmarłego zostanie odprowadzone na miejsce wiecznego spoczynku na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Śniadeckich w Nowym Sączu.

  TERMIN SKŁADANIA PRAC W KONKURSIE GKZ I SKZ PRZESUNIĘTY NA STAŁE DO 30 PAŹDZIERNIKA KAŻDEGO ROKU
  Biorąc pod uwagę postulaty wyższych uczelni oraz przyszłych uczestników - organizatorzy „Konkursu GKZ i SKZ na najlepsze prace studialne, naukowe oraz popularyzatorskie, dotyczące ochrony zabytków i muzealnictwa” - dokonali zmian w Regulaminie Konkursu, przesuwając termin składania prac do dnia 30 października każdego roku, poczynając od roku 2022.

  Pozostałe warunki znajdują się w Regulaminie Konkursu zamieszczonym na naszej stronie internetowej www.skz.pl

  KOMUNIKAT Z POSIEDZENIA ZARZĄDU GŁÓWNEGO SKZ
  W dniu 20 czerwca 2022 r. obradował przy pomocy platformy zoom, pod przewodnictwem prof. Andrzeja Kadłuczki - Zarząd Główny Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków.

  W trakcie posiedzenia Zarząd Główny, między innymi:

  • zatwierdził sprawozdanie finansowe SKZ za rok 2021,
  • przyjął uchwałę o zwołaniu XX jubileuszowego sprawozdawczo-wyborczego zjazdu delegatów w dniu 19 października 2022 roku w Toruniu /w załączeniu/,
  • przyjął uchwałę o reaktywowaniu działalności oddziału SKZ w Poznaniu,
  • nadał Złotą Odznakę SKZ osobom szczególnie zasłużonym dla działalności SKZ
  • z zadowoleniem powitał nowego członka wspierającego SKZ – MUZEUM NORBLINA W WARSZAWIE
  • przyjął informację o przygotowaniach do XX Zjazdu oraz Konferencji w Toruniu.
  • przyjął informację o zmniejszonym nakładzie Wiadomości Konserwatorskich, z uwagi na zmniejszoną dotację MKiDN oraz drastyczny wzrost ceny papieru

  DR WASYL SŁOBODIAN Z UKRAINY LAUREATEM NAGRODY ZG SKZ „CONSERVATOR ECCLESIAE” 2021 IM. KS. PROF. JANUSZA PASIERBA  Kapituła Nagrody ZG Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków im. ks. prof. Janusza Pasierba „CONSERVATOR ECCLESIAE” 2021 w dniu 10.05.2022 r. jednogłośnie przyznała tę prestiżową Nagrodę 2021

  DR. WASYLOWI SŁOBODZIANOWI Z UKRAINY

  – za całokształt osiągnięć w działalności na rzecz ochrony dziedzictwa sakralnego.

  Nagroda zostanie wręczona w sposób uroczysty w dniu 19 października 2022 w Toruniu.

  KONKURS GKZ I SKZ 2022
  Konkurs GKZ i SKZ 2022

  Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konkursu na najlepsze prace studialne, naukowe oraz popularyzatorskie, dotyczące ochrony zabytków i muzealnictwa.

  Nadsyłanie prac do dnia 30 czerwca 2022 r.

  Przedmiotem Konkursu są prace magisterskie, doktorskie, inne opracowania naukowe i projektowe oraz popularyzatorskie publikowane lub niepublikowane, ukończone w ubiegłym lub bieżącym roku kalendarzowym, wykraczające poza ramy typowych opracowań w danej grupie, nowatorskie w ujęciu, rzucające nowe światło na problem, dające realne podstawy do wdrożenia i wykorzystania w zakresie ochrony zabytków i muzealnictwa.

  Prace należy przesyłać na adres Zarządu Głównego Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków w Warszawie - ul. Szwoleżerów 9, 00-464 Warszawa, (na przesyłce należy zaznaczyć "Praca konkursowa GKZ/SKZ").

  Regulamin Konkursu w zakładce KONKURS.

  INFORMACJE DLA AUTORÓW ARTYKUŁÓW NAUKOWYCH PRETENDUJĄCYCH DO PUBLIKACJI W „WIADOMOŚCIACH KONSERWATORSKICH – JOURNAL OF HERITAGE CONSERVATION"


  Informacje dla autorów artykułów naukowych pretendujących do publikacji w „Wiadomościach Konserwatorskich – Journal of Heritage Conservation" - plik instrukcji do pobrania poniżej

  WIELKANOC 2022


  Z okazji Świąt Wielkanocnych, w tym wyjątkowym i trudnym czasie,
  wszystkim członkom i sympatykom Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków
  życzenia zdrowia, spokoju i nadziei
  składa
  ZARZĄD GŁÓWNY SKZ


  ŻEGNAMY DR. INŻ. ZENONA DUDĘ (1935 - 2022)


  Z wielkim smutkiem informujemy, że w dniu 16 marca br. odszedł na zawsze nasz przyjaciel dr inż. Zenon Duda – uhonorowany Złotą Odznaką SKZ.

  Z zawodu górnik, całe zawodowe życie związany z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie, umysłem i sercem skłaniający się ku zabytkom. Najdłużej, bo przynajmniej od połowy lat 70. XX w. związany z kopalnią krzemienia pasiastego „Krzemionki Opatowskie”, gdzie nadzorował wszelkie prace górnicze, później jako ekspert współpracował przy opracowywaniu dokumentacji wpisu Krzemionek na Listę UNESCO (2019). Rezultatem jego zasług w tym monumencie prahistorii Europy było nadanie jednemu z szybów jego imienia - Zenon.

  Z zamkiem w Malborku związał się w 1988 r. przejmując schedę po odejściu swego mistrza prof. Zbigniewa Strzeleckiego. W latach 1988-91 koordynował przygotowywanie koncepcji i projektu technicznego zabezpieczenia fundamentów zachodniej ściany Wielkiego Refektarza, a później (w latach 1991-97) nadzorował wykonanie całego przedsięwzięcia. Do 2015 r. był nieprzerwanie konsultantem Muzeum Zamkowego w Malborku w zakresie większych przedsięwzięć inżynierskich oraz geologicznych na terenie zamku.

  Był bardzo otwartym i ciepłym człowiekiem, a jednocześnie cenionym fachowcem, chętnie dzielącym się swoimi doświadczeniami. Jako ekspert górniczy w 2008 r. brał udział w Polskiej Misji Archeologicznej w Nea Paphos na Cyprze, konsultował także w 2017 r. polskie prace archeologiczne przy stabilizowaniu tumulusów w Sudanie Północnym. Był członkiem kilku rad muzealnych, m.in. w Malborku, Krzemionkach Opatowskich i Gdańsku.

  Malbork był dla niego miejscem ważnym, z którym się bardzo utożsamiał i zawsze chętnie pomagał w rozwiązywaniu różnych wyzwań. Zawsze uczestniczył w uroczystościach, wydarzeniach wystawienniczych i naukowych, gdzie wyróżniał go wspaniały górniczy mundur. Dla wielu z nas był kolegą i przyjacielem, którego nam będzie bardzo brakowało.

  Rodzinie i krewnym składamy najserdeczniejsze kondolencje i wyrazy współczucia.
  Zarząd Główny Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków.

  Msza pogrzebowa zostanie odprawiona 23 marca 2022 r. o godz. 13.00 (środa) w kaplicy na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

  OŚWIADCZENIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO SKZ W ZWIĄZKU Z BESTIALSKĄ AGRESJĄ NA UKRAINĘ


  Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków z całą stanowczością potępia bestialską inwazję sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej na niezależną i suwerenną UKRAINĘ.

  Ta, niczym niesprowokowana agresja, stanowi rażące naruszenie prawa międzynarodowego i podstawowych zasad, na których zbudowany jest porządek międzynarodowy.

  Żądamy natychmiastowego zaprzestania rosyjskich operacji wojskowych i bezwarunkowego wycofania wszystkich wrogich sił z całego terytorium Ukrainy. W tym trudnym czasie, wyrażamy swoje wsparcie i solidarność z Ukrainą i jej społeczeństwem.

  Mając w pamięci olbrzymie straty, jakich doświadczyły polskie zabytki, wskutek konfliktów zbrojnych ubiegłego wieku – wyrażamy głębokie zaniepokojenie i troskę o losy zabytków na terenie Ukrainy.

  Nasze myśli i słowa otuchy kierujemy w szczególności do Koleżanek i Kolegów: konserwatorów zabytków, muzealników oraz wszystkich zajmujących się ochroną zabytków na obszarze Ukrainy, z którymi wiążą nas bliskie więzi wieloletniej współpracy.

  Pragniemy zapewnić Was, że środowisko polskich konserwatorów zabytków udzieli ukraińskim Kolegom pomocy, która jest w granicach naszych możliwości.

  Jesteśmy z Wami!

  Chwała Ukrainie!

  ZARZĄD GŁÓWNY
  STOWARZYSZENIA KONSERWATORÓW ZABYTKÓW
  Warszawa, dnia 5 marca 2022 roku


  ŻEGNAMY MGR. STANISŁAWA TUMIDAJEWICZA (1948 – 2022)


  Z głębokim smutkiem informujemy, że dnia 3 marca 2022, zmarł nagle w Suwałkach mgr Stanisław Tumidajewicz - konserwator zabytków, wieloletni wojewódzki konserwator zabytków w Suwałkach. (ur. 11.03.1948).

  Ukończył archeologię na Uniwersytecie Warszawskim. Od 1 lipca 1976 r. do 31 grudnia 1990 r. był Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Suwałkach, a następnie do 31 grudnia 1998 r. szefem suwalskiej delegatury Państwowej Służby Ochrony Zabytków. Po likwidacji województwa suwalskiego do 2015 r. (z przerwą w latach 2003-2005) kierował suwalską delegaturą Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. Po przejściu na emeryturę uczestniczył w akcjach społecznych takich jak międzypokoleniowy „Spacer po Suwałkach” organizowanej wspólnie przez suwalskich seniorów i Młodzieżową Radę Miasta Suwałki.

  Był człowiekiem bardzo ciepłym i otwartym na innych, skromnym, wrażliwym, lubianym i zaangażowanym w bogatą działalność konserwatorską. Ostatnio widzieliśmy się we wrześniu w Suwałkach, gdzie zorganizował koleżeńskie spotkanie konserwatorów seniorów PSOZ.

  Rodzinie i Bliskim - wyrazy głębokiego współczucia składa Zarząd Główny Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków.

  OŚWIADCZENIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO SKZ


  Zarząd Główny Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków z wielkim zdziwieniem i całkowitą dezaprobatą odnosi się do projektu ustawy, zakładającej odebranie WBP - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu, a następnie przekazanie w darze Węgrom XV-wiecznego manuskryptu o wyjątkowej wartości historycznej i artystycznej - kodeksu "Epistola de laudibus augustae bibliothecae atque libri quatuor versibus scripti eodern argumento ad serenissimum Mathiam Corvinum Panoniae regem”.

  Ten wyjątkowy, bezcenny rękopis od XVI wieku znajduje się w Toruniu, gdzie przetrwał wszystkie zawieruchy dziejowe. Jest jednym z najcenniejszych kodeksów rękopiśmiennych znajdujących się w Polsce. Stanowi integralny, nie podlegający podziałowi zasób Toruńskiej Książnicy, niekwestionowany, najwyższej klasy obiekt narodowego dziedzictwa kulturowego. Jest również chronioną prawnie częścią narodowego zasobu bibliotecznego.

  Zaskakujące, nie konsultowane ze środowiskiem konserwatorskim i naukowym decyzje prowadzące do uszczuplenia naszego dziedzictwa - oceniamy bardzo negatywnie.

  Podejmowane, niezgodne z zasadami współżycia społecznego, oraz obowiązującym prawem, próby przymusowego wywłaszczenia dzieła, o niespotykanej, światowej proweniencji - spotyka się ze stanowczym sprzeciwem Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków.

  Apelujemy do Posłanek i Posłów na Sejm R.P. o odstąpienie od zaproponowanego, szkodliwego dla zachowania narodowego dziedzictwa projektu ustawy.

  Warszawa, dnia 14 lutego 2022 roku

  STOWARZYSZENIE KONSERWATORÓW ZABYTKÓW
  ZARZĄD GŁÓWNY
  Prezes - Andrzej Kadłuczka

  STOWARZYSZENIE KONSERWATORÓW ZABYTKÓW
  ZARZĄD GŁÓWNY
  Sekretarz Generalny - Jacek Rulewicz

  OGÓLNOPOLSKI ZESPÓŁ MŁODYCH EKSPERTÓW PRAWA OCHRONY DZIEDZICTWA  Dr Żaneta Gwardzińska - Chowaniec

  Z inicjatywy grupy młodych prawników, w trosce o wzmocnienie ochrony dziedzictwa kulturowego, wychodząc naprzeciw potrzebom środowiska – w dniu 11 lutego 2022 roku, na podstawie §25 pkt. 8. Statutu Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, powołano przy Zarządzie Głównym SKZ zespół pod nazwą:

  OGÓLNOPOLSKI ZESPÓŁ MŁODYCH EKSPERTÓW PRAWA OCHRONY DZIEDZICTWA

  stanowiący stałą płaszczyznę do swobodnej wymiany myśli i merytorycznej współpracy, określania potrzeb i postulatów pod adresem władz państwowych i samorządowych.

  Na przewodniczącą Ogólnopolskiego Zespołu powołano dr Żanetę Gwardzińską - Chowaniec.

  Działalność Zespołu reguluje regulamin.

  KOMUNIKAT Z POSIEDZENIA ZARZĄDU GŁÓWNEGO SKZ
  W dniu 11 lutego 2022 r. obradował przy pomocy platformy zoom, pod przewodnictwem prof. Andrzeja Kadłuczki - Zarząd Główny Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków.
  W trakcie posiedzenia Zarząd Główny, między innymi:

  • przyjął sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego w 2021 roku
  • przyjął sprawozdanie finansowe z działalności ZG SKZ w 2021 r.
  • zatwierdził plan finansowy działalności ZG SKZ w roku 2022 r.
  • powołał OGÓLNOPOLSKI ZESPÓŁ MŁODYCH EKSPERTÓW PRAWA OCHRONY DZIEDZICTWA – pod przewodnictwem dr Żanety Gwardzińskiej - Chowaniec
  • z zadowoleniem powitał nowego członka wspierającego działalność SKZ - Firmę HERITAGE ROOF TILES sp. z o.o.
  • za najważniejsze zadania SKZ w roku 2022 uznał:
   • stopniowy powrót do działalności podstawowej oddziałów SKZ,
   • w związku z upływem czteroletniej kadencji, przeprowadzenie w oddziałach zebrań sprawozdawczo-wyborczych i opracowanie wniosków na Krajowy Zjazd Delegatów,
   • pozyskiwanie nowych członków SKZ,
   • systematyczne opłacanie składek przez członków SKZ,
  • zapoznał się z przygotowaniami do Krajowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Delegatów SKZ i Konferencji Konserwatorskiej – Toruń 19-21 październik 2022 r.