II KONGRES KONSERWATORÓW POLSKICH


Zorganizowany przez ZG SKZ i PK 6-10 października 2015 r. Warszawa - Kraków. Prace Kongresu podzielone zostały na dwie sesje plenarne inicjujące obrady (Zamek Królewski w Warszawie), sześć sesji panelowych (3 w Łazienkach Królewskich, 3 w siedzibie MT Targi Polskie W-wa) oraz sesję plenarną zamykającą obrady (Nowa Aula ASP W-wa), podczas której przyjęto Rezolucję II Kongresu. Następnie, w siedzibie Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie odbył się kongresowy okrągły stół ekspertów z udziałem gości zagranicznych "Polska doktryna dziedzictwa na tle europejskim - Karta Krakowska 2000 - 15 lat później oraz prezentacja Rezolucji Kongresu.

Wśród ważnych wydarzeń towarzyszących Kongresowi należy wymienić:

  • otwarcie wystawy multimedialnej "Roberto Di Stefano (1926-2005): osobowość, dzieło, myśl" w krakowskim MCK
  • odsłonięcie popiersia Michała Anioła w budynku Wydziału Architektury PK
  • inaugurację roku Akademii Dziedzictwa w MCK.
Uczestnicy II Kongresu otrzymali w materiałach kongresowych komplet przygotowanych specjalnie na tę okazję, siedmiu książek opatrzonych wspólnym tytułem "Przeszłość dla przyszłości" i "są wkładem Politechniki Krakowskiej w Jubileuszowym Roku 70-lecia działalności w rozwój badań nad teorią i praktyką nowoczesnej ochrony dziedzictwa kulturowego".

W 2015r. ukazało się również wydawnictwo pokongresowe, zamykające cykl publikacji związanych z II Kongresem. Zawiera ono tekst Rezolucji, obszerny komentarz autorski do niej i sprawozdanie z dyskusji Okrągłego Stołu w Krakowie.

Celem II Kongresu była z jednej strony krytyczna refleksja nad stanem realizacji postulatów polskiego środowiska konserwatorskiego, jakie zapisano w przyjętej jednogłośnie REZOLUCJI na I Kongresie, oraz zwrócenie uwagi na nowe wyzwania i problemy związane z ochroną dziedzictwa kulturowego, pojawiające się na drodze bezprecedensowego w naszej historii przyspieszonego rozwoju społeczno-gospodarczego, w trosce o zachowanie tego dziedzictwa jako nośnika świadomości narodowej i tożsamości kulturowej.

Warszawa, 8 października 2015 roku.

J. Jasieńko, A. Kadłuczka, K.Stala, "II Kongres konserwatorów Polskich Warszawa - Kraków 6-10 października 2015. Ochrona Dziedzictwa Kulturowego w Polsce Nowe Otwarcie", wyd: SKZ-NID-PK, Kraków 2015.