Chronologia władz Oddziału Bydgoskiego SKZNa pierwszym zebraniu wyborczym w 2009 roku wybrano Zarząd Oddziału, powołując tym samym Oddział do istnienia.
Zarząd Główny Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków na posiedzeniu w dniu 9 listopada 2009 roku zatwierdził powstanie Oddziału Bydgoskiego SKZ i przyjął 22 nowych członków.

W skład Zarządu weszli:
- Prof. dr hab. Dariusz Markowski – Prezes Oddziału
- Iwona Brzozowska – Wiceprezes
- Aleksandra Olszewska-Piech - Sekretarz
- Janusz Fleming – Skarbnik
W skład Komisji Rewizyjnej weszli:
- Elżbieta Dygaszewicz
- Jolanta Chmara

2) Na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w 2012 roku wybrano nowy Zarząd Oddziału.

W skład Zarządu weszli:
- Prof. dr hab. Dariusz Markowski – Prezes Oddziału
- Iwona Brzozowska – Wiceprezes
- Lucyna Lipkowska - Sekretarz
- Janusz Fleming – Skarbnik

Zarząd w takim składzie po kolejnych zebraniach sprawozdawczo-wyborczych funkcjonuje do dnia dzisiejszego.