Chronologia władz Oddziału Bydgoskiego SKZ


Na pierwszym zebraniu wyborczym w 2009 roku wybrano Zarząd Oddziału, powołując tym samym Oddział do istnienia.
Zarząd Główny Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków na posiedzeniu w dniu 9 listopada 2009 roku zatwierdził powstanie Oddziału Bydgoskiego SKZ i przyjął 22 nowych członków.

 1. W skład Zarządu weszli:
  • Prof. dr hab. Dariusz Markowski – Prezes Oddziału
  • Iwona Brzozowska – Wiceprezes
  • Aleksandra Olszewska-Piech - Sekretarz
  • Janusz Fleming – Skarbnik
  W skład Komisji Rewizyjnej weszli:
  • Elżbieta Dygaszewicz
  • Jolanta Chmara

 2. Na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w 2012 roku wybrano nowy Zarząd Oddziału.
 3. W skład Zarządu weszli:
  • Prof. dr hab. Dariusz Markowski – Prezes Oddziału
  • Iwona Brzozowska – Wiceprezes
  • Lucyna Lipkowska - Sekretarz
  • Janusz Fleming – Skarbnik
Zarząd w takim składzie po kolejnych zebraniach sprawozdawczo-wyborczych funkcjonuje do dnia dzisiejszego.