Członkowie wspierający:    Archaios    ART METAL    Autorska Pracownia Projektowa E.J. Wowczak    Castellum    Corneco    Dolina Pałaców i Ogrodów    Dyskret    Fabryka Norblina    Farby KABE    Firma Konserwatorska Piotr Białko    HERITAGE    Keim    Kingspan Insulation    Międzyuczelniany Instytut Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki    Muzeum Młynarstwa i Rolnictwa w Osiecznej    OTB    Pro Tempus    RECTOR    RESTAURO    Stocznia Cesarska    Visbud    Zamek Gniew   

III KONGRES KONSERWATORÓW POLSKICH


Raz na 10 lat Zarząd Główny Stowarzyszenia Konserwatorów jest pomysłodawcą oraz głównym organizatorem KONGRESÓW KONSERWATORÓW POLSKICH.

Pierwszy po II wojnie światowej I KONGRES KONSERWATORÓW POLSKICH zorganizowaliśmy w roku 2005 w Warszawie w Pałacu Kultury i Nauki. Towarzyszyły mu dyskusyjne panele tematyczne. Zakończony został przyjętą rezolucją, w której na podstawie zgłoszonych podczas dyskusji wniosków i postulatów, wytyczono kierunki działań na przyszłość.

II KONGRES KONSERWATORÓW POLSKICH zorganizowaliśmy wspólnie z naszymi partnerami w roku 2015 w Warszawie i Krakowie. W przeddzień sesji plenarnej odbyło się w Warszawie kilkanaście paneli dyskusyjnych, w kilku miejscach w siedzibach partnerów Kongresu. Warszawska część II Kongresu również zakończyła się Rezolucją, przyjętą na posiedzeniu plenarnym. Krakowskiej części Kongresu towarzyszyły dyskusje przy okrągłym stole z udziałem zagranicznych ekspertów.

III KONGRES KONSERWATORÓW POLSKICH 2025

Odbędzie się w roku 2025 w drugiej dekadzie października w Krakowie. Przy poprzednich Kongresach panele tematyczne odbywały się w przeddzień końcowego posiedzenia plenarnego. Wydaje nam się, że był pewien niedosyt wyczerpującej dyskusji, z uwagi na ograniczenia czasowe. Zarząd Główny SKZ, chcąc umożliwić przed III Kongresem przeprowadzenie pogłębionej dyskusji w przyjętych obszarach tematycznych, podjął decyzję, że rok 2024 będzie poświęcony dyskusjom w 19 tematycznych zespołach eksperckich.

Na czele eksperckich zespołów stanęli przewodniczący, powszechnie cenieni specjaliści w naszym środowisku, którzy zapraszać będą określone osoby do udziału w zespołach.