Członkowie wspierający:    Archaios    ART METAL    Autorska Pracownia Projektowa E.J. Wowczak    Castellum    Corneco    Dolina Pałaców i Ogrodów    Dyskret    Fabryka Norblina    Farby KABE    Firma Konserwatorska Piotr Białko    HERITAGE    Keim    Kingspan Insulation    Międzyuczelniany Instytut Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki    Muzeum Młynarstwa i Rolnictwa w Osiecznej    OTB    Pro Tempus    RECTOR    RESTAURO    Stocznia Cesarska    Visbud    Zamek Gniew   

Chronologia władz Oddziału Gdańskiego SKZ


 1. Na zebraniu założycielskim 8 marca 1984 roku skupiającym działaczy czterech ówczesnych województw: elbląskiego, olsztyńskiego, słupskiego i gdańskiego wybrano zarząd.
  • Skład zarządu:
   • Romuald Chomicz - prezes
   • Tadeusz Chrzanowski
   • Lucjan Czubiel
   • Bogusław Hanuszkiewicz
   • Maria Lubocka
   • Jerzy Stankiewicz
   • Stanisław Szpilewski
   Komisja Rewizyjna:
   • Krzysztof Jacuński
   • Grzegorz Sulikowski

 2. W wyniku wyboru 24 października 1988 roku powstał nowy zarząd.
  • Skład władz:
   • Janina Grabowska - prezes
   • Marcin Gawlicki - wiceprezes
   • Justyna Czyszek - sekretarz
   • Elżbieta Sieniawska - skarbnik
   • Tadeusz Chrzanowski - członek
   • Artur Kostarczyk - członek
   • Andrzej Macur - członek
   Komisja Rewizyjna:
   • Romuald Bławat
   • Maria Kosicka
   • Jerzy Stankiewicz

 3. Na walnym spotkaniu członków w dniu 27.04.1992 roku wybrano nowy zarząd.
  • Skład władz:
   • Andrzej Macur - prezes
   • Aleksander Piwek - wiceprezes
   • Justyna Czyszek - sekretarz
   • Elżbieta Sieniawska - skarbnik
   • Jerzy Stankiewicz - członek
   • Rajmund Wilimiński - członek
   Komisja Rewizyjna:
   • Maria Kosicka
   • Janina Grabowska
   • Irena Wasilewska

 4. W dniu 1.04.1995 roku w wyniku głosowania został wybrany nowy zarząd.
  • Skład władz:
   • Andrzej Macur - prezes
   • Justyna Czyszek
   • brak danych
   Komisja Rewizyjna:
   • brak danych

 5. W trakcie wyborów 6 maja 2001 roku powstały nowe władze oddziału.
  • Skład władz:
   • Jakub Szczepański - prezes
   • Andrzej Macur - wiceprezes
   • Justyna Czyszek - sekretarz
   Komisja Rewizyjna:
   • Aleksander Piwek
   • Janusz Tarnacki

 6. W dniu 7 października 2002 roku, po skróconej kadencji dotychczasowego zarządu, wybrano nowy zarząd. Przyjęto zasadę pełnienia nieprzerwanie funkcji prezesa jedynie przez dwie kadencje.
  • Skład władz:
   • Aleksander Piwek - prezes
   • Janusz Ciemnołoński - wiceprezes
   • Justyna Czyszek - sekretarz
   • Janusz Tarnacki - skarbnik
   • Robert Hirsch - członek
   • Maria J. Sołtysik - członek
   Komisja Rewizyjna:
   • brak danych

 7. W dniu 2.10.2005 dokonano wyboru nowego zarządu.
  • Skład władz:
   • Aleksander Piwek - prezes
   • Antoni Kapuściński - wiceprezes
   • Katarzyna Darecka - sekretarz
   • Janusz Tarnacki - skarbnik
   • Anita Jaśkiewicz-Sojak - członek
   Komisja Rewizyjna:
   • Elżbieta Ratajczyk-Piątkowska
   • Marcin Gawlicki
   • Bohdan Szermer

 8. W czasie zebrania wyborczego 6.10.2008 roku powstał nowy zarząd.
  • Skład władz:
   • Antoni Kapuściński - prezes
   • Maria J. Sołtysik - wiceprezes
   • Katarzyna Rozmarynowska - sekretarz
   • Janusz Tarnacki - skarbnik
   • Tomasz Karpowicz - członek
   • Anna Kriegseisen - członek
   • Aleksander Piwek - członek
   Komisja Rewizyjna:
   • Elżbieta Ratajczyk-Piątkowska
   • Katarzyna Darecka
   • Grzegorz Bukal

 9. W dniu 13 listopada 2014 nastąpiły wybory nowego zarządu.
  • Skład zarządu:
   • Aleksander Piwek - prezes
   • Tomasz Błyskosz - wiceprezes
   • Katarzyna Darecka - sekretarz
   • Piotr Samól - skarbnik
   Komisja Rewizyjna:
   • Renata Wiloch-Kozłowska
   • Janusz Tarnacki
   • Elżbieta Ratajczyk-Piątkowska

 10. W dniu 9 maja 2018 roku wybrany został nowy zarząd oddziału.
  • Skład władz:
   • Tomasz Błyskosz - prezes
   • Maria J. Sołtysik - wiceprezes
   • Katarzyna Darecka - sekretarz
   • Piotr Samól - skarbnik
   • Antoni Kapuściński - członek
   Komisja Rewizyjna:
   • Andrzej Macur
   • Maria Bigoś-Bojarska
   • Dorota Kurczalska

 11. W dniu 16 września 2022 roku wybrany został nowy zarząd oddziału.
  • Skład władz:
   • Tomasz Błyskosz - prezes
   • Renata Wiloch-Kozłowska - wiceprezes
   • Katarzyna Darecka - sekretarz
   • Piotr Samól - skarbnik
   • Joanna Harasim-Grym - członek