Chronologia władz Oddziału Gdańskiego SKZ1. Na zebraniu założycielskim 8 marca 1984 roku skupiającym działaczy czterech ówczesnych województw: elbląskiego, olsztyńskiego, słupskiego i gdańskiego wybrano zarząd.
Skład zarządu:
- Romuald Chomicz - prezes
- Tadeusz Chrzanowski
- Lucjan Czubiel
- Bogusław Hanuszkiewicz
- Maria Lubocka
- Jerzy Stankiewicz
- Stanisław Szpilewski
Komisja Rewizyjna:
- Krzysztof Jacuński
- Grzegorz Sulikowski

2. W wyniku wyboru 24 października 1988 roku powstał nowy zarząd.
Skład władz:
- Janina Grabowska - prezes
- Marcin Gawlicki - wiceprezes
- Justyna Czyszek - sekretarz
- Elżbieta Sieniawska - skarbnik
- Tadeusz Chrzanowski - członek
- Artur Kostarczyk - członek
- Andrzej Macur - członek
Komisja Rewizyjna:
- Romuald Bławat
- Maria Kosicka
- Jerzy Stankiewicz

3. Na walnym spotkaniu członków w dniu 27.04.1992 roku wybrano nowy zarząd.
Skład władz:
- Andrzej Macur - prezes
- Aleksander Piwek - wiceprezes
- Justyna Czyszek - sekretarz
- Elżbieta Sieniawska - skarbnik
- Jerzy Stankiewicz - członek
- Rajmund Wilimiński - członek
Komisja Rewizyjna:
- Maria Kosicka
- Janina Grabowska
- Irena Wasilewska

4. W dniu 1.04.1995 roku w wyniku głosowania został wybrany nowy zarząd.
Skład władz:
- Andrzej Macur - prezes
- Justyna Czyszek
- brak danych
Komisja Rewizyjna:
- brak danych

5. W trakcie wyborów 6 maja 2001 roku powstały nowe władze oddziału.
Skład władz:
- Jakub Szczepański - prezes
- Andrzej Macur - wiceprezes
- Justyna Czyszek - sekretarz
Komisja Rewizyjna:
- Aleksander Piwek
- Janusz Tarnacki

6. W dniu 7 października 2002 roku, po skróconej kadencji dotychczasowego zarządu, wybrano nowy zarząd. Przyjęto zasadę pełnienie nieprzerwanie funkcji prezesa jedynie przez dwie kadencje.
Skład władz:
- Aleksander Piwek - prezes
- Janusz Ciemnołoński - wiceprezes
- Justyna Czyszek - sekretarz
- Janusz Tarnacki - skarbnik
- Robert Hirsch - członek
- Maria J. Sołtysik - członek
Komisja Rewizyjna:
- brak danych

7. W dniu 2.10.2005 dokonano wyboru nowego zarządu.
Skład władz:
- Aleksander Piwek - prezes
- Antoni Kapuściński - wiceprezes
- Katarzyna Darecka - sekretarz
- Janusz Tarnacki - skarbnik
- Anita Jaśkiewicz-Sojak - członek
Komisja Rewizyjna:
- Elżbieta Ratajczyk-Piątkowska
- Marcin Gawlicki
- Bohdan Szermer

8. W czasie zebrania wyborczego 6.10.2008 roku powstał nowy zarząd.
Skład władz:
- Antoni Kapuściński - prezes
- Maria J. Sołtysik - wiceprezes
- Katarzyna Rozmarynowska - sekretarz
- Janusz Tarnacki - skarbnik
- Tomasz Karpowicz - członek
- Anna Kriegseisen - członek
- Aleksander Piwek - członek
Komisja Rewizyjna:
- Elżbieta Ratajczyk-Piątkowska
- Katarzyna Darecka
- Grzegorz Bukal

9. W dniu 13 listopada 2014 nastąpiły wybory nowego zarządu.
Skład zarządu:
- Aleksander Piwek - prezes
- Tomasz Błyskosz - wiceprezes
- Katarzyna Darecka - sekretarz
- Piotr Samól - skarbnik
Komisja Rewizyjna:
- Renata Wiloch-Kozłowska
- Janusz Tarnacki
- Elżbieta Ratajczyk-Piątkowska

10. W dniu 9 maja 2018 roku wybrany został nowy zarząd oddziału.
Skład władz:
- Tomasz Błyskosz - prezes
- Maria J. Sołtysik - wiceprezes
- Katarzyna Darecka - sekretarz
- Piotr Samól - skarbnik
- Antoni Kapuściński - członek
Komisja Rewizyjna:
- Andrzej Macur
- Maria Bigoś-Bojarska
- Dorota Kurczalska