Członkowie wspierający:    Archaios    ART METAL    Autorska Pracownia Projektowa E.J. Wowczak    Castellum    Corneco    Dolina Pałaców i Ogrodów    Dyskret    Fabryka Norblina    Farby KABE    Firma Konserwatorska Piotr Białko    HERITAGE    Keim    Kingspan Insulation    Międzyuczelniany Instytut Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki    Muzeum Młynarstwa i Rolnictwa w Osiecznej    OTB    Pro Tempus    RECTOR    RESTAURO    Stocznia Cesarska    Visbud    Zamek Gniew   

Laureaci konkursu Generalnego Konserwatora Zabytków i Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków


Komisja Konkursowa, która pracowała w dniach 15-22 listopada 2021 r. rozstrzygnęła Konkurs Generalnego Konserwatora Zabytków i ZG Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków na najlepsze prace studialne, naukowe oraz popularyzatorskie, dotyczące ochrony zabytków i muzealnictwa - edycja 2021.

Na Konkurs wpłynęło 47 prac, wśród których znalazły się:

  • 8 doktorskich,
  • 29 magisterskich
  • 1 inżynierska
  • 4 wieńczące studia podyplomowe
  • 5 opracowań naukowych,
z następujących uczelni i instytucji: ASP Kraków - 9, Politechnika Krakowska - 9, ASP Warszawa – 8, Politechnika Warszawska – 6, UMK Toruń – 3, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach – 3, Uniwersytet Jagielloński – 2, Uniwersytet w Bydgoszczy – 2, Politechnika Wrocławska – 1, Instytut Kaszubski w Gdańsku - 1, Fundacja Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej – 1, Muzeum w Gliwicach – 1, Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego – 1.

Komisja stwierdziła, że większość prac zgłoszonych do Konkursu cechuje wysoki poziom merytoryczny i naukowy.

Po zapoznaniu się z pracami, Komisja jednogłośnie przyznała:
  • 10 nagród, każda w wysokości 5000,- zł (brutto)
  • 11 wyróżnień, każde w wysokości 2727,- zł (brutto)
następującym uczestnikom Konkursu:Nagrody przyznane w 2021Autor: dr inż. Krzysztof Ałykow
tytuł Analiza formy i pracy statycznej konstrukcji drewnianych więźb dachowych wybranych kościołów ewangelickich Dolnego Śląska.
rodzaj doktorska
promotor prof. dr hab. inż. Jerzy Jasieńko
współpromotor dr hab. inż. Romuald Tarczewski
uczelnia/instytucja Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury
Autor: mgr inż. arch. Karol Argasiński
tytuł Reinterpreting conservation and management methods of build heritage with Historic Building Information Modelling, based on restoration processes of Court-Park Establishment in Tryńcza, for social purpose.
rodzaj magisterska
promotor prof. dr hab. inż. arch. Małgorzata Rozbicka
uczelnia/instytucja Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej
Autor: dr inż. arch. Dominika Długosz
tytuł Adaptacja zabytkowych kościołów katolickich do nowych funkcji na wybranych przykładach w Polsce oraz Europie zachodniej
rodzaj praca doktorska
promotor prof. zw. dr hab. inż. arch Andrzej Kadłuczka
uczelnia/instytucja Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Instytut Historii Architektury i Konserwacji Zabytków
Autorzy: śp. Piotr Napierała, mgr Wojciech Kapałczyński
tytuł Zamki, pałace i dwory Kotliny Jeleniogórskiej
rodzaj praca popularyzatorska
uczelnia/instytucja Fundacja Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej
Autor: mgr Aleksandra Klasura
tytuł praktyczna: Konserwacja i Restauracja zespołu ceramicznych płytek z okresu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z wytwórni Kamionka w Łysej Górze
tytuł teoretyczna: Nieoficjalne Muzeum. Problematyka aranżacji wystawy i konserwacji prewencyjnej obiektów sztuki współczesnej na przykładzie Jerzego Chojnackiego oraz Zofii i Wojciecha Czerwoszów przy ulicy Niekłańskiej 29 w Warszawie
rodzaj praca magisterska
promotor p. praktycznej dr hab. Joanna Czernichowska, prof. uczelni i prof. dr hab. Jacek Martusewicz
promotor p.teoretycznej dr hab. Joanna Czernichowska, prof. uczelni
uczelnia/instytucja Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
Autor: mgr inż. arch. Paulina Pawlikowska (Pernak)
tytuł Architektura modernistyczna jako środowisko działań modernizacyjnych. Rewaloryzacja łaźni solankowych w Ciechocinku.
rodzaj magisterska
promotor dr hab. inż. arch. Jan Słyk, prof. PW
uczelnia/instytucja Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej
Autor: mgr inż. arch. Ewa Pokorska-Ożóg
tytuł Kolory miasta
rodzaj książka, praca popularyzatorska
uczelnia/instytucja Muzeum w Gliwicach
Autor: mgr inż. arch. kraj. Aleksandra Skrzypek
tytuł Rewitalizacja obszaru dawnych klinik w dzielnicy "Wesoła" w Krakowie
rodzaj magisterska
promotor dr hab. inż. arch. Katarzyna Hodor, prof. PK
współpromotor dr hab. inż. arch. kraj. Miłosz Zieliński
uczelnia/instytucja Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Autor: dr inż. arch. Anna Staniewska
tytuł Obłędne Ogrody: idea krajobrazu terapeutycznego w kompozycji zespołów szpitali psychiatrycznych XIX i początku XX wieku.
rodzaj książka (monografia naukowa)
uczelnia/instytucja Katedra Architektury Krajobrazu, wydział Architektury Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
Autor: mgr Katarzyna Szarszewska
tytuł Restytucja dzieł sztuki w prawie i praktyce austriackiej
rodzaj praca magisterska
promotor prof. dr hab. Piotr Dobosz
uczelnia/instytucja Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Prawa i Administracji


Wyróżnienia przyznane w 2021Autor: mgr Michał Kowalczyk
tytuł praktyczna: Problematyka konserwacji i restauracji obrazu Maria z Dzieciątkiem, autor/warsztat nieznane, ok 1520, malarstwo na desce. Muzeum Narodowe w Warszawie.
tytuł teoretyczna: Możliwości sprzętowe a ograniczenia diagnostyczne - badania stanu zachowania obiektu zabytkowego na przykładzie obrazu "Maria z Dzieciątkiem" nieznanego malarza niemieckiego, ok 1520, malarstwo na desce, własność Muzeum Narodowego w Warszawie
rodzaj magisterska
promotor p. praktyczna: dr hab. Joanna Czernichowska, prof. ASP
promotor p. teoretyczna: dr hab. Joanna Czernichowska, prof. ASP i dr Anna Nowicka
uczelnia/instytucja Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
Autor: dr Ewa Lisiak
tytuł Problematyka technologiczno-konserwatorska Grupy św. Jerzego (ok.1420) z kościoła NMP w Gdańsku - rekonstrukcja zabytkowej polichromii metodą mas mikrosferowych
rodzaj praca doktorska
promotor dr hab. Danuta Stępień, prof. ASP
uczelnia/instytucja Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Autor: mgr Daria Agnieszka Maciąg
tytuł praktyka: Konserwacja i restauracja chrzcielnicy drewnianej z 1884 roku, autorstwa Johanna Gaedke, z kościoła p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Drawnie
tytuł teoria: Projekt konserwatorski dla kościoła p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Drawnie wraz z dokumentacją badań
rodzaj praca magisterska
promotor praktyka: dr hab. Jacek Stachera, prof. UMK
promotor teoria: dr Joanna Arszyńska
uczelnia/instytucja Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Sztuk Pięknych
Autor: mgr Paulina Miąsik
tytuł praktyczna: Zagadnienia związane z konserwacją i restauracją dwóch kolorowanych fotografii wykonanych w technice srebrowo-żelatynowej na podłożu płóciennym naciągniętych na krosno malarskie przedstawiających Romana Hulewicza i Józefę z Ulatowskich Hulewiczową wykonanych w warsztacie nieznanego fotografa w Berlinie na przełomie XIX i XX w własność prywatna
tytuł teoretyczna: Kolorowe fotografie: zagadnienia technologiczne i hodtoryczne
rodzaj magisterska
promotor dr hab. Izabela Zając, prof. ASP
uczelnia/instytucja Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
Autor: dr Anna Mistewicz
tytuł Most Kierbedzia w Warszawie
rodzaj praca doktorska
promotor dr hab. inż. arch. Piotr Molski, prof. PW
współpromotor dr hab. inż. Barbara Rymsza, prof. IBDiM
uczelnia/instytucja Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej
Autor: mgr Anna Rottau
tytuł praktyczna: Konserwacja i restauracja XVI-wiecznego epitafium ze sceną Ukrzyżowania na podłożu drewnianym z Muzeum Archidiecezjalnego we Wrocławiu
tytuł teoretyczna: Tła pejzażowe w późnogotyckim malarstwie tablicowym w kontekście śląskiego epitafium ze sceną Ukrzyżowanie z Muzeum Archidiecezjalnego we Wrocławiu (1 poł. XVI w.)
rodzaj magisterska
promotor prof. dr hab. Krzysztof Chmielewski
uczelnia/instytucja Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
Autor: mgr Krystyna Tomasik
tytuł praktyczna: Przywrócenie pierwotnej formy makiety z przedstawieniem tańca ludowego na podstawie analizy etnochoreograficznej - problematyka konserwatorska
tytuł teoretyczna: Nieoczywiste funkcje lalki
rodzaj praca magisterska
promotor p. praktycznej: dr Monika Stachurska
promotor p.teoretycznej: dr Anna Rudzka
uczelnia/instytucja Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
Autor: dr Marek Wawrzkiewicz
tytuł Rozwój historycznych metod konserwacji zabytków kamiennych w aspekcie technicznym i estetycznym na przykładzie konserwacji renesansowego frontonu budynku bramnego Zamku Piastów Śląskich w Brzegu
rodzaj praca doktorska
promotor prof. dr hab. Ireneusz Płuska
uczelnia/instytucja Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
Autor: mgr inż. arch. Monika Anna Węgierek
tytuł Współczesne kierunki transformacji przestrzeni śródmiejskiej w Warszawie. Wczoraj, dziś i jutro Pasażu "Wiecha" w kompleksie urbanistycznym Ściany Wschodniej.
rodzaj praca magisterska
promotor prof. dr hab. inż. arch. Małgorzata Rozbicka
uczelnia/instytucja Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej
Autor: mgr Katarzyna Witalis
tytuł Polichromia ścienna drewnianego kościoła w Haczowie (1494?). Wpływ ingerencji konserwatorskich z 2. połowy XX wieku na współczesny odbiór materii malarskiej
rodzaj magisterska
promotor dr hab. Jarosław Adamowicz, prof. ASP
uczelnia/instytucja Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
Autor: mgr inż. arch. Zofia Wróblewska
tytuł Wyszkowska Fabryka Mebli: drugie życie obiektów przemysłowych doby powojennego modernizmu.
rodzaj magisterska
promotor dr hab. inż. arch. Grzegorz Rytel
uczelnia/instytucja Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej