Członkowie wspierający:    Archaios    ART METAL    Autorska Pracownia Projektowa E.J. Wowczak    Castellum    Cegielnia Trojanowscy    Corneco    Dolina Pałaców i Ogrodów    Dyskret    Fabryka Norblina    Farby KABE    Firma Konserwatorska Piotr Białko    HERITAGE    Keim    Kingspan Insulation    Międzyuczelniany Instytut Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki    Muzeum Młynarstwa i Rolnictwa w Osiecznej    OTB    Pro Tempus    RECTOR    RESTAURO    Stocznia Cesarska    Visbud    Zamek Gniew   
Zjazd Delegatów - 19 października 2022, Toruń, Ratusz Staromiejski
Zarząd Główny
mgr Jacek Rulewicz prezes Warszawa
mgr Roman Marcinek wiceprezes Kraków
dr Marek Rubnikowicz wiceprezes Toruń
dr Żaneta Gwardzińska-Chowaniec sekretarz generalny Warszawa
mgr Katarzyna Braun skarbnik Warszawa
prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Kadłuczka członek Kraków
dr Krzysztof Ałykow członek Wrocław
dr Dariusz Kopciowski członek Lublin
prof. dr hab. Artur Różański członek Poznań
dr inż. arch. Łukasz Urbańczyk członek Ruda Śląska
mgr Iwona Solisz członek Opole
Główna Komisja Rewizyjna
mgr Olgierd Jakubowski przewodniczący Warszawa
mgr Lech Narębski wiceprzewodniczący Toruń
mgr inż. arch. Tomasz Błyskosz sekretarz Gdańsk
Komisja Kwalifikacyjna
prof. dr hab. Andrzej Gaczoł przewodniczący Kraków
prof. dr hab. Kazimierz Kuśnierz członek Kraków
prof. dr hab. Aleksander Piwek członek Kraków
Sąd Koleżeński
mgr Alicja Lutostańska przewodnicząca Warszawa
mgr inż. Leszek Czapski członek Warszawa
mgr Juliusz Wendlandt członek Warszawa
mgr Wojciech Kapalczyński członek Warszawa