Członkowie wspierający:    Archaios    ART METAL    Autorska Pracownia Projektowa E.J. Wowczak    Castellum    Cegielnia Trojanowscy    Corneco    Dolina Pałaców i Ogrodów    Dyskret    Fabryka Norblina    Farby KABE    Firma Konserwatorska Piotr Białko    HERITAGE    Keim    Kingspan Insulation    Międzyuczelniany Instytut Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki    Muzeum Młynarstwa i Rolnictwa w Osiecznej    OTB    Pro Tempus    RECTOR    RESTAURO    Stocznia Cesarska    Visbud    Zamek Gniew   
Zjazd Delegatów - 16 listopad 2018, Warszawa, Hotel Łazienkowski
Zarząd Główny
prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Kadłuczka prezes Kraków
mgr inż. arch. Tomasz Błyskosz wiceprezes Gdańsk
mgr Jerzy Szałygin wiceprezes Warszawa
mgr Jacek Rulewicz sekretarz generalny Warszawa
mgr Janusz Mróz skarbnik Warszawa
mgr Katarzyna Braun członek Warszawa
dr Dariusz Kopciowski członek Lublin
dr Halina Landecka członek Lublin
dr Maciej Prarat członek Toruń
mgr Iwona Solisz członek Opole
mgr Ewa Stanecka członek Szczecin
Główna Komisja Rewizyjna
mgr Olgierd Jakubowski przewodniczący Warszawa
mgr Lech Narębski wiceprzewodniczący Toruń
mgr Dąbrówka Lipska sekretarz Warszawa
Komisja Kwalifikacyjna
dr hab. inż. arch. Andrzej Gaczoł prof. PK przewodniczący Kraków
prof. dr hab. inż. arch. Kazimierz Kuśnierz członek Kraków
dr hab. inż. arch. Aleksander Piwek członek Gdańsk
Sąd Koleżeński
mgr Alicja Lutostańska przewodnicząca Warszawa
dr inż. Ryszard Jurkiewicz członek Warszawa
mgr inż. Krzysztof Janus członek Lublin
mgr Sławomir Safarzyński członek Warszawa