Członkowie wspierający:    Archaios    ART METAL    Autorska Pracownia Projektowa E.J. Wowczak    Castellum    Cegielnia Trojanowscy    Corneco    Dolina Pałaców i Ogrodów    Dyskret    Fabryka Norblina    Farby KABE    Firma Konserwatorska Piotr Białko    HERITAGE    Keim    Kingspan Insulation    Międzyuczelniany Instytut Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki    Muzeum Młynarstwa i Rolnictwa w Osiecznej    OTB    Pro Tempus    RECTOR    RESTAURO    Stocznia Cesarska    Visbud    Zamek Gniew   
Zjazd Delegatów Wojanów 28 – 29 listopad 2008
Zarząd Główny
prof. dr hab. Jerzy Jasieńko prezes Wrocław
prof. dr hab. inż. arch. Kazimierz Kuśnierz wiceprezes Kraków
mgr inż. Piotr Napierała wiceprezes Wrocław
mgr inż. arch. Maria Sarnik – Konieczny sekretarz generalny Kraków
dr inż. arch. Marek Barański skarbnik Warszawa
prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Kadłuczka członek prezydium Kraków
mgr Jacek Rulewicz członek prezydium Warszawa
mgr inz. Leszek Czapski członek Warszawa
dr inż. Lech Engel członek Wrocław
mgr Dariusz Kopciowski członek Lublin
mgr inż. arch. Anna Rostkowska członek Warszawa
Głowna Komisja Rewizyjna
dr Tadeusz Rudkowski przewodniczący Warszawa
mgr Alicja Lutostańska członek Warszawa
mgr Jerzy Szałygin członek Warszawa
Komisja Kwalifikacyjna
prof. dr hab. inż. arch. Maciej Pawlicki przewodniczący Kraków
mgr inż. arch. Maciej Małachowicz wiceprzewodniczący
dr Andrzej Gaczoł członek Kraków
mgr Wojciech Kapałczyński członek Jelenia Góra
dr Marek Gosztyła członek Przemyśl
Sąd Koleżeński
mgr inż. arch. Mieczysław Soczyński przewodniczący Warszawa
mgr Bartłomiej Konarski sekretarz Warszawa
mgr inż. arch. Andrzej Kubik członek Wrocław
mgr Lech Narębski członek Toruń
mgr inż. Antoni Kapuściński członek Gdańsk