Członkowie wspierający:    Archaios    ART METAL    Autorska Pracownia Projektowa E.J. Wowczak    Castellum    Cegielnia Trojanowscy    Corneco    Dolina Pałaców i Ogrodów    Dyskret    Fabryka Norblina    Farby KABE    Firma Konserwatorska Piotr Białko    HERITAGE    Keim    Kingspan Insulation    Międzyuczelniany Instytut Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki    Muzeum Młynarstwa i Rolnictwa w Osiecznej    OTB    Pro Tempus    RECTOR    RESTAURO    Stocznia Cesarska    Visbud    Zamek Gniew   

Zjazd Organizacyjny SKZ – Muzeum Etnograficzne w Warszawie - 22 – 23 październik 1981 r.
22.10.1981 dniem powstania SKZ (za M. Sarnik – Konieczna).
Obrady prowadził dr Marian Arszyński.
Podczas posiedzenia uchwalono I statut SKZ.
Pierwszym kandydatem na Prezesa ZG SKZ był Jerzy Łomnicki – nie wyraził zgody na kandydowanie.
Na I Prezesa ZG SKZ wybrano Wawrzyńca Kopczyńskiego – WKZ Leszno.

Skład I Zarządu Głównego SKZ:
mgr Wawrzyniec Kopczyński prezes Leszno
prof. Zygmunt Świechowski wiceprezes Warszawa
doc. Henryk Kondziela wiceprezes Poznań
dr Tadeusz Rudkowski sekretarz generalny Warszawa
mgr inż. arch. Maria Sarnik – Konieczna skarbnik Warszawa
mgr inż. arch. Antoni Kąsinowski członek Poznań
mgr Jerzy Łomnicki członek Poznań
dr Stanisław Michalczuk członek
doc. Tadeusz Poklewski członek Łódź
prof. Władysław Ślesiński członek Kraków
mgr Jerzy Tur członek Rzeszów
Brak
Głównej Komisji Rewizyjnej
Komisji Kwalifikacyjnej prof. Wojciech Kalinowski przewodniczący
Sądu Koleżeńskiego