Członkowie wspierający:    Archaios    ART METAL    Autorska Pracownia Projektowa E.J. Wowczak    Castellum    Cegielnia Trojanowscy    Corneco    Dolina Pałaców i Ogrodów    Dyskret    Fabryka Norblina    Farby KABE    Firma Konserwatorska Piotr Białko    HERITAGE    Keim    Kingspan Insulation    Międzyuczelniany Instytut Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki    Muzeum Młynarstwa i Rolnictwa w Osiecznej    OTB    Pro Tempus    RECTOR    RESTAURO    Stocznia Cesarska    Visbud    Zamek Gniew   
Kadencja 2014 – 2018 (Pierwsza 4 – letnia)
Zjazd Delegatów - 21 listopada 2014 - Warszawa, Łazienki Królewskie
Zarząd Główny
prof. dr hab .inż. arch. Andrzej Kadłuczka prezes Kraków
mgr inż. Piotr Napierała wiceprezes Wrocław
mgr Jerzy Szałygin wiceprezes Warszawa
mgr Jacek Rulewicz sekretarz generalny Warszawa
dr Dariusz Kopciowski skarbnik Lublin
mgr Katarzyna Braun członek Warszawa
dr inż. Antoni Kapuściński członek Gdańsk
mgr inż. arch. Andrzej Kubik członek Wrocław
mgr Janusz Mróz członek Warszawa
mgr inż. arch. Maria Sarnik – Konieczna członek Warszawa
mgr Ewa Stanecka członek Szczecin
Główna Komisja Rewizyjna
mgr Olgierd Jakubowski przewodniczący Warszawa
mgr Lech Narębski z-ca przewodniczącego Toruń
dr inż. arch. Beata Makowska sekretarz Szczecin
Komisja Kwalifikacyjna
dr hab. inż. arch. Andrzej Gaczoł prof. PK przewodniczący Kraków
prof. dr hab. inż. arch. Kazimierz Kuśnierz członek Kraków
dr hab. inż. arch. Aleksander Piwek członek Gdańsk
dr inż. arch. Jolanta Sroczyńska członek Kraków
mgr Juliusz Wendlandt członek Warszawa
Sąd Koleżeński
mgr inż. arch. Mieczysław Soczyński przewodniczący Warszawa
dr Maria Stępińska – Gałęza sekretarz Warszawa
mgr inż. Krzysztof Janus członek Lublin
mgr Emanuel Okoń członek Toruń