Archiwum wiadomości

WIADOMOŚCI KONSERWATORSKIE NR 39/2014

Zapraszamy do zapoznania się z nowym numerem kwartalnika Wiadomości Konserwatorskie - Journal of Heritage Conservation.

Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego SKZ w mijającej kadencji

XVIII WALNY ZJAZD DELEGATÓW

W dniu 21 listopada 2014 r. w Łazienkach Królewskich w Warszawie odbędzie się Walny Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków.

WIADOMOŚCI KONSERWATORSKIE NR 38/2014

Zapraszamy do zapoznania się z nowym numerem kwartalnika Wiadomości Konserwatorskie - Journal of Heritage Conservation.

Konferencja konserwatorska

W dniach 26-27 września w Krakowie odbędzie się konferencja konserwatorska dedykowana pamięci Barbary Tondos i Jerzego Tura pt. "Drogi i bezdroża. Ochrona zabytków w Polsce południowo-wschodniej po 1945 roku".

NEKROLOG

Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków żegna Dr. Tadeusza Marię Rudkowskiego – Honorowego Członka naszego Stowarzyszenia. Urodzony w maju 1920 roku we Lwowie – historyk sztuki, wysokiej klasy specjalista, nieprzeciętna postać, a jednocześnie pełen życzliwości kolega.

Konferencja naukowa SHATIS 2015

W dniach 9-11 wrześnai 2015 roku we Wrocławiu odbędzie się trzecia z cyklu międzynarodowych konferencji SHATIS (International Conference on Structural Health Assessment of Timber Structures).

SEMINARIUM PRAWA OCHRONY ZABYTKÓW

W dniach 22-24 września 2014 r. w Lubostroniu odbędzie się I Ogólnopolskie Seminarium PRAWA OCHRONY ZABYTKÓW dla młodych naukowców, doktorantów i studentów.

Komunikat z posiedzenia Zarządu Głównego SKZ

3 lipca 2014 r., w Warszawie odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego SKZ pod przewodnictwem Prezesa Prof. Andrzeja Kadłuczki

Targi DZIEDZICTWO 2014

W dniach 7-9 października 2014 r. w Warszawie odbędą się II Targi Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Ochrony, Wyposażenia Archiwów, Muzeów i Bibliotek DZIEDZICTWO 2014.

WIADOMOŚCI KONSERWATORSKIE NR 37/2014

Zapraszamy do zapoznania się z pierwszym tegorocznym numerem Wiadomości Konserwatorskich - Journal of Heritage Conservation.

Komunikat z posiedzenia Zarządu Głównego SKZ

W dniu 14 maja 2014 r., w Warszawie, pod przewodnictwem Profesora Andrzeja Kadłuczki obradował Zarząd Główny SKZ

„Profesor Marian Konieczny w Alei Sław”

Zarząd Główny Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków z wielką przyjemnością przyjmuje zaproszenie do objęcia Patronatem Honorowym VII edycję przedsięwzięcia kulturalno-artystycznego „Profesor Marian Konieczny w Alei Sław”.

NEKROLOG

Pogrążeni w głębokim smutku żegnamy
Dr. Wojciecha Fijałkowskiego
Długoletniego dyrektora Muzeum w Wilanowie, Członka Honorowego Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków oraz wielu innych organizacji społecznych.
Wspaniałego Człowieka oddanego ochronie polskiego dziedzictwa kulturowego.

Najbliższym, Przyjaciołom i Współpracownikom składamy w imieniu wszystkich członków Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków wyrazy głębokiego współczucia

Zarząd Główny Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków,
Zarząd Oddziału Mazowieckiego Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków

Projekt Statutu SKZ

Szanowni Państwo Członkowie SKZ,
Poniżej załączamy projekt nowego Statutu Stowarzyszenia, który będzie nowelizowany przez Walny Zjazd Delegatów w listopadzie br.