Archiwum wiadomości

Komunikat z posiedzenia Zarządu Głównego SKZ

W dniu 3 grudnia 2013 r. w Warszawie, pod przewodnictwem Prezesa SKZ Profesora Andrzeja Kadłuczki odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Stowarzyszenia.

WIADOMOŚCI KONSERWATORSKIE NR 34/2013

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym numerem Wiadomości Konserwatorskich - Journal of Heritage Conservation.

Seminarium na Wawelu - relacja

W dniu 14 września w Krakowie odbyło się seminarium "Stan i perspektywy ochrony dziedzictwa architektury i sztuki sakralnej w Polsce na początku XXI wieku", podczas którego zostały wręczone ordery i odznaczenia państwowe, nagroda Ks. Prof. Janusza S. Pasierba „CONCERVATOR ECCLESIAE” oraz nagrody MKiDN i SKZ.

Konferencja pt. „Miedzy ortodoksją a kreacją... 2013

W dniach 16-17 października 2013, w Warszawie odbędzie się piąta konferencja z cyklu „Między ortodoksją a kreacją. Dialog konserwatorsko-architektoniczny”, organizowana przez Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie wraz ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich SARP i Stowarzyszeniem Konserwatorów Zabytków. Cztery poprzednie konferencje, które odbyły się w latach 2009 – 2012, zostały bardzo pozytywnie ocenione przez uczestniczących w nich architektów i konserwatorów z całej Polski. W każdej dwudniowej konferencji wzięło udział 270 – 300 uczestników.

Konferencja w Żyrardowie

W terminie 10-11 października 2013 r. w Żyrardowie odbędzie się kolejna konferencja z cyklu "Adaptacja i finansowanie obiektów zabytkowych", pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Żyrardowa, we współpracy z ZG SKZ i ZG SAR, patronatem medialnym Wydawnictwa C.H. BECK. Organizator zaprasza konserwatorów zabytków, architektów, projektantów, zarządców, oraz rzeczoznawców.

Konferencja naukowa

Muzeum Pałac w Wilanowie oraz Instytut Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego zapraszają do nadsyłania abstraktów na międzynarodową konferencję pt. "Nowożytna willa: Zmysły i percepcje wobec materialności", która odbędzie się w pałacu w Wilanowie w dniach 15-17 października 2014 r.

Seminarium

Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków, Zarząd Główny oraz Oddział Małopolski, Politechnika Krakowska Wydział Architektury oraz Uniwersytet Jana Pawła II zapraszają na Seminarium "Stan i perspektywy ochrony dziedzictwa architektury i sztuki sakralnej w Polsce na początku XXI wieku".

Pismo do Ministra Sprawiedliwości

Zarząd Główny Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, wystosował pismo do Ministra Sprawiedliwości, wyrażając swoją opinię o przedstawionym projekcie ustawy o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów...

WIADOMOŚCI KONSERWATORSKIE NR 33/2013

Zapraszamy do zapoznania się z nowym numerem Wiadomości Konserwatorskich.

Konferencja naukowa

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie zaprasza na konferencję naukową pt. „Między tradycją a nowoczesnością. Polskie i niemieckie muzealnictwo na Pomorzu”.

Międzynarodowa konferencja naukowa

W dniach 19 do 21 września br., w Toruniu odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa pn. "Badania architektoniczne - historia i perspektywy rozwoju".

Komunikat z posiedzenia Zarządu Głównego SKZ

Dnia 11 kwietnia 2013 r. pod przewodnictwem Profesora Andrzeja Kadłuczki obradował w Warszawie Zarząd Główny SKZ.

Konferencja „ANTIKON 2013

W dniach 16-18 września 2013 r., w Koszalinie odbędzie się XIV Polsko - Niemiecka Konferencja i podróż studyjna „ANTIKON 2013 Architektura ryglowa – wspólne dziedzictwo”. Tematem wiodącym tegorocznego spotkania będzie Architektura sakralna – zarządzanie obiektem zabytkowym.

"Ku nowej filozofii dziedzictwa"

W dniu 25 marca br., o godz. 18.00, w Zamku Królewskim w Warszawie (Sala Koncertowa) odbędzie się rozmowa o tomie esejów i artykułów profesora Andrzeja Tomaszewskiego, wydanych nakładem Międzynarodowego Centrum Kultury. W spotkaniu udział wezmą: dr Ewa Święcka (autorka wyboru i opracowania tekstów zawartych w opublikowanym tomie), prof. Andrzej Rottermund (dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie) oraz prof. Jacek Purchla (dyrektor Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie).

Odszedł Pan ANDRZEJ MIARKOWSKI

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że odszedł Pan ANDRZEJ MIARKOWSKI.

Prezes Oddziału Poznańskiego Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, Konserwator dzieł sztuki, zwłaszcza malarstwa i rzeźby drewnianej.

Był absolwentem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki.

Przez wiele lat kierował działem Konserwacji Dzieł Sztuki w Polskich Pracowniach Konserwacji Zabytków, gdzie miał dorobek wielu wykonanych konserwacji i uratowanych dzieł sztuki, również sakralnej.

W ostatnich latach prowadził Fundację „Polska Sztuka Użytkowa”, a także z upoważnienia Zarządu Głównego reprezentował go we współpracy Stowarzyszenia z Międzynarodowymi Tragami Poznańskimi Sp. z o.o.

Będzie nam Go bardzo brakowało.

Zarząd Główny Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków