Archiwum wiadomości

III Forum Architecturae Poloniae Medievalis

Szanowni Państwo,
przypominamy, że w dniach 22-24 marca 2013 roku, w Krakowie, w Instytucie Historii Architektury i Konserwacji Zabytków WA PK odbędzie się III Forum Architecturae Poloniae Medievalis.

Konferencja

W dniach 25-26 marca 2013 r., w Warszawie odbędzie się II edycja Konferencji z cyklu „Zachowanie dziedzictwa narodowego; inwestowanie w obiekty zabytkowe i ich adaptacja”.

Konferencja organizowana przez Polski Komitet do spraw UNESCO

W dniu 25 lutego 2013 r., w Sali Kolumnowej, w gmachu Sejmu RP odbędzie się Konferencja pod honorowym patronatem Marszałek Sejmu RP Ewy Kopacz, organizowana przez Polski Komitet do spraw UNESCO we współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Kongres konserwatorski w Madrycie

W dniach 20-22 czerwca 2013 r., w Madrycie odbędzie się Międzynarodowy Kongres Konserwatorski. Kongres organizowany jest przez Wydział Architektury Politechniki w Madrycie i Uniwersytet we Florencji.

Konkurs Generalnego Konserwatora Zabytków i SKZ

Informacja o wynikach Konkursu Generalnego Konserwatora Zabytków i Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków na najlepsze prace naukowe, projektowe i popularyzatorskie z ochrony zabytków i muzealnictwa 2012.

WIADOMOŚCI KONSERWATORSKIE NR 32/2012

Zapraszamy do zapoznania się z nowym numerem Wiadomości Konserwatorskich.

Nie żyje Dyrektor Piotr Ogrodzki

W dniu 17 stycznia b.r. odszedł od nas niespodziewanie PIOTR OGRODZKI (ur. 1958 r.) - prawnik - kryminalistyk, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowych studiów muzeologicznych.

Od 1984 roku specjalizował się w zabezpieczeniach obiektów zabytkowych przed przestępczością i pożarem.

Był współtwórcą i wieloletnim dyrektorem wyjątkowej, wyspecjalizowanej instytucji kultury -Ośrodka Ochrony Zbiorów Publicznych. Od roku 2011 piastował stanowisko wicedyrektora Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. Od roku 1993 był członkiem Międzynarodowego Komitetu Bezpieczeństwa Muzeów (ICMS), na forum którego cieszył się niekwestionowanym autorytetem.
Autor licznych artykułów, poświęconych problemom przestępczości przeciwko dobrom kultury oraz ich zabezpieczeniu. Współautor publikacji, między innymi: „Vademecum – ochrona obiektów sakralnych”, „Vademecum zabezpieczenia muzeów”, „Zabezpieczenie obiektów sakralnych”, „Zagrożenie zabytków przestępczością”.
Redaktor Naczelny kwartalnika „Cenne, bezcenne, utracone”.

Był inicjatorem i realizatorem systemowych przedsięwzięć, które na przestrzeni lat funkcjonowania Ośrodka Ochrony Zbiorów Publicznych, pozwoliły na podniesienie stanu bezpieczeństwa polskich muzeów, zabytkowych obiektów sakralnych, archiwów i bibliotek, a ścisłe współdziałanie ze Służbą Ochrony Zabytków, Policją, Strażą Graniczną, Służbą Celną Państwową Strażą Pożarną, Interpolem - przyczyniło się do uratowania i odzyskania wielu cennych dóbr kultury.

Piotr Ogrodzki był człowiekiem wyjątkowym, skromnym, koleżeńskim, o wielkiej wrażliwości, poczuciu odpowiedzialności, świetny organizator, wybitny specjalista, optymistycznie nastawiony do świata i przyjaźnie do drugiego człowieka, z dużym poczuciem humoru, powszechnie lubiany i szanowany.

Wspaniały syn, mąż i ojciec.
Nagle i przedwcześnie odszedł Człowiek, Przyjaciel, który ochronie dziedzictwa poświęcił najlepsze, twórcze lata swojego życia. Pozostanie po Nim dobra sława i pamięć.

Wyrazy ogromnego żalu, bólu i współczucia - Rodzinie i Bliskim Zmarłego,
w imieniu Zarządu Głównego Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków i własnym przekazuje

Jacek Rulewicz
Sekretarz Generalny

Ogólnopolski konkurs studencki

Fundacja Uniwersytetu w Białymstoku oraz Wydział Architektury Politechniki Białostockiej zapraszają do udziału w ogólnopolskim studenckim konkursie "Odmrażamy Chłodnię".

Podyplomowe studium z zakresu badań architektonicznych

Instytut Historii Architektury i Konserwacji Zabytków, Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej we współpracy z Zarządem Głównym Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków pod patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków ogłasza nabór na dwuletnie studia podyplomowe.

Komunikat z posiedzenia Zarządu Głównego SKZ

Dnia 16 listopada 2012 r. pod przewodnictwem prof. Andrzeja Kadłuczki obradował w Warszawie Zarząd Główny Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków.

BUDMA 2013

W dniach 29.01 - 01.02.2013 roku w Poznaniu odbędą się Międzynarodowe Targi Budownictwa BUDMA 2013.
Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków, podobnie jak na Budmie 2012, jest współorganizatorem dnia poświęconego rewitalizacji i remontom zabytków pod hasłem „Rewitalizacja, druga lepsza młodość budynku”.

III Forum Architecturae Poloniae Medievalis

W dniach 22-24 marca 2013 roku, w Krakowie, w Instytucie Historii Architektury i Konserwacji Zabytków WA PK odbędzie się III Forum Architecturae Poloniae Medievalis.

Pismo z Ministerstwa Sprawiedliwości

Poniżej zamieszczamy pismo z Ministerstwa Sprawiedliwości, dotyczące deregulacji zawodu konserwatora zabytków.

Konferencja pt. „Miedzy ortodoksją a kreacją...

W dniach 17-18 października 2012 roku odbędzie się czwarta cykliczna konferencja pt. „Miedzy ortodoksją a kreacją. Dialog konserwatorsko-architektoniczny”, organizowana corocznie przez Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie wraz ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich SARP i Stowarzyszeniem Konserwatorów Zabytków.

Pismo z Kancelarii Prezydenta RP

Poniżej zamieszczamy pismo z Kancelarii Prezydenta RP, dotyczące deregulacji zawodów konserwatora zabytków i archeologa.