Archiwum wiadomości

NEKROLOG

Pogrążeni w głębokim smutku żegnamy
Dr. Wojciecha Fijałkowskiego
Długoletniego dyrektora Muzeum w Wilanowie, Członka Honorowego Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków oraz wielu innych organizacji społecznych.
Wspaniałego Człowieka oddanego ochronie polskiego dziedzictwa kulturowego.

Najbliższym, Przyjaciołom i Współpracownikom składamy w imieniu wszystkich członków Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków wyrazy głębokiego współczucia

Zarząd Główny Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków,
Zarząd Oddziału Mazowieckiego Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków

Projekt Statutu SKZ

Szanowni Państwo Członkowie SKZ,
Poniżej załączamy projekt nowego Statutu Stowarzyszenia, który będzie nowelizowany przez Walny Zjazd Delegatów w listopadzie br.

Konkurs Generalnego Konserwatora Zabytków i SKZ

Informacja o wynikach Konkursu Generalnego Konserwatora Zabytków i Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków na najlepsze prace naukowe, projektowe i popularyzatorskie z ochrony zabytków i muzealnictwa 2013.

Komunikat z posiedzenia Zarządu Głównego SKZ

W dniu 19 lutego 2014 r. w Gniewie, pod przewodnictwem Prezesa SKZ Profesora Andrzeja Kadłuczki odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków.

Konferencja "ANTIKON 2014"

W dniach 22-24.09.2014 r., w Słubicach na Uniwersytecie Europejskim Viadrina / w Collegium Polonicum odbędzie się XV Polsko – Niemiecka Konferencja i podróż studyjna "Architektura ryglowa - wspólne dziedzictwo ANTIKON 2014".

Konferencja "Wartość funkcji w obiektach zabytkowych"

Polski Komitet Narodowy ICOMOS i Muzem Pałacu Króla Jana III w Wilanowie oraz Komitet Urbanistyki i Architektury PAN organizują kolejną konferencję naukową poświęconą problematyce wartościowania dziedzictwa pt. "Wartość funkcji w obiektach zabytkowych".

WIADOMOŚCI KONSERWATORSKIE NR 36/2013

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym numerem Wiadomości Konserwatorskich - Journal of Heritage Conservation.

Konferencja naukowa "Drewniana tradycja..."

W dniach 23-25 października 2014 roku, w Gdańsku odbędzie się Międzynarodowa Konferencja "Drewniana tradycja, dziedzictwo, współczesność, przyszłość".

Konferencja naukowa "Modernizm w Europie..."

Miasto Gdynia po raz czwarty organizuje międzynarodową konferencję naukową z cyklu "Modernizm w Europie - modernizm w Gdyni". Tym razem tematem szczegółowym będzie: "Architektura XX w. i jej waloryzacja".

WIADOMOŚCI KONSERWATORSKIE NR 35/2013

Zapraszamy do zapoznania się z nowym, 35 numerem kwartalnika Wiadomości Konserwatorskich - Journal of Heritage Conservation.

Życzenia Świąteczne

Wszystkim członkom i sympatykom Stowarzyszenia, konserwatorom oraz właścicielom i miłośnikom zabytków z okazji Świąt Bożego Narodzenia 2013 składam życzenia Wesołych Świąt i wszelkiej pomyślności w Nowym Roku 2014

prof. Andrzej Kadłuczka
Prezes Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków

Komunikat z posiedzenia Zarządu Głównego SKZ

W dniu 3 grudnia 2013 r. w Warszawie, pod przewodnictwem Prezesa SKZ Profesora Andrzeja Kadłuczki odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Stowarzyszenia.

WIADOMOŚCI KONSERWATORSKIE NR 34/2013

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym numerem Wiadomości Konserwatorskich - Journal of Heritage Conservation.

Seminarium na Wawelu - relacja

W dniu 14 września w Krakowie odbyło się seminarium "Stan i perspektywy ochrony dziedzictwa architektury i sztuki sakralnej w Polsce na początku XXI wieku", podczas którego zostały wręczone ordery i odznaczenia państwowe, nagroda Ks. Prof. Janusza S. Pasierba „CONCERVATOR ECCLESIAE” oraz nagrody MKiDN i SKZ.

Konferencja pt. „Miedzy ortodoksją a kreacją... 2013

W dniach 16-17 października 2013, w Warszawie odbędzie się piąta konferencja z cyklu „Między ortodoksją a kreacją. Dialog konserwatorsko-architektoniczny”, organizowana przez Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie wraz ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich SARP i Stowarzyszeniem Konserwatorów Zabytków. Cztery poprzednie konferencje, które odbyły się w latach 2009 – 2012, zostały bardzo pozytywnie ocenione przez uczestniczących w nich architektów i konserwatorów z całej Polski. W każdej dwudniowej konferencji wzięło udział 270 – 300 uczestników.