Archiwum wiadomości

Pani dr MAGDALENA GAWIN - Podsekretarz Stanu w MKiDN Generalny Konserwator Zabytków - przebywała w dniu 2 marca 2016r. w Krakowie na zaproszenie Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków(cz.3)

Ponadto, Pan Profesor Andrzej Kadłuczka – zapoznał Panią Minister z ostatnimi realizacjami konserwatorskimi, jakie miały miejsce w Krakowie: remontem i modernizacją Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach oraz nowoczesnym Podziemnym Muzeum Rynku Krakowskiego.

 

FOTORELACJA – Jan ZYCH

ZMARŁ DR INŻ. ARCH. ANDRZEJ MISIOROWSKI (1930-2016)

Pogrążeni w głębokim smutku żegnamy zmarłego w dniu 2 lutego 2016 r. w wieku 86 lat dr. inż. arch. Andrzeja Misiorowskiego, współtwórcę Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, pierwszego Prezesa Oddziału Warszawskiego, znanego i cenionego architekta i konserwatora zabytków, realizatora wielu prac konserwatorskich w kraju i za granicą, autora wielu specjalistycznych publikacji i opracowań dotyczących ochrony i konserwacji zabytków, eksperta ds.

Koleżanki i Koledzy konserwatorzy dzieł sztuki

 Zapraszamy do udziału w

 

KONFERENCJI I WYSTAWIE KONSERWATORSKIEJ

 

z okazji 25 lat działania

Ogólnopolskiej Rady Konserwatorów Dzieł Sztuki

przy Zarządzie Głównym ZPAP
 

 

  Miejsce: Warszawa, ul. Brukselska 23, Prom Kultury Saska Kępa

Zmarła Profesor ROMANA CIELĄTKOWSKA

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 22 stycznia 2016 r.

zmarła Prof. dr hab. inż. arch. Romana Cielątkowska
 

Profesor Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej, wybitny badacz i popularyzator ochrony architektury drewnianej.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną sie w sobotę 30 stycznia Różańcem o 10:15 w kościele św. Mateusza w Starogardzie Gdańskim (ul. Hallera 3).

Następnie o 11:00 odbędzie się ceremonia pogrzebowa na "Cmentarzu Starym" (ul. Chojnicka).

Zmarł TADEUSZ CHRZANOWSKI ( 1932 – 2016 )

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 3 stycznia 2016 r. zmarł

                 ś.p. TADEUSZ CHRZANOWSKI  (1932 – 2016)

Architekt, wieloletni Wojewódzki Konserwator Zabytków w Gdańsku, współzałożyciel Teatru „Bim-Bom”, Członek Honorowy Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 8 stycznia 2016 r. w Gdańsku, o godz. 10.00, msza św. w kościele Chrystusa Króla przy ul. Biskupiej, pogrzeb o godz. 11.30 na cmentarzu Srebrzysko (Nowa Kaplica).

Zmarł Profesor ZYGMUNT ŚWIECHOWSKI ( 1920 – 2015 )

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, ze 28 grudnia 2015 roku zmarł  Profesor Zygmunt Świechowski

- wybitny badacz polskiej i obcej sztuki średniowiecznej, nauczyciel akademicki w zakresie historii architektury i konserwacji zabytków, autor licznych publikacji książkowych i olbrzymiej liczby artykułów. Jego „Sztuka romańska w Polsce” stała się publikacją podręcznikową.

punkty dla Wiadomości Konserwatorskich

Redaktor Naczelny kwartalnika Wiadomości Konserwatorskie – Journal of Heritage Conservation Prof. Kazimierz Kuśnierz wraz z Radą Naukową z przyjemnością informują, że w wyniku ewaluacji czasopism naukowych przeprowadzonej w 2015 roku przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wiadomości Konserwatorskie otrzymały aż 13 punktów (dotychczas periodyk miał punktów 5).  

Link do wykazu:

Wesołych Świąt

Wszystkim członkom i sympatykom Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków,

najserdeczniejsze życzenia szczęśliwych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia

oraz wszelkiej pomyślności i sukcesów w nadchodzącym 2016 Roku,

w imieniu Zarządu Głównego  oraz własnym składa

ANDRZEJ KADŁUCZKA – Prezes ZG SKZ

grudzień 2015 r.

KONKURS GKZ I ZG SKZ – EDYCJA 2015 – ROZSTRZYGNIĘTY!!!

Dnia 5 listopada 2015 Komisja Konkursowa przyznała nagrody i wyróżnienia w Konkursie Generalnego Konserwatora Zabytków oraz ZG Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków – edycja 2015 r. „Na najlepsze prace studialne, naukowe oraz popularyzatorskie, dotyczące ochrony zabytków i muzealnictwa”. Na Konkurs wpłynęło 36 prac (6 doktorskich, 20 magisterskich, 7 licencjackich, 1 opr. Naukowe oraz 2 książki). Komisja przyznała 13 nagród i 6 wyróżnień pieniężnych oraz 1 specjalną nagrodę honorową.

 

Oto lista laureatów tegorocznego Konkursu:

 

NAGRODY:

Fotorelacja

II Kongres Konserwatorów Polskich 9 października 2015

kolacja z Prezydentem Miasta Krakowa, Sala Fontany, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Pałac Krzysztofory

Fotorelacja

II Kongres Konserwatorów Polskich 9 października 2015

Wykład inauguracyjny prof. Jerzego Hausnera, Akademia Dziedzictwa

MIędzynarodowe Centrum Kultury , Kraków

 

 

Fotorelacja

II Kongres Konserwatorów Polskich 9 października 2015

Kraków

odsłonięcie popiersia Galileusza w budynku Muzeum Inżynierii Miejskiej, ul. Wawrzyńca 15

odsłonięcie popiersia Michała Anioła w Budynku Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, ul. Podchorążych 1

Fotorelacja

II Kongres Konserwatorów Polskich 9 października 2015

Okrągły Stół, MIędzynarodowe Centrum Kultury , Kraków

 

Fotorelacja

II Kongres Konserwatorów Polskich 8 października 2015

Akademia Sztuk Pieknych w Warszawie

część druga

Fotorelacja

II Kongres Konserwatorów Polskich 8 października 2015

Akademia Sztuk Pieknych w Warszawie

część pierwsza