Archiwum wiadomości

Konkurs Generalnego Konserwatora Zabytków i SKZ

Informacja o wynikach Konkursu Generalnego Konserwatora Zabytków i Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków na najlepsze prace naukowe, projektowe i popularyzatorskie z ochrony zabytków i muzealnictwa 2013.

Komunikat z posiedzenia Zarządu Głównego SKZ

W dniu 19 lutego 2014 r. w Gniewie, pod przewodnictwem Prezesa SKZ Profesora Andrzeja Kadłuczki odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków.

Konferencja "ANTIKON 2014"

W dniach 22-24.09.2014 r., w Słubicach na Uniwersytecie Europejskim Viadrina / w Collegium Polonicum odbędzie się XV Polsko – Niemiecka Konferencja i podróż studyjna "Architektura ryglowa - wspólne dziedzictwo ANTIKON 2014".

Konferencja "Wartość funkcji w obiektach zabytkowych"

Polski Komitet Narodowy ICOMOS i Muzem Pałacu Króla Jana III w Wilanowie oraz Komitet Urbanistyki i Architektury PAN organizują kolejną konferencję naukową poświęconą problematyce wartościowania dziedzictwa pt. "Wartość funkcji w obiektach zabytkowych".

WIADOMOŚCI KONSERWATORSKIE NR 36/2013

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym numerem Wiadomości Konserwatorskich - Journal of Heritage Conservation.

Konferencja naukowa "Drewniana tradycja..."

W dniach 23-25 października 2014 roku, w Gdańsku odbędzie się Międzynarodowa Konferencja "Drewniana tradycja, dziedzictwo, współczesność, przyszłość".

Konferencja naukowa "Modernizm w Europie..."

Miasto Gdynia po raz czwarty organizuje międzynarodową konferencję naukową z cyklu "Modernizm w Europie - modernizm w Gdyni". Tym razem tematem szczegółowym będzie: "Architektura XX w. i jej waloryzacja".

WIADOMOŚCI KONSERWATORSKIE NR 35/2013

Zapraszamy do zapoznania się z nowym, 35 numerem kwartalnika Wiadomości Konserwatorskich - Journal of Heritage Conservation.

Życzenia Świąteczne

Wszystkim członkom i sympatykom Stowarzyszenia, konserwatorom oraz właścicielom i miłośnikom zabytków z okazji Świąt Bożego Narodzenia 2013 składam życzenia Wesołych Świąt i wszelkiej pomyślności w Nowym Roku 2014

prof. Andrzej Kadłuczka
Prezes Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków

Komunikat z posiedzenia Zarządu Głównego SKZ

W dniu 3 grudnia 2013 r. w Warszawie, pod przewodnictwem Prezesa SKZ Profesora Andrzeja Kadłuczki odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Stowarzyszenia.

WIADOMOŚCI KONSERWATORSKIE NR 34/2013

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym numerem Wiadomości Konserwatorskich - Journal of Heritage Conservation.

Seminarium na Wawelu - relacja

W dniu 14 września w Krakowie odbyło się seminarium "Stan i perspektywy ochrony dziedzictwa architektury i sztuki sakralnej w Polsce na początku XXI wieku", podczas którego zostały wręczone ordery i odznaczenia państwowe, nagroda Ks. Prof. Janusza S. Pasierba „CONCERVATOR ECCLESIAE” oraz nagrody MKiDN i SKZ.

Konferencja pt. „Miedzy ortodoksją a kreacją... 2013

W dniach 16-17 października 2013, w Warszawie odbędzie się piąta konferencja z cyklu „Między ortodoksją a kreacją. Dialog konserwatorsko-architektoniczny”, organizowana przez Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie wraz ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich SARP i Stowarzyszeniem Konserwatorów Zabytków. Cztery poprzednie konferencje, które odbyły się w latach 2009 – 2012, zostały bardzo pozytywnie ocenione przez uczestniczących w nich architektów i konserwatorów z całej Polski. W każdej dwudniowej konferencji wzięło udział 270 – 300 uczestników.

Konferencja w Żyrardowie

W terminie 10-11 października 2013 r. w Żyrardowie odbędzie się kolejna konferencja z cyklu "Adaptacja i finansowanie obiektów zabytkowych", pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Żyrardowa, we współpracy z ZG SKZ i ZG SAR, patronatem medialnym Wydawnictwa C.H. BECK. Organizator zaprasza konserwatorów zabytków, architektów, projektantów, zarządców, oraz rzeczoznawców.

Konferencja naukowa

Muzeum Pałac w Wilanowie oraz Instytut Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego zapraszają do nadsyłania abstraktów na międzynarodową konferencję pt. "Nowożytna willa: Zmysły i percepcje wobec materialności", która odbędzie się w pałacu w Wilanowie w dniach 15-17 października 2014 r.