Archiwum wiadomości

NEKROLOG

Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków żegna Dr. Tadeusza Marię Rudkowskiego – Honorowego Członka naszego Stowarzyszenia. Urodzony w maju 1920 roku we Lwowie – historyk sztuki, wysokiej klasy specjalista, nieprzeciętna postać, a jednocześnie pełen życzliwości kolega.

Konferencja naukowa SHATIS 2015

W dniach 9-11 wrześnai 2015 roku we Wrocławiu odbędzie się trzecia z cyklu międzynarodowych konferencji SHATIS (International Conference on Structural Health Assessment of Timber Structures).

SEMINARIUM PRAWA OCHRONY ZABYTKÓW

W dniach 22-24 września 2014 r. w Lubostroniu odbędzie się I Ogólnopolskie Seminarium PRAWA OCHRONY ZABYTKÓW dla młodych naukowców, doktorantów i studentów.

Komunikat z posiedzenia Zarządu Głównego SKZ

3 lipca 2014 r., w Warszawie odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego SKZ pod przewodnictwem Prezesa Prof. Andrzeja Kadłuczki

Targi DZIEDZICTWO 2014

W dniach 7-9 października 2014 r. w Warszawie odbędą się II Targi Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Ochrony, Wyposażenia Archiwów, Muzeów i Bibliotek DZIEDZICTWO 2014.

WIADOMOŚCI KONSERWATORSKIE NR 37/2014

Zapraszamy do zapoznania się z pierwszym tegorocznym numerem Wiadomości Konserwatorskich - Journal of Heritage Conservation.

Komunikat z posiedzenia Zarządu Głównego SKZ

W dniu 14 maja 2014 r., w Warszawie, pod przewodnictwem Profesora Andrzeja Kadłuczki obradował Zarząd Główny SKZ

„Profesor Marian Konieczny w Alei Sław”

Zarząd Główny Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków z wielką przyjemnością przyjmuje zaproszenie do objęcia Patronatem Honorowym VII edycję przedsięwzięcia kulturalno-artystycznego „Profesor Marian Konieczny w Alei Sław”.

NEKROLOG

Pogrążeni w głębokim smutku żegnamy
Dr. Wojciecha Fijałkowskiego
Długoletniego dyrektora Muzeum w Wilanowie, Członka Honorowego Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków oraz wielu innych organizacji społecznych.
Wspaniałego Człowieka oddanego ochronie polskiego dziedzictwa kulturowego.

Najbliższym, Przyjaciołom i Współpracownikom składamy w imieniu wszystkich członków Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków wyrazy głębokiego współczucia

Zarząd Główny Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków,
Zarząd Oddziału Mazowieckiego Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków

Projekt Statutu SKZ

Szanowni Państwo Członkowie SKZ,
Poniżej załączamy projekt nowego Statutu Stowarzyszenia, który będzie nowelizowany przez Walny Zjazd Delegatów w listopadzie br.

Konkurs Generalnego Konserwatora Zabytków i SKZ

Informacja o wynikach Konkursu Generalnego Konserwatora Zabytków i Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków na najlepsze prace naukowe, projektowe i popularyzatorskie z ochrony zabytków i muzealnictwa 2013.

Komunikat z posiedzenia Zarządu Głównego SKZ

W dniu 19 lutego 2014 r. w Gniewie, pod przewodnictwem Prezesa SKZ Profesora Andrzeja Kadłuczki odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków.

Konferencja "ANTIKON 2014"

W dniach 22-24.09.2014 r., w Słubicach na Uniwersytecie Europejskim Viadrina / w Collegium Polonicum odbędzie się XV Polsko – Niemiecka Konferencja i podróż studyjna "Architektura ryglowa - wspólne dziedzictwo ANTIKON 2014".

Konferencja "Wartość funkcji w obiektach zabytkowych"

Polski Komitet Narodowy ICOMOS i Muzem Pałacu Króla Jana III w Wilanowie oraz Komitet Urbanistyki i Architektury PAN organizują kolejną konferencję naukową poświęconą problematyce wartościowania dziedzictwa pt. "Wartość funkcji w obiektach zabytkowych".

WIADOMOŚCI KONSERWATORSKIE NR 36/2013

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym numerem Wiadomości Konserwatorskich - Journal of Heritage Conservation.