Archiwum wiadomości

11. DNI OSZCZĘDZANIA ENERGII

Koniec lat 90-tych XX wieku i pierwsze dziesięciolecie XXI wieku poświęcone były
w dużej części termomodernizacji budynków z lat 70-tych i 80-tych. Nadchodzi jednak czas, w którym będziemy zwracać więcej uwagi na termomodernizację budynków zabytkowych. Właśnie temu tematowi poświęcone są 11. Dni Oszczędzania Energii, pod hasłem "Poprawa efektywności energetycznej budynków objętych ochroną konserwatorską". Konferencja odbędzie się w dniach 26-27 października
we Wrocławiu.

Konkurs Generalnego Konserwatora Zabytków i Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konkursu na najlepsze prace studialne, naukowe oraz popularyzatorskie, dotyczące ochrony zabytków i muzealnictwa.

Przedmiotem Konkursu są prace magisterskie, doktorskie, inne opracowania naukowe i projektowe oraz popularyzatorskie publikowane lub niepublikowane, ukończone w ubiegłym lub bieżącym roku kalendarzowym, wykraczające poza ramy typowych opracowań w danej grupie, nowatorskie w ujęciu, rzucające nowe światło na problem, dające realne podstawy do wdrożenia i wykorzystania w zakresie ochrony zabytków i muzealnictwa.

POSIEDZENIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO SKZ – 6 MAJA 2016 R. - KOMUNIKAT

Dnia 6 maja 2016 roku obradował w Warszawie pod przewodnictwem  Profesora Andrzeja

Kadłuczki  - Zarząd Główny Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków

 

W trakcie posiedzenia:

 

1. Przyjęto informację o działaniach podejmowanych przez ZG SKZ oraz oddziały SKZ w roku 2015.

ODZESPOLENIE SŁUŻB KONSERWATORSKICH

        Stanowisko Zarządu Głównego SKZ

Zapraszamy na II Ogólnopolską Konferencję Naukową "Prawne formy ochrony i opieki nad zabytkami". Temat przewodni: „Samorząd terytorialny, architektura, dzieła sztuki, prawo”

Szanowni Państwo,
Uprzejmie zapraszamy na II Ogólnopolską Konferencję Naukową w ramach interdyscyplinarnego cyklu "Prawne formy ochrony i opieki nad zabytkami". Temat przewodni: „Samorząd terytorialny, architektura, dzieła sztuki, prawo”
 
  •  

Wesołych Świąt Wielkiej Nocy

Wszystkim członkom i sympatykom Stowarzyszenia,
konserwatorom oraz właścicielom i miłośnikom zabytków – z okazji Świąt Wielkiej Nocy,
w imieniu Zarządu Głównego SKZ i własnym – składam życzenia
Wesołych Świąt.
prof. ANDRZEJ KADŁUCZKA

Pani dr MAGDALENA GAWIN - Podsekretarz Stanu w MKiDN Generalny Konserwator Zabytków - przebywała w dniu 2 marca 2016r. w Krakowie na zaproszenie Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków (cz.1.)

W trakcie pobytu w Krakowie Pani Minister dr Magdalena Gawin wraz z Prezesem ZG SKZ

Panem Profesorem Andrzejem Kadłuczką, podczas uroczystej gali w Międzynarodowym Centrum Kultury, wręczyli nagrody i wyróżnienia laureatom Konkursu Generalnego Konserwatora Zabytków i ZG Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków na najlepsze prace studialne, naukowe oraz popularyzatorskie, dotyczące ochrony zabytków i muzealnictwa – edycja 2015.

FOTORELACJA –  Jan ZYCH

Pani dr MAGDALENA GAWIN - Podsekretarz Stanu w MKiDN Generalny Konserwator Zabytków - przebywała w dniu 2 marca 2016r. w Krakowie na zaproszenie Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków(cz.2.)

Pani Minister spotkała się również w Sukiennicach ze środowiskiem konserwatorskim. W spotkaniu wzięli udział członkowie Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, profesorowie i naukowcy reprezentujący: Politechnikę Krakowską, Akademie Sztuk Pięknych w Krakowie i Warszawie, Uniwersytet Jagielloński oraz związki i stowarzyszenia twórcze jak również praktyków, realizujących skomplikowane projekty konserwatorskie. Omówiono zarówno problemy techniczne i realizacyjne, jak również kwestie edukacji i szkolenia wykwalifikowanych kadr dla ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego.

 

Pani dr MAGDALENA GAWIN - Podsekretarz Stanu w MKiDN Generalny Konserwator Zabytków - przebywała w dniu 2 marca 2016r. w Krakowie na zaproszenie Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków(cz.3)

Ponadto, Pan Profesor Andrzej Kadłuczka – zapoznał Panią Minister z ostatnimi realizacjami konserwatorskimi, jakie miały miejsce w Krakowie: remontem i modernizacją Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach oraz nowoczesnym Podziemnym Muzeum Rynku Krakowskiego.

 

FOTORELACJA – Jan ZYCH

ZMARŁ DR INŻ. ARCH. ANDRZEJ MISIOROWSKI (1930-2016)

Pogrążeni w głębokim smutku żegnamy zmarłego w dniu 2 lutego 2016 r. w wieku 86 lat dr. inż. arch. Andrzeja Misiorowskiego, współtwórcę Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, pierwszego Prezesa Oddziału Warszawskiego, znanego i cenionego architekta i konserwatora zabytków, realizatora wielu prac konserwatorskich w kraju i za granicą, autora wielu specjalistycznych publikacji i opracowań dotyczących ochrony i konserwacji zabytków, eksperta ds.

Koleżanki i Koledzy konserwatorzy dzieł sztuki

 Zapraszamy do udziału w

 

KONFERENCJI I WYSTAWIE KONSERWATORSKIEJ

 

z okazji 25 lat działania

Ogólnopolskiej Rady Konserwatorów Dzieł Sztuki

przy Zarządzie Głównym ZPAP
 

 

  Miejsce: Warszawa, ul. Brukselska 23, Prom Kultury Saska Kępa

Zmarła Profesor ROMANA CIELĄTKOWSKA

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 22 stycznia 2016 r.

zmarła Prof. dr hab. inż. arch. Romana Cielątkowska
 

Profesor Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej, wybitny badacz i popularyzator ochrony architektury drewnianej.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną sie w sobotę 30 stycznia Różańcem o 10:15 w kościele św. Mateusza w Starogardzie Gdańskim (ul. Hallera 3).

Następnie o 11:00 odbędzie się ceremonia pogrzebowa na "Cmentarzu Starym" (ul. Chojnicka).

Zmarł TADEUSZ CHRZANOWSKI ( 1932 – 2016 )

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 3 stycznia 2016 r. zmarł

                 ś.p. TADEUSZ CHRZANOWSKI  (1932 – 2016)

Architekt, wieloletni Wojewódzki Konserwator Zabytków w Gdańsku, współzałożyciel Teatru „Bim-Bom”, Członek Honorowy Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 8 stycznia 2016 r. w Gdańsku, o godz. 10.00, msza św. w kościele Chrystusa Króla przy ul. Biskupiej, pogrzeb o godz. 11.30 na cmentarzu Srebrzysko (Nowa Kaplica).

Zmarł Profesor ZYGMUNT ŚWIECHOWSKI ( 1920 – 2015 )

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, ze 28 grudnia 2015 roku zmarł  Profesor Zygmunt Świechowski

- wybitny badacz polskiej i obcej sztuki średniowiecznej, nauczyciel akademicki w zakresie historii architektury i konserwacji zabytków, autor licznych publikacji książkowych i olbrzymiej liczby artykułów. Jego „Sztuka romańska w Polsce” stała się publikacją podręcznikową.

punkty dla Wiadomości Konserwatorskich

Redaktor Naczelny kwartalnika Wiadomości Konserwatorskie – Journal of Heritage Conservation Prof. Kazimierz Kuśnierz wraz z Radą Naukową z przyjemnością informują, że w wyniku ewaluacji czasopism naukowych przeprowadzonej w 2015 roku przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wiadomości Konserwatorskie otrzymały aż 13 punktów (dotychczas periodyk miał punktów 5).  

Link do wykazu: