Archiwum wiadomości

KONKURS Generalnego Konserwatora Zabytków i Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków

  na najlepsze prace studialne, naukowe oraz popularyzatorskie, dotyczące ochrony zabytków i muzealnictwa rozstrzygniety. w tej edycji na Konkurs wpłynęło 37 prac (4 doktorskie, 28 magisterskich, 4 inżynierskie, 1 projekt konserwatorsko-budowlany). Dnia 4 listopada 2016 Komisja Konkursowa przyznała 5 nagród i 13 wyróżnień pieniężnych. Laureaci

ŻEGNAMY DR. MARIANA SOŁTYSIAKA

Pogrążeni w głębokim smutku

Żegnamy naszego Przyjaciela

Ś. P.  MARIANA  SOŁTYSIAKA  ( 1934 - 2016 )

 doktora nauk humanistycznych, wybitnego historyka sztuki i  muzealnika,

wieloletniego dyrektora Muzeum Mazowieckiego w Płocku,

zastępcę dyrektora Zamku Królewskiego w Warszawie,

dyrektora Muzeum Narodowego w Warszawie,

dyrektora Zarządu Ochrony i Konserwacji  Zespołów Pałacowo Ogrodowych MNW,

wieloletniego prezesa Towarzystwa Opieki nad Zabytkami,

nauczyciela akademickiego.

Targi Dziedzictwo 2016 JUŻ W TYM TYGODNIU

Spotkanie konserwatorów zabytków na Targach Dziedzictwo

 

Aleja Księdza Janusza Stanisława Pasierba

ZAPROSZENIE

na

uroczyste otwarcie

alei Księdza Janusza Stanisława Pasierba

w Warszawie

 

Uroczystość odbędzie się 24 września br. o godz. 11.30 w Parku Karola Beyera,

na wysokości skrzyżowania ulic Kruczkowskiego oraz Czerwonego Krzyża.

 

Targi Dziedzictwo - doroczne spotkanie branży konserwatorskiej

Już 5 października br. w Warszawie rozpoczną się 4. Targi Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Ochrony, Wyposażenia Archiwów, Muzeów i Bibliotek DZIEDZICTWO. Przez trzy dni konserwatorzy zabytków, muzealnicy, bibliotekarze oraz archiwiści będą mogli w jednym miejscu dokonać przeglądu szerokiej oferty wystawców, a także wziąć udział w wydarzeniach programu merytorycznego.

 

ŻEGNAMY PROF. MARKA KWIATKOWSKIEGO

Pogrążeni w głębokim smutku

Żegnamy naszego przyjaciela, Członka Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków

Prof. Marka Kwiatkowskiego

Odpowiedź na apel

Zarządu Głównego SKZ w sprawie przyszłości Muzeum Techniki

 

Apel

Zarządu Głównego SKZ w sprawie przyszłości Muzeum Techniki

ŻEGNAMY DANUTĘ PTASZYŃSKĄ

Pogrążeni w głębokim smutku żegnamy

zmarłą w dniu 27 czerwca 2016 r. w wieku 87 lat mgr  historii sztuki

 

Danutę Ptaszyńską

Targi Dziedzictwo

 

INFORMACJA PRASOWA

Warszawa, 31 maja 2016

 

Trwają przygotowania do 4. Targów Dziedzictwo

 

Ochrona dziedzictwa architektury i urbanistyki polskiej 2 połowy XX wieku

Szanowni Państwo,

Od szeregu lat jesteśmy świadkami rozwijającego się procesu usuwania z naszej przestrzeni kulturowej wartościowych dzieł architektury współczesnej zrealizowanej przez wybitnych polskich twórców w latach 1945-1989.

Jak to oryginalnie określił Filip Springer, znany literat i publicysta, architektura tej epoki jest naznaczona piętnem „złego urodzenia”, co staje się często argumentem uzasadniającym jej eliminacje w nadmiernie nieraz skomercjalizowanej modernizacji tej przestrzeni.

ZMARŁ MGR INŻ. ARCH. FELIKS AUGUSTYN PTASZYŃSKI (1930-2016)

Pogrążeni w głębokim smutku żegnamy zmarłego w dniu 12 czerwca 2016 r. w wieku 86 lat mgr. inż. arch. Feliksa Augustyna Ptaszyńskiego, absolwenta Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, znakomitego organizatora, społecznika, człowieka wielkiego autorytetu w dziedzinie konserwacji zabytków, o ogromnej kulturze i szacunku dla ludzi.

11. DNI OSZCZĘDZANIA ENERGII

Koniec lat 90-tych XX wieku i pierwsze dziesięciolecie XXI wieku poświęcone były
w dużej części termomodernizacji budynków z lat 70-tych i 80-tych. Nadchodzi jednak czas, w którym będziemy zwracać więcej uwagi na termomodernizację budynków zabytkowych. Właśnie temu tematowi poświęcone są 11. Dni Oszczędzania Energii, pod hasłem "Poprawa efektywności energetycznej budynków objętych ochroną konserwatorską". Konferencja odbędzie się w dniach 26-27 października
we Wrocławiu.

Konkurs Generalnego Konserwatora Zabytków i Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konkursu na najlepsze prace studialne, naukowe oraz popularyzatorskie, dotyczące ochrony zabytków i muzealnictwa.

Przedmiotem Konkursu są prace magisterskie, doktorskie, inne opracowania naukowe i projektowe oraz popularyzatorskie publikowane lub niepublikowane, ukończone w ubiegłym lub bieżącym roku kalendarzowym, wykraczające poza ramy typowych opracowań w danej grupie, nowatorskie w ujęciu, rzucające nowe światło na problem, dające realne podstawy do wdrożenia i wykorzystania w zakresie ochrony zabytków i muzealnictwa.

POSIEDZENIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO SKZ – 6 MAJA 2016 R. - KOMUNIKAT

Dnia 6 maja 2016 roku obradował w Warszawie pod przewodnictwem  Profesora Andrzeja

Kadłuczki  - Zarząd Główny Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków

 

W trakcie posiedzenia:

 

1. Przyjęto informację o działaniach podejmowanych przez ZG SKZ oraz oddziały SKZ w roku 2015.