Archiwum wiadomości

NAGRODA KSIĄŻKA ROKU 2015 WRĘCZONA

Zarząd Główny Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków przyznał           NAGRODĘ

KSIĄŻKA ROKU  2015

Pracy zbiorowej pod redakcją naukową

Piotra Dobosza, Katarzyny Szepelak, Witolda Górnego

DZIEDZICTWO, DOBRA KULTURY, ZABYTKI, OCHRONA I OPIEKA W PRAWIE

Publikacja Naukowa Sekcji Ochrony Dóbr Kultury Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego - Kraków 2015

x

ODZNACZENIA

PODCZAS UROCZYSTEGO OTWARCIA W WARSZAWIE OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI OCHRONA DZIEDZICTWA ARCHITEKTURY I URBANISTYKI II POŁOWY XX WIEKU

W DNIU 17 LISTOPADA 2016 R. Z INICJATYWY  ZG SKZ  ODZNACZENI ZOSTALI:

 

JULIUSZ WENDLANDT  - Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski

 

JACEK GYURKOVICH  - Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski

 

KAZIMIERZ KUŚNIERZ- Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski

 

POSIEDZENIE ZARZĄDU GLÓWNEGO SKZ - 16 LISTOPAD 2016 - KOMUNIKAT

w dniu 16 listopada 2016 r. odbyło się w Warszawie pod przewodnictwem Profesora Andrzeja Kadłuczki - posiedzenie ZG SKZ z udziałem przedstawicieli zarządów oddziałów SKZ.

 

Zasadniczym punktem posiedzenia było przedstawienie "Wstępnych Założeń obchodów jubileuszu 100-lecia powstania administracji konserwatorskiej w Polsce - historia i współczesność",  które przedstawiła grupa inicjatywna ( Andrzej Kadłuczka, Andrzej Gaczoł, Piotr Dobosz, Roman Marcinek , Jacek Rulewicz ).

 

Główne założenia

KONKURS Generalnego Konserwatora Zabytków i Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków

  na najlepsze prace studialne, naukowe oraz popularyzatorskie, dotyczące ochrony zabytków i muzealnictwa rozstrzygniety. w tej edycji na Konkurs wpłynęło 37 prac (4 doktorskie, 28 magisterskich, 4 inżynierskie, 1 projekt konserwatorsko-budowlany). Dnia 4 listopada 2016 Komisja Konkursowa przyznała 5 nagród i 13 wyróżnień pieniężnych. Laureaci

ŻEGNAMY DR. MARIANA SOŁTYSIAKA

Pogrążeni w głębokim smutku

Żegnamy naszego Przyjaciela

Ś. P.  MARIANA  SOŁTYSIAKA  ( 1934 - 2016 )

 doktora nauk humanistycznych, wybitnego historyka sztuki i  muzealnika,

wieloletniego dyrektora Muzeum Mazowieckiego w Płocku,

zastępcę dyrektora Zamku Królewskiego w Warszawie,

dyrektora Muzeum Narodowego w Warszawie,

dyrektora Zarządu Ochrony i Konserwacji  Zespołów Pałacowo Ogrodowych MNW,

wieloletniego prezesa Towarzystwa Opieki nad Zabytkami,

nauczyciela akademickiego.

Targi Dziedzictwo 2016 JUŻ W TYM TYGODNIU

Spotkanie konserwatorów zabytków na Targach Dziedzictwo

 

Aleja Księdza Janusza Stanisława Pasierba

ZAPROSZENIE

na

uroczyste otwarcie

alei Księdza Janusza Stanisława Pasierba

w Warszawie

 

Uroczystość odbędzie się 24 września br. o godz. 11.30 w Parku Karola Beyera,

na wysokości skrzyżowania ulic Kruczkowskiego oraz Czerwonego Krzyża.

 

Targi Dziedzictwo - doroczne spotkanie branży konserwatorskiej

Już 5 października br. w Warszawie rozpoczną się 4. Targi Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Ochrony, Wyposażenia Archiwów, Muzeów i Bibliotek DZIEDZICTWO. Przez trzy dni konserwatorzy zabytków, muzealnicy, bibliotekarze oraz archiwiści będą mogli w jednym miejscu dokonać przeglądu szerokiej oferty wystawców, a także wziąć udział w wydarzeniach programu merytorycznego.

 

ŻEGNAMY PROF. MARKA KWIATKOWSKIEGO

Pogrążeni w głębokim smutku

Żegnamy naszego przyjaciela, Członka Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków

Prof. Marka Kwiatkowskiego

Odpowiedź na apel

Zarządu Głównego SKZ w sprawie przyszłości Muzeum Techniki

 

Apel

Zarządu Głównego SKZ w sprawie przyszłości Muzeum Techniki

ŻEGNAMY DANUTĘ PTASZYŃSKĄ

Pogrążeni w głębokim smutku żegnamy

zmarłą w dniu 27 czerwca 2016 r. w wieku 87 lat mgr  historii sztuki

 

Danutę Ptaszyńską

Targi Dziedzictwo

 

INFORMACJA PRASOWA

Warszawa, 31 maja 2016

 

Trwają przygotowania do 4. Targów Dziedzictwo

 

Ochrona dziedzictwa architektury i urbanistyki polskiej 2 połowy XX wieku

Szanowni Państwo,

Od szeregu lat jesteśmy świadkami rozwijającego się procesu usuwania z naszej przestrzeni kulturowej wartościowych dzieł architektury współczesnej zrealizowanej przez wybitnych polskich twórców w latach 1945-1989.

Jak to oryginalnie określił Filip Springer, znany literat i publicysta, architektura tej epoki jest naznaczona piętnem „złego urodzenia”, co staje się często argumentem uzasadniającym jej eliminacje w nadmiernie nieraz skomercjalizowanej modernizacji tej przestrzeni.

ZMARŁ MGR INŻ. ARCH. FELIKS AUGUSTYN PTASZYŃSKI (1930-2016)

Pogrążeni w głębokim smutku żegnamy zmarłego w dniu 12 czerwca 2016 r. w wieku 86 lat mgr. inż. arch. Feliksa Augustyna Ptaszyńskiego, absolwenta Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, znakomitego organizatora, społecznika, człowieka wielkiego autorytetu w dziedzinie konserwacji zabytków, o ogromnej kulturze i szacunku dla ludzi.