Archiwum wiadomości

MARIUSZ MIERZWIŃSKI laureatem nagrody CONSERVATOR ECCLESIAE 2016

MARIUSZ MIERZWIŃSKI  laureatem nagrody CONSERVATOR ECCLESIAE 2016

6 listopada 2017 r. w Instytucie Historii Architektury i Konserwacji Zabytków w Krakowie odbyła sie podniosła uroczystość wręczenia tej wyjątkowej nagrody mgr MARIUSZOWI MIERZWIŃSKIENU - dyrektorowi Muzeum Zamkowego w Malborku, niezwykłemu człowiekowi, który kilkadziesiąt lat poświęcił procesom badawczym i konserwatorskim, doprowadzając do restauracji kościoła Najświętszej Marii Panny na Zamku Wysokim w Malborku.

Targi Dziedzictwo 2017

Zapraszamy do zapoznania się z notką prasową zawierającą zapowiedż oraz szczegóły programu.

KONKURS GKZ I SKZ 2017 ROZSTRZYGNIĘTY

Na Konkurs 2017 wpłynęło 52 prace, z czego wymogi formalne Regulaminu Konkursu spełniło 47 prac. Wśród nich znalazły się: 6 prac doktorskich, 31 prac magisterskich, 5 prac inżynierskich, 2 prace podyplomowe oraz 3 publikacje książkowe. Komisja stwierdziła, że większość prac zgłoszonych do Konkursu cechuje wysoki poziom merytoryczny i naukowym.

Dnia 11 października 2017 roku Komisja Konkursowa przyznała 10 nagród i 10 wyróżnień pieniężnych.

 

NAGRODY:

 

1.  Autor: Bąk Agnieszka

ZAPRASZAMY NA TARGI DZIEDZICTWO

Zapraszamy na 5. odsłonę Targów Dziedzictwo

7-9.11.2017

POMÓŻMY BEACIE W POWROCIE DO ZDROWIA!

Beata Makowska jest architektem od trzydziestu lat zajmującym się zabytkami Szczecina i województwa Zachodniopomorskiego. W dniu 3 marca 2017 roku w czasie wykonywania swojej pracy Beata uległa poważnemu wypadkowi komunikacyjnemu. Jej stan jest ciężki. Po sześciu miesiącach spędzonych w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 1 w Szczecinie Beata została przeniesiona do domu. 1 października Br. Beata zostanie przeniesiona do kliniki rehabilitacyjnej. To umożliwi intensyfikację procesu rehabilitacji neurologicznej.

ZAPRASZAMY

na 5. Targi Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Ochrony, Wyposażenia Archiwów,
Muzeów i Bibliotek DZIEDZICTWO

oraz

OGÓLNOPOLSKIE DNI KONSERWATORSKIE

 

Konferencja „Zabytki i Energia”

W dniach 16-17 listopada 2017 roku, w Krakowie, odbędzie się pierwsza edycja Konferencji Naukowej „Zabytki i Energia(ZiE). Organizatorem wydarzenia jest Małopolskie Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego - jednostka badawcza Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej.

 

Żegnamy Profesora dr. hab. Ryszarda BRYKOWSKIEGO (1931 - 2017)

W dniu 5 sierpnia 2017 r. odszedł na zawsze nasz przyjaciel, autorytet,  mentor -  Profesor Ryszard BRYKOWSKI, Członek Honorowy Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, Wielki Polak, znakomity historyk sztuki, wybitny znawca architektury drewnianej, autor fundamentalnych publikacji dotyczących architektury cerkiewnej na koronnych ziemiach Rzeczypospolitej, piewca dziejów Pokucia i Huculszczyzny, propagator, inwentaryzator i konserwator zabytków w Polsce i na dawnych Kresach Rzeczypospolitej.

Żegnamy Profesora MARIANA KONIECZNEGO ( 1930 - 2017 )

25 lipca 2017 odszedł na zawsze nasz przyjaciel  -  Profesor Marian KONIECZNY. Miał 87 lat. Był rzeźbiarzem, który zdecydowanie zapisał się w historii rzeźby współczesnej. Jego droga życiowa w całości pokrywała się z drogą twórczą. Po spędzonym na południu Polski dzieciństwie, z doświadczeniami wojny i okupacji niemieckiej, nauce w szkole średniej, od 1946 roku swoje losy związał z Krakowem. Uczył się tutaj w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych, a następnie studiował na Akademii Sztuk Plastycznych pod kierunkiem Xawerego Dunikowskiego.

Targi Dziedzictwo 2017

Zapraszamy do zapoznania się z informacją prasową z zapowiedzią tegorocznej edycji Targów Dziedzictwo.

Konkurs Generalnego Konserwatora Zabytków i Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konkursu na najlepsze prace studialne, naukowe oraz popularyzatorskie, dotyczące ochrony zabytków i muzealnictwa.

Nadsyłanie prac do dnia 30 czerwca 2017 r.

ICAR - International Journal of Young Conservators and Restorers of Works os Art

Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków objeło patronatem honorowym nowe pismo konserwatorskie.  Promocja pierwszego nuemru podczas międzynarodowej konferencji naukowej “CaRE! Conservation and REstoration Conference 2017”, która odbywa się w dniach 11-12 maja 2017 roku na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Warszawie, w ramach obchodów 70-lecia Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

POSIEDZENIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO SKZ 29 marzec 2017 - KOMUNIKAT

POSIEDZENIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO SKZ 29 marzec 2017 - KOMUNIKAT

W dniu 29 marca 2017 pod przewodnictwem prof. Andrzeja Kadłuczki odbyło się kolejne posiedzenie ZG SKZ.  W posiedzeniu wzięli udział zaproszeni Prezesi Oddziałów SKZ.

W trakcie posiedzenia:

Wesołych Świąt Wielkiej Nocy

Wszystkim członkom i sympatykom Stowarzyszenia,
konserwatorom, właścicielom i miłośnikom zabytków – z okazji Świąt Wielkiej Nocy,
w imieniu Zarządu Głównego SKZ i własnym – składam życzenia
Wesołych Świąt.
prof. ANDRZEJ KADŁUCZKA

ŻEGNAMY DR LECHA KRZYŻANOWSKIEGO (1931 – 2017)

ŻEGNAMY DR LECHA KRZYŻANOWSKIEGO (1931 – 2017)

 

W dniu 1 marca odszedł historyk sztuki, konserwator dr Lech Krzyżanowski. W ostatnich latach choroba była powodem jego nieobecności na forach, gdzie wcześniej odgrywał istotną rolę. Dla członków i sympatyków Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków był jednym z członków – założycieli Stowarzyszenia i autorem jego statutu.