Archiwum wiadomości

POMÓŻMY BEACIE W POWROCIE DO ZDROWIA!

Beata Makowska jest architektem od trzydziestu lat zajmującym się zabytkami Szczecina i województwa Zachodniopomorskiego. W dniu 3 marca 2017 roku w czasie wykonywania swojej pracy Beata uległa poważnemu wypadkowi komunikacyjnemu. Jej stan jest ciężki. Po sześciu miesiącach spędzonych w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 1 w Szczecinie Beata została przeniesiona do domu. 1 października Br. Beata zostanie przeniesiona do kliniki rehabilitacyjnej. To umożliwi intensyfikację procesu rehabilitacji neurologicznej.

ZAPRASZAMY

na 5. Targi Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Ochrony, Wyposażenia Archiwów,
Muzeów i Bibliotek DZIEDZICTWO

oraz

OGÓLNOPOLSKIE DNI KONSERWATORSKIE

 

Konferencja „Zabytki i Energia”

W dniach 16-17 listopada 2017 roku, w Krakowie, odbędzie się pierwsza edycja Konferencji Naukowej „Zabytki i Energia(ZiE). Organizatorem wydarzenia jest Małopolskie Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego - jednostka badawcza Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej.

 

Żegnamy Profesora dr. hab. Ryszarda BRYKOWSKIEGO (1931 - 2017)

W dniu 5 sierpnia 2017 r. odszedł na zawsze nasz przyjaciel, autorytet,  mentor -  Profesor Ryszard BRYKOWSKI, Członek Honorowy Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, Wielki Polak, znakomity historyk sztuki, wybitny znawca architektury drewnianej, autor fundamentalnych publikacji dotyczących architektury cerkiewnej na koronnych ziemiach Rzeczypospolitej, piewca dziejów Pokucia i Huculszczyzny, propagator, inwentaryzator i konserwator zabytków w Polsce i na dawnych Kresach Rzeczypospolitej.

Żegnamy Profesora MARIANA KONIECZNEGO ( 1930 - 2017 )

25 lipca 2017 odszedł na zawsze nasz przyjaciel  -  Profesor Marian KONIECZNY. Miał 87 lat. Był rzeźbiarzem, który zdecydowanie zapisał się w historii rzeźby współczesnej. Jego droga życiowa w całości pokrywała się z drogą twórczą. Po spędzonym na południu Polski dzieciństwie, z doświadczeniami wojny i okupacji niemieckiej, nauce w szkole średniej, od 1946 roku swoje losy związał z Krakowem. Uczył się tutaj w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych, a następnie studiował na Akademii Sztuk Plastycznych pod kierunkiem Xawerego Dunikowskiego.

Targi Dziedzictwo 2017

Zapraszamy do zapoznania się z informacją prasową z zapowiedzią tegorocznej edycji Targów Dziedzictwo.

Konkurs Generalnego Konserwatora Zabytków i Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konkursu na najlepsze prace studialne, naukowe oraz popularyzatorskie, dotyczące ochrony zabytków i muzealnictwa.

Nadsyłanie prac do dnia 30 czerwca 2017 r.

ICAR - International Journal of Young Conservators and Restorers of Works os Art

Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków objeło patronatem honorowym nowe pismo konserwatorskie.  Promocja pierwszego nuemru podczas międzynarodowej konferencji naukowej “CaRE! Conservation and REstoration Conference 2017”, która odbywa się w dniach 11-12 maja 2017 roku na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Warszawie, w ramach obchodów 70-lecia Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

POSIEDZENIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO SKZ 29 marzec 2017 - KOMUNIKAT

POSIEDZENIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO SKZ 29 marzec 2017 - KOMUNIKAT

W dniu 29 marca 2017 pod przewodnictwem prof. Andrzeja Kadłuczki odbyło się kolejne posiedzenie ZG SKZ.  W posiedzeniu wzięli udział zaproszeni Prezesi Oddziałów SKZ.

W trakcie posiedzenia:

Wesołych Świąt Wielkiej Nocy

Wszystkim członkom i sympatykom Stowarzyszenia,
konserwatorom, właścicielom i miłośnikom zabytków – z okazji Świąt Wielkiej Nocy,
w imieniu Zarządu Głównego SKZ i własnym – składam życzenia
Wesołych Świąt.
prof. ANDRZEJ KADŁUCZKA

ŻEGNAMY DR LECHA KRZYŻANOWSKIEGO (1931 – 2017)

ŻEGNAMY DR LECHA KRZYŻANOWSKIEGO (1931 – 2017)

 

W dniu 1 marca odszedł historyk sztuki, konserwator dr Lech Krzyżanowski. W ostatnich latach choroba była powodem jego nieobecności na forach, gdzie wcześniej odgrywał istotną rolę. Dla członków i sympatyków Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków był jednym z członków – założycieli Stowarzyszenia i autorem jego statutu.

PODYPLOMOWE STUDIA Z ZAKRESU BADAŃ I ANALIZ ARCHITEKTURY HISTORYCZNEJ

Krakowski Oddział SKZ organizuje 2 edycję Podyplomowych Studiów d/s Badań i Analiz Architektury Historycznej w tym roku. Studia składają się 1 roku teorii i 1/2 roku praktyki badawczej, realizowanej do czasu uzbierania odpowieniej ilości godzin w terenie, pracując z badaczami, w ciągu maximum 3 lat. Studia kończą się zaświadczeniem o spełnieniu wymagań, zgodnie z ministerialnym rozporządzeniem i uzyskanie uprawnień badacza atchitektury.
Zaczynamy już 23 marca!

Zapraszamy!

Uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień laureatom Konkursu Generalnego Konserwatora Zabytków i Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków na najlepsze prace studialne, naukowe oraz popularyzatorskie, dotyczące ochrony zabytków i muzealnictwa - edycja 2016!

WRĘCZENIE NAGRÓD I WYRÓŻNIEŃ W ŁAZIENKACH KRÓLEWSKICH

W dniu 15 lutego w Pałacu na Wyspie w Łazienkach Królewskich w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień laureatom Konkursu Generalnego Konserwatora Zabytków i Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków na najlepsze prace studialne, naukowe oraz popularyzatorskie, dotyczące ochrony zabytków i muzealnictwa - edycja 2016.

Zostać Rzeczoznawcą MKiDN..

Informujemy, że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił nabór wniosków o nadanie uprawnień rzeczoznawców MKIDN w zakresie opieki nad zabytkami. Wnioski należy składać do 1 marca 2017 r. Bliższe informacje na stronie:

 

ŻEGNAMY JERZEGO JASIUKA

W dniu 25 grudnia 2016 r. w wieku 84 lat odszedł na zawsze nasz  przyjaciel

Ś.P. inż. JERZY JASIUK

znakomity muzealnik, konserwator zabytków i historyk zabytków techniki,

Honorowy Członek Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków,

Członek Rady Ochrony Zabytków przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

Członek Honorowy Polskiego Towarzystwa Historii Techniki,