Archiwum wiadomości

Seminarium

Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków, Zarząd Główny oraz Oddział Małopolski, Politechnika Krakowska Wydział Architektury oraz Uniwersytet Jana Pawła II zapraszają na Seminarium "Stan i perspektywy ochrony dziedzictwa architektury i sztuki sakralnej w Polsce na początku XXI wieku".

Pismo do Ministra Sprawiedliwości

Zarząd Główny Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, wystosował pismo do Ministra Sprawiedliwości, wyrażając swoją opinię o przedstawionym projekcie ustawy o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów...

WIADOMOŚCI KONSERWATORSKIE NR 33/2013

Zapraszamy do zapoznania się z nowym numerem Wiadomości Konserwatorskich.

Konferencja naukowa

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie zaprasza na konferencję naukową pt. „Między tradycją a nowoczesnością. Polskie i niemieckie muzealnictwo na Pomorzu”.

Międzynarodowa konferencja naukowa

W dniach 19 do 21 września br., w Toruniu odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa pn. "Badania architektoniczne - historia i perspektywy rozwoju".

Komunikat z posiedzenia Zarządu Głównego SKZ

Dnia 11 kwietnia 2013 r. pod przewodnictwem Profesora Andrzeja Kadłuczki obradował w Warszawie Zarząd Główny SKZ.

Konferencja „ANTIKON 2013

W dniach 16-18 września 2013 r., w Koszalinie odbędzie się XIV Polsko - Niemiecka Konferencja i podróż studyjna „ANTIKON 2013 Architektura ryglowa – wspólne dziedzictwo”. Tematem wiodącym tegorocznego spotkania będzie Architektura sakralna – zarządzanie obiektem zabytkowym.

"Ku nowej filozofii dziedzictwa"

W dniu 25 marca br., o godz. 18.00, w Zamku Królewskim w Warszawie (Sala Koncertowa) odbędzie się rozmowa o tomie esejów i artykułów profesora Andrzeja Tomaszewskiego, wydanych nakładem Międzynarodowego Centrum Kultury. W spotkaniu udział wezmą: dr Ewa Święcka (autorka wyboru i opracowania tekstów zawartych w opublikowanym tomie), prof. Andrzej Rottermund (dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie) oraz prof. Jacek Purchla (dyrektor Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie).

Odszedł Pan ANDRZEJ MIARKOWSKI

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że odszedł Pan ANDRZEJ MIARKOWSKI.

Prezes Oddziału Poznańskiego Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, Konserwator dzieł sztuki, zwłaszcza malarstwa i rzeźby drewnianej.

Był absolwentem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki.

Przez wiele lat kierował działem Konserwacji Dzieł Sztuki w Polskich Pracowniach Konserwacji Zabytków, gdzie miał dorobek wielu wykonanych konserwacji i uratowanych dzieł sztuki, również sakralnej.

W ostatnich latach prowadził Fundację „Polska Sztuka Użytkowa”, a także z upoważnienia Zarządu Głównego reprezentował go we współpracy Stowarzyszenia z Międzynarodowymi Tragami Poznańskimi Sp. z o.o.

Będzie nam Go bardzo brakowało.

Zarząd Główny Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków

Komunikat Sekcji Młodych Konserwatorów przy ZG SKZ

W dniu 5 marca 2013 r. odbyło się spotkanie prezydium Sekcji Młodych Konserwatorów, w składzie: Katarzyna Braun, Natalia Pawłowska, Zuzanna Soińska-Szozda.

Zakończyły się Międzynarodowe Targi Budownictwa BUDMA 2013

Spotkanie profesjonalistów branży budowlanej za nami….

Zakończyły się Międzynarodowe Targi Budownictwa BUDMA 2013 (29.01-1.02). Bogatą ofertę zaprezentowało ponad 1000 wystawców, z czego aż 1/3 stanowiły firmy zagraniczne z 35 państw z całego świata. Tegoroczna edycja dedykowana była czterem grupom docelowym: architektom, handlowcom, deweloperom oraz wykonawcom. W tym samym czasie odbyły się również trzy wydarzenia ściśle powiązane z branżą budowlaną: Targi Maszyn, Narzędzi i Komponentów do Produkcji Okien, Drzwi, Bram i Fasad WinDoor-tech, CBS – Sport Rekreacja Wellness & SPA oraz Targi Branży Szklarskiej GLASS. Łącznie te 4 ekspozycje zajmowały niemal cały teren targowy w postaci 60 000 m2.

III Forum Architecturae Poloniae Medievalis

Szanowni Państwo,
przypominamy, że w dniach 22-24 marca 2013 roku, w Krakowie, w Instytucie Historii Architektury i Konserwacji Zabytków WA PK odbędzie się III Forum Architecturae Poloniae Medievalis.

Konferencja

W dniach 25-26 marca 2013 r., w Warszawie odbędzie się II edycja Konferencji z cyklu „Zachowanie dziedzictwa narodowego; inwestowanie w obiekty zabytkowe i ich adaptacja”.

Konferencja organizowana przez Polski Komitet do spraw UNESCO

W dniu 25 lutego 2013 r., w Sali Kolumnowej, w gmachu Sejmu RP odbędzie się Konferencja pod honorowym patronatem Marszałek Sejmu RP Ewy Kopacz, organizowana przez Polski Komitet do spraw UNESCO we współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Kongres konserwatorski w Madrycie

W dniach 20-22 czerwca 2013 r., w Madrycie odbędzie się Międzynarodowy Kongres Konserwatorski. Kongres organizowany jest przez Wydział Architektury Politechniki w Madrycie i Uniwersytet we Florencji.