Archiwum wiadomości

Komunikat z posiedzenia Zarządu Głównego SKZ

Dnia 11 kwietnia 2013 r. pod przewodnictwem Profesora Andrzeja Kadłuczki obradował w Warszawie Zarząd Główny SKZ.

Konferencja „ANTIKON 2013

W dniach 16-18 września 2013 r., w Koszalinie odbędzie się XIV Polsko - Niemiecka Konferencja i podróż studyjna „ANTIKON 2013 Architektura ryglowa – wspólne dziedzictwo”. Tematem wiodącym tegorocznego spotkania będzie Architektura sakralna – zarządzanie obiektem zabytkowym.

"Ku nowej filozofii dziedzictwa"

W dniu 25 marca br., o godz. 18.00, w Zamku Królewskim w Warszawie (Sala Koncertowa) odbędzie się rozmowa o tomie esejów i artykułów profesora Andrzeja Tomaszewskiego, wydanych nakładem Międzynarodowego Centrum Kultury. W spotkaniu udział wezmą: dr Ewa Święcka (autorka wyboru i opracowania tekstów zawartych w opublikowanym tomie), prof. Andrzej Rottermund (dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie) oraz prof. Jacek Purchla (dyrektor Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie).

Odszedł Pan ANDRZEJ MIARKOWSKI

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że odszedł Pan ANDRZEJ MIARKOWSKI.

Prezes Oddziału Poznańskiego Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, Konserwator dzieł sztuki, zwłaszcza malarstwa i rzeźby drewnianej.

Był absolwentem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki.

Przez wiele lat kierował działem Konserwacji Dzieł Sztuki w Polskich Pracowniach Konserwacji Zabytków, gdzie miał dorobek wielu wykonanych konserwacji i uratowanych dzieł sztuki, również sakralnej.

W ostatnich latach prowadził Fundację „Polska Sztuka Użytkowa”, a także z upoważnienia Zarządu Głównego reprezentował go we współpracy Stowarzyszenia z Międzynarodowymi Tragami Poznańskimi Sp. z o.o.

Będzie nam Go bardzo brakowało.

Zarząd Główny Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków

Komunikat Sekcji Młodych Konserwatorów przy ZG SKZ

W dniu 5 marca 2013 r. odbyło się spotkanie prezydium Sekcji Młodych Konserwatorów, w składzie: Katarzyna Braun, Natalia Pawłowska, Zuzanna Soińska-Szozda.

Zakończyły się Międzynarodowe Targi Budownictwa BUDMA 2013

Spotkanie profesjonalistów branży budowlanej za nami….

Zakończyły się Międzynarodowe Targi Budownictwa BUDMA 2013 (29.01-1.02). Bogatą ofertę zaprezentowało ponad 1000 wystawców, z czego aż 1/3 stanowiły firmy zagraniczne z 35 państw z całego świata. Tegoroczna edycja dedykowana była czterem grupom docelowym: architektom, handlowcom, deweloperom oraz wykonawcom. W tym samym czasie odbyły się również trzy wydarzenia ściśle powiązane z branżą budowlaną: Targi Maszyn, Narzędzi i Komponentów do Produkcji Okien, Drzwi, Bram i Fasad WinDoor-tech, CBS – Sport Rekreacja Wellness & SPA oraz Targi Branży Szklarskiej GLASS. Łącznie te 4 ekspozycje zajmowały niemal cały teren targowy w postaci 60 000 m2.

III Forum Architecturae Poloniae Medievalis

Szanowni Państwo,
przypominamy, że w dniach 22-24 marca 2013 roku, w Krakowie, w Instytucie Historii Architektury i Konserwacji Zabytków WA PK odbędzie się III Forum Architecturae Poloniae Medievalis.

Konferencja

W dniach 25-26 marca 2013 r., w Warszawie odbędzie się II edycja Konferencji z cyklu „Zachowanie dziedzictwa narodowego; inwestowanie w obiekty zabytkowe i ich adaptacja”.

Konferencja organizowana przez Polski Komitet do spraw UNESCO

W dniu 25 lutego 2013 r., w Sali Kolumnowej, w gmachu Sejmu RP odbędzie się Konferencja pod honorowym patronatem Marszałek Sejmu RP Ewy Kopacz, organizowana przez Polski Komitet do spraw UNESCO we współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Kongres konserwatorski w Madrycie

W dniach 20-22 czerwca 2013 r., w Madrycie odbędzie się Międzynarodowy Kongres Konserwatorski. Kongres organizowany jest przez Wydział Architektury Politechniki w Madrycie i Uniwersytet we Florencji.

Konkurs Generalnego Konserwatora Zabytków i SKZ

Informacja o wynikach Konkursu Generalnego Konserwatora Zabytków i Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków na najlepsze prace naukowe, projektowe i popularyzatorskie z ochrony zabytków i muzealnictwa 2012.

WIADOMOŚCI KONSERWATORSKIE NR 32/2012

Zapraszamy do zapoznania się z nowym numerem Wiadomości Konserwatorskich.

Nie żyje Dyrektor Piotr Ogrodzki

W dniu 17 stycznia b.r. odszedł od nas niespodziewanie PIOTR OGRODZKI (ur. 1958 r.) - prawnik - kryminalistyk, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowych studiów muzeologicznych.

Od 1984 roku specjalizował się w zabezpieczeniach obiektów zabytkowych przed przestępczością i pożarem.

Był współtwórcą i wieloletnim dyrektorem wyjątkowej, wyspecjalizowanej instytucji kultury -Ośrodka Ochrony Zbiorów Publicznych. Od roku 2011 piastował stanowisko wicedyrektora Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. Od roku 1993 był członkiem Międzynarodowego Komitetu Bezpieczeństwa Muzeów (ICMS), na forum którego cieszył się niekwestionowanym autorytetem.
Autor licznych artykułów, poświęconych problemom przestępczości przeciwko dobrom kultury oraz ich zabezpieczeniu. Współautor publikacji, między innymi: „Vademecum – ochrona obiektów sakralnych”, „Vademecum zabezpieczenia muzeów”, „Zabezpieczenie obiektów sakralnych”, „Zagrożenie zabytków przestępczością”.
Redaktor Naczelny kwartalnika „Cenne, bezcenne, utracone”.

Był inicjatorem i realizatorem systemowych przedsięwzięć, które na przestrzeni lat funkcjonowania Ośrodka Ochrony Zbiorów Publicznych, pozwoliły na podniesienie stanu bezpieczeństwa polskich muzeów, zabytkowych obiektów sakralnych, archiwów i bibliotek, a ścisłe współdziałanie ze Służbą Ochrony Zabytków, Policją, Strażą Graniczną, Służbą Celną Państwową Strażą Pożarną, Interpolem - przyczyniło się do uratowania i odzyskania wielu cennych dóbr kultury.

Piotr Ogrodzki był człowiekiem wyjątkowym, skromnym, koleżeńskim, o wielkiej wrażliwości, poczuciu odpowiedzialności, świetny organizator, wybitny specjalista, optymistycznie nastawiony do świata i przyjaźnie do drugiego człowieka, z dużym poczuciem humoru, powszechnie lubiany i szanowany.

Wspaniały syn, mąż i ojciec.
Nagle i przedwcześnie odszedł Człowiek, Przyjaciel, który ochronie dziedzictwa poświęcił najlepsze, twórcze lata swojego życia. Pozostanie po Nim dobra sława i pamięć.

Wyrazy ogromnego żalu, bólu i współczucia - Rodzinie i Bliskim Zmarłego,
w imieniu Zarządu Głównego Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków i własnym przekazuje

Jacek Rulewicz
Sekretarz Generalny

Ogólnopolski konkurs studencki

Fundacja Uniwersytetu w Białymstoku oraz Wydział Architektury Politechniki Białostockiej zapraszają do udziału w ogólnopolskim studenckim konkursie "Odmrażamy Chłodnię".

Podyplomowe studium z zakresu badań architektonicznych

Instytut Historii Architektury i Konserwacji Zabytków, Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej we współpracy z Zarządem Głównym Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków pod patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków ogłasza nabór na dwuletnie studia podyplomowe.