Archiwum wiadomości

FOTORELACJA z Konferencji Aspekty Konserwatorskie i Ekologiczne w Ochronie Krajobrazu

     

 

Zakończyła sie Konferencja Aspekty Konserwatorskie i Ekologiczne w Ochronie Krajobrazu, która odbywała się w dniach 24-25 października w Krakowie, wspólorganizowana przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków.

fot: Jan Zych

 

Złote Odznaki za Opiekę nad Zabytkami

  

Dnia 24 października 2019 r. w Krakowie,  podczas Ogólnopolskiej Konferencji Aspekty Konserwatorskie i Ekologiczne w Ochronie Krajobrazu, za zasługi dla ochrony krajobrazu kulturowego i opieki nad zabytkami, na wniosek Zarządu Głównego Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Wicepremier Piotr Gliński, przyznał Złote Odznaki Za Opiekę nad Zabytkami Pani dr Katarzynie Hodor i Pani dr hab. Katarzynie Łakowmy.

Wręczono nagrody i wyróznienienia w Konkursie Generalnego Konserwatora Zabytków i ZG Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków

  

Dnia 24 października 2019 r. w Krakowie,  podczas Ogólnopolskiej Konferencji Aspekty Konserwatorskie i Ekologiczne w Ochronie Krajobrazu, wręczono nagrody i wyróżnienia zwycięzcom Konkursu Generalnego Konserwatora Zabytków i ZG Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków na najlepsze prace studialne, naukowe oraz popularyzatorskie, dotyczące ochrony zabytków i muzealnictwa - edycja 2019. 

Na Konkurs 2019 wpłynęło 36 prac, wśród których znalazło się: 22  magisterskich, 10 doktorskich, 2 podyplomowe, 2 publikacje naukowe.   

Honorowa Odznaka Zasłużony Dla Kultury Polskiej wręczona dr. Tadeuszowi Maciejowi Ciołkowi

  

Dnia 24 października 2019 r. w Krakowie,  podczas Ogólnopolskiej Konferencji Aspekty Konserwatorskie i Ekologiczne w Ochronie Krajobrazu, za szczególne osiągnięcia edukacyjne, naukowe, archiwalne i wydawnicze, w kraju i za granicą, na wniosek  Zarządu Głównego Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków Honorową Odznakę ZASŁUŻONY DLA KULTURY POLSKIEJ otrzymał Pan dr Tadeusz Maciej Ciołek.

Złoty Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis otrzymał prof. Zbigniew Myczkowski

  

Za wybitne osiągnięcia dla ochrony dziedzictwa kulturowego, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Wicepremier Piotr Gliński, na wniosek Zarządu Głównego Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków przyznał ZŁOTY MEDAL ZASŁUŻONY KULTURZE GLORIA ARTIS Panu profesorowi Zbigniewowi Myczkowskiemu. Odznaczenie zostało wręczone dnia 24 października 2019 r. w Krakowie,  podczas Ogólnopolskiej Konferencji Aspekty Konserwatorskie i Ekologiczne w Ochronie Krajobrazu.

Złote Odznaki SKZ

  

Dnia 24 października 2019 r. w Krakowie,  podczas Ogólnopolskiej Konferencji Aspekty Konserwatorskie i Ekologiczne w Ochronie Krajobrazu, za całokształt osiągnięć w ochronie dziedzictwa kulturowego Złotą Odznaką Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków  zostali uhonorowani:

Pani prof. dr hab. inż. arch. Anna Mitkowska,

Pani dr hab. inż. arch. prof. PK Agata Zachariasz,

Pani prof. dr hab. inż. arch. Krystyna Zofia Pawłowska,

Pan dr Zenon Duda.

Nagroda im. Gerarda Ciołka

    

Dnia 24 października 2019 r. w Krakowie,  podczas Ogólnopolskiej Konferencji Aspekty Konserwatorskie i Ekologiczne w Ochronie Krajobrazu, Pani prof. dr hab. inż. arch. Marii Łuczyńskiej-Bruzda wręczono nagrodę Zarządu Głównego Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków imienia Gerarda Ciołka, za wybitne osiągnięcia naukowe dydaktyczne i społeczne w ochronie krajobrazu kulturowego i planowania przestrzennego.

KSIĄŻKA ROKU 2018

   

Dnia 24 października 2019 r. w Krakowie,  podczas Ogólnopolskiej Konferencji Aspekty Konserwatorskie i Ekologiczne w Ochronie Krajobrazu, wręczono prestiżową nagrodę Zarządu Głównego Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków za wyróżniającą się publikację -KSIĄŻKA ROKU 2018.

To zaszczytne wyróżnienie otrzymał wyjątkowy album:„KAPLICA ZYGMUNTOWSKA NA WAWELU – PIĘKNO ZAKLĘTE W KAMIENIU” – KRAKOWSKIE WYDAWNICTWO M 2018.

 

KONKURS GKZ I SKZ EDYCJA 2019 ROZSTRZYGNIĘTY

Dnia  27 września 2019 roku obradowała Komisja, która rozstrzygnęła Konkurs Generalnego Konserwatora Zabytków i ZG Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków na najlepsze prace studialne, naukowe oraz popularyzatorskie, dotyczące ochrony zabytków i muzealnictwa - edycja 2019. 

Na Konkurs 2019 wpłynęło 36 prac, wśród których znalazło się: 22  magisterskich, 10 doktorskich, 2 podyplomowe, 2 publikacje naukowe.   

Komisja stwierdziła, że większość prac zgłoszonych do Konkursu cechuje wysoki poziom merytoryczny i naukowy. 

Stanowisko ZG SKZ w sprawie konferencji "Między ortodoksją, a kreacją"

                                                                                                                                                                         

ŻEGNAMY PREZESA PIOTRA NAPIERAŁĘ (1957-2019)

Z głębokim smutkiem informujemy, że w dniu 6 lipca 2019r., po długiej i ciężkiej chorobie zmarł mgr inż. PIOTR NAPIERAŁA.

Założyciel i długoletni prezes dolnośląskiego oddziału SKZ, w latach 2005-2008 członek a w latach 2008 – 2018 wiceprezes Zarządu Głównego. Członek Honorowy Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków. Od 2004 roku członek Rady Ochrony Zabytków przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

ŻEGNAMY KONSERWATORA LUCJANA CZUBIELA ( 1931-2019 )

Dnia 3 lipca 2019 roku odszedł na zawsze nestor wojewódzkich konserwatorów zabytków, nasz przyjaciel mgr Lucjan Czubiel.

Urodził się 14 grudnia 1931 r. w Częstobrowicach (pow. krasnostawski). W latach 1951-1955 studiował historię sztuki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W 1956 r. uzyskał dyplom i tytuł magistra historyka sztuki. W roku 1975 ukończył studium podyplomowe na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej.

KONKURS GKZ i SKZ 2019 - nadsyłanie prac do dnia 30 czerwca 2019 r.

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konkursu na najlepsze prace studialne, naukowe oraz popularyzatorskie, dotyczące ochrony zabytków i muzealnictwa.

Nadsyłanie prac do dnia 30 czerwca 2019 r.