Archiwum wiadomości

KONKURS GKZ I SKZ EDYCJA 2020 ROZSTRZYGNIĘTY

KONKURS GKZ I SKZ EDYCJA 2020 ROZSTRZYGNIĘTY

Komisja Konkursowa, która pracowała w dniach 9-17 listopada 2020 r. rozstrzygnęła Konkurs Generalnego Konserwatora Zabytków i ZG Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków na najlepsze prace studialne, naukowe oraz popularyzatorskie, dotyczące ochrony zabytków i muzealnictwa - edycja 2020. 

ŻEGNAMY KONSERWATORA ANTONIEGO OLEKSICKIEGO (1950 – 2020)

W dniu 15 listopada 2020 r. zmarł nagle  nasz przyjaciel  ś.p. ANTONI OLEKSICKI,                   

wieloletni członek Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, historyk specjalizujący się w historii urbanistyki i architektury, Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Białymstoku (1998 – 2001), Zastępca Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie (2011 -2018),  autor wielu publikacji i opracowań konserwatorskich dotyczących ochrony zabytków oraz historii urbanistyki miast i miasteczek.

ŻEGNAMY PROFESORA OLGIERDA CZERNERA ( 1929– 2020 ) CZŁONKA HONOROWEGO SKZ

Z głębokim smutkiem informujemy, że dnia 6 listopada 2020 r. odszedł na zawsze OLGIERD WŁADYSŁAW CZERNER.

Urodzony 15 kwietnia 1929 w Świętochłowicach, architekt, profesor zwyczajny, pracownik naukowy Politechniki Wrocławskiej, specjalizujący się w dziedzinach historii architektury, konserwacji zabytków architektury i urbanistyki i muzeografii w Instytucie Historii Architektury, Sztuki i Techniki. 

Studiował tuż po wojnie (od 1947 do 1952) na Politechnice Wrocławskiej .

ROMAN MARCINEK zdobywcą NAGRODY ZG SKZ IM. GERARDA CIOŁKA 2020

Komisja Konkursowa Nagrody ZG SKZ im. Gerarda Ciołka, po rozpatrzeniu wniosków, które wpłynęły, w dniu 10.07.2020 r. – jednogłośnie przyznała tę prestiżową Nagrodę 2020 mgr Romanowi Marcinkowi  - za wybitne osiągnięcia w działalności naukowej, konserwatorskiej i społecznej, wpisujące się w fundamentalny sens Nagrody. Nagroda zostanie wręczona w sposób uroczysty.

ks. prof. PIOTR PAWEŁ MANIURKA LAUREATEM NAGRODY ZG SKZ „CONSREVATOR ECCLESIAE” 2019 IM. KS. PROF. JANUSZA PASIERBA

Kapituła Nagrody ZG SKZ im. ks. prof. Janusza Pasierba „CONSERVATOR ECCLESIAE”2019 w dniu 16.05.2020 r. - jednogłośnie przyznała tę prestiżową Nagrodę 2019 ks. prof. dr hab. Piotrowi Pawłowi Maniurce – za całokształt  osiągnięć w działalności na rzecz ochrony dziedzictwa sakralnego. Nagroda zostanie wręczona w sposób uroczysty.

 

 

 

MIROSŁAW ZEIDLER Laureatem NAGRODY ZG SKZ IM. WOJCIECHA KALINOWSKIEGO 2019

Komisja Konkursowa Nagrody ZG SKZ  im. Wojciecha Kalinowskiego w dniu 02.02.2020 r. jednogłośnie opowiedziała się za przyznaniem tej prestiżowej Nagrody mgr. Mirosławowi Zeidlerowi  - za całokształt osiągnięć w działalności badawczej i konserwatorskiej. Wręczenie  Nagrody odbędzie się w sposób uroczysty.

TERMIN SKŁADANIA PRAC W KONKURSIE GKZ I SKZ PRZESUNIĘTY DO 30 PAŹDZIERNIKA 2020 R.

Biorąc pod uwagę sytuację, związaną z pandemią koronawirusa, organizatorzy „Konkursu GKZ i SKZ na najlepsze prace studialne, naukowe oraz popularyzatorskie, dotyczące ochrony zabytków i muzealnictwa”- edycja 2020, przesuwają termin składania prac do dnia 30 października 2020 roku.

Pozostałe warunki znajdują się w Regulaminie Konkursu zamieszczonym na naszej stronie internetowej www.skz.pl.

 

 

ZDALNE PODJĘCIE UCHWAŁ PRZEZ ZARZĄD GŁÓWNY STOWARZYSZENIA KONSERWATORÓW ZABYTKÓW - KOMUNIKAT

W dniu 14 maja 2020 r. wśród członków Zarządu Głównego, w  związku z panującą pandemią, przeprowadzono  głosowanie w elektronicznym, obiegowym trybie korespondencyjnym. 

Przyjęto uchwały zatwierdzające: sprawozdanie finansowe z działalności SKZ w roku 2019, sprawozdania z działalności merytorycznej i finansowej Zarządu Głównego w roku 2019, plan działań i finansów Zarządu Głównego w roku 2020.

O D W O Ł A N A Ogólnopolska Konferencja Naukowa ARCHITEKTURA DREWNIANA W POLSCE – STANDARDY BADAŃ I DOKUMENTACJI Toruń 14-15 październik 2020

Z uwagi na nadzwyczajną sytuację, związaną z epidemią koronawirusa w naszym kraju, po przeprowadzeniu konsultacji, odwołujemy zaplanowaną w październiku Konferencję – przekładając jej organizację na jesień 2021 roku.

Zarząd Główny SKZ

WIELKANOC 2020

Z OKAZJI ŚWIĄT WIELKANOCNYCH,

W TYM WYJĄTKOWYM I TRUDNYM CZASIE,

WSZYSTKIM CZŁONKOM I SYMPATYKOM

STOWARZYSZENIA KONSERWATORÓW ZABYTKÓW

ŻYCZENIA ZDROWIA, SPOKOJU I NADZIEI

SKŁADA

ZARZĄD GŁÓWNY SKZ

ŻEGNAMY PROFESORA WŁADYSŁAWA ZALEWSKIEGO (1931 – 2020)

Z wielkim smutkiem informujemy, że 23 marca 2020 r. zmarł prof. dr hab. WŁADYSLAW ZALEWSKI – nestor polskiej konserwacji dziel sztuki.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa ARCHITEKTURA DREWNIANA W POLSCE - STANDARDY BADAŃ I KONSERWACJI TORUŃ 14-16 PAŹDZIERNIKA 2020 R.

Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków, Katedra Konserwatorstwa Wydziału Sztuk Pięknych UMK, Muzeum Okręgowe w Toruniu, Muzeum Etnograficzne w Toruniu zapraszają do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Architektura drewniana w Polsce – standardy badań i konserwacji”, która odbędzie się w dniach 14-16 października 2020 r. w Sali Mieszczańskiej Ratusza Staromiejskiego.

POSIEDZENIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO SKZ – 6 GRUDZIEŃ 2019 r. - KOMUNIKAT

POSIEDZENIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO SKZ – 6 GRUDZIEŃ 2019 r. - KOMUNIKAT