Wiadomości Konserwatorskie

WIADOMOŚCI KONSERWATORSKIE - JOURNAL OF HERITAGE CONSERVATION
ISSN 0860-2395  ISSN (Online) 2544-8870

"Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszy Promocji Kultury"

 

 

   

strona internetowa czasopisma: www.wiadomoscikonserwatorskie.pl /

website of the journal: www.wiadomoscikonserwatorskie.pl

 

 
   

 

     
 
     
 
   

 

     
 
     
 
   

 

     
 
     
 
   

 

     
 
     
 
   

 

     
 
     
 
   

 

     
 

 

 

 

 

Link do wykazuhttp://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2015_12/3ff4f6faa026db021ce6e6a4e13e...

Bieżące numery / current issues