Udział w projektach

Ogólnopolskie Sesje zorganizowane przez Stowarzyszenie

 

1988 Toruń - Konserwator i zabytek

1989 Radzikowo - W kręgu Oskara Sosnowskiego

1990 Radzikowo - Rekonstrukcja w pracach kon­serwatorskich

1991 Jasna Góra - Ars sacra et restauratio

1992 Krasiczyn - Ochrona wspólnego dziedzictwa kulturowego

1993 Rydzyna - Ochrona dziedzictwa kulturowego na zachodnich i północnych ziemiach Polski

1994 Kazimierz Dolny - Ochrona i konserwacja dóbr kultury w Polsce 1944-1989, uwarunko­wania polityczne i społeczne

1995 Kazimierz Dolny -'Ochrona dóbr kultury w Polsce. Program działań na najbliższe lata. Ogólnopolska konferencja środowisk konser­watorskich

1997 Gniezno - Edukacja i aktywność społeczna w ochronie zabytków. Sesja I

- Warszawa - Ochrona zespołów miejskich w nowych warunkach ustrojowych i ekono‑

micznych. Konferencja polsko-litewska

- Kraków - Sesja jubileuszowa profesora Al­freda Majewskiego

- Warszawa - Place Warszawy i Drezna. Kon­ferencja polsko-niemiecka

1998 Gniezno - Edukacja i aktywność społeczna w ochronie zabytków. Sesja II

- Kraków - Teoria i praktyka w ochronie zabytków architektury, zespołów i miejsc his­torycznych. Międzynarodowe sympozjum konserwatorskie Kraków 2000 (współor­ganizacja)