ZDALNE PODJĘCIE UCHWAŁ PRZEZ ZARZĄD GŁÓWNY STOWARZYSZENIA KONSERWATORÓW ZABYTKÓW - KOMUNIKAT

W dniu 14 maja 2020 r. wśród członków Zarządu Głównego, w  związku z panującą pandemią, przeprowadzono  głosowanie w elektronicznym, obiegowym trybie korespondencyjnym. 

Przyjęto uchwały zatwierdzające: sprawozdanie finansowe z działalności SKZ w roku 2019, sprawozdania z działalności merytorycznej i finansowej Zarządu Głównego w roku 2019, plan działań i finansów Zarządu Głównego w roku 2020.

Członkowie Zarządu Głównego przyjęli, że w tym roku, z uwagi na sytuację, tematy związane z  historią poszczególnych oddziałów oraz całego SKZ – powinny dominować w działalności naszej społeczności, w szczególności po umożliwieniu wspólnych spotkań.

Założenia organizacji obchodów 40-lecia SKZ w październiku 2021 roku w Toruniu, połączone z konferencją są nadal aktualne, choć nikt nie jest w stanie dziś określić czy będą one realne, czy nie trzeba  będzie znaleźć innej formuły organizacyjnej.