Złoty Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis otrzymał prof. Zbigniew Myczkowski

  

Za wybitne osiągnięcia dla ochrony dziedzictwa kulturowego, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Wicepremier Piotr Gliński, na wniosek Zarządu Głównego Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków przyznał ZŁOTY MEDAL ZASŁUŻONY KULTURZE GLORIA ARTIS Panu profesorowi Zbigniewowi Myczkowskiemu. Odznaczenie zostało wręczone dnia 24 października 2019 r. w Krakowie,  podczas Ogólnopolskiej Konferencji Aspekty Konserwatorskie i Ekologiczne w Ochronie Krajobrazu.

Galeria zdjęć