Złote Odznaki za Opiekę nad Zabytkami

  

Dnia 24 października 2019 r. w Krakowie,  podczas Ogólnopolskiej Konferencji Aspekty Konserwatorskie i Ekologiczne w Ochronie Krajobrazu, za zasługi dla ochrony krajobrazu kulturowego i opieki nad zabytkami, na wniosek Zarządu Głównego Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Wicepremier Piotr Gliński, przyznał Złote Odznaki Za Opiekę nad Zabytkami Pani dr Katarzynie Hodor i Pani dr hab. Katarzynie Łakowmy.

Galeria zdjęć