Złote Odznaki SKZ

  

Dnia 24 października 2019 r. w Krakowie,  podczas Ogólnopolskiej Konferencji Aspekty Konserwatorskie i Ekologiczne w Ochronie Krajobrazu, za całokształt osiągnięć w ochronie dziedzictwa kulturowego Złotą Odznaką Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków  zostali uhonorowani:

Pani prof. dr hab. inż. arch. Anna Mitkowska,

Pani dr hab. inż. arch. prof. PK Agata Zachariasz,

Pani prof. dr hab. inż. arch. Krystyna Zofia Pawłowska,

Pan dr Zenon Duda.

Galeria zdjęć